• Szkoła jako przestrzeń uczenia się

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

 • Autor: Grażyna Cęcelek Elżbieta Woźnicka Piotr Klimczyk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-038-1
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 67.00 zł

  60.30 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Szkoła współczesna nieustannie się zmienia, ponieważ na skutek przeobrażeń zachodzących w otaczającej rzeczywistości oraz nowych, coraz większych wymagań stawianych przed jednostką i całym społeczeństwem, ewoluują także postawy, potrzeby i wymagania społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, wychowawców oraz rodziców. W stronę szkoły jako ważnego środowiska wychowawczego kierowane są oczekiwania na właściwe przygotowanie młodego pokolenia do świadomego i racjonalnego uczestnictwa społecznego. Tendencje takie dezaktualizują tradycyjne formy pracy pedagogicznej i jednocześnie generują potrzebę kształtowania środowiska szkolnego jako przestrzeni uczenia się, w którym wychowanie adaptacyjne zostanie zastąpione oddziaływaniami o charakterze innowacyjnym i antycypacyjnym, inspirującym do aktywnego współtworzenia oraz modyfikowania otaczającego świata. W odniesieniu do zasygnalizowanej problematyki autorzy tekstów zawartych w opracowaniu podjęli trud wielowątkowego zaprezentowania współczesnej szkoły jako przestrzeni uczenia się w kontekście najważniejszych obszarów edukacyjnego i społecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Podejście takie umożliwia komplementarny ogląd podejmowanej problematyki oraz eksponuje ogromną rolę szkolnej przestrzeni uczenia się w procesie kształcenia i wychowania młodego pokolenia oraz w zakresie edukacji permanentnej, stanowiącej fundament społecznego i zawodowego funkcjonowania współczesnego człowieka dorosłego.

Opracowanie stanowi wartościowy materiał naukowy i edukacyjny skierowany przede wszystkim do wykładowców i studentów kierunków pedagogicznych. Treści w nim zawarte adresowane są także do nauczycieli, wychowawców, opiekunów i pedagogów szkolnych oraz do rodziców i wszystkich, którzy zainteresowani są kreowaniem odpowiadającej potrzebom współczesnej rzeczywistości, wartościowej przestrzeni szkolnej.

Spis treści:

Wstęp

Część I. SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ UCZENIA SIĘ A WYZWANIA WSPÓŁCZESNOŚCI


1. Wybrane aspekty szkoły przyszłości w opiniach nauczycieli, rodziców i uczniów
Jolanta Flanz

2. Kształtowanie kompetencji społecznych w szkole. Rzeczywistość i postulaty
Marta Grześko-Nyczka

3. Style myślenia i działania studentów a sposoby weryfikowania efektów uczenia się
Piotr Miller, Kinga Kwiatkowska

4. Wybrane aspekty współczesnej edukacji
Roksolyana Shvay

Część II. SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ UCZENIA SIĘ A WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

5. Szkoła uczenia się i wyrównywania szans edukacyjnych jako miejsce kształtowania bezpieczeństwa społecznego wychowanków
Grażyna Cęcelek

6. Terapia logopedyczna jako wyrównywanie szans edukacyjnych
Anna Karowicz

7. Jak skutecznie wspierać ucznia jąkającego się – wskazówki dla nauczycieli
Agnieszka Płusajska-Otto

8. Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w edukacji wczesnoszkolnej w pracy pedagogicznej nauczyciela
Marlena Mirosława Kowalczyk

9. Szkoła jako przestrzeń budowania świadomości społecznej oraz zapobiegania wiktymizacji kryminalnej
Karolina Zajdel, Monika Nowicka-Jasińska

Część III. SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ UCZENIA SIĘ A KREATYWNOŚĆ I SUKCES WYCHOWANKÓW


10. „Przedszkolne laboratorium” – poszukiwanie dialogu w procesie eksperymentowania z dziećmi
Małgorzata Sławińska

11. Umieć tańczyć nie znaczy umieć tworzyć. Kreatywność w improwizacji tanecznej
Klaudia Strzelczyk

12. Decyzje edukacyjno-zawodowe młodzieży − uwarunkowania psychologiczne oraz rekomendacje dla rodziców i wychowawców
Andrzej Zbonikowski

13. Skuteczna implementacja rozwiązań metodycznych do praktyki szkolnej na przykładzie koncepcji kooperatywnego uczenia się
Anna Abramczyk

Część IV. SZKOŁA JAKO PRZESTRZEŃ UCZENIA SIĘ A EDUKACJA PERMANENTNA

14. Edukacja całożyciowa nauczyciela wczesnej edukacji – w kierunku teorii ugruntowanej (résumé z badań własnych)
Anna Szkolak-Stępień

15. Edukacja diabetologiczna jako forma kształcenia całożyciowego
Elżbieta Stokowska-Zagdan, Lilla Szynkowska, Leon Sławomir Szynkowski

16. Rola i znaczenie kształcenia ustawicznego dorosłych w rozwoju zawodowym człowieka
Jacek Jarczyński

17. Twórczy rozwój osób dorosłych jako wyzwanie edukacji całożyciowej
Kamila Lasocińska

18. Przestrzenie uczenia się dorosłych – doświadczenia emigrantów
Elżbieta Woźnicka

Noty o autorach

Prof. zw. dr hab. Joanna Madalińska-Michalak:

Książka Szkoła jako przestrzeń uczenia się podejmuje aktualne i wciąż nadal zbyt mało poddawane eksploracji naukowej zagadnienia, co czyni tę publikację wartościową poznawczo. Zawarte w niej treści wnoszą nową wiedzę do teorii i praktyki związanej z problematyką edukacji i uczenia się w szkole. Książka pokazuje, że należy pomyśleć o tworzeniu warunków dla rozpoznawania przez nauczycieli stojących przed nimi wyzwań, tworzenia własnych rozwiązań, zmiany kultury szkoły, przekształcenia szkoły w miejsce, gdzie się uczy, rozwija i dobrze pracuje. Treści skłaniają do namysłu nad kwestiami, które muszą zostać podjęte, jeśli chcemy oferować w szkole edukację o wysokiej jakości, sprzyjającą dobremu życiu i budowaniu warunków dla faktycznej inkluzji społecznej.

Grażyna Cęcelek
doktor nauk humanistycznych w  zakresie pedagogiki, profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i  wychowania dzieci i  młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, organizowanie i  przetwarzanie środowiska życia człowieka, funkcjonowanie szkoły jako środowiska uczenia się, bariery w  dostępie do edukacji oraz instrumenty równania szans w  dostępie do kształcenia, bezpieczeństwo społeczne dzieci i  młodzieży, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, e-learning oraz blended learning w procesie edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych.

Książki tego autora

Elżbieta Woźnicka
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe w obszarze: andragogiki, gerontologii społecznej, surdopedagogiki. Zajmuje się problematyką kształcenia dorosłych, aktywizacji osób starszych, a także zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji i sytuacji społeczno-kulturowej osób niesłyszących. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek redakcji Rocznika Andragogicznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Kultura i Wychowanie.

Książki tego autora

Piotr Klimczyk

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wybrane obszary diagnozy, profilakt...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nierówności ekonomiczne a szanse ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła jako przestrzeń budowania ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane