• Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

Szkoła jako przestrzeń budowania edukacyjnego dialogu

 • Autor: Elżbieta Stokowska-Zagdan Grażyna Cęcelek Elżbieta Woźnicka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-039-8
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 296/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h
 • Przedsprzedaż od 2022-01-31

Publikacja odpowiada na ciągle aktualną i niezaspokojoną potrzebę budowania edukacyjnego dialogu w polskiej szkole. Fundamentem i podstawowym warunkiem niezbędnym dla realizacji w środowisku szkolnym procesu uczenia się jako obiecującej perspektywy kształcenia są bowiem właściwe relacje uczestników tego procesu, oparte na szeroko rozumianym, budującym i wartościowym dialogu, w obszarze którego wzajemne oddziaływania nauczyciela i ucznia przeplatają się, uzupełniają oraz wzbogacają. Relacje takie są niezbędne dla organizowania procesu wszechstronnego rozwoju wychowanków oraz budowania solidnych podstaw umożliwiających ich wartościowe, świadome i racjonalne przyszłe uczestnictwo społeczne. Autorzy publikacji zaprezentowali problematykę budowania dialogu edukacyjnego z perspektywy społecznej, aksjologicznej i epidemicznej, wskazując na liczne szanse, ale także bariery występujące w procesie rozwijania wartościowych, dialogowych relacji szkolnych. Treści monografii mogą być pomocne w budowaniu wśród wszystkich uczestników procesu edukacyjnego otwartości na zmiany, w dążeniach do nieustannego kreowania i współtworzenia nowych, znaczących dla procesu wychowania młodego pokolenia sytuacji edukacyjnych oraz w podejmowaniu krytycznej refleksji nad przebiegiem i rezultatami dialogu w środowisku szkolnym, służącej nieustannemu jego doskonaleniu.
Dr hab. Hanna Solarczyk-Szwec, prof. UMK:

Szkoła jako przestrzeń budowania dialogu edukacyjnego ma wiele wymiarów, autorzy niniejszej monografii ukazali te wymiary z perspektywy różnych dyscyplin naukowych i subdyscyplin pedagogiki. Treści zawarte w publikacji odnoszą się zarówno do rozważań teoretycznych, badań naukowych, analizy literatury, ale również zawierają własne refleksje autorów nad współczesną szkołą, zmieniającą się rzeczywistością i konsekwencjami pedagogiczno-psychologicznymi wynikającymi z pandemii COVID-19. Dlatego może być ona lekturą zarówno dla badaczy zajmujących się problematyką szkoły, czynnych nauczycieli, a także studentów kierunków pedagogicznych.

Elżbieta Stokowska-Zagdan
dr, Instytut Nauk Społecznych. Kolegium Społeczno-Ekonomiczne. Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

Książki tego autora

Grażyna Cęcelek
doktor nauk humanistycznych w  zakresie pedagogiki, profesor Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego. Obszary zainteresowań naukowo-badawczych: środowiskowe uwarunkowania rozwoju i  wychowania dzieci i  młodzieży, pedagogiczne aspekty funkcjonowania podstawowych środowisk wychowawczych, organizowanie i  przetwarzanie środowiska życia człowieka, funkcjonowanie szkoły jako środowiska uczenia się, bariery w  dostępie do edukacji oraz instrumenty równania szans w  dostępie do kształcenia, bezpieczeństwo społeczne dzieci i  młodzieży, edukacja permanentna, kształcenie na odległość, e-learning oraz blended learning w procesie edukacji i wyrównywania szans edukacyjnych.

Książki tego autora

Elżbieta Woźnicka
dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwentka kierunku pedagogika na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania naukowe w obszarze: andragogiki, gerontologii społecznej, surdopedagogiki. Zajmuje się problematyką kształcenia dorosłych, aktywizacji osób starszych, a także zagadnieniami z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz edukacji i sytuacji społeczno-kulturowej osób niesłyszących. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego i Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, członek redakcji Rocznika Andragogicznego, zastępca redaktora naczelnego czasopisma Kultura i Wychowanie.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Wybrane obszary diagnozy, profilakt...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Nierówności ekonomiczne a szanse ed...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Szkoła jako przestrzeń uczenia się

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Najczęściej kupowane