• Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski

Systemy polityczne państw sąsiedzkich Polski

 • Autor: Bogusław Jagusiak
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-421-8
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem książki jest przedstawienie zasad działania instytucji ustrojowych i mechanizmów funkcjonowania poszczególnych systemów politycznych. Analizy systemów politycznych poszczególnych państw sąsiedzkich dokonano przy uwzględnieniu zasadniczych kwestii: ewolucji systemu politycznego, konstytucji i jej zasad ustrojowych, władzy ustawodawczej – parlamentu, władzy wykonawczej – głowy państwa i rządu, władzy sądowniczej, systemu partyjnego oraz grup interesu.

W pierwszej części podręcznika zaprezentowano refleksje dotyczące istoty systemu politycznego, współczesnych uwarunkowań rozwoju, oraz dokonano kryteriów klasyfikacji współczesnych systemów politycznych i funkcji. Wstępem do analizy poszczególnych systemów politycznych państw sąsiedzkich Polski jest przedstawienie podstawowych informacji, terminologii oraz zdefiniowanie systemu politycznego.
 
W drugiej części podręcznika omówione zostały ważniejsze elementy funkcjonowania systemów politycznych sąsiedzkich państw Polski. Szczególnie wnikliwym przedmiotem analizy były konstytucje, parlamenty, prezydenci i gabinety rządowe. W ramach tej części opracowania wiele uwagi poświęcono systemom partyjnym oraz tworzeniu się i funkcjonowaniu grup interesu zwłaszcza związków zawodowych.
 
W ostatniej części podjęto próbę scharakteryzowania procesu transformacji i modernizacji państw Europy Środkowej i Wschodniej. Zwrócono tutaj szczególną uwagę na istotę procesu transformacji oraz czynniki, które doprowadziły do przeobrażeń polityczno-ustrojowych w Europie Środkowej i Wschodniej, wpływające na najważniejsze elementy zmian życia politycznego w badanych państwach.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Istota systemu politycznego
Rozdział 2. Koncepcje systemu politycznego
Rozdział 3. Funkcje systemu politycznego
Rozdział 4. System polityczny Niemiec
Rozdział 5. System polityczny Czech
Rozdział 6. System polityczny Słowacji
Rozdział 7. System polityczny Litwy
Rozdział 8. System polityczny Rosji
Rozdział 9. System polityczny Białorusi
Rozdział 10. System polityczny Ukrainy
Rozdział 11. Procesy transformacji i modernizacji systemów politycznych państw sąsiedzkich
 
Bibliografia

Wykaz tabel i rysunków

prof. zw. dr. hab. Franciszek Gołembski:

Przeprowadzona przez dr. B. Jagusiaka analiza, z punktu widzenia teorii systemowej, poszczególnych państw (Niemiec, Czech, Słowacji, Litwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy), daje czytelnikowi wyczerpujący materiał analityczny, użyteczny badawczo. Daje możliwość uzyskania adekwatnej wiedzy na temat istniejącego systemu politycznego w poszczególnych państwach. Zawarte treści mogą być podstawą dla uzyskania odpowiedniego materiału informacyjnego, może również służyć jako podstawa dla analiz o charakterze porównawczym. Tego typu prezentacja posiada również znaczenie z punktu widzenia znajomości procesu rozwoju stosunków Polski z państwami sąsiedzkimi. Ma to niewątpliwie znaczenie teoretyczno-badawcze, ale także praktyczne. (...) publikacja dr. B. Jagusiaka to niewątpliwie szczególnie celna forma prezentacji, ułatwiająca w znacznym stopniu czytelnikowi dotarcie do podstawowej wiedzy na temat funkcjonowania danego – konkretnego systemu politycznego. Wiedza na ten temat jest niestety nadal ograniczona, a potrzeby w tym zakresie są znaczne. Dotyczy to zresztą nie tylko typowych kierunków studiów o charakterze politologicznym, ale także, i być może przede wszystkim, innych kierunków akademickich oraz uczniów szkół średnich (zwłaszcza liceów).

Bogusław Jagusiak
dr hab. prof. WAT, kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego. Zainteresowania badawcze i dydaktyczne autora dotyczą problematyki związanej z teoretycznymi i metodologicznymi problemami badań nad bezpieczeństwem, systemami politycznymi, polityką gospodarczo-społeczną, oraz mechanizmami prowadzenia dialogu społecznego w instytucjach Unii Europejskiej. Autor publikacji książkowych oraz wielu artykułów dotyczących tej problematyki. Znajduje się w gronie członków Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Jest sekretarzem Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich - Oddział Wschodni.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane