• Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie logistyką w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • Autor: Sławomir Byłeń
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-04-5
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 420/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 89.00 zł

  80.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 80.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autor dokonał weryfikacji i oceny możliwości zintegrowanego wieloszczeblowego systemu informatycznego resortu obrony narodowej (ZWSI RON) oraz innych autonomicznych branżowych systemów informatycznych starszej generacji pod kątem ich włączenia do systemu zintegrowanego.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Podstawy metodyczne badań

1.1. Sytuacja problemowa
1.2. Przedmiot i podmiot badań
1.3. Cele badań
1.4. Problemy badawcze
1.5. Hipotezy badawcze
1.6. Metody badawcze
1.7. Założenia i procedura badawcza
1.8. Struktura i charakterystyka monografii
1.9. Charakterystyka i ocena literatury oraz materiałów źródłowych przedmiotu badań

Rozdział 2. System kierowania logistyką Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

2.1. Funkcjonowanie wojskowego systemu logistycznego wobec współczesnych wyzwań systemu obronnego państwa
2.2. Identyfikacja miejsca i funkcji wojskowego systemu logistycznego w systemie obronnym państwa
2.3. System kierowania logistyką wojskową
2.3.1. Kierowanie organizacją zhierarchizowaną
2.3.2. Determinanty funkcjonowania systemu kierowania logistyką wojskową
2.3.3. Instrumenty systemu kierowania logistyką wojskową
2.4. Organizacja systemu kierowania logistyką Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
2.4.1. Poziomy dowodzenia i kierowania logistyką wojskową
2.4.2. System kierowania logistyką wojskową na poziomie polityczno-wojskowym
2.4.3. System kierowania logistyką wojskową na poziomie strategiczno-operacyjnym
2.4.4. System kierowania logistyką wojskową na poziomie taktycznym drugim
2.4.5. System kierowania logistyką wojskową na poziomie taktycznym pierwszym
2.5. Wnioski

Rozdział 3. Zarządzanie zasobami wojska jako determinanta bezpieczeństwa militarnego


3.1. Istota i funkcje zarządzania w organizacji zhierarchizowanej
3.2. Identyfikacja zasobów informacyjnych w organizacji zhierarchizowanej
3.3. Podejście procesowe w zarządzaniu zasobami wojska
3.4. Kryteria podziału systemów informatycznych wspomagających zarządzanie zasobami
3.4.1. Systemy wspomagające planowanie potrzeb materiałowych
3.4.2. Systemy wspomagające zarządzanie zasobami organizacji
3.4.3. Systemy wspomagające zarządzanie magazynem
3.4.4. Systemy wspomagające zarządzanie łańcuchem dostaw
3.5. Podejście efektywnościowe w zarządzaniu zasobami wojska
3.6. Podejście funkcjonalne w zarządzaniu zasobami wojska
3.7. Kryteria podziału systemów wspomagających zarządzanie logistyką

Rozdział 4. Analiza stanu informatyzacji logistyki wojskowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

4.1. Wprowadzenie
4.2. Identyfikacja wyrobów obronnych   
4.2.1. Etapy identyfikacji i kodyfikacji wyrobów obronnych
4.2.2. Jednolity system kodyfikacyjny wyrobów obronnych
4.2.3. Wdrożenie systemu kodyfikacyjnego NATO
4.3. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 90. XX wieku
4.3.1. Systemy informatyczne wspomagające logistykę w latach 90. XX wieku
4.3.2. Systemy informatyczne klasy LOGIS
4.3.3. Systemy informatyczne klasy SIGMAT
4.3.4. Systemy informatyczny MAG-MAT
4.3.5. System informatyczny SIGMAT-RBM   
4.4. Jednolity Indeks Materiałowy RON
4.5. Analiza stanu informatyzacji logistyki wojskowej w XXI wieku
4.5.1. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2001–2007
4.5.2. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2008–2010
4.5.3. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2011–2013
4.5.4. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2014–2016
4.5.5. Stan informatyzacji logistyki wojskowej w latach 2017–2020
4.6. Wnioski i rekomendacje

Rozdział 5. Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej

5.1. Geneza budowy ZWSI RON
5.2. Podstawy prawne budowy, wdrożenia i eksploatacji ZWSI RON
5.3. Założenia projektowe budowy ZWSI RON
5.4. Wykorzystanie komercyjnego systemu klasy ERP do zarządzania zasobami wojska
5.5. Przeznaczenie ZWSI RON
5.6. Moduły funkcjonalne ZWSI RON
5.6.1. Architektura oprogramowania ZWSI RON
5.6.2. Moduł finansowy FI – rachunkowość finansowa
5.6.3. Moduł finansowy FI-FM – rachunkowość budżetowa
5.6.4. Moduł finansowy CO – rachunkowość zarządcza
5.6.5. Moduł finansowy FI-AA – ewidencja środków trwałych
5.6.6. Moduł logistyczny MM/SD – gospodarka materiałowa
5.7. Rozwój systemu – wdrożenie nowych funkcjonalności ZWSI RON
5.7.1. Docelowa struktura systemu – założenia rozwojowe
5.7.2. Moduł logistyczny PM – gospodarka remontowa
5.7.3. Moduł PWE – podsystem wsparcia eksploatacji na przykładzie KTO Rosomak
5.7.4. Wdrożenie modułu EWM ZWSI RON
5.8. Wnioski

Rozdział 6. System informatyczny wspomagający zarządzanie transportem i ruchem wojsk SI KONWÓJ

6.1. Wprowadzenie
6.2. Geneza powstania, przeznaczenie i podstawowe funkcje SI KONWÓJ
6.3. Budowa i moduły funkcjonalne SI KONWÓJ
6.4. Proces wydawania zezwolenia na przejazd w SI KONWÓJ
6.5. Proces monitorowania przejazdów w SI KONWÓJ
6.6. Analiza danych statystycznych uzasadniających wdrożenie systemu informatycznego KONWÓJ – wyniki badań
6.7. Doświadczenia resortu obrony narodowej z wykorzystania SI KONWÓJ
6.8. Wdrożenie portalu ewidencji zezwoleń w SI KONWÓJ
6.9. Wnioski

Rozdział 7. System informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami osobowymi w wojsku

7.1. Wprowadzenie
7.2. Cechy nowoczesnego zarządzania zasobami osobowymi w organizacji wojskowej
7.3. Potrzeby wojska w zakresie posiadania systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie zasobami osobowymi
7.4. Chronologia wdrażania systemu „SEW on-line”
7.5. Przeznaczenie i ogólna charakterystyka systemu „SEW on-line”
7.6. Struktura systemu ewidencyjnego „SEW on-line”
7.7. Moduły funkcjonalne systemu „SEW on-line”
7.7.1. Moduł rejestracji użytkownika
7.7.2. Moduł użytkownika
7.7.3. Moduł obsady etatowej
7.7.4. Moduł obsady pozaetatowej
7.7.5. Moduł danych osobowych
7.7.6. Pozostałe moduły funkcjonalne
7.8. Wnioski

Rozdział 8. System informatyczny wspomagający planowanie zabezpieczenia logistycznego operacji NATO SI LOGFAS

8.1. Wprowadzenie
8.2. Ogólna charakterystyka systemu LOGFAS
8.3. Moduły funkcjonalne systemu LOGFAS
8.3.1. Grupa modułów logistycznego systemu meldunkowego LOGREP
8.3.2. Grupa modułów wspierających procesy transportu i ruchu wojsk M&T
8.3.3. Grupa modułów wspierających procesy planowania zasobów do operacji ACROSS
8.4. Geneza wdrożenia i funkcjonowanie systemu LOGFAS
8.5. Wymiana informacji logistycznej w systemie LOGFAS
8.6. Wnioski

Rozdział 9. Autonomiczne branżowe systemy informatyczne wspomagające zarządzanie zasobami wojska

9.1. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dozorem technicznym i metrologią wojskową
9.1.1. Wprowadzenie
9.1.2. Organizacja podsystemu technicznego logistyki wojskowej   
9.1.3. Zarządzanie wojskowym dozorem technicznym
9.1.4. Zarządzanie metrologią wojskową
9.1.5. Charakterystyka systemu informatycznego „doTech”
9.1.6. Charakterystyka systemu informatycznego Logis_Net
9.1.7. Wnioski
9.2. Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie służbą żywnościową w wojsku
9.2.1. Wprowadzenie
9.2.2. Organizacja żywienia zbiorowego wojska w okresie pokoju w warunkach stacjonarnych
9.2.3. Charakterystyka systemu informatycznego KONSUMENT
9.2.4. Charakterystyka systemu informatycznego ABAK
9.2.5. Charakterystyka systemu informatycznego eWOS
9.2.6. Wnioski   
9.3. System informatyczny wspomagający zarządzanie eksploatacją statków powietrznych SAMANTA
9.3.1. Wprowadzenie
9.3.2. Geneza wdrożenia systemu SAMANTA
9.3.3. Zadania, zasady funkcjonowania i możliwości systemu SAMANTA
9.3.4. Moduły funkcjonalne systemu SAMANTA
9.3.5. Wnioski
9.4. System informatyczny wspomagający planowanie rzeczowe i finansowe w jednostce wojskowej
9.4.1. Wprowadzenie
9.4.2. Podstawy prawne funkcjonowania systemu LBPP
9.4.3. Zadania i możliwości systemu LBPP
9.4.4. Budowa i moduły funkcjonalne systemu LBPP
9.4.5. Wnioski
9.5. System informatyczny wspomagający zarządzanie bazą danych o zasobach gromadzonych na potrzeby wsparcia wojsk sojuszniczych
9.5.1. Wprowadzenie
9.5.2. Podstawy prawne tworzenia bazy danych na potrzeby wojsk sojuszniczych
9.5.3. Proces tworzenia i zasady funkcjonowania centralnej bazy danych HNS
9.5.4. Możliwości centralnej bazy danych HNS
9.5.5. Perspektywy rozwoju centralnej bazy danych HNS
9.5.6. Wnioski

Rozdział 10. Ocena systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką wojskową – wyniki badań

10.1. Ocena ZWSI RON na podstawie wyników badań ilościowych
10.2. Ocena systemu LOGFAS na podstawie wyników badań ilościowych
10.3. Ocena ZWSI RON na podstawie wyników badań jakościowych

Rozdział 11. Kierunki rozwoju systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyką wojskową

11.1. Korzyści z wdrożenia ZWSI RON
11.2. Kierunki rozwoju ZWSI RON
11.3. Koncepcja informatyzacji logistyki wojskowej – stan docelowy
11.4. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tabel i załączników
Załączniki
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3

dr hab. Andrzej Bursztyński, prof. Akademii Marynarki Wojennej:

Monografia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie środowiska wojskowego, które chciałoby na rynku wydawniczym znaleźć opracowanie dedykowane szerokiej grupie odbiorców nie tylko wojskowych, zainteresowanych funkcjonowaniem i przebiegiem procesów integrujących wojskowe systemy informatyczne w resorcie obrony narodowej. W opracowaniu przedstawiono genezę i historię wdrożenia oraz doświadczenia wynikające z piętnastoletniego okresu wdrażania i eksploatacji ZWSI RON, wspomagającego zarządzanie zasobami wojska w środowisku sieciocentrycznym, w ramach zintegrowanego ewidencjonowania i planowania zasobów w obszarze logistyki, finansów i kadr.

Prof. dr hab. Lech Kościelecki, Wojskowa Akademia Techniczna:

Przedmiotem badań, przedstawionym w monografii jest funkcjonowanie w Siłach Zbrojnych RP systemów wspomagających zarządzanie zasobami wojska, a celem sprawdzenie, weryfikacja i ocena wykorzystania sieciowych i dziedzinowych systemów informatycznych, umożliwiających sprawne zarządzanie logistyką wojskową w czasie rzeczywistym. Jednocześnie konstatacja autora sprowadza się do postawienia tezy, że resort obrony narodowej wiele lat nie był w stanie efektywnie zarządzać zasobami wojska, z uwagi na dysfunkcje posiadanych systemów informatycznych. Publikacja może być przydatna w procesie kształcenia studentów wojskowych i cywilnych na kierunku logistyka w uczelniach wojskowych oraz do wsparcia procesu dydaktycznego w ośrodkach i centrach szkolenia kadr wojskowych.

Sławomir Byłeń
dr nauk społecznych w specjalności logistyka, adiunkt w Instytucie Logistyki, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania WAT. Absolwent Akademii Obrony Narodowej. W latach 2003-2017 starszy specjalista i Szef Pracowni Programowania Ćwiczeń w CSiKGW AON. Był współautorem oraz uczestnikiem kilkudziesięciu ćwiczeń CAX, prowadzonych w wirtualnym środowisku pola walki amerykańskiego systemu symulacyjnego JTLS. Jest autorem kilku monografii oraz kilkudziesięciu artykułów i rozdziałów w monografiach z obszaru modelowania procesów logistycznych w wojskowych systemach informatycznych i symulacyjnych.

Książki tego autora

Wydawnictwa zwarte
Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne, Mikom, Warszawa 2003.
Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011.
Bieda J., Gruszczyńska-Malec G., Zarządzanie. Podstawy teoretyczne, Wyd. Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania w Katowicach, Katowice 2005.
Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Back, Warszawa 2004.
Blaik P., Logistyka koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE. Warszawa 2010.
Brzeziński M., Logistyka wojskowa, Bellona, Warszawa 2005.
Brzeziński M. (red.), Modelowanie systemów i procesów logistycznych w aspekcie technologii podwójnego zastosowania, Wyd. WAT, Warszawa 2018.
Brzeziński M., Systemy w logistyce, Wyd. WAT, Warszawa 2007.
Chaberek M., Mikro- i makroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego, Wyd. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Chaberek, M., Jezierski A. (red.), Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, CeDeWu, Warszawa 2010.
Encyklopedia popularna PWN, PWN, Warszawa 1982.
Ficoń K., Logistyka ekonomiczna, BEL Studio, Warszawa 2008.
Hausner J., Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej, Wyd. Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej, Kraków 2007.
Hopej M., Podstawy zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 1999.
Jałowiec T., Kończak J., Problemy współczesnej logistyki w badaniach nauk o bezpieczeństwie i obronności, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2018.
Jałowiec T., Nyszk W., (red.) Innowacje w zarządzaniu procesami logistycznymi sił zbrojnych, Wyd. AON, Warszawa 2012.
Jałowiec T. i in. (red.), System logistyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej Raport 2019, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2019.
Jałowiec T., Współczesne koncepcje i metody zarządzania w logistyce wojskowej. Analiza, ocena i propozycje dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. AON, Warszawa 2013.
Janczak J. (red.), Informatyczne systemy wspomagania zarządzania, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2017.
Janczak J., Systemy informatyczne wspomagania zarządzania i dowodzenia, PTM, Warszawa 2011.
Kamiński T., Logistyka w oddziale gospodarczym, Wyd. AON, Warszawa 1996.
Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu, Placet, Warszawa 2002.
Kij A. (red.), Informatyka w logistyce, Wyd. AON, Warszawa 2016.
Kitler W., System bezpieczeństwa państwa, projekt rozwojowy na rzecz bezpieczeństwa
i obronności, Wyd. AON, Warszawa 2013.
Kot S., Nowe kierunki dla logistyki, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008.
Kozłowski R., Sikorski A. (red.), Nowoczesne rozwiązania w logistyce, wyd. 2, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
Krzyżanowski L., Podstawy nauk o organizacji i zarządzaniu, PWN, Warszawa 1994.
Kuck J., Nowoczesne technologie w logistyce, Wyd. AON, Warszawa 2013.
Kurasiński Z., System kierowania wsparciem logistycznym wojsk lądowych w operacjach, Wyd. AON, Warszawa 2004.
Kurasiński Z. (red.), Kompendium logistyka wojskowego, Wyd. WAT, Warszawa 2014.
Kurasiński, Z. Pawlisiak, M., Logistyka profesjonalnej armii, Wyd. WAT, Warszawa 2013.
Lech P., Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II, Difin, Warszawa 2003.
Łydka W., Proces informacyjny w dowodzeniu wojskami lądowymi, [w:] M. Wrzosek, Procesy informacyjne w obronności i bezpieczeństwie. Teoria i praktyka (red.), Wyd. ASzWoj, Warszawa 2017.
Majewski J., Informatyka w magazynie, ILiM, Poznań 2006.
Michniak J., Dowodzenie w teorii i praktyce wojsk, Wyd. AON, Warszawa 2003.
Mitkow Sz., Wpływ systemu pozyskiwania sprzętu wojskowego na kształtowanie bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku, Wyd. AMW, Gdynia 2015.
Niepsuj J.M., Figurski J., Systemy wspomagające logistykę, WAT, Warszawa 2017.
 Nowa Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT), Sigma, Warszawa 2011.
Nowak E., Logistyka wojskowa – zarys teorii, Wyd. AON, Warszawa 2000.
Nyszk W. (red.), Współczesna logistyka wybrane aspekty, Wyd. AON, Warszawa 2013.
Obłój K., Pasja i dyscyplina strategii. Jak z marzeń i decyzji zbudować sukces firmy, Poltext, Warszawa 2010.
Partyka M., Logika wielowartościowych procesów decyzyjnych. Zastosowanie w komputerowym wspomaganiu projektowania i zarządzania, Wyd. WNT, Warszawa 2006.
Pawlisiak M., System logistyczny determinantem bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. WAT, Warszawa 2016.
Peszko A., Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, Wyd. Uczelnianie Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2002.
Peszko A., Rada nadzorcza w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2006.
Pluta D., Zabezpieczenie logistyczne związku taktycznego w operacji wojennej na terenie kraju, Rozprawa doktorska, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2018.
Pszczołowski T., Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Warszawa 1978.
Quinn R., Faerman S., Thompson M., McGrath M., Profesjonalne zarządzanie, PWE, Warszawa 2007.
Rokita J., Grudzewski W., Zarządzanie strategiczne w warunkach nowej gospodarki, Wyd. Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2007.
Sienkiewicz P., Teoria efektywności systemów, Wyd. PAN, Warszawa 1987.
Skowronek Cz., Sariusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2003.
Soja P., Rozwój zintegrowanych systemów zarządzania klasy ERP, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
Stoner J., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
Szafrański M., Elementy ekonomiki jakości w przedsiębiorstwach, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2007.
Szymonik A., Systemy informatyczne w realizacji funkcji w realizacji funkcji logistycznych, Wyd. Naukowej Wyższej Szkoły Kupieckiej, Łódź 2006.
Szymonik A., Technologie informatyczne w logistyce, Placet, Warszawa 2010.
Ścibiorek Z., Dowodzenie wojskami lądowymi we współczesnych operacjach oraz wynikające z niego oczekiwania wobec systemu kierowania logistyką wojsk lądowych, Wyd. AON, Warszawa 2000.
Wieczerzycki W. (red.), E-logistyka@, PWE, Warszawa 2012.
Wojnarowski J., System obronności państwa, Wyd. AON, Warszawa 2005.
Wrzosek M., Modrzejewski Z., Markiewicz S., Automatyzacja procesu zarządzania zasobami informacyjnymi w środowisku sieciocentrycznym, Wyd. ASzWoj, Warszawa 2017.
Zabłocki E., Współczesne siły powietrzne, Wyd. AON, Warszawa 1999.
Artykuły z czasopism naukowych
Byłeń S., Development of the IT system supporting the management of the transport and movement system of Armed Forces of the Republic of Poland, „Zeszyty Naukowe Akademii Sztuki Wojennej” 2019, nr 1.
Byłeń S., Modelowanie procesów logistycznych w systemach symulacyjnych, „Zeszyty Naukowe AON” 2013, nr 1(90), Warszawa.
Byłeń S., Ocena celowości wdrożenia i kierunki rozwoju systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie systemem transportowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2018, nr 49.
Byłeń S., Stan i perspektywy informatyzacji logistyki wojskowej w Polsce, [w:] Z. Kurasiński, M. Pawlisiak (red.), Logistyka w XXI wieku – wybrane zagadnienia, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” 2016, tom XVII, z. 3, cz. 3, Łódź–Warszawa.
Byłeń S., Stan i perspektywy zapewnienia widzialności zasobów w aspekcie implementacji narzędzi informatycznych usprawniających procesy logistyczne w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2018, nr 5, PWE, Warszawa.
Byłeń S., System informatyczny wspomagający zarządzanie zasobami osobowymi w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2018, nr 11, PWE, Warszawa, s. 31–49.
Byłeń S., Systemy informatyczne wspomagające zabezpieczenie logistyczne misji i operacji narodowych i wielonarodowych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2018, nr 12, PWE, Warszawa, s. 31–49.
Byłeń S., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie służbą żywnościową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem systemu informatycznego, „Systemy logistyczne wojsk” 2018, nr 48, Wyd. WAT, Warszawa, s. 18–32.
Byłeń S., Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie bazą danych HNS, [w:] J. Jasińska (red.), „Jakość – Problemy i Rozwiązania” 2019, Wyd. WAT, Warszawa.
Systemy informatyczne wspomagające zarządzanie dozorem technicznym i metrologią wojskową determinantem bezpieczeństwa sprzętu technicznego Sił Zbrojnych, „Gospodarka Materiałowa & Logistyka” 2019, nr 5, s. 155–175.
Byłeń S., Ocena celowości wdrożenia i kierunki rozwoju systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie systemem transportowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2018, nr 49, Wyd. WAT, Warszawa, s. 20–34.
Byłeń S., Analiza procesu planowania i monitorowania przemieszczania ładunków transportem drogowym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem systemu informatycznego, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2018, nr 49, Wyd. WAT, Warszawa, s. 35–49.
Dalkowski M., Truszkiewicz G., System kodyfikacyjny NATO, „Przegląd Logistyczny” 2009, nr 1, Bydgoszcz.
Dalkowski M., Truszkiewicz G., System kodyfikacyjny NATO, „Przegląd Sił Powietrznych” 2008, nr 6, Warszawa.
Ficoń K., System logistyczny sił zbrojnych – ujęcie systemowe, „Systemy Logistyczne Wojsk” 2000, z. 25, Wyd. WAT, Warszawa.
Gawron-Zimon L., Szczygieł K., Zimon D., Wpływ jakości produktów na zachowania konsumentów, „Kwartalnik o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 4.
Gudanowska A., Wprowadzenie do zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjnym, „Ekonomia i Zarządzanie” 2010, nr 4.
Kopczewski M., Zych J, System C3M – jako wsparcie procesów logistycznych w zarządzaniu kryzysowym, „Logistyka” 2012, nr 5.
Kuck J., Identyfikacja wyrobów, „Przegląd Logistyczny” 2010, nr 4.
Milewski R., Zintegrowany system informatycznego wsparcia wojskowych jednostek budżetowych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2013, nr 2(168).
Sokołowski J., Banasiak A., Współczesne tendencje zarządzania przedsiębiorstwem, [w:]
J. Różański, J. Sokołowski, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – wybrane zagadnienia, „Studia i Monografie: nr 27, Łódź 2010.
Wąchol J., Nowoczesne instrumenty zarządzania a nadzór korporacyjny, Wyd. „Zeszyty Naukowe” Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 611/2010.
Woźniak K., Charakterystyka zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP, MRP II, ERP, „Zeszyty naukowe” Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 574, Kraków 2002.
Akty normatywne
Allied Joint Doctrine for NATO Asset Visibility, AJP-4.11, NATO, Brussels 2011.
Allied Commands Resource Optimisation Software System (ACROSS), Wyd. NCI Agency The Hague 2014.
Decyzja nr 64/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30. grudnia 1997 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji użytkowej informatycznego systemu ewidencji mate-riałowej MSI MAG_MAT wraz z instrukcją eksploatacji, Wyd. MON, Warszawa 1997.
Decyzja nr 260/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 października 2001 roku w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza oraz państwa wysyłającego (HNS).
Decyzja nr 255/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 września 2003 roku w sprawie wdrażania i użytkowania Jednolitego Indeksu Materiałowego w resorcie obrony narodowej.
Decyzja nr 69/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2007 r. w sprawie wdrażania i użytkowania Jednolitego Indeksu Materiałowego.
Decyzja nr 631/MON z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie systemu kodyfikacji wyro-bów obronnych, Wyd. MON, Warszawa 2007.
Decyzja nr 11/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw utrzymania, rozwoju i integracji finan-sowych systemów informatycznych (Dz. Urz. MON 2008 r. Nr 2, poz. 10).
Decyzja nr 131/MON z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej zintegrowanego systemu informatycznego SIGMAT – RBM wspomagają-cego zarządzanie rejonowa baza materiałowa oraz innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania związane z zaopatrywaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Decyzja nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 października 2008 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do spraw integracji i rozwoju logistycz-nych systemów informatycznych (Dz. Urz. MON 2008 r. nr 19, poz. 255).
Decyzja nr 531/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu realizacji zadań wynikają-cych z obowiązków państwa gospodarza oraz państwa wysyłającego.
Decyzja nr 267/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 sierpnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw rozwoju i integracji systemów informatycznych z ob-szarów zarządzania zasobami osobowymi oraz organizacyjno-etatowego i mobilizacyjno-uzupełnieniowego (Dz. Urz. MON, 4 września 2009 r.).
Decyzja nr Z-91/Org./P1, Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2010 r., w sprawie sformowania Inspektoratu Uzbrojenia oraz rozformowania Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych, Biura Analiz Rynku Uzbrojenia, Terenowego Oddziału Techniki Morskiej oraz Oddziału Budowy i Modernizacji Okrętów.
Decyzja nr 271/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w lotnictwie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej „In-strukcji służby inżynieryjno-lotniczej lotnictwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”, Wyd. MON, Warszawa 2011.
Decyzja nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie dopuszczenia do eksploatacji Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej (ZWSI RON) w jednostkach budżetowych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2012.9).
Decyzja nr 230/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej „Instrukcji postępowania z dokumen-tami standaryzacyjnymi Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego” (Dz. Urz. MON Nr ??, poz. 293 ze zm.).
Decyzja nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej „SEW on-line” (Dz. Urz. MON poz. 50 ze zm.).
Decyzja nr 74/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie eksploatacji niejawnego systemu teleinformatycznego PL_NS NOAN, Wyd. MON, Warszawa 2013.
Decyzja nr 326/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 listopada 2013 r., w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia sprawdzianu sprawności
fizycznej żołnierzy zawodowych w komórkach i jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych.
Decyzja nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS).
Decyzja nr 360/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie karty opisu stanowiska służbowego.
Decyzja nr 56 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie organi-zatorów systemów funkcjonalnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Decyzja nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 roku w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. U. MON z 2013 r., poz. 390 ze zm.).
Decyzja nr 450/ MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania systemu informatycznego LOGIS-E wspomagającego kierowanie eksploatacją i naprawami uzbrojenia i sprzętu wojskowego.
Decyzja nr 63/MON z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej (Dz. U. MON z 2014 r., poz. 76 ze zm.).
Decyzja nr 76/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 marca 2014 r. w sprawie wskazania osób posiadających kwalifikacje właściwe dla danego korpusu osobowego.
Decyzja Nr 412/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 20 października 2014 r. w sprawie systemu planowania zasobów, usług i robót budowlanych w resorcie obrony narodowej.
Decyzja nr 11/Log./P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku w resorcie obrony narodowej „Instrukcji operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monitorowania położenia wojsk SI KONWÓJ”, DU-4.4.4.2, wyd. MON, Warszawa 2015.
Decyzja nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie działalności metrologicznej w resorcie obrony narodowej.
Decyzja nr 1/Spec./WCM Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji działalności metrologicznej w resorcie obrony Narodowej ZM-01”, Wyd. MON, Warszawa 2015.
Decyzja nr 311/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Instrukcji o sposobie prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie stanów osobowych w resorcie obrony narodowej”.
Decyzja nr 35/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem, Wyd. MON, Warszawa 2018.
Decyzja nr 46MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS), Wyd. MON, Warszawa 2019.
Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-4(B), Wyd. MON, Bydgoszcz 2014.
Doktryna systemu dowodzenia Sił Zbrojnych RP, DD/6.1 (B), Wyd. MON, Warszawa 2014.
Doktryna szkolenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DD/7 (A), Wyd. MON, Warszawa 2010.
Instrukcja obsługi mikrokomputerowego systemu wspomagania prac komórki żywienia zbiorowego „Konsument”. System informatyczny „Konsument” wer. 7.0, Instrukcja użytkowa 7.2.
Instrukcja obsługi SI JIM dla administratora systemu, Wyd. MON, Warszawa 2005.
Instrukcja obsługi systemu informatycznego SAMANTA, wersja online.
Instrukcja operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monitorowania położenia wojsk SI KONWÓJ, DU-4.4.4.2, Wyd. MON, Warszawa 2015.
Instrukcja o sposobie prowadzenia ewidencji oraz sprawozdawczości w zakresie sta-nów osobowych w resorcie obrony narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2015.
Instrukcja organizacji i funkcjonowania wojskowych obiektów żywienia, DD/4.21.1.1, Wyd. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2013.
Instrukcja użytkowania mikrokomputerowego systemu wspomagania prac komórki
żywienia zbiorowego „Konsument”, Wersja 7.0.17, Biuro Usług Informatycznych KrySoft, Dąbrowa Chełmińska 2008.
Konefał G., Materiały informacyjne SI „Konsument”, wyd. 23, Baza Lotnictwa Taktycznego, Mińsk Mazowiecki 2018, prezentacja ppt.
Koncepcja funkcjonowania systemu informatycznego LOGFAS w Siłach Zbrojnych RP, Wyd. MON, Warszawa 2016.
Pismo Dyrektora Departamentu Kadr w sprawie ewidencji żołnierzy zawodowych nr DK/XI/1849/14 z 13 lutego 2014 r.
Pismo Podsekretarza Stanu MON w sprawie uruchomienia modułu pracowników wojska i wycofanie systemu informatycznego „EWIDENT – P” z dniem 2 marca 2014 r.
Polecenie nr 374 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 8 lipca 2013 roku
w sprawie wprowadzenia do SZ RP „Systemu informatycznego KONWÓJ – oprogra-mowania Teleinformatycznego Systemu Monitorowania Położenia Wojsk”.
Protokół ustaleń nr 28/2001-19-23 z posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17–18 lipca 2001 roku.
Przepisy o działalności służby żywnościowej, DD/4.21.1, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2012.
Przewodnik po znakach towarowych FSC, Wyd. International SFC, czerwiec 2020.
Rozkaz nr 459/Log./P4 Szefa Sztabu Generalnego WP z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie zasad i trybu wdrażania Jednolitego Indeksu Materiałowego w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej.
Rozkaz nr 253/Log./P4 Szefa Sztabu Generalnego WP Z dnia 14 marca 2006 r. w spra-wie wdrożenia do eksploatacji użytkowej systemu informatycznego Jednolitego In-deksu Materiałowego.
Rozkaz nr 488/LOG/P4 Szefa Sztabu Generalnego WP w dniu 29 czerwca 2010 r. w sprawie przygotowania wdrożenia terytorialnego systemu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek wojskowych w garnizonach Sił Zbrojnych RP opartego na wojskowych oddziałach gospodarczych.
Rozkaz nr 242 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 9 października 2017 r. w sprawie wdrożenia modułu wsparcia eksploatacji SpW Zintegrowanego Wielosz-czeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej w obszarze wsparcia eksploatacji KTO ROSOMAK.
Rozkaz nr 228 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania zespołu wdrażającego do kierowania i monitorowania pro-cesu wdrażania PWE w Siłach Zbrojnych RP.
Rozkaz nr 234 Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 11 października 2019 r. w sprawie realizacji I cyklu wdrażania SpW w Podsystemie Wsparcia Eksploatacji ZWSI RON w Siłach Zbrojnych RP.
Rozkaz Szefa Sztabu Generalnego z 2 listopada 2016 roku wdrożenia SI LOGFAS do SZ RP, Wyd. MON, Warszawa 2016.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 września 2012 roku w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących to¬wary niebezpieczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1257).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2012 roku w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1364).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 roku w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1368).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 6 maja 2013 r. w sprawie szczegó-łowego zakresu działania oraz organizacji Wojskowego Dozoru Technicznego, Wyd. MON, Warszawa 2013.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2014 r. w sprawie progra-mu szczepień ochronnych dla żołnierzy zawodowych oraz sposobu rejestracji przeprowadzonych szczepień ochronnych.
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 października 2014 r. w sprawie ewidencji wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1638).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 279).
Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2016 r., poz. 362).
Strategia informatyzacji oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyj-nych w resorcie obrony narodowej na lata 2008–2012, Wyd. MON, Warszawa 2007.
Strategia obronności Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. MON, Warszawa 2009.
Strategia systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, Rada Ministrów, Warszawa, 9 kwietnia 2013 r. (poz. 377).
System informatyczny LOGFAS/LOGFS. Zasady funkcjonowania w resorcie obrony narodowej, DU-4.11.1, Wyd. MON. Warszawa 2017.
Transport i ruch wojsk Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, DD/4.4(B), Wyd. MON, Bydgoszcz 2013.
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000 r., Nr 122, poz. 1321).
Ustawa z 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590).
Ustawa z 22 stycznia 2018 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173).
Widzialność zasobów, DD-4.11, Wyd. MON, Bydgoszcz 2015.
Wsparcie i zabezpieczenie techniczne Sił Zbrojnych, DD-4.22(A), Wyd. MON, Warszawa 2017.
Wsparcie przez państwo-gospodarza, DD-4.5(B) wer. 2. Wyd. MON, Warszawa 2019.
Zabezpieczenie materiałowe Sił Zbrojnych RP. Zasady funkcjonowania, DD/4.21, Wyd. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych, Bydgoszcz 2013.
Zarządzenie nr 107 z dnia 19 grudnia 1996 r. Zastępcy Szefa Szefostwa Sztabu General-nego Wojska Polskiego, Wyd. Sztab Generalny WP, Warszawa 1996.
Zarządzenie nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 stycznia 2011 r. w spra-wie gospodarki energetycznej w resorcie obrony narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2011.
Zarządzenie nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2015, poz. 250.
Zasady funkcjonowania bazy danych na potrzeby realizacji zadań wynikających ze wsparcia państwa gospodarza. Wyd. MON, Warszawa 2007.
Zasady wojskowego ruchu drogowego, DU-4.4.4(B), Wyd. MON, Warszawa 2015.

Materiały inne
Allied Commands Resource Optimisation Software System (ACROSS), NCI Agency, The Hague 2014.
Allied Deployment And Movements System (ADAMS), NCI Agency, The Hague 2014.
Chachliński G., Materiały szkoleniowe ZWSI RON 2010-2013, Oddział Logistycznych Systemów Informatycznych i Indeksacji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wyd. IWsp SZ, Bydgoszcz 10.03.2020.
Coalition Reception Staging Onward Movement (CORSOM), NCI Agency, The Hague 2009.
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2018.
Informatyzacja logistyki w latach 2013-2022. Utrzymanie i rozwój zdolności operacyjnych SZ RP, Wyd. MON, Warszawa 15.10.2012.
Instrukcja eksploatacji i użytkowania dla systemu informatycznego o nazwie System Ewidencji Wojskowej „SEW on-line”, Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, Warszawa 2013.
Instrukcja obiegu dokumentów w obszarze zarządzania zasobami z wykorzystaniem Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2013.
Instrukcja obiegu dokumentów w obszarze zarządzania zasobami z wykorzystaniem Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2013.
Instrukcja obsługi systemu informatycznego LBPP, wersja_08.
Instrukcja obsługi systemu informatycznego Samanta moduł Metrologia, Wyd. Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki, wydanie 2013-09-23.
Instrukcja obsługi systemu informatycznego SAMANTA moduł BSP, Wyd. Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki, wydanie 2014-10-28.
Instrukcja obsługi systemu informatycznego SAMANTA wersja online, Wyd. Zakład Informatycznego Wsparcia Logistyki, wydanie 2016-03-07.
Instrukcji operacyjnego wykorzystania teleinformatycznego systemu monitorowania położenia wojsk SI KONWÓJ, DU-4.4.4.2, Wyd. MON, Warszawa 2015.
Koncepcja organizacji i wdrożenia Jednolitego Indeksu Materiałowego, Wyd. MON - GZL– P4, luty 2005.
Kosieliński S., Tabory wygrywają wojnę, dostępny: https://www.computerworld.pl/news/
Tabory-wygrywaja-wojne,316640.html.
Logistic Database Administration Guide (LOGBASE), NCI Agency, The Hague 2011.
Logistic Reporting (LOGREP), NCI Agency, The Hague 2009.
Łabusiewicz-Terpiłowska M., Materiały informacyjne SI „Abak”, Oddział Zabezpieczenia Dowództwa Garnizonu Warszawa, Warszawa 2018, prezentacja ppt.
MAG-MAT. System ewidencji materiałowej. Instrukcja eksploatacji, Wyd. Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej, Katowice 2013.
Materiały Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, Wyd. MON, Warszawa 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Delegatury WDT w Olsztynie, Wyd. MON, Lublin 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Dowództwa Generalnego RSZ, Wyd. Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Kierowania Ruchem Wojsk, Warszawa 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Wyd. MON, Warszawa 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Ministerstwa Obrony Narodowej, Wyd. MON, Warszawa 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Specjalistycznego Ośrodka Metrologicznego w Warszawie, Wyd. MON, Warszawa 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Szefostwa Techniki Lotniczej, Wyd. IWsp SZ, Bydgoszcz 2015, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Sztabu Generalnego WP, Wyd. Zarząd Logistyki SG WP, War-szawa 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Wojskowej Komendy Transportu, Wyd. WKTr Lublin, Lublin 2017, prezentacja ppt.
Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 SG WP, Wyd. MON, Warszawa 25.02.2019. prezentacja ppt.
Materiały Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Wyd. MON, Warszawa 2015, prezentacja ppt.
Materiały szkoleniowe dla użytkowników ZWSI RON, Wyd. Oddział Logistycznych Systemów Informatycznych i Indeksacji Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, Wyd. IWsp SZ, Bydgoszcz 2017.
Materiały szkoleniowe. Moduł PM z elementami DFPS. Regionalne Centrum Informatyki w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2018, prezentacja ppt.
Metodyka wdrażania, utrzymania i rozwoju ZWSI RON wspomagającego zarządzanie zasobami finansowymi, rzeczowymi i usługami w Wojskowym Oddziale Gospodarczym i innej jednostce będącej dysponentem III stopnia z dnia 9 września 2012 r.
Mikrokomputerowy System Wspomagania Prac Komórki Żywienia Zbiorowego „Kon-sument”, wersja 7.0, Wyd. Biuro Usług Informatycznych „KrySoft”, Nowy Dwór 2008.
Model funkcjonowania systemu logistycznego resortu obrony narodowej. Poziom procesów i podprocesów. Budowa ZWSI RON”, zaakceptowany przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 17.06.2010 r.;
Model zintegrowanych procesów logistycznych, finansowych i kadrowych ‘stan będzie’ w zakresie ewidencji zasobów RON oraz naliczania zobowiązań finansowych” zaakceptowany przez Ministra Obrony Narodowej w dniu 08.10.2013 r.
Nowe zasady finansowania zadań realizowanych przez siły zbrojne RP, Wystąpienie Szefa Finansów IWsp SZ, Bydgoszcz 09.10.2015, prezentacja ppt.
Opis i instrukcja użytkowania modułu CRN systemu informatycznego wsparcia eksploatacji statków powietrznych (SIWEsp) SAMANTA, Bydgoszcz 2016.
Opis i instrukcja użytkowania modułu EWS-SIL systemu informatycznego wsparcia eksploatacji statków powietrznych (SIWEsp) SAMANTA, Bydgoszcz 2016.
Opis i instrukcja użytkowania modułu SSP-sil systemu informatycznego wsparcia eksploatacji statków powietrznych (SIWEsp) SAMANTA, Bydgoszcz 2016.
Opis i instrukcja użytkowania modułu RBH-SIL systemu informatycznego wsparcia eksploatacji statków powietrznych (SIWEsp) SAMANTA, Bydgoszcz 2016.
Opis i instrukcja użytkowania modułu TSM-ZLT systemu informatycznego wsparcia eksploatacji statków powietrznych (SIWEsp) SAMANTA, Bydgoszcz 2016.
Opis i instrukcja użytkowania modułu Serwis-SIL Systemu Informatycznego Wsparcia Eksploatacji Statków Powietrznych (SIWEsp) SAMANTA, Bydgoszcz 2016.
Opoczyński K., Synteza wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg krajowych, Wyd. GDDKiA, Warszawa 2016.
Pismo Dyrektora Departamentu Kadr w sprawie ewidencji żołnierzy zawodowych, nr DK/XI/1849/14 z 13 lutego 2014 r.
Pisma Podsekretarza Stanu MON w sprawie uruchomienia modułu pracowników woj-ska i wycofanie systemu informatycznego „EWIDENT – P” z dniem 2 marca 2014 r.
Plan informatyzacji oraz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych w resorcie obrony narodowej na lata 2009–2018, Wyd. MON, Warszawa 2008.
Plan informatyzacji logistyki w Siłach Zbrojnych RP w latach 2013-2022, Wyd. MON, Warszawa 2012.
Plan rozwoju systemu funkcjonalnego organizacji, uzupełnień i mobilizacji Sił Zbroj-nych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2013-2022.
Plan rozwoju zdolności do logistycznego zabezpieczenia działań SZ RP w latach 2013–2022.
Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2008–2010, Wyd. Rada Ministrów, Warszawa, 5 sierpnia 2008.
Organizacja procesu wdrażania ZWSIRON w WOG i innych jednostkach będących dysponentem III stopnia w latach 2015/2016, Resortowe Centrum Zarządzania Projektami Informatycznymi, Szkolenie listopad 2015, prezentacja ppt.
Rudzki P., Zasady funkcjonowania LBPP, prezentacja ppt.
Somerlik T., Materiały informacyjne SI „eWOS”, 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Wejherowo 2018, prezentacja ppt.
Strategia informatyzacji RON w latach 2008-2012, Wyd. MON, Warszawa 2008.
Strategia informatyzacji RON w latach 2013-2022, Wyd. MON, Warszawa 2012.
Studium realizowalności zintegrowanego systemu informatycznego resortu obrony narodowej, t. 1–3, Wyd. MON, Warszawa 2005.
Supply Distribution Model (SDM), NCI Agency, The Hague 2010.
Sustainment Planning Module (SPM), NCI Agency, The Hague 2014.
System Informatyczny Metrologii Wojskowej „Logis_Net & Arkus_Net” (SI MW). Stan prawny SI MW od dnia 30.10.2006.
Ścięgosz A., Materiały Inspektoratu Systemów Informacyjnych, Wyd. MON, Warszawa 2017, prezentacja ppt.
Wystąpienie pokontrolne: Wdrażanie Zintegrowanego Wieloszczeblowego Systemu Informatycznego Resortu Obrony Narodowej, Wyd. NIK, KON 411.001.01.2015.
Wytyczne Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił. Zbrojnych z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie: wdrażania Jednolitego Indeksu Materiałowego.
Zadanie projektowe dla systemu „SEW on-line”, wersja 3.0, Wyd. Biura Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, Warszawa 2012.
Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej, Pod-ręcznik użytkowania, Wyd. DIiT MON, Warszawa 2011.
Zintegrowany wieloszczeblowy system informatyczny resortu obrony narodowej, Wyd. Resortowe Centrum Zarządzania Projektami informatycznymi MON, Warszawa 2015, prezentacja ppt.
ZWSIRON Podręcznik Użytkownika MM SD v1.22.
ZWSIRON Podręcznik Użytkownika PM v1.07.
ZWSIRON Podręcznik użytkownika FIAA v1.06.

Źródła internetowe
www.portal.ron.int
wdt.wp.mil.pl
wcm.wp.mil.pl
www.artmag.com.pl
www.itwl.pl.
www.nik.gov.pl
www.sap.com
www.bcc.com.pl/oferta/rozwiazania/system-sap-erp.html
www.gov.pl/web/obrona-narodowa/departament-infrastruktury
http://dwszdr.wp.mil.pl/pl/5.html
rczpi.wp.mil.pl/pl/index.html
www.streamsoft.pl/systemy-erp
www.gov.pl/finanse
www.portal.ron.int
pfr.pl/slownik/slownik-itict.html
www.oracle.com/pl/database/what-is-database.html

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Ocena podsystemu materiałowego wojs...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Ocena podsystemu technicznego wojsk...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Paradygmaty logistyki wojskowej

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Logistyka w systemie bezpieczeństwa...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane