• Synergia i wartości w strukturach kapitałowych

Synergia i wartości w strukturach kapitałowych

 • Autor: Jan Chadam
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-585-7
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 336/B5
 • Oprawa: miękka ze skrzydełkami

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  29.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Tworzenie struktur kapitałowych wiąże się z podejmowaniem decyzji, których skutki przekładają się na długookresową wartość całej organizacji. Doświadczenia polskich i zagranicznych przedsiębiorstw nie pozostawiają wątpliwości, że inwestycje kapitałowe dają szansę na skuteczną, ponadprzeciętną drogę wzrostu organizacji i ich wartości.

Należy jednak pamiętać, że scenariusz odwrotny jest również bardzo prawdopodobny, ponieważ projekty te realizowane są bardzo często na bazie intuicji, a nie rzeczywiście zidentyfikowanych przesłanek. Błędy na poziomie decyzji, źle przeprowadzone procesy implementacji, brak kompetencji w zarządzaniu grupami kapitałowymi i słabo zidentyfikowane lub niezrealizowane przypadki synergii, prowadzą nieuchronnie do destrukcji wartości prowadzonego biznesu. Książka pozwala na lepsze zrozumienie problematyki, unikanie wielu pułapek, błędów, a w konsekwencji budowaniu wartości przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zarządzaniu strukturami kapitałowymi.

Spis treści:

Od autora
 
Wprowadzenie: cel, zakres i metoda badawcza pracy
 
Rozdział 1. Struktury kapitałowe jako forma organizacji działalności gospodarczej
 
1.1. Rodzaje struktur gospodarczych
1.2. Przyczyny powstawania i ścieżki rozwoju struktur kapitałowych
1.3. Powiązanie działalności w strukturach kapitałowych
1.4. Formy struktur kapitałowych
1.5. Zarządzanie poszczególnymi obszarami funkcjonalnymi, relacje funkcjonalne i procesy w strukturach kapitałowych
1.6. Struktury kapitałowe ze spółkami specjalnego przeznaczenia (SPV) w projektach typu Project Finance
1.7. Struktura finansowania SPV w formie Project Finance
1.8. Wnioski i rekomendacje
 
Rozdział 2. Koncepcja synergii – determinanty, szanse i pułapki
 
2.1. Istota synergii i efekty synergetyczne w organizacjach gospodarczych
2.2. Współdzielenie zasobów jako determinanta synergii
2.3. Inwestycje kapitałowe jako szczególny przypadek podziału
2.4. Typy i wymiary synergii
2.5. Perspektywy postrzegania synergii w strukturach kapitałowych
2.6. Możliwości synergii w obszarach dzielenia działań
2.7. Wnioski i rekomendacje
 
Rozdział 3. Koncepcja synergii a wzrost wartości organizacji
 
3.1. Rozwój koncepcji zarządzania przez wartość
3.2. Metody wyceny wartości
3.2.1. Metoda porównawcza
3.2.2. Metoda DCF
3.2.3. Metoda ekonomicznej wartości dodanej (EVA)
3.3. Ryzyka i koszt kapitału w działalności gospodarczej
3.3.1. Rola i znaczenie WACC dla wartości przedsiębiorstwa
3.3.2. Obliczanie kosztu długu
3.3.3. Obliczanie kosztu kapitału własnego
3.3.4. Stopa wolna od ryzyka
3.3.5. Ryzyko inwestycji w przedsięwzięcia gospodarcze (Equity Risk Premium)
3.3.6. Ryzyko polityczne kraju
3.3.7. Wskaźnik koniunktury na rynku inwestycji kapitałowych
3.3.8. Ryzyko charakterystyczne dla typu prowadzonej działalności (branżowe ryzyko inwestycyjne)
3.3.9. Ryzyko wynikające ze struktury kapitału (dźwigni finansowej)
3.3.10. Ryzyko związane ze skalą działalności spółki
3.3.11. Specyficzne rodzaje ryzyka
3.3.12. Optymalna struktura kapitałów
3.4. Wnioski i rekomendacje
 
Rozdział 4. Strategie wzrostu wartości w strukturach kapitałowych
 
4.1. Przegląd strategii wzrostu wartości
4.1.1. Strategia penetracji
4.1.2. Strategia ekspansji produktowej
4.1.3. Strategia ekspansji rynkowej
4.1.4. Strategia dywersyfikacji
4.1.5. Procesy podstawowe i pomocnicze w łańcuchu wartości
4.2. Ścieżki realizacji strategii wzrostu wartości w strukturach kapitałowych
4.2.1. Rozwój organiczny
4.2.2. Rozwój zewnętrzny struktur kapitałowych
4.2.3. Rodzaje transakcji przejęć
4.2.4. Motywy realizacji strategii wzrostu w drodze przejęć
4.2.5. Kluczowe aspekty ryzyka w zakresie przejęć
4.2.6. Wpływ fuzji i przejęć na wartość przedsiębiorstwa
4.3. Wnioski i rekomendacje
 
Rozdział 5. Efekty synergetyczne w procesach tworzenia struktur kapitałowych
 
5.1. Etapy budowania organizacji wielopodmiotowych
5.2. Inwestycje kapitałowe – szanse i zagrożenia synergii (Etap I)
5.2.1. Dywersyfikacja a przesłanki synergii
5.2.2. Przegląd krytycznych etapów procesu akwizycji
5.2.3. Dylematy synergii i premii w procesach akwizycji
5.3. Integracja struktur kapitałowych (Etap II)
5.3.1. Istota i znaczenie zarządzania zmianą
5.3.2. Czynniki kulturowe warunkujące zmiany w strukturze kapitałowej
5.3.3. Zarządzanie zmianą w procesach zakupów
5.3.4. Luka kompetencyjna jako determinanta ryzyka utraty synergii w procesach zakupów
5.4. Zarządzanie strukturą kapitałową (Etap III)
5.4.1. Istota zarządzania procesowego w tworzeniu wartości organizacji wielopodmiotowych
5.4.2. Analiza podejścia procesowego w strukturach kapitałowych
5.5. Zarządzanie tożsamością w strukturach kapitałowych (Etap IV)
5.6. Wnioski i rekomendacje
 
Rozdział 6. Efekty synergetyczne w strukturze kapitałowej w ujęciu podstawowych generatorów wartości
 
6.1. Efekty synergetyczne w obszarze wzrostu przychodów struktury kapitałowej
6.1.1. Synergia sprzedażowa
6.1.2. Synergia produktowa
6.2. Efekty synergetyczne w obszarze wzrostu marży operacyjnej struktury kapitałowej
6.2.1. Synergia w obszarze optymalizacji kosztów bezpośrednich
6.2.2. Synergia w obszarze optymalizacji kosztów ogólnych
6.2.3. Synergia w obszarze optymalizacji podatkowej
6.3. Efekty synergetyczne w obszarze efektywności aktywów
6.3.1. Synergia w obszarze efektywności aktywów rzeczowych
6.3.2. Synergia w obszarze efektywności aktywów finansowych
6.4. Wnioski i rekomendacje
 
Rozdział 7. Efekty synergetyczne w strukturze kapitałowej w obszarze zasobów kapitału intelektualnego
 
7.1. Zasoby kapitału intelektualnego jako źródło synergii w strukturze kapitałowej
7.1.1. Przedsiębiorstwo oparte na wiedzy
7.1.2. Systematyka zasobów kapitału intelektualnego
7.2. Efekty synergetyczne w obszarze zasobów kapitału intelektualnego w strukturze kapitałowej
7.2.1. Synergia w obszarze zasobów ludzkich
7.2.2. Synergia w obszarze zasobów organizacyjnych
7.2.2.1. Synergia w obszarze architektury marki
7.2.2.2. Synergia w obszarze pozostałych zasobów organizacyjnych
7.2.3. Synergia w obszarze zasobów relacyjnych
7.2.3.1. Synergia w obszarze portfela klientów
7.2.3.2. Synergia w obszarze zasobów kooperacyjnych
7.2.4. Synergia w obszarze kultury organizacyjnej
7.3. Wnioski i rekomendacje

Zakończenie
Bibliografia
Bibliografia podstawowa
Bibliografia uzupełniająca
Dokumenty elektroniczne
Strony internetowe

Jan Chadam

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane