• Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym

Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym

 • Autor: Tomasz Łączek redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-11-3
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 308/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Jedną z charakterystycznych cech współcześnie rozumianego sukcesu jest jego interdyscyplinarny charakter. Oznacza to, że w zależności od osoby, której sukces dotyczy, może on być interpretowany bardzo subiektywnie i wielowymiarowo. Znajdujące się w niniejszej monografii wieloautorskiej teksty posiadają charakter zarówno teoretyczny, jak również empiryczny. Dodatkowo, zostały one napisane przez autorów, którzy funkcjonują w różnych obszarach przestrzeni edukacyjnej, tj.: edukacja wczesnoszkolna, edukacja w szkole podstawowej i średniej, edukacja zawodowa, szkolnictwo wyższe, pedagogika społeczna, pedagogika inkluzyjna, pedeutologia, praca socjalna czy pedagogika resocjalizacyjna. Takie ujęcie problematyki sukcesu i sukcesu życiowego sprawia, że ten zróżnicowany, interdyscyplinarny charakter publikacji może być atutem w kreowaniu powszechnej, interesującej i przynoszącej konstruktywne efekty ogólnospołecznej dyskusji dotyczącej zagadnień szeroko rozumianego sukcesu życiowego.

Spis treści:

Tomasz Łączek
Wprowadzenie

CZĘŚĆ I. SUKCES W SPOŁECZEŃSTWIE KONSUMPCYJNYM


Aneta Smolińska
Sukces życiowy na kanwie sukcesu edukacyjnego w socjologicznej koncepcji Geerta Hofstede

Mateusz Penczek
Rzetelność w ujęciu Bertranda Russella a sukces w społeczeństwie konsumpcyjnym

Cezary Marasiński
Idea sukcesu życiowego w kontekście granic społeczeństwa konsumpcyjnego

Tomasz Łączek
Sukces życiowy młodzieży w społeczeństwie konsumpcyjnym

CZĘŚĆ II. POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – WYMIAR AKSJOLOGICZNY SUKCESU DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Janusz Mółka
Pedagogiczne uwarunkowania odniesienia życiowego sukcesu

Maria Janas
Aksjologiczny wymiar sukcesu życiowego w opinii uczniów edukacji wczesnoszkolnej

Agnieszka Kosek, Monika Kowalska
Koncepcja Inteligencji Wielorakich, jako szansa na osiągnięcie sukcesu edukacyjnego przez ucznia

Katarzyna Potaczała-Perz
Poczucie własnej wartości jednostki w kontekście osiągania sukcesu życiowego

Beata Sufa
Kształtowanie poczucia własnej skuteczności jako przyczynek do sukcesu edukacyjnego i życiowego dzieci w młodszym wieku szkolnym

CZĘŚĆ III. SUKCES ZAWODOWY JEDNOSTKI

Joanna Olszewska-Gniadek
Uwarunkowania wyborów edukacyjno-zawodowych 15–16-latków – determinanty sukcesu

Magdalena Barańska
Sukces to nie przypadek. Projekty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego jako przykład wsparcia karierowego młodzieży i młodych dorosłych

Marian Piekarski
Zawód jako kategoria poznawcza w perspektywie sukcesu zawodowego jednostki

Piotr Bauć
Internet i jego zasoby w planowaniu sukcesu zawodowego – wyzwania edukacyjne w społeczeństwie konsumpcyjnym

CZĘŚĆ IV. ZNACZENIE SUKCESU WYCHOWAWCZEGO W PRZESTRZENI EDUKACYJNEJ

Iwona Maciejewska
Sukces pedagogiki specjalnej na szczeblu szkoły średniej – z zapisków szkolnego subiekta

Grażyna Cęcelek
Znaczenie nauczycielskich kompetencji z zakresu wyrównywania szans edukacyjnych w procesie kreowania sukcesu szkolnego dziecka z rodziny ubogiej – raport z badań

Łukasz Hajduk
Komercjalizacja efektów kształcenia jako droga do sukcesu zawodowego absolwentów uczelni wyższych (na przykładzie magisterskich prac wdrożeniowych w naukach społecznych i humanistycznych)

Anna Szkolak-Stępień
Awans zawodowy jako element sukcesu w pracy nauczyciela

Anna Brojek
Przystosowanie do studiów sposobem dążenia do osiągnięcia sukcesu przez studentów PWSIiP w Łomży

CZĘŚĆ V. UWARUNKOWANIA SUKCESU SPOŁECZNEGO MŁODYCH POLAKÓW W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH


Jolanta Machowska-Goc
Sukces życiowy a świat wartości i marzeń w perspektywie oglądu pokolenia Zet

Katarzyna Gucwa-Porębska
Wpływ oddziaływań reintegracyjnych i postpenitencjarnych na osiągnięcie sukcesu życiowego osób osadzonych w środowisku wolnościowym – odniesienie do wyników badań własnych

Sergiusz Prokurat
Program Rodzina 500+ a aspiracje życiowe Polaków

Joanna Zemlik
Resocjalizacja kobiet – poprawa kompetencji opiekuńczo-wychowawczych jako sukces społeczny

O autorach

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. nadzw.:

Podjęte przez Autorów problemy mają wysoką rangę poznawczą, ponieważ trafnie dociekają Oni wielce złożonych kwestii, które podlegają dynamicznym zmianom. W związku z tym powinny być przedmiotem pogłębionego zainteresowania badaczy nauk społecznych, zwłaszcza reprezentujących różne środowiska. Treści zawarte w pracy zogniskowane zostały, w moim przekonaniu, wokół szeroko rozumianych potencjałów, co odzwierciedla pożądany nurt eksploracji teoretycznych i empirycznych, umożliwiający cenne spojrzenie na nauki społeczne (…). Moim zdaniem, przystępny, a jednocześnie szczegółowy sposób przekazu oma wianej problematyki czyni publikację inspirującą zarówno dla praktyków (pedagogów, doradców zawodowych, pracowników socjalnych, a nawet terapeutów), jak również dla studentów nauk społecznych i humanistycznych oraz badaczy problemów społecznych.

Tomasz Łączek
pedagog, nauczyciel akademicki. Doktor nauk humanistycznych zatrudniony w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Pedagogiki i Psychologii, Zakład Badań nad Edukacją). Zainteresowania naukowe i badawcze dotyczą pedagogiki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki sukcesu życiowego młodzieży.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Sukces wychowania. Jak budować dobr...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Sukces edukacyjny, sukces zawodowy,...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Sukces życiowy w warunkach dystansu...

60.30 zł 67.00 zł Cena netto: 57.43 zł

Pakiet: Sukces zawodowy

150.00 zł Cena netto: 142.86 zł

Najczęściej kupowane