• Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne

 • Autor: Agnieszka Wojtczuk-Turek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-689-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 206/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 44.00 zł

  22.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 22.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym przesłaniem książki jest dostarczenie wiedzy dotyczącej czynników organizacyjnych (np. kultura organizacyjna, przywództwo) oraz podmiotowych (np. wiedza, kompetencje, cechy osobowości, motywacja, kapitał psychologiczny) warunkujących występowanie zachowań innowacyjnych w miejscu pracy. Książka jest połączeniem teorii dotyczącej zachowań innowacyjnych w miejscu pracy z empirią – przeprowadzone badania stanowią podstawę formułowania rekomendacji praktycznych dla zarządzania kapitałem ludzkim w warunkach polskiej gospodarki rynkowej.

Spis treści:

Wprowadzenie

1. Innowacyjność jako atrybut kapitału ludzkiego

1.1. Wpływ kapitału ludzkiego na innowacyjność w organizacji
1.2. Zachowania innowacyjne jako rodzaj zachowań organizacyjnych

2. Specyfika zachowań innowacyjnych w organizacji

2.1. Zachowanie innowacyjne w pracy – definicja pojęcia
2.2. Aktywności charakterystyczne dla zachowań innowacyjnych
2.3. Etapy zachowania innowacyjnego
2.4. „Jasna” i „ciemna” strona innowacji

3. Podmiotowe determinanty innowacyjności indywidualnej

3.1. Wybrane rodzaje czynników podmiotowych
3.2. Charakterystyka czynników podmiotowych
3.2.1. Cechy osobowości
3.2.2. Kapitał psychologiczny
3.2.3. Wiedza
3.2.4. Kompetencje osobiste
3.2.5. Motywacja i zaangażowanie innowacyjne

4. Organizacyjne uwarunkowania aktywności innowacyjnej pracowników

4.1. Proinnowacyjna kultura organizacyjna
4.1.1. Kultura innowacyjności – kluczowe atrybuty
4.1.2. Charakterystyka klimatu dla twórczości
4.2. Przywództwo w organizacji a innowacyjność
4.2.1. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności pracowników („zorientowanej na tworzenie”)
4.2.2. Zachowania lidera i wpływ ukierunkowany na stymulowanie aktywności pracowników („zorientowanej na wdrażanie”)
4.2.3. Lider transgresyjny – nowy typ przywództwa w organizacjach innowacyjnych
4.3. Praktyki w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim wspierające innowacyjność
4.3.1. Kształtowanie zatrudnienia
4.3.2. Motywowanie
4.3.3. Rozwój kompetencji

5. Predyktory zachowań innowacyjnych w pracy (analiza empiryczna)

5.1. Założenia modelu badawczego
5.1.1. Cel, problemy i hipotezy badawcze
5.1.2. Zmienne i zastosowane narzędzia pomiaru
5.1.3. Etapy badania, sposób doboru próby badawczej, procedura badań
5.1.4. Charakterystyka próby badawczej
5.2. Ilościowa analiza wyników badań dotyczących predyktorów podmiotowych
5.2.1. Zachowanie innowacyjne a kompetencje osobiste
5.2.2. Zachowanie innowacyjne a cechy osobowości
5.2.3. Zachowanie innowacyjne a kapitał psychologiczny oraz oczekiwane pozytywne wyniki pracy
5.3. Zachowanie innowacyjne a predyktory organizacyjne
5.3.1. Zachowanie innowacyjne a organizacyjne czynniki zaangażowania innowacyjnego
5.3.2. Zachowanie innowacyjne a proinnowacyjna kultura organizacyjna
5.3.3. Zachowanie innowacyjne a zachowania lidera oraz praktyki HCM
5.4. Predyktory zachowania innowacyjnego – wyniki analizy regresji
5.5. Wnioski z przeprowadzonych badań

6. Budowanie „organizacji transgresyjnej” ? rekomendacje dla praktyki zarządzania kapitałem ludzkim

6.1. Budowanie proinnowacyjnej kultury organizacyjnej
6.2. Praktyki związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim

Zakończenie

Bibliografia

prof. zw. dr hab. Anna Lipka:

Do nowoczesnych przewag konkurencyjnych firm należą te oparte o behawioralne dźwignie wartości. Autorka podejmuje w swojej książce problematykę zachowań innowacyjnych, która wyraźnie wpisuje się w wykorzystywanie tego rodzaju instrumentów konkurowania. Potrafi – co nie jest łatwe – trafnie oddzielić, ale jednocześnie łączyć w tekście zagadnienia twórczości i innowacyjności. Książka ma charakter teoretyczno-empiryczny. Oparta jest na rozległych studiach literatury, w większości obcojęzycznej, z zakresu determinant i korelatów innowacyjności oraz na własnych badaniach, z wykorzystaniem istniejących oraz samodzielnie opracowanych narzędzi. Dzięki temu wnosi naukową wartość dodaną.

Agnieszka Wojtczuk-Turek

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Prawo pracy. Zarys wykładu. Wydanie...

108.00 zł 120.00 zł Cena netto: 102.86 zł

Najczęściej kupowane