• Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu

Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-609-0
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 316/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja jako jedna z pierwszych łączy trzy wątki kluczowe dla rozwoju współczesnych małych i średnich przedsiębiorstw i regionu ich funkcjonowania: specyfikę funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, współpracę międzyorganizacyjną i regionalną płaszczyznę działania.

Praca zawiera zarówno solidną podbudowę teoretyczną, jak i odniesienia do praktyki regionalnej, a także szczegółowe wyniki dedykowanych pracy badań empirycznych.

Przeprowadzone czynności badawcze i sformułowane na ich podstawie wnioski i rekomendacje poszerzają wiedzę czytelnika zarówno o możliwościach kształtowania konkurencyjności regionów, jak i rozwijających się na ich obszarze małych i średnich przedsiębiorstw. Istotne jest także, iż zwracają uwagę na kluczową rolę nawiązywania więzi współpracy międzyorganizacyjnej, a nawet publiczno-prawnej.

Spis treści:

Wstęp
Anna Adamik
 
Rozdział 1. Region i uwarunkowania jego rozwoju oraz konkurencyjności
Jan Kaźmierski
 
1.1. Wprowadzenie
1.2. Region i polityka regionalna
1.3. Czynniki rozwoju regionalnego
1.4. Konkurencyjność regionu. Tworzenie przewag konkurencyjnych
1.5. Czynniki konkurencyjności regionu
1.6. Wymogi właściwej polityki regionalnej
1.7. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionów
Stefan Lachiewicz
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Funkcje małych i średnich przedsiębiorstw w systemie gospodarczym i społecznym regionu
2.3. Stan, struktura i rola sektora MSP w regionie łódzkim oraz świętokrzyskim
2.4. Znaczenie przedsiębiorczości technologicznej i małych firm akademickich dla rozwoju regionalnego
2.5. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Kultura organizacyjna MSP jako narzędzie kształtujące rozwój regionu
Katarzyna Szymańska
 
3.1. Wprowadzenie
3.2. Istota i znaczenie kultury organizacyjnej przedsiębiorstw
3.3. Rodzaje kultur organizacyjnych i sposoby ich tworzenia
3.4. Specyfika kultury organizacyjnej MSP
3.5. Wpływ kultury organizacyjnej MSP na region ich funkcjonowania
3.6. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Regionalne instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
Marek Matejun
 
4.1. Wprowadzenie
4.2. Kierunki i instrumenty wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw
4.3. Rola jednostek samorządu terytorialnego we wspomaganiu rozwoju firm sektora MSP
4.4. Regionalne instytucje pomocowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
4.5. Przykład systemu wspomagania firm sektora MSP – studium empiryczne regionu łódzkiego
4.5.1. Zakres prowadzonych badań empirycznych
4.5.2. Instytucjonalna sfera systemu wspomagania MSP w regionie łódzkim
4.5.3. Opinie przedstawicieli instytucji pomocowych i przedsiębiorców na temat systemu wspomagania MSP w regionie łódzkim
4.6. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5. Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
Andrzej Marjański
 
5.1. Wprowadzenie
5.2. Istota i uwarunkowania regionalne strategii małych i średnich przedsiębiorstw
5.3. Charakterystyka strategii małych i średnich przedsiębiorstw
5.4. Specyfika strategii rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w świetle badań
5.5. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Współpraca przedsiębiorstw jako instrument konkurencyjnego rozwoju regionalnego na przykładzie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Bogusław Kaczmarek
 
6.1. Wprowadzenie
6.2. Istota współpracy
6.3. Formy współpracy przedsiębiorstw
6.3.1. Kooperacja
6.3.2. Outsourcing
6.3.3. Offshoring
6.3.4. Kombinat
6.3.5. Franchising
6.3.6. Licencjonowanie
6.3.7. Joint venture
6.3.8. Alians strategiczny
6.3.9. Zrzeszenie przedsiębiorstw
6.3.10. Konsorcjum
6.3.11. Kartel
6.3.12. Syndykat
6.3.13. Sieć
6.3.14. Klaster
6.4. Ujęcie organizacyjne
6.5. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna jako środowisko do współpracy przedsiębiorstw
6.6. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 7. Współpraca technologiczna małych i średnich przedsiębiorstw jako szansa rozwoju regionu
Agnieszka Zakrzewska-Bielawska
 
7.1. Wprowadzenie
7.2. Pojęcie i przesłanki współpracy technologicznej
7.3. Formy współpracy technologicznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
7.4. Szanse i bariery współpracy technologicznej małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
7.5. Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 8. Podstawy metodyczne badania roli współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
Anna Adamik
 
8.1. Zakres i obszary badań
8.2. Metodyka badań
8.3. Instrumenty badawcze
8.4. Metody analizy danych
8.5. Charakterystyka próby badawczej
Bibliografia
 
Rozdział 9. Przygotowanie i planowanie więzi współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w regionie
Anna Adamik
 
9.1. Wprowadzenie
9.2. Przygotowanie informacyjne MSP do tworzenia więzi współpracy w regionie
9.3. Planowanie działań MSP w procesie przygotowań do tworzenia więzi współpracy w regionie
9.4. Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Partnerzy, formy i obszary współpracy małych i średnich przedsiębiorstw w regionie i ich efektywność
Anna Adamik
 
10.1. Wprowadzenie
10.2. Dobór partnerów a efekty więzi współpracy MSP w regionie
10.3. Dobór formy współpracy a efekty współpracy MSP w regionie
10.4. Dobór obszarów współpracy a efekty więzi współpracy MSP w regionie
10.5. Podsumowanie
Bibliografia

Zakończenie
Anna Adamik
 
Spis tabel
Spis rysunków

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane