• Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu

Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu

 • Autor: Wiesław Kowalczewski redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-962-7
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 229/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  13.80 zł

 • 70% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwaga: koniec nakładu, może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp. .Książka jest adresowana w pierwszym rzędzie do pracowników naukowych zainteresowanych problematyką zarządzania. Prezentuje wyniki analiz i badań nowych kierun­ków zarządzania oraz kształtowania współczesnych paradygmatów nauk o zarządzaniu, prowadzonych przez wybitnych znawców problematyki. Może być przydatna także dla doktorantów oraz studentów piszących prace dyplomowe z tematyki zarządzania. Wska­zując na nowe kierunki zmian w zarządzaniu współczesnymi organizacjami, powinna wspierać przygotowanie kadry kierowniczej do nowych standardów zarządzania.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Wybrane aspekty metodologii nauk o zarządzaniu
Wiesław Kowalczewski
 
Wprowadzenie
1. Metodologia nauk o zarządzaniu
2. Podstawy filozoficzne nauk o zarządzaniu
3. Przesłanki kształtowania nowych paradygmatów w naukach o zarządzaniu
4. Znaczenie etyki w zarządzaniu
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 2. Granice zarządzania
Tadeusz Oleksyn
 
Wprowadzenie
1. Geneza i filary przywództwa i władzy
2. Klasyczne rozumienie zarządzania i jego ograniczenia
2.1. Cele zarządzania
2.2. Funkcje zarządzania
2.3. Podmioty zarządzające
2.4. Efektywność ekonomiczna i społeczna zarządzania
3. Interdyscyplinarność zarządzania i nowe rubieże
4. Wszystko jest zarządzaniem?
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 3. Koncepcja przedsiębiorstwa i kierunki jej zmiany
Franciszek Krawiec
 
Wprowadzenie
1. Początki tworzenia koncepcji przedsiębiorstwa
2. Kryzys korporacyjny
3. Arogancja korporacyjna
4. Kierunki zmian
Bibliografia
 
Rozdział 4. Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu
Bolesław Rafał Kuc
 
Wprowadzenie
1. Druga rewolucja menedżerska wkroczyła do przedsiębiorstw
2. Poszukiwanie doskonałości w zarządzaniu trwa
3. Kulturowy wymiar doskonałości w zarządzaniu
4. W XXI wieku trwać będzie walka o jakość, doskonałość i przenikliwość
5. Wiedza fundamentem i źródłem doskonałości zarządzania
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 5. Jakość zarządzania
Tadeusz Wawak
 
1. Paradygmat jakości w zarządzaniu
1.1. Filozofia zarządzania jakością
1.2. Innowacje a jakość
1.3. Myśl zarządcza i menedżerska
1.4. Skuteczność i efektywność projakościowych decyzji
1.5. Rola wiedzy i talentu menedżerskiego w kształtowaniu jakości
2. Pojęcia i determinanty jakości zarządzania
2.1. Zarządzanie jakością a jakość zarządzania
2.2. Klasyfikacja determinantów jakości zarządzania
3. Jakość zarządzania a Model Znakomitości EFQM i ENJ
3.1. Zasady Modelu Znakomitości EFQM a jakość zarządzania
3.2. Jakość zarządzania a Model Kryteriów Europejskiej Nagrody Jakości
4. Jakość zarządzania a zasady zarządzania jakością w rodzinie norm ISO 9000:2000
5. Efekty rynkowe jakości zarządzania
5.1. Orientacja na klienta a korzyści producenta i handlu
5.2. Konsekwencje jakości zarządzania dla klientów
5.3. Efekty ekonomiczne jakości zarządzania osiągane przez organizację i jej klientów
6. Spojrzenie w przyszłość
Bibliografia
 
Rozdział 6. Integracja marketingu i logistyki w procesach zarządzania
Tadeusz Wojciechowski
 
Wprowadzenie
1. Co to znaczy – zarządzanie marketingowe?
2. Zarządzanie logistyczne
3. Marketing i logistyka – sprzężenia zwrotne
4. Zarządzanie marketingowo-logistyczne
5. Rozwiązania organizacyjne w przedsiębiorstwach
6. Marketing i logistyka na studiach wyższych
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 7. Partycypacyjny system zarządzania wynagrodzeniem
Mieczysław Kabaj
 
Wprowadzenie
1. Udział pracowników w zysku w polskich przedsiębiorstwach
1.1. Wyniki badań empirycznych systemów udziału pracowników w zysku w przedsiębiorstwach
1.2. Udział pracowników w zysku w sektorze przedsiębiorstw – analiza statystyczna
1.3. Ewolucja udziału w zysku w latach 2001–2007
1.4. Ewolucja podziału wartości dodanej (WD)
1.5. Stopień opłacenia przyrostu produktywności w sektorze przedsiębiorstw
2. Udział w zysku w krajach UE i w Japonii
2.1. Udział w zysku w krajach UE
2.2. Udział w zysku we Francji
2.3. System udziału w zysku w Wielkiej Brytanii
2.4. Partycypacja bezpośrednia i udział w zysku w Japonii
3. Refleksje końcowe: trzy główne powody konieczności rozszerzenia udziału
pracowników w zysku w polskich przedsiębiorstwach
Bibliografia
 
Rozdział 8. Wirtualizacja procesów edukacyjnych w kreowaniu społeczeństwa wiedzy
Irena K. Hejduk
 
Wprowadzenie
1. System kształcenia jako czynnik rozwoju społeczeństwa
2. Wymagania nowoczesnych systemów edukacyjnych
3. Kierunki rozwoju edukacji e-learningowej
4. Czynniki decydujące o powodzeniu wdrażania zdalnego nauczania
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 9. Paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem
Bazyli Poskrobko
 
Wprowadzenie
1. Podstawowe pojęcia nauki o zarządzaniu środowiskiem
2. Społeczno-ekonomiczne paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem
3. Problemowe paradygmaty nauki o zarządzaniu środowiskiem
Podsumowanie
Bibliografia
 
Rozdział 10. Zarządzanie międzykulturowe; od przystosowania do rozwoju
Leszek Korporowicz
 
Wprowadzenie
1. Kultura jako adaptacja, przetrwanie czy rozwój?
2. Dwie orientacje w rozumieniu komunikacji
3. Wielopoziomowość komunikacji
4. Poza rodowodem menedżera
Bibliografia

Wiesław Kowalczewski

prof. dr hab. inż., kierownik Katedry Organizacji Zarządzania na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Autor około 100 publikacji naukowych. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych oraz członek Międzynarodowej Akademii Nauk Ekologii i Ochrony Życia w St. Petersburgu.


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane