• Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

Wartość systemów e-learningowych w podmiotach edukacyjnych

 • Autor: Adam Stecyk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-860-5
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 263/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 52.00 zł

  10.40 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka jest próbą spojrzenia na podmioty edukacyjne przez pryzmat systemu e-learningowego rozumianego jako zbiór kluczowych elementów występujących na trzech płaszczyznach: merytoryczno-metodologicznej, informatycznej i organizacyjno-ekonomicznej, oraz przez pryzmat procesów zachodzących w organizacji, które są podstawowym mechanizmem tworzenia wartości.

Spis treści:

Wstęp
 
1. Charakterystyka systemowego podejścia do e-learningu
 
1.1. Wiedza w społeczeństwie informacyjnym
1.2. E-learning a współczesny model nauczania
1.3. System e-learningowy w teorii systemów
1.4. Dekompozycja systemu e-learningowego
1.4.1. Płaszczyzna informatyczna
1.4.2. Płaszczyzna metodologiczno-merytoryczna
1.4.3. Płaszczyzna organizacyjno-ekonomiczna
 
2. Metody definiowania wartości w systemach e-learningowych
 
2.1. Rodzaje wartości w organizacji edukacyjnej
2.2. Czynniki tworzące wartość organizacji edukacyjnej
2.3. Zarządzanie procesowe jako narzędzie tworzenia wartości
2.4. Metodyczne aspekty analizy procesów w systemach e-learningowych
 
3. Główne procesy wartościotwórcze w organizacji edukacyjnej
 
3.1. Konfiguracja zasobów w podejściu procesowym
3.2. Realizacja procesów w organizacji edukacyjnej
3.3. Modelowa lista procesów a tworzenie wartości
 
4. Metody pomiaru wartości w organizacji edukacyjnej
 
4.1. Charakterystyka metod tworzenia narzędzi pomiaru wartości
4.2. Metodologia budowy indeksu wartości e-learningowej
4.2. Indeks wartości e-learningowej
4.2.1. Indeks wartości e-learningowej – płaszczyzna merytoryczno-metodologiczna
4.3.2. Indeks wartości e-learningowej – płaszczyzna informatyczna
4.3.2. Indeks wartości e-learningowej – płaszczyzna organizacyjno-ekonomiczna
 
5. Tendencje rozwojowe systemów e-learningowych
 
5.1. Zmiany i wyzwania cywilizacyjne a organizacja edukacyjna
5.2. Tendencje rozwojowe systemów e-learningowych w organizacji edukacyjnej
 
Zakończenie
Załącznik A
Załącznik B
Bibliografia
Spis ilustracji

dr hab. Jerzy Auksztol, prof. Uniwersytetu Gdańskiego:

Zaproponowany temat badawczy podejmuje istotne zagadnienie życia społeczno-gospodarczego w obszarze kształtowania wartości podmiotów funkcjonujących na rynku usług edukacyjnych. Dynamiczne zmiany inspirowane przez rozwój technologii informacyjnych generują potrzebę poszukiwania nowych metod identyfikowania czynników kształtujących wartości organizacji edukacyjnej oraz mechanizmów ją tworzących. Praca wychodzi naprzeciw tym wymaganiom, tworząc jednocześnie nowy obszar badawczy dziedziny nauk ekonomicznych. O nowatorstwie podjętego tematu może świadczyć fakt niewielkiej liczby publikacji i rozpraw naukowych zajmujących się problematyką wartości podmiotów edukacyjnych przy ogólnie wysokim zainteresowaniu obszarem kształtowania wartości w organizacjach gospodarczych, niedochodowych i administracji publicznej. Do najważniejszych zalet recenzowanej pracy zaliczyć należy nowatorstwo podjętego tematu, który, w obecnych czasach zmian demograficznych i koncentracji na budowaniu systemów edukacyjnych wysokiej jakości, jawi się jako wartościowy, użyteczny i co najważniejsze oczekiwany przez środowisko naukowo-dydaktyczne.

Adam Stecyk

jest adiunktem w Katedrze Efektywności Innowacji Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe to szero­ko rozumiane wykorzystanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w ekonomii, zarządzaniu i edukacji. Od kilku lat specjalizuje się w tworzeniu, implementacji i wykorzy­staniu narzędzi e-learningu w organizacjach edukacyjnych, przedsiębiorstwach i instytu­cjach administracji publicznej, prowadzi wykłady i laboratoria z zastosowań informatyki i narzędzi teleinformatycznych w ekonomii i zarządzaniu. Jest autorem pierwszego w Polsce wdrożenia systemu LAMS.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane