• Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej

Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej

 • Autor: Anna Karmańska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-948-1
 • Data wydania: 2009
 • Liczba stron/format: 366/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  14.50 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu zostało przedstawione szerokie tło tworzące współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach.

Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. Przedstawiono pogląd, że pomiar wartości ekonomicznej ma szansę stać się w rachunkowości nowym paradygmatem.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Koncepcja systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie
 
1. Atrybuty systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie
2. Trójwarstwowość i dwumodułowość systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie
3. System informacji planistycznej przedsiębiorstwa
4. System informacji ewidencji i monitorowania dokonań przedsiębiorstwa
5. System informacji nadzoru wewnętrznego przedsiębiorstwa
6. Rachunkowość w systemie informacyjnym w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 2. Polityka przedsiębiorstwa a system informacyjny rachunkowości finansowej
 
1. Komponenty polityki przedsiębiorstwa
2. Ponadczasowe atrybuty systemu informacyjnego rachunkowości finansowej
3. Sprawozdawczość finansowa w polityce przedsiębiorstwa
4. Płaszczyzny istotne dla realizacji polityki bilansowej
 
Rozdział 3. Etyka i profesjonalizm w funkcjonowaniu systemu informacyjnego rachunkowości finansowej
 
1. Naganne praktyki w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej
2. Zasady zawodowej etyki w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej
3. Profesjonalizm w dziedzinie rachunkowości finansowej
 
Rozdział 4. Zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i pomiar jego dokonań
 
1. Uwarunkowania zmian w zarządzaniu przedsiębiorstwem
2. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
3. Weryfikacja powszechnie stosowanych finansowych mierników dokonań przedsiębiorstwa
4. Organizacja zarządzania wartością i systemu raportowania dokonań
 
Rozdział 5. Syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa jako wyzwanie dla sprawozdawczości finansowej

1. Ekonomiczna wartość dodana (Economic Value Added – EVA)
2. Rynkowa wartość dodana (Market Value Added – MVA)
3. Wartość dodana dla akcjonariuszy (Shareholder Value Added – SVA)
4. Stopa zwrotu z inwestycji oparta na przepływach pieniężnych (Cash Flow Return on Inwestment – CFROI)
5. Całkowity zwrot dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return – TSR)
6. Ekonomiczna wartość dodana dla właścicieli (Shareholder Economic Value Added – SEVA)
7. Całkowity zwrot z przedsiębiorstwa (Total Business Return – TBR)
8. Wpływ zmian w pomiarze dokonań przedsiębiorstwa na system informacyjny rachunkowości finansowej
 
Rozdział 6. Wartość ekonomiczna jako atrybut systemu informacyjnego rachunkowości finansowej
 
1. Kulturowy i biznesowy aspekt wartości
2. Wartość w teorii ekonomii
3. Wieloznaczność pojęcia wartości ekonomicznej
4. Pieniężny pomiar wartości ekonomicznej
 
Rozdział 7. Wartość ekonomiczna jako dylemat współczesnej nauki rachunkowości
 
1. Funkcja informacyjna wartości ekonomicznej i znaczenie porównywalności koncepcji jej ustalania
2. Pogląd na temat paradygmatów współczesnej rachunkowości
3. Pogląd na temat priorytetu paradygmatu rachunkowości wobec zasad i reguł w niej stosowanych
4. Pogląd na temat pomiaru wartości ekonomicznej jako rodzącego się paradygmatu
w rachunkowości
 
Rozdział 8. Wartość ekonomiczna jako wyznacznik procedur wyceny w sprawozdawczości finansowej
 
1. Sprawozdawczość finansowa a zarządzanie przedsiębiorstwem
2. Potrzeba wykonywania szacunków w celach sprawozdawczych
3. Przyszłe korzyści ekonomiczne w ustalaniu wartości ekonomicznej aktywów
4. Ramy profesjonalnego osądu przy ustalaniu wartości ekonomicznej aktywów
 
Rozdział 9. Standaryzacja pomiaru utraty wartości ekonomicznej aktywów w systemie informacyjnym rachunkowości
 
1. Tworzenie standardów pomiaru utraty wartości ekonomicznej aktywów
2. Warunki i etapy oceny utraty wartości ekonomicznej aktywów
3. Ocena potrzeby przeprowadzania procedury aktualizującej wartość  aktywów
 
Rozdział 10. Standardowy pomiar utraty wartości ekonomicznej aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo
 
1. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne pojedynczo
2. Aktualizacja wartości aktywów wycenianych w wartości rynkowej, godziwej lub metodą praw własności
3. Aktualizacja wartości aktywów wycenianych w kwocie wymaganej zapłaty i w skorygowanej cenie nabycia
4. Aktualizacja wartości aktywów wycenianych w cenie nabycia, w koszcie wytworzenia lub
w wartości przeszacowanej
 
Rozdział 11. Standardowy pomiar utraty wartości ekonomicznej aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo
 
1. Zidentyfikowanie aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne grupowo
2. Ustalenie wartości grupowego obiektu oceny utraty wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych
3. Ustalenie przyszłych korzyści ekonomicznych netto z grupowego obiektu oceny utraty wartości
4. Ustalenie i rozliczenie odpisu aktualizującego wycenę
 
Rozdział 12. Pozostałe standardowe procedury związane z pomiarem utraty wartości ekonomicznej aktywów
 
1. Zmiany odpisu aktualizującego wycenę aktywów
2. Utrata wartości firmy wykazywana w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym
3. Prezentacja i ujawnianie w sprawozdaniu finansowym danych dotyczących utraty wartości aktywów
 
Rozdział 13. Granice dążenia do dokładności informacyjnej raportowania wartości ekonomicznej aktywów na przykładzie odwracania dyskonta
 
1. Dwa wymiary procedury odwracania dyskonta
2. Pytanie o efektywność informacyjną kosztu odwracania dyskonta
3. Pytanie o granicę dążenia do maksymalizowania dokładności informacyjnej w sprawozdaniu finansowym
4. Ilustracja stopnia dokładności informacyjnej sprawozdania finansowego wynikającego
z zastosowania procedury odwracania dyskonta
 
Rozdział 14. Ryzyko pomiaru i utraty wartości ekonomicznej aktywów
 
1. Identyfikacja płaszczyzn ryzyka związanego z wartością ekonomiczną w rachunkowości finansowej
2. Ryzyko związane z wartością ekonomiczną wynikające z płaszczyzny organizacji jej pomiaru
3. Ryzyko związane z wartością ekonomiczną wynikające z płaszczyzny jakości zarządzania 
4. Ryzyko związane z wartością ekonomiczną wynikające z płaszczyzny nauki o zarządzaniu
5. Ryzyko związane z wartością ekonomiczną wynikające z płaszczyzny nauki rachunkowości
 
Zakończenie
Bibliografia
Indeks
 

Anna Karmańska
profesor SGH, doktor habilitowany, pracownik Katedry Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Adjunct Proffesor of International Study w Carlston School of Management, University of Minnesota, przewodnicząca Komisji Etyki i Profesjonalizmu Zawodu Księgowego Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Nagrodzona Indywidualną Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane