• Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych

Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Opodatkowanie płatności do odbiorców zagranicznych

 • Autor: Wojciech Komer Krzysztof Budasz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-611-3
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 256/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 58.00 zł

  8.70 zł

 • 85% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W toku postępującej globalizacji coraz większego znaczenia nabiera wymiana między podmiotami z różnych krajów. Oprócz niewątpliwych korzyści handlowych, takie transakcje wywołują także zainteresowanie organów podatkowych, co szczególnie uwidacznia się w dobie coraz większych potrzeb fiskalnych poszczególnych krajów. Wszystko to sprawia, iż transakcje międzynarodowe mogą oprócz wymiernych korzyści finansowych skutkować powstaniem określonych ryzyk podatkowych.

Celem książki jest, aby poprzez wskazanie zasad opodatkowania najczęściej występujących płatności międzynarodowych, podatnicy byli świadomi swoich obowiązków i jednocześnie mogli w pełni korzystać z benefitów takich transakcji. Na gruncie istniejących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania omówiono podstawowe regulacje międzynarodowego systemu opodatkowania wraz z przykładami praktycznymi. Książka jest bogata w najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje polskich organów podatkowych.

Partner wydania:

Spis treści:

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1. Zagadnienia ogólne

1.1. Zasada terytorialności a zasada rezydencji
1.2. Polskie ustawy podatkowe i regulacje międzynarodowe a unikanie podwójnego opodatkowania
1.3. Zakres opodatkowania usług świadczonych przez podmioty zagraniczne – miejsce faktycznego wykonania usług
1.4. Opodatkowanie świadczeń o podobnym charakterze
1.5. Zwolnienia przewidziane w polskich przepisach w odniesieniu do dochodów o charakterze międzynarodowym
1.6. Rola certyfikatów rezydencji

Rozdział 2. Zasady opodatkowania zakładu

2.1. Konwencja modelowa OECD a definicja zakładu
2.2. Definicja zakładu w umowach międzynarodowych oraz w prawie krajowym
2.3. Działalność podatników zagranicznych niekonstytuująca zakładu w Polsce
2.3.1. Czynności o charakterze przygotowawczym i pomocniczym
2.3.2. Niezależny przedstawiciel
2.4. Udział zagranicznego podmiotu w polskiej spółce osobowej

Rozdział 3. Zyski przedsiębiorstwa

3.1. Definicja oraz zakres pojęcia „zyski przedsiębiorstwa”
3.2. Przepisy poszczególnych umów międzynarodowych

Rozdział 4. Należności licencyjne

4.1. Pojęcie należności licencyjnych
4.2. Regulacje wspólnotowe
4.3. Przepisy poszczególnych umów międzynarodowych
4.4. Przypadki praktyczne
4.4.1. Podatek u źródła od usług informatycznych i zakupu oprogramowania
4.4.2. Kalkulacja kwoty podatku w przypadku klauzuli net of tax
4.4.3. Opłata leasingowa jako należność licencyjna

Rozdział 5. Odsetki

5.1. Pojęcie odsetek
5.2. Regulacje wspólnotowe
5.3. Przepisy poszczególnych umów międzynarodowych
5.4. Przypadki praktyczne
5.4.1. Wypłata odsetek na rzecz podmiotu szwedzkiego
5.4.2. Obowiązki dokumentacyjne przy pożyczce
5.4.3. Opodatkowanie podatkiem u źródła w przypadku cesji wierzytelności wynikającej z umowy pożyczki

Rozdział 6. Dywidendy

6.1. Pojęcie dywidend
6.2. Regulacje wspólnotowe
6.3. Przepisy poszczególnych umów międzynarodowych
6.4. Przypadki praktyczne
6.4.1. Opodatkowanie dywidendy kumulatywnej
6.4.2. Zaliczka na poczet dywidendy
6.4.3. Zwolnienie z podatku u źródła w przypadku wypłaty dywidendy niepieniężnej

Bibliografia

Załączniki

1. Wykaz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu
2. Wykaz stawek obowiązujących w polskich umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania w odniesieniu do poszczególnych kategorii dochodów biernych

Wojciech Komer

biegły rewident, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, specjalności Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie MSR/MSSF. Specjalizuje się w obszarach cen transferowych, wycen przedsiębiorstw, ekspertyz ekonomicznych, biznesplanów oraz analiz branżowych. Wspólnik i członek zarządu w SWGK Audyt Sp. z o.o. w Poznaniu.

Krzysztof Budasz
doradca podatkowy, radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz planowania optymalnych struktur podatkowych. Prowadzi liczne szkolenia podatkowe. Ukończył Studium Prawa Niemieckiego organizowane przez Wydział Prawa i Administracji UAM oraz Uniwersytet w Hamburgu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane