• Status prawny rady gminy

Status prawny rady gminy

 • Autor: redakcja naukowa Marek Chmaj
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-596-3
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 288/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  27.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W publikacji Autorzy kompleksowo przedstawili pozycję ustrojową oraz status prawny rady gminy, status prawny radnego, a także problem nadzoru nad samorządem gminnym. Duży nacisk położono na przejrzystość i jasność rozważań oraz klarowną strukturę wewnętrzną.

Dodatkową zaletą jest wykorzystanie obszernej literatury przedmiotu, wielu aktów prawnych i orzeczeń sądowych. Dzięki bibliografii czytelnik będzie mógł poszerzyć swoją wiedzę o inne aspekty.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Modele organów gminy
 
1.1. Francja
1.2. Wielka Brytania
1.3. Niemcy
 
Rozdział 2. Wybory do rady gminy
 
2.1. Uwagi ogólne
2.2. Zasady wyborów
2.3. Obsadzenie mandatów bez głosowania
2.4. Wygaśnięcie mandatu radnego
2.5. Wybory uzupełniające i przedterminowe
2.6. Głosowanie
2.7. Protesty wyborcze i stwierdzenie ważności wyborów
2.8. Kampania wyborcza i jej finansowanie
2.9. Zgłaszanie kandydatów na radnych
2.10. Przepisy szczególne dotyczące wyborów do rad gmin
 
Rozdział 3. Pozycja ustrojowa rady gminy (miasta)
 
3.1. Podstawy konstytucyjne
3.2. Europejska Karta Samorządu Lokalnego
3.3. Sposób wyboru, odwołania oraz kadencja rady gminy
3.4. Miejsce rady gminy w systemie organów samorządu terytorialnego
 
Rozdział 4. Organizacja wewnętrzna rady gminy
 
4.1. Przewodniczący
4.2. Wiceprzewodniczący
4.3. Komisja rewizyjna
4.4. Komisje stałe i doraźne
4.5. Kluby radnych
4.6. Młodzieżowa rada gminy
4.7. Organy wewnętrzne rady gminy a dostęp do informacji
 
Rozdział 5. Rada gminy jako organ stanowiący
 
5.1. Zakres uchwałodawczej działalności rady gminy
5.2. Uchwały organu stanowiącego w gminie
5.2.1. Pojęcie uchwały
5.2.2. Treść i forma uchwał
5.3. Procedura uchwałodawcza
5.3.1. Uwagi wstępne
5.3.2. Inicjatywa uchwałodawcza
5.3.3. Przygotowanie projektu uchwały a podmiot zobowiązany
5.3.4. Przedłożenie projektu uchwały radzie gminy
5.3.5. Postępowanie z projektami uchwał na sesji
5.3.6. Publikacja i wejście w życie uchwał rady
5.4. Rola prawa miejscowego powszechnie obowiązującego
5.4.1. Definicja prawa miejscowego i jego cechy
5.4.2. Podstawy prawne tworzenia prawa miejscowego
5.4.3. Rodzaje gminnych aktów prawa miejscowego
5.5. Legalność uchwał rady gminy – zagadnienia ogólne
 
Rozdział 6. Rada gminy jako organ kontroli
 
6.1. Cele i organizacja kontroli wewnętrznej w gminie (uwagi wstępne)
6.2. Pozycja komisji rewizyjnej w radzie
6.2.1. Komisja rewizyjna jako organ wewnętrzny rady
6.2.2. Kompetencje komisji rewizyjnej
6.3. Podmiotowy zakres kontroli komisji rewizyjnej
6.3.1. Wójt, burmistrz (prezydent miasta)
6.3.2. Gminne jednostki organizacyjne oraz jednostki pomocnicze gminy
6.4. Przedmiotowy zakres działania komisji rewizyjnej
6.4.1. Zakres działania
6.5. Tryb działania komisji rewizyjnej
6.5.1. Opracowanie i przedstawienie planu pracy komisji
6.5.2. Postępowanie kontrolne
6.5.3. Dostęp komisji do dokumentów urzędowych
 
Rozdział 7. Status radnego gminy
 
7.1. Charakter mandatu radnego
7.2. Wygaśnięcie mandatu radnego
7.3. Prawa i obowiązki radnych
7.4. Przepisy antykorupcyjne
 
Rozdział 8. Nadzór nad działalnością rady gminy
 
8.1. Pojęcie nadzoru nad radą gminy
8.1.1. Definicja i istota nadzoru nad radą gminy
8.1.2. Podstawy prawne sprawowania nadzoru nad działalnością rady gminy
8.1.3. Cel i funkcje nadzoru nad radą gminy
8.1.4. Nadzór a kontrola
8.1.5. Kryteria nadzoru nad działalnością rady gminy
8.1.6. Podsumowanie
8.2. Organy nadzoru
8.2.1. Prezes Rady Ministrów
8.2.2. Wojewodowie
8.2.3. Regionalne izby obrachunkowe
8.2.4. Quasi-organy nadzoru i organy władzy sądowniczej
8.3. Akty nadzoru nad działalnością rady gminy
8.3.1. Pojęcie środków nadzoru i ich podział
8.3.2. Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy
8.3.3. Zarządzenia zastępcze
8.3.4. Rozwiązanie rady gminy przez sejm
8.3.5. Zawieszenie rady gminy
8.3.6. Akty nadzoru nad współpracą zagraniczną jednostek samorządu terytorialnego
8.3.7. Żądanie informacji o działalności rady gminy
 
Rozdział 9. Wcześniejsze zakończenie kadencji rady gminy
 
9.1. Pojęcie kadencji
9.2. Czas trwania kadencji
9.3. Początek kadencji
9.4. Upływ kadencji
9.5. Wcześniejszy upływ kadencji
 
Rozdział 10. Urząd gminy
 
10.1. Zagadnienia ogólne
10.2. Struktura urzędu gminy
10.2.1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
10.2.2. Referaty urzędu gminy i stanowiska samodzielne
10.2.3. Zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
10.2.4. Skarbnik
10.2.5. Sekretarz
10.2.6. Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego
10.2.7. Stanowisko ds. obsługi rady gminy
10.2.8. Urząd Stanu Cywilnego
10.2.9. Audyt wewnętrzny
10.2.10. Radca prawny
 
Rozdział 11. Odmienność ustrojowa rady w mieście na prawach powiatu
 
11.1. Sytuacja prawna miasta na prawach powiatu
11.2. Rada miasta w powiecie grodzkim
11.2.1. Zagadnienia wstępne
11.2.2. Liczebność rady, sposób wyboru
11.2.3. Zadania rady miasta na prawach powiatu
11.2.4. Organizacja wewnętrzna rady miasta na prawach powiatu
11.2.5. Status prawny radnego w organie stanowiącym powiatu grodzkiego
11.3. Wykaz miast na prawach powiatu
 
Bibliografia

redakcja naukowa

Marek Chmaj

Prawnik, politolog, specjalista w dziedzinie prawa konstytucyjnego i administracyjnego. Radca prawny. Partner zarządzający w kancelarii radcowskiej Chmaj i Wspólnicy. Jest arbitrem Sądu Polubownego działającego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych, ponad dwustu artykułów, wielu projektów ustaw, nowelizacji oraz opinii prawnych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw. Wieloletni ekspert Instytutu Spraw Publicznych, sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia niektórych projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego, senackiej Komisji Ustawodawczej oraz senackiej stałej Podkomisji do Spraw Zmian w Konstytucji. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej oraz za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa. Wykładał na uniwersytetach krajowych i zagranicznych, m.in. w Sewilli, Bari, Barcelonie i Rydze. 

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane