• Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce

Standaryzacja instrumentów marketingu-mix na przykładzie korporacji międzynarodowych w Polsce

 • Autor: Mariusz Sagan
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-308-2
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  11.75 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.75 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przeznaczona jest dla studentów na kierunkach zarządzanie, ekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, a także dla doktorantów. Adresatami publikacji są także menedżerowie zatrudnieni w tych polskich przedsiębiorstwach, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć ekspansje na rynki zagraniczne. Przedstawia bowiem pewien model prowadzenia biznesu, który odnosi sukcesy w skali międzynarodowej.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Standaryzacja programów marketingowych na rynkach Międzynarodowych
 
1.1. Zjawisko standaryzacji w działalności marketingowej przedsiębiorstw
1.2. Standaryzacja programów marketingowych
1.3. Wpływ procesów globalizacji na standaryzację programów marketingowych
1.4. Tendencje w konsumpcji a standaryzacja
1.5. Standaryzacja a rodzaje strategii w marketingu międzynarodowym
 
Rozdział 2. Efektywność, czynniki i zakres standaryzacji programów marketingowych na rynkach międzynarodowych
 
2.1. Efektywność zestandaryzowanych strategii marketingu-mix w świetle badań empirycznych
2.2. Czynniki standaryzacji programów marketingowych
2.2.1. Czynniki standaryzacji produktu
2.2.2. Czynniki standaryzacji ceny
2.2.3. Czynniki standaryzacji strategii reklamowych
2.3. Ewolucja standaryzacji poszczególnych instrumentów strategii marketingu-mix na rynkach międzynarodowych
2.3.1. Zakres standaryzacji na rynkach krajów rozwiniętych
2.3.2. Zakres standaryzacji na rynkach krajów rozwijających się i na rynkach wschodzących
 
Rozdział 3. Standaryzacja produktu, ceny i strategii reklamowych na rynku FMCG w Polsce – wyniki badań własnych
 
3.1. Przedmiot analizy, dobór próby badawczej i metodyka badań
3.2. Charakterystyka próby badawczej
3.3. Zakres standaryzacji produktu, ceny i strategii reklamowych w badanych korporacjach międzynarodowych
3.3.1. Stopień transferu formuły produktów z rynku macierzystego na rynek polski
3.3.2. Zakres standaryzacji instrumentów marketingowych na polskim rynku FMCG
3.3.3. Spójność polityki standaryzacji korporacji międzynarodowych na rynku polskim
3.4. Standaryzacja a rodzaj produktu i jego pozycjonowanie na rynku
3.5. Cykl życia produktu a standaryzacja na rynku polskim
3.6. Perspektywy standaryzacji badanych instrumentów marketingu-mix w opinii kadry kierowniczej
 
Rozdział 4. Otoczenie marketingowe a standaryzacja programów marketingowych na rynku polskim
 
4.1. Rola otoczenia marketingowego (kraj macierzysty – kraj docelowy) w standaryzacji programów marketingowych
4.2. Wpływ wybranych elementów otoczenia marketingowego na standaryzację programów marketingowych na rynku FMCG w Polsce
4.2.1. Podobieństwa kulturowe
4.2.2. Podobieństwa w zakresie dochodów rozporządzalnych oraz cen na rynku
4.2.3. Struktura konsumpcji oraz wielkość konsumpcji per capita wybranych produktów na rynku macierzystym i docelowym
4.2.4. Czynniki otoczenia technologicznego
4.2.5. Struktura wydatków reklamowych na rynku macierzystym i docelowym
4.2.6. Wybrane wskaźniki systemów dystrybucji
4.3. Otoczenie marketingowe a standaryzacja. Ujęcie syntetyczne
 
Rozdział 5. Pozycja konkurencyjna i strategia firmy międzynarodowej a standaryzacja instrumentów marketingu-mix na rynku polskim
 
5.1. Uwagi wstępne
5.2. System podejmowania decyzji w korporacji (centralizacja/decentralizacja uprawnień) i jego związek ze standaryzacją na rynku docelowym
5.3. Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz poziom konkurencji na rynku i ich wpływ na zakres standaryzacji w Polsce
5.3.1. Liczba rynków obsługiwanych przez firmę międzynarodową oraz szerokość
portfolio marek jako korelaty konkurencyjności międzynarodowej i standaryzacji
5.3.2. Pozycja konkurencyjna korporacji na rynku polskim a zakres standaryzacji wybranych instrumentów marketingu-mix
5.3.3. Natężenie konkurencji na polskim rynku FMCG a zakres standaryzacji
5.4. Rozwój zestandaryzowanych programów korporacji międzynarodowych na rynkach globalnych a zakres standaryzacji na rynku lokalnym
 
Podsumowanie
 
Bibliografia
 
Spis tabel
 
Spis rysunków
 
Spis wykresów

dr Danuta Dudkiewicz-Zimny:

Książka jest rezultatem badań dotyczących trudnej i złożonej problematyki jaką jest standaryzacja strategii marketingowej. Ze względu na nowatorskie ujęcie tematu, bogatą treść osadzoną nie tylko na doświadczeniach polskich, ale także światowych i wnioski odnoszące się do praktyki biznesu, zasługuje ona na szczególną uwagę i uznanie. Napisana jasnym i zrozumiałym językiem stanowi w istocie kompletny i błyskotliwy wykład na niewątpliwie złożony i budzący kontrowersje temat, jakim jest standaryzacja programów marketingowych. Zastosowany w pracy logiczny podział treści pozwolił ująć analizowaną problematykę w perspektywie teoretycznej oraz praktyki działalności korporacji międzynarodowych, zwłaszcza na rynku FMCG w Polsce.

Książka przeznaczona jest dla studentów na kierunkach zarządzanie, ekonomia oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze, słuchaczy studiów podyplomowych i MBA, a także dla doktorantów. Powinna być także użyteczna dla menedżerów zatrudnionych w tych polskich przedsiębiorstwach, które prowadzą lub zamierzają rozpocząć ekspansje na rynki zagraniczne, gdyż przedstawia pewien model prowadzenia biznesu, który odnosi sukcesy w skali międzynarodowej.

Mariusz Sagan

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent UMCS i SGH. Autor i współautor ponad 50 publikacji, w tym artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania decyzji konsumentów, najlepsze praktyki biznesowe.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane