• Psychologia przemysłowa

Psychologia przemysłowa

 • Autor: Katarzyna Markiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-477-6
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 218/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  11.25 zł

 • 75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka zawiera informacje o początkach i historycznym tle rozwoju psychologii przemysłowej. Ukazuje związek między psychologią przemysłową, psychologią pracy i psychologią zarządzania. Ważną część książki stanowią informacje na temat zadań współczesnych psychologów przemysłowych, jak B+R czy projekt Mars 2030.

Spis treści:

Wprowadzenie

Podziękowania

Rozdział 1. Tło historyczne

1.1. Okres preindustrialny
1.2. Rewolucje przemysłowe – rys historyczny
1.3. Współczesny wymiar przemian przemysłowych
1.3.1. Formy własności przemysłowej
1.3.2. Udział osób nieletnich w przemyśle
1.4. Industrialne i postindustrialne formy aktywności
Podsumowanie
Pytania do rozdziału

Rozdział 2. Współczesny charakter przemysłu

2.1. Nowoczesne koncepcje stymulowania innowacyjności – strategie B+R
2.2.1. Analiza strategii B+R
2.2. Finansowanie nauki  
Podsumowanie  
Pytania do rozdziału  

Rozdział 3. Początki psychologii przemysłowej

3.1. Twórcy psychologii przemysłowej i ich osiągnięcia  
3.2. Wpływ I wojny światowej na psychologię przemysłową  
3.3. Psychologia przemysłowa po II wojnie światowej
3.4. Aktualny stan psychologii przemysłowej
3.4.1. Europejskie korzenie psychologii przemysłowej
3.4.2. Psychologia przemysłowa w Polsce
Podsumowanie
Pytania do rozdziału

Rozdział 4. Początki współczesnej psychologii przemysłowej i organizacyjnej  

4.1. Ustalenia terminologiczne
4.2. Jak w psychologii przemysłowej narodziło się zainteresowanie zasobami społecznymi organizacji?
4.2.1. Zarządzanie w stylu behawioralnym
4.2.2. Przełom w podejściu do problematyki zarządzania kapitałem społecznym  
4.2.3. Udział psychologii postaci w pogłębianiu wiedzy z obszaru zarządzania kapitałem społecznym organizacji
4.3. Zarządzanie kapitałem społecznym: między psychologią humanistyczną a założeniami psychologii pozytywnej
4.3.1. Zmiana w podejściu do idei zarządzania ludźmi w pracy
4.3.2. Organizacja zhumanizowana
4.3.2.1. Zarządzanie potencjałem ludzkim według F.I. Herzberga
4.3.2.2. Podejście McClellanda do teorii i praktyki zarządzania motywowaniem
4.3.2.3. Model właściwości pracy
Podsumowanie
Pytania do rozdziału

Rozdział 5. Zadania psychologów przemysłowych

5.1. Analiza pracy
5.1.1. Dobór personelu
5.1.1.1. Assessment Center (A-C)  
5.1.1.2. Kim są asesorzy w A-C
5.1.1.3. Zadania A-C
5.1.2. Etyczne problemy badań oceniających
5.1.3. Błędy oceniania
5.2. Ocena funkcjonowania organizacji
5.2.1. Zarządzanie wydajnością
5.2.2. Zarządzanie wiedzą – Model SECI
5.2.2.1 Ocena zespołowych uwarunkowań realizacji zadania
5.2.3. Motywowanie zespołu – źródła motywacji
5.2.4. Postawy wobec pracy  
5.3. Wspieranie rozwoju i zmian organizacyjnych
5.3.1. Oczekiwania
5.3.2. Komunikacja
5.3.3. Relacje z innymi
5.3.4. Środowisko  
5.4. Ocena skuteczności programów pracy
5.5. W stronę przyszłości
5.5.1. Niezawodność
Podsumowanie  
Pytania do rozdziału

Rozdział 6. Warunki pracy  

6.1. Środowisko, miejsce i przestrzeń pracy  
6.1.1. Strukturalność, relacyjność i emocjonalność jako wskaźniki definicyjne  
6.1.2. Przestrzeń, środowisko i miejsce pracy
6.2. Organizacja przestrzeni pracy  
6.2.1. Zarządzanie przestrzenią roboczą  
6.2.2. Komfort przestrzeni roboczej a komfort funkcjonalny
6.2.3. Aktywność pracowników w zarządzaniu przestrzenią i środowiskiem pracy
6.2.4. Moderatory oceny środowiska prac
6.3. Psychologiczne aspekty pracy
6.3.1. Model kontroli pracy (Job Demand Control)
6.3.2. Model witaminowy  
6.3.3. Model zdarzeń afektywnych
6.4. Umiejscowienie kontroli (LoC – locus of control)
6.4.1. Zastosowanie modelu LoC w badaniach prozdrowotnych
6.4.2. Zastosowanie modelu LoC w badaniach preferencji edukacyjnych
6.4.3. Zastosowanie modelu LoC w badaniach ekonomicznych
Podsumowanie  
Pytania do rozdziału

Rozdział 7. Motywowanie i motywacja w zarządzaniu

7.1. Istota motywacji  
7.1.1. Motywowanie versus motywacja
7.2. Neuronalne mechanizmy motywacji  
7.2.1. Motywacja a struktury mózgu
7.2.2. Motywacja a fizjologia mózgu  
7.2.3. Motywacja w kontekście triady elektryczno-architektoniczno-chemicznej mózgu  
7.3. Mózgowe mechanizmy motywacji a obserwowanie innych
7.4. Kontekstualne podejście w badaniach nad motywacją  
7.4.1. Teoria samostanowienia jako zintegrowany system  
Podsumowanie  
Pytania do rozdziału

Rozdział 8. Kontrakt psychologiczny a jakość pracy

8.1. Istota kontraktu psychologicznego  
8.1.1. Znaczenie oczekiwań i zobowiązań w kontrakcie psychologicznym  
8.2. Typologia kontraktów  
8.2.1. Znaczenie wsparcia organizacyjnego dla skuteczności realizacji kontraktów
8.3. Skutki naruszenia kontraktów
8.3.1. Modelowy kontrakt relacyjny na przykładzie stylu zarządzania braci Jabłkowskich  
8.3.2. Style kierowania a kontrakt psychologiczny
8.3.2.1. Wywieranie wpływu w organizacjach według Roberta R.P. Frencha i Bertrama H. Ravena
8.3.2.2. Style wywierania wpływu według Petera Makina
8.3.2.3. Lider czy przywódca  
8.4. Zasadność kontraktu psychologicznego we współczesnym świecie  
Podsumowanie  

Pytania do rozdziału
Zakończenie 
Post Scriptum  
Literatura   
 

prof. Zbigniew Zaleski, Instytut Psychologii KUL:

Tematyka książki jest dobrze ugruntowana historycznie. (…) Autorka przywołuje wiele interesujących a mało znanych, lub wcale, faktów, nazwisk, miejsc naukowych, co nie jest łatwo dostępne dla Czytelnika w fachowej literaturze. Wynosi na powierzchnie debaty wkład polskich prekursorów psychologii przemysłowej. Tekst czyta się dobrze, autorka (…) zapowiada i kończy rozdziały hasłami-pytaniami pomocnymi w recepcji i retencji treści. Czas poświęcony tej lekturze to czas niestracony, a Czytelnikiem może i winien być student psychologii, psycholog pracy, pracodawca, menedżer, kierownik ludzkiego zespołu.

Katarzyna Markiewicz
dr hab., prof. UMCS, psycholog, specjalista w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw i prewencji bezrobocia. W latach 1995-2005 współpracowała z Centrum Kształcenia Menedżerów Przemysłowych w Lublinie jako trener-szkoleniowiec (cykle szkoleń m.in. dla: Daewoo Lublin, Johnson & Johnson, El-dorado, Cukrownia Krasnystaw, Fabryka Łożysk Tocznych, Montex Lublin, Ferno Lubartów, Elektrociepłownia Połaniec, Centertel Lublin, Zakłady Energetyczne Toruń, Płock, Olsztyn, Gdańsk). Realizowała szkolenia tematyczne dla kadry kierowniczej średniego szczebla z zakresu miękkich kompetencji menedżerskich, podnoszenia sprawności działań w sytuacjach nietypowych (wykorzystanie metody survival), budowania zespołu zadaniowego, wprowadzania zmiany organizacyjnej. Prowadziła treningi integracyjne, szkolenia dla pracowników z zakresu psychologicznych aspektów sprzedaży. Przygotowywała i realizowała procedury rekrutacyjne klasyczne i nowoczesne oraz przeprowadzała oceny kompetencji zawodowych kandydatów. Uczestniczyła w przygotowaniu zespołów pracowniczych do negocjacji z inwestorem strategicznym. Zainteresowania zawodowe: psychologia rozwoju człowieka, psychologia przemysłowa (zarządzanie społecznym i intelektualnym potencjałem organizacji, psychologia pracy i organizacji), psychologia kliniczna.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane