• Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie. Perspektywa noo-teoretyczna

Poczucie odpowiedzialności w zdrowiu i w chorobie. Perspektywa noo-teoretyczna

 • Autor: Lilia Suchocka
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-494-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 222/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  10.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 10.50 zł

  75% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka mieści się w paradygmacie psychologii zdrowia. Podejmuje problematykę poczucia odpowiedzialności za zdrowie osób zdrowych oraz za proces zdrowienia osób chorych przewlekle (pacjentów reumatycznych i kardiologicznych).

Spis treści:

Table of Contents
 
Wprowadzenie
 
Część I. Podstawy teoretyczne
 
Rozdział 1. Problematyka odpowiedzialności w literaturze przedmiotu
 
1.1. Zagadnienie odpowiedzialności i jej rozumienie
1.2. Struktura kształtowania się i zakres odpowiedzialności
1.2.1. Kształtowanie się poczucia odpowiedzialności
1.2.2. Zakres poczucia odpowiedzialności
1.3. Przejawy odpowiedzialności
1.3.1. Funkcje i cechy dojrzałej odpowiedzialności
1.3.2. Odpowiedzialność w strukturze osobowości dojrzałej
1.3.3. Braki odpowiedzialności i jego konsekwencje dla zdrowego funkcjonowania jednostki
1.4. Podmiotowo-osobowe wyznaczniki odpowiedzialności
1.4.1. Wolność – odpowiedzialność
1.4.2. Aktywność noetyczna jako realne i odpowiedzialne zaangażowanie w życie
 
Rozdział 2. Egzystencjalno-noetyczny wymiar zdrowia
 
2.1. Zdrowie jako kategoria wielowymiarowa
2.2. Podmiotowo-osobowe korelaty zdrowia jako wartości
2.3. Zdrowie w chorobie
 
Część II. Badania empiryczne
 
Rozdział 3. Metodologia badań własnych
 
3.1. Rozwój i proces kształtowania się poczucia odpowiedzialności. Teoretyczny model koncepcji badań własnych
3.2. Problematyka pracy i hipotezy badawcze
3.3. Zmienne i ich operacjonalizacja
3.4. Procedura postępowania badawczego i opracowywania wyników badań
3.5. Opis zastosowanych metod badawczych
3.5.1. Test Noo-dynamiki (T.N-D) K. Popielskiego
3.5.2. Lista Objawów Noo-psychosomatycznych (LO NPS) K. Popielskiego
3.5.3. Skala Preferencji Wartości (SPW) K. Popielskiego
3.5.4. Arkusz Samopoznania R.B. Cattella
3.5.5. Skala Lokalizacji Kontroli (I-E) J. Rottera
3.5.6. Kwestionariusz sposobów radzenia sobie ze stresem (WCQ) R.S. Lasarusa, S.F. Folkmann
3.5.7. Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności (KPO) L. Suchockiej
3.5.8. Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności za Zdrowie (KPO.Z) L. Suchockiej
3.5.9. Kwestionariusz Poczucia Odpowiedzialności za Proces Zdrowienia (KPO.PZ) L. Suchockiej
3.5.10. Kwestionariusz poczucia skuteczności egzystencjalnej (KPE) K. Popielskiego, L. Suchockiej
3.6. Charakterystyka grup badawczych
3.6.1. Charakterystyka grupy podstawowej
3.6.2. Charakterystyka grup klinicznych
 
Rozdział 4. Psychologiczna analiza poczucia odpowiedzialności
 
4.1. Struktura poczucia odpowiedzialności
4.1.1. Dynamika poczucia sensu życia osób o podwyższonym i obniżonym poczuciu odpowiedzialności
4.1.2. Poczucie odpowiedzialności w poszczególnych grupach wiekowych
4.1.3. Struktura poczucia odpowiedzialności z uwagi na zmienną płci
4.2. Poczucie odpowiedzialności za zdrowie
4.3. Poczucie odpowiedzialności za proces zdrowienia
4.4. Zdrowie i odpowiedzialność w strukturze hierarchii wartości
 
Rozdział 5. Zdrowie w chorobie. Psychologiczna charakterystyka pacjentów reumatycznych i kardiologicznych
 
5.1. Poczucie odpowiedzialności u badanych pacjentów
5.2. Dynamika poczucia sensu życia u badanych pacjentów
5.3. Struktura osobowości u badanych pacjentów
5.4. Strategie radzenia sobie ze stresem u badanych pacjentów
5.5. Zaburzenia noo-psychosomatyczne u badanych pacjentów
 
Rozdział 6. Psychologiczne uwarunkowania poczucia odpowiedzialności
 
6.1. Psychologiczne wyznaczniki poczucia odpowiedzialności. Analiza regresji wielokrotnej
6.2. Modele poczucia odpowiedzialności. Synteza wyników badań
6.2.1. Podstawowy model kształtowania się poczucia odpowiedzialności
6.2.2. Model kształtowania się poczucia odpowiedzialności w grupie kobiet
6.2.3. Model kształtowania się poczucia odpowiedzialności w grupie mężczyzn
6.2.4. Model poczucia odpowiedzialności za zdrowie w grupie osób zdrowych
6.2.5. Model poczucia odpowiedzialności za proces zdrowienia w grupie osób chorych przewlekle
6.2.6. Wnioski podsumowujące
6.3. Weryfikacja hipotez badawczych
 
Zakończenie
Summary
Bibliografia

prof. zw. dr hab. Jan Terelak:

Książka jest warta zasygnalizowania, gdyż ujmuje człowieka w skrajnie różnych sytuacjach zdrowia i choroby. (...) Przedsięwzięcie, którego podjęła się autorka, jest jednym z niewielu polskiej literaturze przedmiotu tak obszernym badaniem empirycznym z zakresu psychologii zdrowia. (...) Praca uwzględnia podmiotowo-osobowe, noo-dynamiczne aspekty „bycia, rozwoju i stawania się” człowieka odpowiedzialnego za zdrowie, które jest ważną wartością w jego życiu. Tego rodzaju ujęcie wiąże się z oceną świadomości prozdrowotnej, co niewątpliwie mieści się we współczesnym paradygmacie psychologii zdrowia.(...) Książka jest oryginalna w świeżości spojrzenia na poruszane problemy, a jednocześnie pokazuje w przystępny sposób problemy nowego wymiaru noetycznego aspektu współczesnej psychologii.

prof. zw. dr hab. dr. h.c. ks. Kazimierz Popielski:

Książka należy do znaczącego dorobku polskiej psychologii egzystencjalnej. Wyjściowe podstawy teoretyczne odnoszące się do psychologicznej koncepcji „odpowiedzialności” należą zarówno do tradycyjnych ujęć, jak i bardzo współczesnych konceptualizacji tej problematyki. Życzę polskiemu czytelnikowi, by podstawowe przesłanie tej pracy dotyczące idei zdrowia „noo-psycho-społecznego” stało się przedmiotem autentycznej refleksji i odpowiedzialności zbiorowej.

Lilia Suchocka

psycholog, adiunkt w Katedrze Psychoterapii i Psychologii Zdrowia KUL. Zainteresowania naukowe autorki mieszczą się w zakresie zagadnień z psychologii zdrowia i psychologii egzystencjalnej: noo-psychoteorii. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi proble­matyka wartości, noo-psychosomatyka, psychologia bólu i cierpienia. Autorka monografii: Psychologiczna analiza cierpienia w chorobie prze­wlekłej (2007), Psychologia bólu (2008), licznych artykułów naukowych oraz testów psychologicznych. Laureatka nagrody im. V.E. Frankla Frankl-Fonds der Stadt Wien (2008) dla młodych naukowców za książkę o cierpieniu.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane