• Ocena zdolności kredytowej gminy

Ocena zdolności kredytowej gminy

 • Autor: Marcin Wiśniewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-511-6
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 240/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  23.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

prof. dr hab. inż. Dorota Korenik:

Książka podejmuje aktualny i ważny temat badania zdolności jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania długu. Problem sformułowania miarodajnej i wiarygodnej oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego, na potrzeby finansowania zadań długiem rynkowym, nadal nie został w pełni rozwiązany, nurtuje potencjalnych i faktycznych wierzycieli finansowych oraz władze wspólnot lokalnych. (…) Niniejsza praca wpisuje się w nurt badań dotyczących ryzyka kredytowego w działalności banku, występującego w stosunkach finansowych banku i jednostki samorządowej. Przede wszystkim jednak na plan pierwszy wysuwa się walor praktyczny książki, polegający na stworzeniu propozycji rozwiązania przedmiotowego problemu w realiach polskich. Autor stworzył dość udaną, ze względu na prostotę i przejrzystość, propozycję tzw. syntetycznego miernika zdolności kredytowej gminnej jednostki samorządowej.

Opracowanie ma charakter monografii naukowej, posiadającej walory naukowo-poznawcze i praktyczne. Może stanowić pomoc dydaktyczną w kształceniu praktyków w zakresie zarządzania finansami samorządowymi oraz praktyków bankowych na potrzeby analizy i oceny ryzyka kredytowego w stosunkach kredytowych z samorządem terytorialnym. Poza tym pozycja ta oferuje pomoc w postaci propozycji metodologicznej pomiaru i oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego w obecnych realiach polskich.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Prawne i finansowe podstawy funkcjonowania gmin w Polsce
 
1.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
1.2. Gospodarka finansowa gminy
1.3. Dług jako element gospodarki finansowej gminy
 
Rozdział 2. Zdolność kredytowa w teorii, w prawie i w praktyce
 
2.1. Istota ryzyka kredytowego
2.2. Agencje ratingowe i ich rola w ocenie ryzyka kredytowego
2.2.1. Podstawy prawne funkcjonowania agencji ratingowych i ich wpływ na ocenę ryzyka kredytowego
2.2.2. Proces dokonywania oceny wiarygodności kredytowej przez agencje ratingowe
2.3. Ryzyko kredytowe i metody jego oceny stosowane przez banki
2.3.1. Podstawy prawne funkcjonowania banków i ich wpływ na zarządzanie ryzykiem kredytowym
2.3.2. Proces oceny ryzyka kredytowego w banku
 
Rozdział 3. Zdolność kredytowa jednostki samorządu terytorialnego – istota, determinanty, sposoby oceny
 
3.1. Ryzyko w działalności samorządu terytorialnego i jego wpływ na zdolność i wiarygodność kredytową jego jednostek
3.2. Finansowo-prawne podstawy procesu oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego
3.3. Determinanty zdolności kredytowej samorządów i ich klasyfikacje
3.4. Ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – historia i stan obecny
3.4.1. Ratingi kredytowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
3.4.2. Bankowa ocena zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego
3.5. Sposoby poprawy zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego
 
Rozdział 4. Istotność determinant zdolności kredytowej gminy – kryteria oceny i metody wyboru zmiennych diagnostycznych
 
4.1. Ogólne kryteria oceny zmiennych diagnostycznych
4.2. Metody oceny znaczenia zmiennych diagnostycznych zdolności kredytowej gminy i praktyczne aspekty ich zastosowania
4.2.1. Pozastatystyczny dobór determinant zdolności kredytowej gminy
4.2.2. Statystyczny dobór determinant zdolności kredytowej gminy
4.2.2.1. Podstawowe statystyczne mierniki wartości informacyjnej zmiennych
4.2.2.2. Statystyczny dobór zmiennych w drodze replikacji ratingów kredytowych jednostek samorządu terytorialnego – przegląd dotychczasowych badań
4.3. Próba wskazania najważniejszych determinant zdolności kredytowej gmin w Polsce
4.3.1. Idea analizy dyskryminacyjnej jako metody badania istotności zmiennych dla
potrzeb klasyfikacji
4.3.2. Badanie istotności determinant zdolności kredytowej gmin w Polsce za pomocą analizy dyskryminacyjnej
 
Rozdział 5. Syntetyczny miernik zdolności kredytowej gminy
 
5.1. Zmienna syntetyczna jako narzędzie wielowymiarowej analizy porównawczej
5.2. Konstrukcja syntetycznego miernika zdolności kredytowej gminy
 
Rozdział 6. Zastosowanie syntetycznego miernika do oceny zdolności kredytowej gmin w Polsce
 
6.1. Charakterystyka badanej zbiorowości
6.2. Wyniki badania zdolności kredytowej gmin i miast na prawach powiatu za pomocą syntetycznego miernika
6.2.1. Kształtowanie się wartości zmiennych syntetycznych w badanej zbiorowości
6.2.2. Podobieństwo uzyskanych ocen zdolności kredytowej gmin
6.3. Ranking kredytowy gmin w Polsce
 
Zakończenie
 
Bibliografia

Marcin Wiśniewski
dr, adiunkt w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; wykładowca studiów podyplomowych z zakresu finansów samorządowych i zwrotnych źródeł finansowania; autor szeregu publikacji z tematyki zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego i oceny zdolności kredytowej; w latach 2008-2009 realizator grantu promotorskiego MNiSzW przyznanego na badania nt. Ocena zdolności kredytowej gminy na pod­stawie wielowymiarowej analizy porównawczej, których rezultaty prezentowane były m.in. na seminarium naukowym Instytutu Ekonomicznego NBP oraz w formie artykułów w zeszytach naukowych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane