• Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa

Koncepcja rachunku kosztów i korzyści w rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa

 • Autor: Teresa Szot-Gabryś
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-893-3
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 262/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 53.00 zł

  26.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 26.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka przyczynia się do rozwoju teorii, metodologii i rozwiązań praktycznych w ramach rachunkowości odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa.

Autorka zaproponowała metodę pomiaru oddziaływania społecznego, ekonomicznego i środowiskowego przedsięwzięć, szczególnie inwestycyjnych, podejmowanych przez przedsiębiorstwa, na swoje otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne. Opracowana metoda wykorzystuje wskaźniki finansowe i ekonomiczne, które mierzone są na bazie rachunku kosztów i korzyści związanych z projektem. Dzięki temu ocena projektów inwestycyjnych może być dokonywana nie tylko z punktu widzenia ich efektywności dla przedsiębiorstwa, ale z uwzględnieniem problemów i potrzeb interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych.

Opracowana metoda oceny społeczno-ekonomicznego oddziaływania projektów inwestycyjnych na swoje otoczenie ma duże walory praktyczne, gdyż może być zastosowana bez większych utrudnień w każdym przedsiębiorstwie, ponieważ stanowi rozwinięcie tradycyjnego pomiaru efektywności projektów inwestycyjnych, przeprowadzanego z wykorzystaniem wybranych metod dyskontowych.

Spis treści:
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju zrównoważonego
 
1.1. Polemika o cele działania przedsiębiorstwa
1.2. Koncepcja rozwoju zrównoważonego
1.3. Wymiary etyki i społecznej odpowiedzialności
1.3.1. Definicje i koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu
1.3.2. Kodeksy i normy związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu
1.4. Społeczna odpowiedzialność biznesu a kapitał społeczny
1.4.1. Kapitał społeczny i jego rola w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.4.2. Grupy interesariuszy przedsiębiorstwa
1.4.3. Zarządzanie relacjami z interesariuszami
1.5. Społeczna odpowiedzialność biznesu a zarządzanie wartością firmy
1.5.1. Koncepcja i obszary zarządzania wartością firmy
1.5.2. Projekty inwestycyjne i ich rola w rozwoju przedsiębiorstwa
1.5.3. Innowacyjność projektu a społeczna odpowiedzialność
 
Rozdział 2. Współczesna teoria i praktyka pomiarów i analiz ekonomicznych stosowanych w ramach rachunkowości
 
2.1. Nowe paradygmaty w nauce o zarządzaniu
2.2. Rola współczesnej rachunkowości i zakres sprawozdawczości finansowej
2.3. Analiza ekonomiczna i finansowa w przedsiębiorstwie – podejście tradycyjne
2.4. Uwarunkowania rachunkowości odpowiedzialności społecznej
2.4.1. Przesłanki i cele rachunkowości społecznej odpowiedzialności
2.4.2. Problemy metodyczne rachunkowości odpowiedzialności społecznej
2.5. Metodyka oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych
2.5.1. Specyfika projektów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
2.5.2. Metody dyskontowe oceny projektów inwestycyjnych
2.6. Analiza ekonomiczna i finansowa projektów biznesowych
 
Rozdział 3. Praktyczne aspekty pomiarów w przedsiębiorstwie w kontekście społecznej odpowiedzialności
 
3.1. Zakres sprawozdawczości dotyczący społecznej odpowiedzialności biznesu
3.1.1. Przegląd wypracowanych narzędzi w praktyce światowej
3.1.2. Sytuacja w sektorze mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
3.1.3. Praktyki w zakresie sprawozdawczości w spółkach giełdowych i większych przedsiębiorstwach
3.2. Społeczne oddziaływanie projektu infrastrukturalnego
3.2.1. Specyfika projektów infrastrukturalnych. Produkty, rezultaty, oddziaływanie
3.2.2. Analiza finansowa projektów infrastrukturalnych
3.2.3. Założenia i zakres analizy ekonomicznej. Rachunek kosztów i korzyści
3.2.4. Problemy identyfikacji i pomiaru korzyści ekonomicznych
3.2.5. Analiza ekonomiczna i finansowa projektu infrastrukturalnego – studium przypadku
 
Rozdział 4. Modelowanie rachunku społecznej odpowiedzialności biznesu
 
4.1. Metody badawcze w rachunkowości na tle paradygmatów nauki o zarządzaniu
4.2. Finansowe wskaźniki oceny projektów inwestycyjnych
4.3. Ocena ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych w przedsiębiorstwie
4.3.1. Analiza efektywności projektu inwestycyjnego w gospodarce komunalnej
4.3.2. Zastosowanie rachunku kosztów i korzyści do projektów biznesowych
4.4. Wskaźniki stosowane do oceny operacyjnej działalności podmiotu gospodarczego
4.4.1. Wskaźniki finansowe i ekonomiczne
4.4.2. System pomiaru wskaźników
 
Rozdział 5. Pomiar społecznego oddziaływania projektów biznesowych – studia przypadków
 
5.1. Zastosowanie metody rachunku kosztów i korzyści w projektach o podłożu społecznym
5.1.1. Logika przedsięwzięcia biznesowego na przykładzie przedsiębiorstwa społecznego
5.1.2. Społeczne uzasadnienie wsparcia dotacjami unijnymi dużych projektów biznesowych
5.2. Cele i efekty projektu komercyjnego w kontekście społecznej odpowiedzialności
5.2.1. Identyfikacja grup interesariuszy
5.2.2. Analiza oddziaływania projektu w kontekście problemów i potrzeb interesariuszy
5.3. Ocena ekonomiczna przedsięwzięć inwestycyjnych biznesowych
5.3.1. Pomiar efektów finansowych i ekonomicznych – społeczne i ekonomiczne oddziaływanie projektu
5.3.2. Pomiar efektów finansowych i ekonomicznych – środowiskowe oddziaływanie projektu
 
Zakończenie
Bibliografia

Teresa Szot-Gabryś

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu ? doktorat obroniony w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyła również prestiżowe studia menedżerskie Master of Business Administration w EAP Europäische Wirtschaftshochschule w Berlinie (ESCP-EAP Europe). Autorka jest obecnie pracownikiem w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Ma także wieloletnie doświadczenie w pracy doradczej dla sektora MMSP i jednostek samorządu terytorialnego, między innymi jako konsultant z zakresu tworzenia koncepcji przedsiębiorstwa, pozyskiwania środków pomocowych, jako autorka biznesplanów, analiz ekonomiczno-finansowych, studiów wykonalności projektów infrastrukturalnych i strategii rozwoju lokalnego.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Zarządzanie przez odpowiedzialność....

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zarządzanie małymi i średnimi przed...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane