• Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej

Finansowanie działalności przedsiębiorstw ze źródeł bankowych. Zastosowanie systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej

 • Autor: Anita Szyguła redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-580-2
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 184/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Ze względu na teoretyczne oraz praktyczne ujęcie problematyki badawczej książkę można traktować jako pomoc dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunków ekonomicznych. Dla praktyków bankowych natomiast rozważania teoretyczne poparte wynikami badań empirycznych mogą stanowić źródło poznania istoty systemu wczesnego ostrzegania ZH i rozpatrzenie możliwości jego ewentualnego zastosowania w wewnątrzbankowych systemach oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw.

W publikacji autorzy przedstawiają:

- czynniki i uwarunkowania wyboru źródeł finansowania w przekroju faz życia przedsiębiorstwa oraz kredyty i pożyczki jako główne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce,
- zastosowanie analizy finansowej do oceny zdolności kredytowej z uwzględnieniem wykorzystania analizy dyskryminacyjnej i systemu wczesnego ostrzegania ZH,
- ocenę zdolności kredytowej w bankach spółdzielczych, począwszy od charakterystyki kredytowania, poprzez wskazanie poziomów decyzyjnych kredytowania i obszarów oceny punktowej w systemie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw oraz ocenę identyfikacji trudności finansowych przedsiębiorstw w monitoringu kredytowym,
- metody i wyniki badań empirycznych nad możliwością zastosowania przez banki spółdzielcze systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw.

Ze względu na teoretyczne oraz praktyczne ujęcie problematyki badawczej książkę można traktować jako pomoc dydaktyczną przeznaczoną dla studentów kierunków ekonomicznych, szczególnie tych, którzy w toku studiów pragną zapoznać się z podstawowymi zasadami kredytowania przez banki działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Dla praktyków bankowych natomiast rozważania teoretyczne poparte wynikami badań empirycznych mogą stanowić źródło poznania istoty systemu wczesnego ostrzegania ZH i rozpatrzenie możliwości jego ewentualnego zastosowania w wewnątrzbankowych systemach oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw.

Spis treści:

Wprowadzenie
Anita Szyguła
 
Rozdział 1. Źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw
Szymon Jędrasek
 
1.1. Źródła finansowania a źródła kapitału – przedmiotowy zakres pojęć
1.2. Czynniki wyboru źródeł finansowania w decyzjach finansowych przedsiębiorstwa
1.3. Uwarunkowania w pozyskiwaniu źródeł finansowania przedsiębiorstwa
1.3.1. Finansowanie powstawania i początkowego rozwoju przedsiębiorstwa
1.3.2. Finansowanie wzrostu przedsiębiorstwa
1.3.3. Finansowanie dojrzałości przedsiębiorstwa
1.3.4. Finansowanie schyłku działalności przedsiębiorstwa
1.3.5. Finansowanie przedsiębiorstwa w fazie kryzysu
1.4. Kredyty i pożyczki jako źródło finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce
1.4.1. Struktura pasywów (kapitału) przedsiębiorstw
1.4.2. Struktura zobowiązań (kapitału obcego) przedsiębiorstw
1.4.3. Zobowiązania długo- i krótkoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem przedsiębiorstw
1.4.4. Kredyty i pożyczki w zobowiązaniach długo- i krótkoterminowych
1.5. Poziom rynkowych stóp procentowych zobowiązań przedsiębiorstw wobec sektora bankowego a stopa inflacji
1.6. Ekonomiczne i psychologiczne ograniczenia w dostępności do kredytu

Rozdział 2. System wczesnego ostrzegania jako zagregowany miernik oceny zdolności kredytowej
Anita Szyguła
 
2.1. Komunikat finansowy jako wzór powiązań między bankiem a przedsiębiorstwem w ocenie zdolności kredytowej
2.2. Analiza finansowa a kultura gospodarki kredytowej banku
2.3. Znaki nominatywne i wartościujące w informacji finansowej
2.4. Analityczne metody oceny finansowej przedsiębiorstwa i tworzenie wskaźników ekonomicznych
2.5. Analiza dyskryminacyjna i system wczesnego ostrzegania
2.6. Istota i pojemność informacyjna systemu wczesnego ostrzegania ZH
2.7. Wykorzystanie przez bank systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstwa
 
Rozdział 3. Wewnętrzny system oceny zdolności kredytowej w banku spółdzielczym
Anita Szyguła
 
3.1. Kredytowanie przedsiębiorstw przez bank spółdzielczy
3.2. System oceny kredytowej w analizowanych bankach spółdzielczych
3.2.1. Analityczno-decyzyjny system oceny zdolności kredytowej
3.2.2. Obiektywna i subiektywna ocena przedsiębiorstwa
3.2.3. Określenie sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa w ocenie punktowej
3.3. Identyfikacja trudności ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstwa w monitoringu kredytowym
3.4. Praktyczne cechy badanego systemu oceny zdolności kredytowej
 
Rozdział 4. Analiza zastosowania systemu wczesnego ostrzegania ZH w ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw
Anita Szyguła, Szymon Jędrasek, Jakub Szyguła
 
4.1. Charakterystyka przedsiębiorstw należących do próby badawczej (Jakub Szyguła)
4.2. Określenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw dla próby badawczej z Banku X oraz z Banku Y (Anita Szyguła)
4.3. Oszacowanie wartości funkcji dyskryminacyjnej ZH dla próby badawczej z Banku X oraz z Banku Y (Jakub Szyguła)
4.4. Porównanie ilościowych mierników oceny merytorycznej banków spółdzielczych z elementami składowymi systemu wczesnego ostrzegania ZH (Anita Szyguła)
4.5. Zestawienie wyników ocen banków spółdzielczych z oceną przedsiębiorstw funkcją dyskryminacyjną ZH (Anita Szyguła, Jakub Szyguła)
4.5.1. Ocena wyników w ujęciu ogólnym
4.5.2. Interpretacja wyników oceny sfery finansowej przedsiębiorstw
4.5.3. Współzależność wyników podwójnej oceny
4.6. Wyznaczenie wartości funkcji dyskryminacyjnej ZH dla próby badawczej potencjalnych kredytobiorców z Biura Rachunkowego Z (Szymon Jędrasek)
4.7. Interpretacja podwójnej oceny przedsiębiorstw w odniesieniu do różnych faz cyklu życia przedsiębiorstw (Szymon Jędrasek)
 
Podsumowanie
Anita Szyguła
 
Bibliografia
 
Załączniki:
 
Załącznik nr 1. Metryczki przedsiębiorstw zaliczonych do próby badawczej
Załącznik nr 2. Kategorie ekspozycji kredytowych i ocena punktowa przedsiębiorstw wyznaczone przez Bank X oraz Bank Y
Załącznik nr 3. Dane przedsiębiorstw do wyliczenia funkcji dyskryminacyjnej ZH (wartość w tys. zł)
 
Spis tabel
 
Spis schematów

Spis wykresów

Anita Szyguła
doktor nauk ekonomicznych, docent w Zakładzie Finansów i Bankowości na Wydziale Ekonomiczno-Technicznym Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach. W badaniach naukowych specjalizuje się w tematyce funkcjonowania banków spółdzielczych w Polsce, wpływu regulacji prawnych Unii Europejskiej na organizację działal­ności tych banków, organizacji gospodarki kapitałowej i zarządzania ryzykiem oraz współpracy banków spółdzielczych ze środowiskiem lokalnym.

redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane