• Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym

Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym

 • Autor: Anna Rogacka-Łukasik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-509-3
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  21.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Publikacja poświęcona została zagadnieniom związanym z umową factoringu zarówno w obrocie krajowym, jak również międzynarodowym. Dla dokładnego zbadania zagadnienia factoringu omówiono korzenie factoringu, podmioty w nim uczestniczące oraz jego zakres przedmiotowy. Przeanalizowana została procedura zawarcia umowy factoringu, wskazano i scharakteryzowano rozmaite formy factoringu. Rozważone zostały kwestie odpowiedzialności podmiotów uczestniczących w transakcji factoringu, ich upadłość oraz okoliczności rozwiązania umowy factoringu. Wskazano również na międzynarodowe regulacje factoringu. Zasadniczą przyczyną powstania rozprawy była próba określenia miejsca właściwego dla uregulowania umowy factoringu, z uwagi na wzrost zainteresowania instytucją factoringu, zarówno w obrocie krajowym, jak również międzynarodowym. Problem umiejscowienia factoringu w krajowych ramach norm prawnych jest niewątpliwie kwestią otwartą i dyskusyjną.
 

Książka adresowana jest przede wszystkim do prawników poszukujących ujęcia tematu łączącego teorię i praktykę. Skierowana jest również do instytucji factoringowych, jak i innych instytucji, które świadczą usługi factoringowe np. banków. Kierowana jest do podmiotów, które poszukują nowych prawnych rozwiązań, adekwatnych do obecnych wyzwań gospodarczych. Z drugiej strony książka może przybliżyć funkcjonowanie instytucji factoringu przedsiębiorcom i zachęcić jednocześnie do skorzystania z tej formy finansowania swojej działalności gospodarczej, bowiem analizując instytucję factoringu uwzględniono główne problemy związane z otrzymaniem należności za dostarczony towar czy ryzyko eksportowe, które mogą zostać zniwelowane, a na pewno ograniczone poprzez skorzystanie z instytucji factoringu.
Spis treści:

Wykaz skrótów

Przedmowa
 
Rozdział 1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE
 
1.1. Uwagi wprowadzające
1.2. Ewolucja factoringu
1.3. Factoring a umowa factoringu
1.4. Podsumowanie
 
Rozdział 2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W TRANSAKCJI FACTORINGU
 
2.1. Uwagi wprowadzające w tematykę „trójstronnego” stosunku prawnego
2.2. Factorant
2.3. Factor
2.4. Nabywca towarów lub usług
2.5. Podsumowanie
 
Rozdział 3. ZAKRES PRZEDMIOTOWY UMOWY FACTORINGU
 
3.1. Uwagi wprowadzające. Przelew wierzytelności w prawie rzymskim
3.1.1. Proces kształtowania się instytucji przelewu wierzytelności w innych systemach prawnych
3.1.2. Pojęcie wierzytelności w polskim prawie cywilnym
3.1.3. Przelew wierzytelności w prawie współczesnym – pojęcie. Skutki przelewu wierzytelności wobec wierzyciela oraz wobec nabywcy towarów lub usług
3.1.4. Funkcje i znaczenie gospodarcze przelewu wierzytelności
3.1.5. Szczególne przypadki przelewu
3.1.6. Przelew wierzytelności jako element umowy factoringu
3.1.7. Odgraniczenie factoringu od innych przypadków przejścia wierzytelności
3.1.7.1. Factoring a subrogacja
3.1.7.2. Factoring a cesja globalna
3.2. Czynności o charakterze usługowym
3.3. Podsumowanie
 
Rozdział 4. ZAWARCIE UMOWY FACTORINGU, TREŚĆ I FORMA UMOWY ORAZ KLAUZULE FACTORINGOWE
 
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Czynności przygotowawcze
4.3. Treść umowy factoringu
4.3.1. Część podstawowa umowy factoringu
4.3.2. Postanowienia szczegółowe
4.3.2.1. Uprawnienia i obowiązki factora
4.3.2.2. Uprawnienia i obowiązki factoranta
4.4. Forma umowy factoringu
4.5. Uprawnienia nabywcy towarów lub usług
4.6. Ogólne klauzule w umowie factoringu
4.6.1. Uwagi wprowadzające
4.6.2. Klauzula del credere
4.6.3. Klauzula wyłączności
4.6.4. Klauzula eksportowa
4.6.5. Klauzula arbitrażowa
4.7. Podsumowanie
 
Rozdział 5. MODELE FACTORINGU
 
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Factoring właściwy. Szczególne postacie factoringu właściwego
5.2.1. Factoring otwarty (jawny, open-factoring, disclosed factoring)
5.2.2. Factoring półotwarty (nienotyfi kowany, halb-offenes factoring)
5.2.3. Factoring tajny (confi dential-factoring, undisclosed-factoring, Stilles-verdecktes-Factoring)
5.2.4. Factoring powierniczy
5.2.5. Meta-factoring
5.2.6. Factoring zmodyfikowany
5.2.7. Factoring krajowy i międzynarodowy
5.2.8. Factoring przyśpieszony
5.2.9. Factoring zaliczkowy
5.2.10. Factoring wymagalnościowy
5.2.11. Refactoring
5.3. Factoring niewłaściwy. Szczególne postacie factoringu niewłaściwego
5.4. Factoring mieszany
5.5. Podsumowanie

Rozdział 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STOSUNKU FACTORINGU
 
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Odpowiedzialność factoranta wobec factora
6.3. Odpowiedzialność factora wobec factoranta
6.4. Odpowiedzialność nabywcy towarów lub usług
6.5. Podsumowanie
 
Rozdział 7. PRÓBA OKREŚLENIA CHARAKTERU PRAWNEGO UMOWY FACTORINGU
 
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Factoring a przelew (cesja) wierzytelności
7.3. Factoring a sprzedaż
7.4. Factoring jako pożyczka
7.5. Factoring jako umowa o świadczenie usług
7.6. Factoring a kredyt bankowy
7.7. Factoring jako wiązka umów
7.8. Typologia umów
7.9. Podsumowanie
 
Rozdział 8. FACTORING A FORFAITING
 
8.1. Uwagi wprowadzające
8.2. Factoring i forfaiting – podobieństwa i różnice
8.3. Podsumowanie
 
Rozdział 9. ROZWIĄZANIE UMOWY FACTORINGU
 
9.1. Uwagi wprowadzające
9.2. Wygaśnięcie umowy factoringu
9.3. Wypowiedzenie umowy factoringu
9.4. Umowne prawo odstąpienia od umowy factoringu
9.5. Podsumowanie
 
Rozdział 10. UPADŁOŚĆ PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W STOSUNKU FACTORINGU
 
10.1. Uwagi wprowadzające
10.2. Pozycja factoranta w sytuacji upadłości factora
10.3. Pozycja factora w sytuacji upadłości factoranta
10.4. Pozycja factora oraz factoranta w sytuacji upadłości nabywcy towarów lub usług
10.5. Podsumowanie
 
Rozdział 11. UREGULOWANIA PRAWNE UMOWY FACTORINGU MIĘDZYNARODOWEGO
 
11.1. Uwagi wprowadzające
11.2. Uwagi ogólne dotyczące factoringu międzynarodowego
11.3. Typy factoringu międzynarodowego
11.3.1. Factoring pośredni
11.3.2. Factoring bezpośredni
11.3.2.1. Bezpośredni factoring eksportowy
11.3.2.2. Bezpośredni factoring importowy
11.3.3. Factoring typu back-to-back
11.4. Konwencja UNIDROIT o factoringu międzynarodowym
11.4.1. Uwagi ogólne dotyczące konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym
11.4.2. Zakres zastosowania konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 1–2)
11.4.3. Możliwość wyłączenia stosowania konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 3)
11.4.4. Wykładnia konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 4)
11.4.5. Charakterystyka postanowień konwencji UNIDROIT o factoringu międzynarodowym (art. 5–23)
11.5. Konwencja UNCITRAL dotycząca przelewu wierzytelności w obrocie międzynarodowym
11.6. Konwencja rzymska o prawie właściwym dla zobowiązań umownych
11.7. Porównanie wybranych postanowień Konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych i Rozporządzenia Rzym I
 
Zakończenie
Wykaz literatury

Anna Rogacka-Łukasik
doktor nauk prawnych. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego. Specjalizuje się w prawie cywilnym, w szczególności w umowach nienazwanych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane