• Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne

Dystrybucja usług ubezpieczeniowych. Wybrane zagadnienia prawne

 • Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Monika Szaraniec
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-523-6
 • Data wydania: 2017
 • Liczba stron/format: 383/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 75.00 zł

  37.50 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Uwaga: koniec nakładu, książka może posiadać defekty w postaci poszarzałej okładki, zgiętego rogu itp.


Książka zawiera aktualne informacje na temat sektora ubezpieczeniowego, poprzedza bowiem uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w procesie implementacji do polskiego systemu prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z 20 stycznia 2016 roku (dyrektywa IDD). Zakres podmiotowy dyrektywy IDD obejmuje w sposób jednolity zakłady ubezpieczeń (ubezpieczycieli) i reasekuracji oraz ich pracowników, pośredników ubezpieczeniowych (i reasekuracyjnych), a także pośredników oferujących ubezpieczenia uzupełniające, nazywanych dystrybutorami ubezpieczeń. Celem dyrektywy IDD jest dalsze wzmocnienie pozycji klienta jako adresata (usługobiorcy) usługi ubezpieczeniowej świadczonej przez ubezpieczycieli i wskazanych wyżej pośredników. W niniejszej publikacji autorzy, pracownicy naukowi oraz praktycy – eksperci w zakresie prawa ubezpieczeń gospodarczych – omawiają m.in. zagadnienia dotyczące: ochrony klienta w relacjach z dystrybutorem ubezpieczeń, ochrony osób trzecich w dystrybucji usług ubezpieczeniowych, odpowiedzialności cywilnoprawnej dystrybutora ubezpieczeń oraz publicznoprawnych aspektów dystrybucji usług ubezpieczeniowych.

Przedstawione w książce zmiany i tendencje w regulacji bezpośredniego świadczenia usług ubezpieczeniowych oraz ich pośrednictwa zainteresują wykładowców, doktorantów i studentów kierunków prawa lub finansów. Publikacja jest również przydatna dla prawników praktyków, pracowników zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych.

Spis treści:

Wykaz ważniejszych skrótów
Wprowadzenie
        
Część I. OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
        
Rozdział 1. Aksjologia dystrybucji ubezpieczeń – kryteria uznawania działań dystrybutora za zgodne z prawem i etyczne  
Marcin Orlicki
        
Rozdział 2. Zasada swobody umów i jej ograniczenia w umowie pośrednictwa ubezpieczeniowego
Aleksander Raczyński
        
Rozdział 3. Czy test wymagań i potrzeb klienta to wniosek ubezpieczeniowy?  
Dorota Maśniak
        
Rozdział 4. Projekt PEICL jako regulacja bezpośrednich usług ubezpieczeniowych
Dariusz Fuchs

Rozdział 5. Publicyzacja regulacji dystrybucji usług ubezpieczeniowych
Monika Szaraniec
        
Część II. OCHRONA KLIENTA W RELACJACH Z DYSTRYBUTOREM UBEZPIECZEŃ
        
Rozdział 6. Zakres podmiotowy ochrony klienta i jej mechanizmy na tle regulacji dotyczących dystrybucji ubezpieczeń  
Edyta Rutkowska-Tomaszewska
        
Rozdział 7. Najlepszy interes klienta – rozważania na tle regulacji o dystrybucji ubezpieczeń
Katarzyna Malinowska
        
Rozdział 8. Zachęty do rekomendowania klientom konkretnego produktu ubezpieczeniowego na tle dyrektywy IDD oraz wytycznych EIOPA  
Anna Tarasiuk
        
Rozdział 9. Obowiązek określenia wymagań i potrzeb klienta oraz jego granice  
Zbigniew Długosz
        
Rozdział 10. Obowiązki informacyjne pośrednika ubezpieczeniowego względem klienta w ubezpieczeniach o charakterze inwestycyjnym
Magdalena Szczepańska
        
Część III. DYSTRYBUCJA USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH A OCHRONA OSÓB TRZECICH
        
Rozdział 11. Dystrybucja ubezpieczeń grupowych. Uwagi na tle projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń   
Mariusz Fras
        
Rozdział 12. Mechanizmy przekazywania informacji ubezpieczonemu w ubezpieczeniu na cudzy rachunek
Bartosz Wojno
        
Rozdział 13. Ochrona osób trzecich w międzynarodowym prawie ubezpieczeń  
Edyta Figura-Góralczyk
        
Część IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA DYSTRYBUTORA UBEZPIECZEŃ
        
Rozdział 14. Przesłanka związku szkody z wykonywaniem czynności agencyjnych w odpowiedzialności ubezpieczyciela za agenta
Marcin Krajewski
        
Rozdział 15. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez agenta ubezpieczeniowego działającego poza zakresem umocowania
Szymon Byczko
        
Część V. PUBLICZNOPRAWNE ASPEKTY DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
        
Rozdział 16. Regulacja krajowa a świadczenie usług ubezpieczeniowych przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Kilka uwag krytycznych
Paweł Wajda
        
Rozdział 17. Nowe instrumenty nadzoru nad dystrybucją ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych
Aldona Piotrowska
        
Rozdział 18. Przedawnienie możliwości nałożenia przez KNF administracyjnych kar pieniężnych na krajowe zakłady ubezpieczeń
Magdalena Śliwa-Wajda
        
Część VI. ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE W DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
        
Rozdział 19. Pojęcie usługi i produktu w dystrybucji usług ubezpieczeniowych  
Łukasz Kamiński
        
Rozdział 20. Uwagi o statusie prawnym internetowych porównywarek ubezpieczeń  
Piotr Kukuryk
        
Rozdział 21. Umowa ubezpieczenia jako uzupełnienie towaru lub usługi. Klika uwag na tle artykułu 3 projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
Michał P. Ziemiak
        
Rozdział 22. Umowa ubezpieczenia cargo zawierana przez przewoźnika na rachunek gestora przesyłki jako przejaw naruszenia przepisów prawa
Dorota Ambrożuk
        
Rozdział 23. Broker jako pośrednik na wtórnym rynku ubezpieczeń na życie w Stanach Zjednoczonych
Michał Marszelewski
        
Rozdział 24. Utwory ubezpieczeniowe jako nowa kategoria przedmiotów prawa autorskiego. Uwagi krytyczne na tle ekonomicznej analizy prawa
Aleksandra Nowak-Gruca
    
Część VII. UBEZPIECZENIE OC JAKO WYBRANE PRZYKŁADY USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH
        
Rozdział 25. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków zarządu spółki z o.o.  
Robert Stefanicki
        
Rozdział 26. Istota i konstrukcja ubezpieczeń D&O w świetle prawa polskiego
Ewa Bagińska
        
Rozdział 27. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości  
Aneta Kaźmierczyk

prof. zw. dr hab. Bogusława Gnela:

Publikacja ukazuje się w czasie trwania prac poprzedzających uchwalenie ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która będzie efektem implementacji dyrektywy IDD. Zatem recenzowana pozycja ma charakter nowatorski. Przeważająca część zawartych w niej opracowań odnosi się bezpośrednio do projektowanych zmian w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz ich oceny (…). W zasadzie nie ma literatury dotyczącej wspomnianych, projektowanych zmian, a zatem podejmowane w monografii przez Autorów problemy prawne są podstawą do dalszych badań i  dyskusji naukowej.

redakcja naukowa

Bogusława Gnela
prof. dr hab., kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Książki tego autora

Monika Szaraniec
doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; autorka kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, z dziedziny publicznego prawa gospodarczego, w szczególności z zakresu ubezpieczeń gospodarczych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane