• Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji

Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji

 • Autor: Wiesław Breński Adam Oleksiuk
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-868-2
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 136/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 28.00 zł

  11.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 11.20 zł

  60% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Autorzy omawiają najistotniejsze wyzwania stojące dziś przed gospodarką Polski. Zaliczają do nich w pierwszym rzędzie: wyzwania globalizacyjne, rozwój gospodarki opartej na wiedzy (realizacja Strategii Lizbońskiej), zmiany makrostruktury polskiej gospodarki, tworzenie społeczeństwa informacyjnego, możliwość absorpcji funduszy unijnych i perspektywę wejścia do strefy euro. Publikacja daje więc przegląd wybranych zagadnień współczesnej ekonomii oraz teorii i praktyki polityki gospodarczej przedstawionych przez pryzmat dylematów rozwojowych polskiej gospodarki. Została napisana z myślą o studentach różnych kierunków studiów i słuchaczy kursów.

Spis treści:
 
Wstęp
  
Rozdział 1. Nowa ekonomia polityczna a ekonomia dobrobytu
 
1.1. Istota i cele polityki ekonomicznej
1.2. Nauka polityki ekonomicznej
1.3. Ekonomia dobrobytu
1.4. Ekonomiczna rola pastwa w gospodarce rynkowej
Wybrane problemy
  
Rozdział 2. Globalizacja jako wynik ewolucji międzynarodowego ładu ekonomicznego
 
2.1. Istota i mechanizm globalizacji gospodarki światowej
2.2. Historia globalizacji a międzynarodowy ad ekonomiczny
2.3. Czynniki kształtujące procesy globalizacyjne
2.4. Dylematy związane z globalizacją
Wybrane problemy
  
Rozdział 3. Przechodzenie Polski do gospodarki opartej na wiedzy w kontekście realizacji Strategii Lizbońskiej
 
3.1. Cechy i znaczenie gospodarki opartej na wiedzy
3.2. Strategia Lizbońska a gospodarka oparta na wiedzy
3.3. Przystosowanie przedsiębiorstw w Polsce do wymogów społeczeństwa informacyjnego
3.4. Stan i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce
3.5. Poziom zaawansowania usług publicznych w Polsce świadczonych drogą on-line
Wybrane problemy
  
Rozdział 4. Koncepcje zmian w makrostrukturze gospodarki Polski na przykładzie Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015
 
4.1. Strategie gospodarczo-społeczne a rozwój ekonomiczny pastwa
4.2. Problemy modernizacji makrostruktury gospodarczej Polski
4.3. Ocena poszczególnych dziedzin z punktu widzenia ich wpływu na wzrost zatrudnienia
4.4. Wykorzystanie szans innowacyjności w polityce strukturalnej
4.5. Konsekwencje wyboru polityki strukturalnej ukierunkowanej na tworzenie nowych miejsc pracy
4.6. Założenia polskiej polityki strukturalnej
4.7. Strategia Rozwoju Kraju na lata 2007–2015
4.8. Polska w świecie i w Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia
Wybrane problemy
  
Bibliografia

Wiesław Breński

dr nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dydaktyczny wyższych uczelni, manager, przedsiębiorca. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Stopień doktora nauk humanistycznych uzyskał w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ponadto ukończył Podyplomowe Studia Menedżerskie Program MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Autor/współautor artykułów z zakresu historii gospodarczej, organizacji i zarządzania.


Adam Oleksiuk
doktor nauk ekonomicznych, wykładowca i pracownik naukowy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w administracji publicznej a także pełniąc funkcje kierownicze w spółkach prawa handlowego. Jednocześnie przez blisko 18 lat wykładowca uczelni niepublicznych. Ekspert w projektach szkoleniowo-badawczych. Posiada dyplom Ministra Skarbu Państwa potwierdzający zdanie państwowego egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto ukończył Studium Polityki Zagranicznej PISM, studia podyplomowe m.in. dla dyrektorów finansowych PAN, z matematyki finansowej AGH, z rozwoju regionalnego UW, dla managerów innowacji SGH. Odbył jedno, -dwumiesięczne staże naukowe w tym w University of Cambridge, Stockholm School of Economics in Riga, Saxion University. Stypendysta, uczestnik wymian i programów międzynarodowych (m.in. Hiszpania, Włochy, Niemcy, Malta). Uczestnik kursów organizowanych przez The Joint Vienna Institute i The Vienna Institute for International Economic Studies. Jest członkiem International Joseph A. Schumpeter Society oraz The European Association for Evolutionary Political Economy. Autor lub współautor ok. 150 publikacji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Globalizacja a zróżnicowanie społec...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Gospodarka światowa w warunkach glo...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Globalizacja a społeczne aspekty pr...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Globalizacja więcej niż podręcznik....

9.50 zł 38.00 zł Cena netto: 9.05 zł

Kto kieruje globalizacją? Think Tan...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Młodzi dorośli w dobie globalizacji...

10.00 zł 40.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Globalizacja Berlina, Pragi i Warsz...

19.00 zł 38.00 zł Cena netto: 18.10 zł

Międzynarodowa ekspansja przedsiębi...

55.80 zł 62.00 zł Cena netto: 53.14 zł

Najczęściej kupowane