• Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka

Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka

 • Autor: Adam Jabłoński Marek Jabłoński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-433-1
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania w zakresie użyteczności Strategicznej Karty Wyników w aspekcie różnych koncepcji zarządzania oraz praktyczne implikacje wynikające z doświadczeń własnych autorów w zakresie wdrożeń tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiono sześć studiów przypadków implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz propozycję możliwości wykorzystania tego narzędzia w badaniach benchmarkingowych.

Książka składa się z trzech głównych obszarów tematycznych zapewniających osiągnięcie założenia holistycznego ujęcia problematyki przedmiotu. Obejmuje część teoretyczną, w której wobec założeń źródłowego modelu Strategicznej Karty Wyników opisano te istotne koncepcje zarządzania, które według autorów niniejszej książki mają kluczowe znaczenie dla kompleksowego zrozumienia skomplikowanego narzędzia, jakim jest Strategiczna Karta Wyników.

W części drugiej odnoszącej się do praktycznych wniosków, zaleceń i rekomendacji służących praktycznemu wdrożeniu Strategicznej Karty Wyników przedstawiono zalecane przez autorów działania mające wpływ na osiągnięcie sukcesu lub porażki w tym procesie.

Trzeci główny zakres pracy obejmuje szczegółowy opis studiów przypadków wdrożeń Strategicznej Karty Wyników w różnych sektorach produkcji oraz usług.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Założenia modelu Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)
Marek Jabłoński
 
Rozdział 2. Analiza strategiczna i strategia w budowie Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)
Adam Jabłoński
 
Rozdział 3. Zarządzanie ryzykiem w procesie wdrażania Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)
Marek Jabłoński
 
Rozdział 4. Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)
Marek Jabłoński
 
Rozdział 5. Kontrola zarządcza i controlling a Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)
Marek Jabłoński
 
Rozdział 6. Społeczna odpowiedzialność biznesu a Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)
Adam Jabłoński
 
Rozdział 7. Innowacja a Strategiczna Karta Wyników (Balanced Scorecard)
Adam Jabłoński
 
Rozdział 8. Benchmarking w procesie wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard)
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
 
Rozdział 9. Praktyczna implementacja wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w przedsiębiorstwach
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
 
Rozdział 10. Wspomaganie informatyczne wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) z wykorzystaniem systemu klasy Business Intelligence – Result Scorecard
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
 
Rozdział 11. Studium przypadków wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w warunkach polskich
Adam Jabłoński, Marek Jabłoński
 
11.1. Studium przypadku wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w sektorze hotelarskim
11.2. Studium przypadku wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w przedsiębiorstwie kolejowym
11.3. Studium przypadku wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w przedsiębiorstwie branży aluminium
11.4. Studium wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w przedsiębiorstwie gospodarki wodno-ściekowej
11.5. Studium przypadku wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w przedsiębiorstwie wodociągowym
11.6. Studium przypadku wdrożenia Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) w wydawnictwie muzycznym
 
Zakończenie
Słownik podstawowych pojęć
Bibliografia

Adam Jabłoński
doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu, adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, badacz naukowy i ekspert koncentrujący się na projektowaniu i operacjonalizacji modeli biznesu, strategii i procesów biznesowych przedsiębiorstw w teorii i praktyce zarządzania strategicznego. Zajmuje się również zastosowaniem nowoczesnych metod i koncepcji zarządzania w procesach kreacji wartości oraz osiąganiu wysokiej efektywności przedsiębiorstw.

Książki tego autora

Marek Jabłoński

doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauki o zarządzaniu. Dyrektor Centrum Badań i Innowacji Biznesu Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Prezes Zarządu uznanej na rynku firmy doradczej OTTIMA plus Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Wiceprezes Zarządu jednostki certyfikującej Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekologicznej CERT Sp. z o.o. w Katowicach. Wieloletni doradca polskich i zagranicznych przedsiębiorstw w zakresie nowoczesnych metod i technik zarządzania strategicznego i zarządzania finansami, w tym Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) oraz zarządzania wartością przedsiębiorstw (Value Based Management). Zainteresowania naukowe autora skoncentrowane są na zagadnieniach projektowania nowoczesnych systemów zarządzania wynikami (Strategic Performance Management) zorientowanych na wzrost wartości przedsiębiorstw służących doskonaleniu skuteczności i efektywności stosowanych modeli biznesowych.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane