• STEAM-owe przedszkole

STEAM-owe przedszkole

 • Autor: Marlena Plebańska Aleksandra Szyller
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-003-9
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 144/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 49.00 zł

  44.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 44.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
STEAM w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

W prezentowanej publikacji czytelnik zapozna się nie tylko z samą koncepcją STEAM, ale znajdzie odpowiedzi na pytania, dlaczego właśnie ten sposób uczenia się z powodzeniem nadaje się dla najmłodszych, wpisując się w potrzeby ich rozwoju i stymulując różne jego aspekty. W drugiej części książki zaprezentowano konkretne scenariusze zajęć wykorzystujące koncepcję STEAM, możliwe do realizacji w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nie tylko w placówkach wychowania przedszkolnego, ale także poza nimi, w domu, na zajęciach dodatkowych czy warsztatach wspierających rozwój najmłodszych. 

Książka zainteresuje nauczycieli edukacji przedszkolnej, studentów, nauczycieli akademickich oraz rodziców.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Czym jest STEAM?

1.1. STEAM A STEM
1.2. STEAM a kompetencje przyszłości
1.3. STEAM a konstrukcjonizm     
1.4. STEAM A TEL (Technology Enhenced Learning)

Rozdział 2. Edukacja przedszkolna, czyli czy to nie za wcześnie?

2.1. Dlaczego STEAM warto rozpocząć już w przedszkolu?
2.2. Jak pracują dzieci realizujące koncepcję STEAM?
2.3. Metody i formy pracy w przedszkolu wykorzystywane w STEAM
2.4. Innowacyjne metody dydaktyczne wykorzystywane w STEAM
2.4.1. Design Thinking
2.4.2. EduScrum

Rozdział 3. Przestrzeń kreatywnej pracy – przedszkole STEAMLab

3.1. Co to jest przedszkole STEAMLab?
3.2. Jak przebiegają zajęcia w STEAMLab przedszkolu?
3.3. Jak przygotować zajęcia STEAM?
3.4. Narzędzia pracy w STEAMLab1
3.4.1. Przykłady narzędzi wykorzystywanych w STEAM

Rozdział 4. Zajęcia STEAM – przykładowe koncepcje zajęć

4.1. Mój przyjaciel Jeż
4.2. Zwierzęta na wsi
4.3. Odkrywamy kosmos
4.4. Co kryją oceany?
4.5. Zdrowe odżywianie
4.6. Roboty
4.7. Dookoła świata   
4.8. Budujemy wynalazki
4.9. Znani ludzie
4.10. Las i jego mieszkańcy
4.11. Ja człowiek
4.12. W krainie sztuki
4.13. Lekcja muzyki
4.14. Śladami dinozaurów
4.15. Cyfry
4.16. Litery
4.17. STEAM-owe obrazy
4.18. Gotujemy
4.19. Pory roku
4.20. Świat pszczół
4.21. Komputery
4.22. Jane Goodall i szympansy

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Dr hab. Agnieszka Iwicka:

Zaprezentowany w publikacji temat uznaję za ambitny i nowatorski – nie ma na polskim rynku wydawniczym opracowań pokazujących, jak można wykorzystać STEAM w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. W moim przekonaniu tematyka prezentowana w książce stanowi zupełnie nowe spojrzenie na możliwości pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i powinna cieszyć się dużym zainteresowaniem zarówno wśród nauczycieli edukacji przedszkolnej, nauczycieli akademickich, studentów, jak i rodziców.

Książka została przygotowana z olbrzymią starannością, docenić należy zwłaszcza duży nakład pracy, jaki Autorki włożyły w przygotowanie 22 autorskich koncepcji zajęć STEAM, dzięki czemu czytelnik otrzymuje zbiór konkretnych rozwiązań, gotowych do wdrożenia w placówce edukacyjnej. Zaprezentowane propozycje dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, pozwalają jednak na ich dowolne modyfikowanie. Ich wykorzystanie sprzyjać będzie wspieraniu rozwoju poznawczego dziecka, rozbudzaniu jego ciekawości, kreatywności, umiejętności poprawiania błędów oraz wzmacniania kompetencji kluczowych – w tym, szczególnie dzisiaj cenionych, kompetencji społecznych i cyfrowych.

Marlena Plebańska
Prof. UW, dr hab. Jeden z prekursorów polskiej e-edukacji, specjalizacja zarządzanie wiedzą, e-learning, Design Thinking. Absolwentka Politechniki Warszawskiej, North East Wales Institute of Higher Education, Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert w zakresie kształcenia na odległość oraz wykorzystania nowych mediów w edukacji. Specjalista w zakresie zarządzania wiedzą. Lider polskiego e-learningu. Autorka ponad stu publikacji naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych z zakresu e-edukacji. Od 17 lat inspirator, projektant i strateg rozwiązań w zakresie e-edukacji oraz zarządzania wiedzą w wielu polskich przedsiębiorstwach, szkołach, organizacjach pozarządowych. Kierownik i konsultant projektów edukacyjnych oraz e-learningowcyh. Aktywny trener i wykładowca. Doradca MEN, MC, MNiSW.

Książki tego autora

Aleksandra Szyller
Doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, trenerka, wieloletnia wykładowczyni na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. Koordynatorka praktyk przedszkolnych i wczesnoszkolnych. Opiekunka Koła Naukowego Wczesnej Edukacji WPUW. Prowadząca szkolenia dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej m.in. w Warszawskiem Centrum Innowacji Edukacyjnych i Społecznych, Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Ośrodku Rozwoju Edukacji. Autorka książek i artykułów naukowych dotyczących edukacji początkowej, podręczników, scenariuszy zajęć dla dzieci, materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.

Książki tego autora

Blumberg    F.C.,    Brook    P.J.    (2017),    Cognitive development in Digital Context.    San    Diego,    CA,    
US:    Elsevier    Academic    Press.
Bolstad    R.    (2004),    The role and potential of ICT in early childhood education: A review of New
Zealand and international literature. Wellington:    New    Zealand    Council    of    Educational    
Research.
Bryson    E.    (1994),    Will a project approach to learning provide children opportunities to do purpo-
seful reading and writing, as well as provide opportunites for authentic learning in other curri-
culum areas? Urbana,    IL:    ERIC    Clearinghouse    on    elementary    Childhood    Education.
Bybee    R.W.    (2010),    Advancing STEM education: A 2020 vision, “Technology    and    Engine-
ering    Teacher”,    70    (1),    30.
Bruner    J.S.    (1978)    Poza dostarczone informacje,    Państwowe    Wydawnictwo    Naukowe.
Cassie    F.,    Quigley    and    Danielle    Herro    (2019),    An educators’s guide to STEAM. Engaging stu-
dents using real-world problems,    Teachers    College    Press,    Columbia    University    New    York    
and    London.
Catherwood    D.    (1999),    New views on the young brain: Offerings form developmental psychology
of early childhood education,    [w:]    “Contemporary Issues in Early Childhood Education 1    (1).    
University    College,    Worcester,    United    Kingdom.
Cichy    D.    (1990),    Gry dydaktyczne w nauczaniu biologii w szkole podstawowej,    WSiP,    Warszawa.
Colhaun    J.A.,    Collins    R.C.    (2001),    From One Decade to Another, a Positive View of Early Chil-
dhood Programs, “Theory    into    Practise”, Vol.    20/2,    135.
DeVries    R.,    Reese-Learned    H.,    Morgan    P.    (1991),    Socio-moral development in direct-instruc-
tion, eclectix, and constructivist kindergartens: A study of children’s enacted interpersonal un-
derstanding, [w:] “Early    Childhood    Research    Quartely”,    6(4),    473–517.
Doman    G.,    Doman    J.    (1992),    Jak nauczyć małe dziecko czytać. Cicha rewolucja, Oficyna    Wy-
dawnicza    Excalibur,    Bydgoszcz.
Dryden    G.,    Vos    J.    (2003),    Rewolucja w uczeniu,    Wyd.    Moderski    i    S-ka,    Poznań.
English    L.D.    (2016),    STEM education K-12: perspectives on integration. International Journal  
of STEM Education, 3(1),    ss.    1–8.
Eliot    L.    (2010),    Co tam się dzieje? Jak rozwija się mózg i umysł w pierwszych pięciu latach, Media    
Rodzina,    Poznań.
Gibbs    P.    (2015),    Transdisciplinarity as epistemology, ontology or principles of practical judgment.
In P. Gibbs (Ed.), Transdisciplinary professional learning and practice    (pp.    151–164).    London:    
Springer    International    Publishing.139 Bibliografia
Helm    J.H.,    Katz    L.G.    (2003),    Mali badacze metoda projektu w edukacji elementarnej, Wydaw-
nictwa    CODN,    Warszawa.
Iwanicka    A.    (2020),    Cyfrowy świat dzieci we wczesnym wieku szkolnym. Uwarunkowania ko-
rzystania z nowych technologii przez dzieci, Wydawnictwo    Naukowe    Uniwersytetu    Adama    
Mickiewicza,    Poznań.
Kehrwald    B.A.,    McCallum    F.    (2015),    Degrees of change: understanding academic experiences
with a shift to flexible technology-enhanced learning in initial teacher education.    Autralian    
Journal    of    Teacher    Education.
Kędra    M.,    Zatorska    M.,    Razem z dzieckiem, Ośrodek    Rozwoju    Edukacji,    Warszawa.
Kirkwood    A.,    Price    L.    (2014).    Technology-enhanced learning and teaching in higher education:
what is “enhanced” and how do we know? A critical literature review. Learning, Media    and    
Technology,    39(1).
Klichowski    M.    (2012),    Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do
uczenia się, Oficyna    Wydawnicza    „Impuls”,    Kraków.
Klus-Stańska    D.    (2000),    Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnictwo    UWM,    Olsztyn.    
Klus-Stańska    D.,    Nowicka    M.    (2005),    Sensy i bezsensy edukacji wczesnoszkolnej,    Harmonia,    
Warszawa.
Machado    J.    (1995),    Early childhood experiences in language arts: Emerging literacy,    Albany,    NY:    
Delmar.    
Marcon    R.A.    (1992),    „Early    Childhood    Research    Quartely”, 7(4),    517–530.
Marcon    R.A.    (1995),    Fourth-grade slump: The cause and cure, [w:]    “Principal”,    74(5),    6–17,    
19–20.
Mayer    L.    (2002),    Head  Start  Programs  Must  Gauge  Children’s  Progress:  “Education    Week”    
1/10,    Vol.    21/17,    50.
Matejczuk    J.    (2014),    Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny. Wiek: 2/3–5/6 lat,    [w:]    Brzezińska    
A.    (red.)    Niezbędnik dobrego nauczyciela,    Seria    I,    Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania,    
tom    2,    Instytut    Badań    Edukacyjnych,    Warszawa.
Minge    N.,    Minge    K.    (2011),    Jak kreatywnie wspierać rozwój dziecka? Wspólne gry i twórcze za-
bawy, dzięki którym rozwiniesz jego zdolności, Samo sedno,    Edgard.
Montessori    M.    (2005),    Domy dziecięce. Metoda pedagogiki naukowej stosowana w wychowaniu
najmłodszych dzieci, Wydawnictwo    Akademickie    „Żak”,    Warszawa.
Morrison    J.    (2006).    TIES STEM education monograph series, attributes of STEM education.
Teaching    Institute    for    Essential    Science,    Suffolk,    VA.
Nellsen    J.,    Lott    L.,    Glenn    S.    (2020),    Pozytywna dyscyplina w klasie, Pozytywna    Dyscyplina,    
Milanówek.
Okoń    W.    (1996),    Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Wydawnictwo    Żak,    Warszawa.
Okoń    W.    (1997),    Kształcenie wielostronne,    [w:]    Encyklopedia pedagogiczna,    red.    W.    Pomykało,    
Fundacja    Innowacyjna,    Warszawa.
Orbitowska    M.    (2018), EduScrum – od edukacji przemysłowej do edukacji Agile,    Warszawa.
Plebańska    M.    (2019),    DIGITAL EDUCATION. Jak kształcić kompetencje przyszłości? eLitera,    
Warszawa.
Plebańska    M.,    Trojańska    K.    (2018),    STEAM-owe lekcje,    eLitera,    Warszawa.140 Bibliografia
Schweinhart    L.J.,    Barnes    H.V.,    Weikart    D.P.    (1993),    Significant Benefits: The High/Scope Perry
Preschool Study Through Age 27.    Ypsilanti    MI,    High/Scope    Press.
Schweinhart    L.J.,    Montie    J.,    Xiang    Z.,    Barnett    S.,    Belfield     C.R.,    Nores    M.    (2005),    The High/
Scope Perry Preschool Study Through Age 40: Summary, Conclusions, and Frequently Asked
Ques-tions,    High/Scope    Press.    http://www.highscope.org/file/Research/    PerryProject/
specialsumma-ry_rev2011    _02_2.pdf    [data    dostępu:    10.06.2016].
Sikorska    I.    (2010),    Rozwój dziecka w przedszkolu. Stymulujące wartości wybranych systemów
edukacyjnych,    Wydawnictwa    Uniwersytetu    Jagiellońskiego,    Kraków.
Sobkowiak    M.    (2019),    Jak wspierać rozwój przedszkolaka?, Samo sedno,    Edgard,    Warszawa.
Szyller    A.    (2018),    Ewaluacja podręczników zintegrowanych do edukacji wczesnoszkolnej. Perspek-
tywa dzieci,    Wydawnictwa    Uniwersytetu    Warszawskiego,    Warszawa.
Szymanek    V.,    Pieniek    M.    (2014),    Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2014,    Ministerstwo    
Administracji    i    Cyfryzacji,    Warszawa.
Śliwerski    B.    (2007),    Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk.
Walat    A.    (2007),    O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się według Seymoura
Paperta, „Meritum”,    4,    s.    8–13.
Wallenberg    H.    (1997),    The Welfare Renaissance, The New Swedish Model,    Barnakademian    Pu-
blishing    House.    
Waloszek    D.    (2003)    Edukacja początkowa – nauczanie elementarne, [w:]    Encyklopedia pedago-
giczna, Państwowe    Wydawnictwo    Naukowe,    Warszawa.
Weinert    F.E.,    Stefanek    J.    (1997),    Ergebnisse aud dem Scholastik-Projekt,    Max    Planck    Institut,    
reprint    50/97.
Wójcik    A.    (2019),    Podstawy dydaktyki dla studentów przygotowujących się do zawodu nauczy-
ciela. Podręcznik akademicki do wykładów i ćwiczeń, Wydawnictwo    Uniwersytetu    Marii    
Curie-Skłodowskiej,    Lublin.
Wygotski     L.S.     (1971),     Wybrane  prace  psychologiczne,     Państwowe     Wydawnictwo     Naukowe,    
Warszawa.
Wynn    T.    &    Harris    J.    (2012),    Toward  a  STEM+  arts  curriculum:  Creating  the  teacher  team.  
Art    Education,    65    (5),    42–47.
https://www.iftf.org/futureworkskills/    [data    dostępu:    04.06.2021].
https://www.nmc.org/publication/nmccosn-horizon-report-2017-k-12-edition     [data     do-
stępu:    1.04.2021].

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Przedszkole w sytuacji trudnej. Zdą...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Q edukacji cyfrowej

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Nauczycielska diagnoza pedagogiczna...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Biomedyczne podstawy rozwoju dzieck...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Emocje komunikacja akceptacja. Prog...

67.50 zł 75.00 zł Cena netto: 64.29 zł

Trening umiejętności emocjonalnych ...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Drama procesualna w pracy z dziećmi...

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Terapia logopedyczna i pedagogiczna...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Kompetencje cyfrowe i ich cyfrowy r...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Podróż do świata uczuć. Program edu...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane