• Statystyka dla ekonomistów. Wydanie 3 zmienione

Statystyka dla ekonomistów. Wydanie 3 zmienione

 • Autor: Beata Pułaska-Turyna
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-439-3
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 73.00 zł

  65.70 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W podręczniku przedstawiono w niezwykle przystępny sposób zagadnienia kursowego wykładu ze statystyki obowiązującego na kierunkach ekonomicznych i zarządzania. Autorka, obok niezbędnej dawki wiedzy teoretycznej, zamieściła liczne szczegółowe przykłady i ich rozwiązania, starając się wszystkie omawiane kwestie zaprezentować z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego EXCEL (zarówno w wersji 2003 jak i 2010).

Niniejsze wydanie zostało w dość zasadniczy sposób zmienione w stosunku do poprzednich edycji. Kluczowa zmiana dotyczy rozróżnienia w rozdziale 2 pojęć wariancji w populacji i wariancji w próbie, czego konsekwencją była konieczność zmodyfikowania większości wzorów w całym podręczniku. W porównaniu do poprzednich wydań, obecne zostało rozszerzone w zakresie wnioskowania statystycznego w analizie korelacji i regresji, elementy prognozowania oraz kwestie nieliniowych modeli tendencji rozwojowej. Choć podręcznik jest adresowany przede wszystkim do studentów uczelni ekonomicznych, mogą z niego korzystać również praktycy gospodarczy posiłkujący się na co dzień analizami statystycznymi.

Spis treści:

Wstęp
 
1. Wprowadzenie
 
1.1. Podstawowe pojęcia statystyki
1.2. Rodzaje badań statystycznych
1.3. Etapy badań statystycznych
1.4. Przedmiot badań statystycznych
1.5. Pytania i zadania
 
2. Opis struktury zbiorowości
 
2.1. Prezentacja materiału statystycznego
2.2. Położenie rozkładu
2.2.1. Średnia arytmetyczna
2.2.2. Dominanta
2.2.3. Kwantyle
2.2.3.1. Mediana
2.2.3.2. Pozostałe kwartyle
2.2.3.3. Decyle i centyle (percentyle)
2.3. Zróżnicowanie rozkładu
2.3.1. Rozstęp
2.3.2. Wariancja
2.3.3. Odchylenie standardowe
2.3.4. Typowy obszar zmienności
2.3.5. Współczynnik zmienności (klasyczny)
2.3.6. Odchylenie ćwiartkowe
2.3.7. Współczynnik zmienności (pozycyjny)
2.4. Skośność rozkładu
2.4.1. Współczynnik skośności Pearsona
2.4.2. Współczynnik asymetrii (klasyczny)
2.4.3. Współczynnik asymetrii (pozycyjny)
2.5. Koncentracja rozkładu
2.5.1. Współczynnik kurtozy
2.5.2. Koncentracja wartości cechy
2.6. Podsumowanie
2.6.1. Porównawcza analiza struktury
2.6.2. Wskaźnik podobieństwa struktur
2.7. Zastosowanie pakietu EXCEL
2.8. Pytania i zadania
 
3. Probabilistyczne podstawy statystyki
 
3.1. Pojęcie zmiennej losowej
3.2. Zmienna losowa skokowa
3.2.1. Rozkład zero-jedynkowy
3.2.2. Rozkład dwumianowy Bernoulliego
3.2.3. Rozkład Poissona
3.3. Zmienna losowa ciągła
3.3.1. Rozkład jednostajny
3.3.2. Rozkład normalny (krzywa Gaussa)
3.4. Prawa wielkich liczb i twierdzenia graniczne
3.5. Podstawy wnioskowania statystycznego
3.5.1. Rozkład statystyki z próby
3.5.2. Wybrane rozkłady statystyki z próby
3.5.2.1. Rozkład średniej arytmetycznej z próby
3.5.2.2. Rozkład częstości „sukcesu” z próby
3.5.2.3. Rozkład wariancji z próby
3.5.2.4. Rozkład różnicy średnich arytmetycznych z dwóch prób
3.5.2.5. Rozkład różnicy częstości „sukcesów” z dwóch prób
3.5.2.6. Rozkład ilorazu wariancji z dwóch prób
3.6. Zastosowanie pakietu EXCEL
3.7. Pytania i zadania
 
4. Podstawy estymacji
 
4.1. Uwagi wprowadzające
4.2. Estymacja punktowa i przedziałowa
4.2.1. Szacowanie średniej w populacji
4.2.1.1. Szacowanie średniej w populacji normalnej ze znanym odchyleniem standardowym
4.2.1.2. Szacowanie średniej w populacji normalnej z nieznanym odchyleniem standardowym
4.2.1.3. Szacowanie średniej w populacji o nieznanym rozkładzie
4.2.2. Szacowanie frakcji w populacji
4.2.3. Szacowanie wariancji σ2 i odchylenia standardowego σ w populacji normalnej
4.2.4. Minimalna liczebność próby
4.2.4.1. Minimalna liczebność próby przy szacowaniu frakcji
4.2.4.2. Minimalna liczebność próby przy szacowaniu frakcji
4.3. Zastosowanie pakietu EXCEL
4.4. Pytania i zadania
 
5. Podstawy weryfikacji hipotez
 
5.1. Uwagi wprowadzające
5.2. Wybrane testy parametryczne
5.2.1. Weryfikacja hipotezy o średniej w populacji
5.2.1.1. Weryfikacja hipotezy o średniej w populacji normalnej ze znanym odchyleniem standardowym
5.2.1.2. Weryfikacja hipotezy średniej w populacji normalnej z nieznanym odchyleniem standardowym
5.2.1.3. Weryfikacja hipotezy o średniej w populacji o nieznanym rozkładzie
5.2.2. Weryfikacja hipotezy o frakcji w populacji
5.2.3. Weryfikacja hipotezy o wariancji
5.2.4. Weryfikacja hipotezy o dwóch średnich
5.2.4.1. Weryfikacja hipotezy o dwóch średnich w populacjach normalnych ze znanymi odchyleniami standardowymi
5.2.4.2. Weryfikacja hipotezy o dwóch średnich w populacjach normalnych z nieznanymi odchyleniami standardowymi
5.2.4.3. Weryfikacja hipotezy o dwóch średnich w populacjach o nieznanych rozkładach
5.2.4.4. Weryfikacja hipotezy o dwóch średnich w populacjach na podstawie prób zależnych
5.2.5. Weryfikacja hipotezy o dwóch frakcjach
5.2.6. Weryfikacja hipotezy o dwóch wariancjach
5.2.7. Analiza wariancji
5.2.8. Test zgodności χ2
5.3. Zastosowanie pakietu EXCEL
5.4. Pytania i zadania
 
6. Opis współzależności zjawisk
 
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Prezentacja materiału statystycznego
6.3. Analiza korelacji
6.3.1. Współczynnik korelacji liniowej Pearsona
6.3.2. Wskaźniki (stosunki) korelacyjne Pearsona
6.3.3. Współczynnik zbieżności V-Cramera
6.3.4. Współczynnik korelacji rang Spearmana
6.4 Analiza regresji
6.4.1. Metoda Najmniejszych Kwadratów
6.4.2. „Dobroć” dopasowania prostej do danych empirycznych
6.5. Wybrane elementy wnioskowania statystycznego w analizie korelacji i regresji
6.5.1. Badanie zależności typu stochastycznego
6.5.2. Badanie zależności typu korelacyjnego
6.5.2.1. Ocena istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona
6.5.2.2. Ocena istotności wskaźników (stosunków) korelacyjnych Pearsona
6.5.2.3. Ocena istotności współczynnika korelacji rang Spearmana
6.5.3. Wnioskowanie statystyczne o parametrach regresji
6.5.3.1. Ocena istotności parametrów regresji
6.5.3.2. Analiza wariancji
6.5.3.3. Szacowanie parametrów regresji
6.5.4. Predykcja na podstawie modelu regresji liniowej
6.6. Zastosowanie pakietu EXCEL
6.7. Pytania i zadania
 
7. Opis dynamiki zjawisk
 
7.1. Uwagi wprowadzające
7.2. Analiza zmian zjawiska w czasie
7.3. Indeksy indywidualne i agregatowe
7.3.1. Indywidualne indeksy ilości, cen i wartości
7.3.2. Agregatowe indeksy ilości, cen i wartości
7.3.2.1. Agregatowy indeks wartości
7.3.2.2. Agregatowe indeksy ilości
7.3.2.3. Agregatowe indeksy cen
7.3.2.4. Agregatowe indeksy Fishera
7.4. Analiza przyczyn zmian zjawiska w czasie
7.4.1. Wyodrębnianie tendencji rozwojowej
7.4.1.1. Wyodrębnianie tendencji rozwojowej metodą mechaniczną
7.4.1.2. Wyodrębnianie tendencji rozwojowej metodą analityczną
7.4.2. Wyodrębnianie wahań sezonowych
7.4.3. Wyodrębnianie wahań przypadkowych
7.5. Zastosowanie pakietu EXCEL
7.6. Pytania i zadania

Aneks
Bibliografia

Beata Pułaska-Turyna
doktor ekonomii, absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik naukowy na Wydziale Zarządzania UW. Pełni obowiązki kierownika Zakładu Badań Operacyjnych Zarządzania. Wykładowca statystyki, ekonometrii, badań operacyjnych oraz zastosowania metod ilościowych w rachunkowości, audycie i kontroli wewnętrznej, w uczelniach państwowych i prywatnych. Wieloletni wykładowca statystyki w biznesie na studiach MBA w Centrum Kształcenia Menedżerów.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane