• Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów

Sposoby radzenia sobie z trudnościami przez studentów

 • Autor: Justyna Iskra
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-620-6
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 195/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Praca inspirowana jest doświadczeniami autorki będącej nauczycielem akademickim. Obserwacje i rozmowy ze studentami wskazują, że gwarancją sukcesu akademickiego nie są jedynie zdolności intelektualnie. Duża grupa studentów pomimo posiadanych zdolności intelektualnych nie radzi sobie w nowej sytuacji, którą jest rozpoczęcie kolejnego etapu kształcenia (studia). Książka przedstawia specyfikę trudności, z którymi spotykają się studenci w trakcie studiów, ze szczególnym uwzględnieniem studentów I roku. Omówione są także obecnie realizowane projekty pomocy w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.

Spis treści:    
        
Wstęp
    
Rozdział 1. Sytuacje trudne występujące w życiu młodzieży rozpoczynającej studia
    
1.1. Określenie i rodzaje sytuacji trudnych    
1.2. Sytuacja trudna jako stres psychologiczny
1.2.1. Koncepcje stresu
1.2.2. Radzenie sobie ze stresem
1.2.3. Efektywność radzenia sobie w sytuacji stresowej
1.3. Rodzaje trudności występujących w życiu młodzieży rozpoczynającej studia
    
Rozdział 2. Prężność psychologiczna jako wskaźnik skutecznego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach
    
2.1. Prężność jako właściwość osobowości i jako proces
2.2. Prężność osobowa w ujęciu Z. Uchnasta
2.3. Funkcjonowanie osób prężnych
2.4. Prężność jako wskaźnik dojrzałości osobowościowej i zdrowia psychicznego
2.4.1. Samoaktualizacja jako przekraczanie dylematu bezpieczeństwo – rozwój
2.4.2. Syndrom potrzeby samoaktualizacji w życiu człowieka
2.4.3. Charakterystyka osób samoaktualizujących się
    
Rozdział 3. Metodologia badań
    
3.1. Problem i hipotezy pracy
3.2. Charakterystyka stosowanych metod badawczych
3.2.1. Kwestionariusz Poczucia Bezpieczeństwa i Prężności Osobowej Z. Uchnasta
3.2.2. Kwestionariusz Prężności K. Reivich i A. Shatte’a
3.2.3. Lista Trudności Studenckich J. Iskry
3.2.4. Kwestionariusz Stylów Aktualizacji Siebie Z. Uchnasta
3.2.5. Inwentarz Osobowości NEO-FFI P.T. Costy i R.R. McCrae
3.2.6. Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych N.S. Endlera i J.D.A. Parkera
3.2.7. Test Przymiotnikowy ACL H.G. Gougha i A.B. Heilbruna
3.3. Charakterystyka badanej grupy osób i procedura badań
    
Rozdział 4. Psychologiczne korelaty prężności i trudności doświadczanych przez studentów pierwszego roku
    
4.1. Charakterystyka prężności i trudności doświadczanych przez studentów
4.2. Psychologiczne korelaty prężności i trudności doświadczanych przez młodzież
4.2.1. Prężność i trudności doświadczane przez studentów a cechy osobowości
4.2.2. Prężność i trudności doświadczane przez studentów a poczucie bezpieczeństwa
4.2.3. Prężność i trudności doświadczane przez studentów a style aktualizacji siebie
4.2.4. Prężność i trudności doświadczane przez studentów a sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych
4.2.5. Prężność i trudności doświadczane przez studentów a koncepcja siebie
    
Rozdział 5. Sposoby radzenia sobie z trudnościami występujące u studentów pierwszego roku i ich charakterystyka
    
5.1. Wyodrębnione typy sposobów radzenia sobie z trudnościami u studentów
5.2. Charakterystyka typów radzenia sobie z trudnościami występujących u studentów pierwszego roku
    
Rozdział 6. Analiza porównawcza zmiennych osobowościowych u studentów pierwszego roku z uwagi na wyodrębnione typy sposobów radzenia sobie z trudnościami
    
6.1. Porównanie typów sposobów radzenia sobie z trudnościami pod względem osobowości
6.2. Porównanie typów sposobów radzenia sobie z trudnościami pod względem poczucia bezpieczeństwa
6.3. Porównanie typów sposobów radzenia sobie z trudnościami pod względem stylów aktualizacji siebie
6.4. Porównanie typów sposobów radzenia sobie z trudnościami pod względem stylów radzenia sobie w sytuacjach stresowych
6.5. Porównanie typów sposobów radzenia sobie z trudnościami pod względem obrazu siebie
6.6. Struktura osobowości badanych studentów o różnym typie sposobów radzenia sobie z trudnościami
    
Rozdział 7. Dyskusja wyników
    
7.1. Osobowościowa charakterystyka typów sposobów radzenia sobie z trudnościami
7.2. Weryfikacja hipotez
7.3. Praktyczne implikacje wynikające z badań
    
Zakończenie
Bibliografia
Summary

dr hab. Waldemar Klinkosz:

Trudności doświadczane przez studentów wynikają z nowej sytuacji, która jest ich udziałem, w związku z przejściem ze szkoły ponadgimnazjalnej do trybu nauki uniwersyteckiej. Problemy ujawniające się na pierwszym etapie studiów są zdecydowanie inne niż te, doświadczane we wcześniejszych etapach edukacji szkolnej. (…) Szczególnym osiągnięciem tej pracy jest uwypuklenie roli prężności osobowej i osobowościowej w adaptacji do zmieniających się warunków oraz radzenia sobie w sytuacjach trudnych. (…) Jestem zdecydowanie przekonany, że książka okaże się nieodzowną i niezastąpioną lekturą dla studentów, psychologów, jak i wszystkich osób zainteresowanych specyfiką funkcjonowania młodzieży studiującej.

dr hab. Zenon Uchnast, prof. Ignatianum:

Prezentowane wyniki z psychologicznych badań empirycznych stanowić mogą wiarygodną podstawę dla organizacji i ukierunkowania praktycznych działań mających na celu wspieranie studentów pierwszego roku w ich twórczej adaptacji do nowego środowiska akademickiego.

Justyna Iskra
dr, psycholog, adiunkt w Katedrze Psychologii Ogólnej KUL. Zainteresowania naukowe autorki obejmują problematykę trudności doświadczanych przez studentów, osobowościowych uwarunkowań tych trudności oraz sposobów udzielania pomocy oraz wsparcia studiującej młodzieży. Realizuje również badania dotyczące poczucia bezpieczeństwa, obrazu siebie, jakości życia, aktualizacji siebie, prężności, radzenia sobie ze stresem. Szczególnie ważny obszar jej badań stanowią te prowadzone z zastosowaniem metod jakościowych wykorzystywanych do analizowania doświadczeń człowieka.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane