• Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady

Sposoby aktywizowania uczniów w szkole XXI wieku. Pytania, refleksje, dobre rady

 • Autor: Julian Piotr Sawiński
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-486-8
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 158/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 39.00 zł

  35.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Różnorodne techniki motywowania uczniów do uczenia się i pobudzania kreatywnego myślenia, inspirowanie i rozwijanie racjonalnego myślenia uczniów, neurodydaktyka i organizowanie procesu uczenia się, problem egalitaryzmu i elitaryzmu, praca zespołowa uczniów, uczenie odpowiedzialności i samodzielności, nowoczesne technologie w szkole – to tylko niektóre z zagadnień omówionych w tym poradniku. Autor przedstawił metody aktywizowania uczniów w procesie nauczania – uczenia się, podając wiele wartościowych przykładów z praktyki pedagogicznej swojej i uznanych autorytetów w tej dziedzinie. Przedstawione działania mogą być od razu wykorzystane w praktyce szkolnej. Każdy rozdział podsumowany jest dobrymi radami dla Czytelnika oraz pytaniami sprawdzającymi wraz z wykazem literatury pogłębiającej omawiane zagadnienia, co inspiruje do aktywnej pracy z poradnikiem.

Spis treści:

Wprowadzenie – Jak aktywizować ucznia…?  

Rozdział 1. Stosować sprawdzone reguły wywierania wpływu na uczniów  

1.1. Dlaczego warto zmienić styl pracy nauczycieli?  
1.2. Dlaczego warto rozumieć i stosować reguły wywierania wpływu na ludzi?  
1.3. Jakie są reguły sterujące przebiegiem ludzkiego postępowania?  
1.4. Jak w szkole wykorzystać reguły wywierania wpływu na ludzi?  
1.5. Jak wykorzystać szkolny tutoring?  
1.6. Dlaczego trzeba pozytywnie myśleć o wysokiej efektywności?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 2. Uczyć niekonwencjonalnie i łamać dydaktyczne schematy  

2.1. Dlaczego i jak burzyć dydaktyczne schematy?  
2.2. Jak uczniów inspirować i zadziwiać?  
2.3. Co znaczy bardzo dobry nauczyciel i jakim jest?  
2.4. Dlaczego w edukacji warto akcentować ciekawość?  
2.5. Dlaczego warto być atrakcyjnym i zadziwiającym nauczycielem?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 3. Inspirować i rozwijać racjonalne myślenie uczniów  

3.1. Jak uczyć myślenia, dyskutowania i argumentowania?  
3.2. Dlaczego uczyć o świadomości i pracy ludzkiego mózgu?  
3.3. Jak uwalniać umysłowy potencjał uczniów?  
3.4. Jak uczyć racjonalnego i krytycznego myślenia?  
3.5. Jak wykorzystać zasady sztuki operatywnego myślenia?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 4. Zrozumieć i wykorzystać zasady neurodydaktyki  

4.1. Czym jest neurodydaktyka i jakie ma znaczenie?  
4.2. Co może zmienić w obecnej szkole neurodydaktyka?  
4.3. Jak lepiej koncentrować uwagę uczniów?  
4.4. Jakie są warunki dobrej pracy ludzkiego mózgu?  
4.5. Dlaczego warto rozumieć funkcjonowanie ludzkiego mózgu?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 5. Organizować uczenie się i edukację służącą człowiekowi  

5.1. Dlaczego szkoły trzymają się tradycyjnych szkolnych lekcji?  
5.2. Jakie są aktywizujące walory szkolnych wycieczek?  
5.3. Jak podnieść poziom sympatii uczniów do nauczyciela?  
5.4. Jak organizować uczenie się służące potrzebom uczniów?  
5.5. Jakie są sposoby rozbudzania uczniowskiej kreatywności?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 6. Pracować nad rozwojem motywacji uczniów  

6.1. Dlaczego priorytetem nauczycielskiej pracy jest motywowanie?  
6.2. Jakie strategie motywowania są skuteczne?  
6.3. Na czym polega praca nad rozwojem motywacji ucznia?  
6.4. Jak osobowość nauczyciela pomaga aktywizować uczniów?  
6.5. Dlaczego w aktywizacji ważna jest strategia perswazji?  
6.6. Dlaczego ważne są osobiste cele edukacyjne?  
6.7. Dlaczego ważne jest samowychowanie?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 7. Traktować wszystkich uczniów równo i podmiotowo  

7.1. Jakie jest w szkole miejsce dla elitaryzmu i egalitaryzmu?  
7.2. Co obecna szkoła robi z nierównościami?  
7.3. Czy polscy nauczyciele i szkoły lubią równość?
7.4. Dlaczego współpraca jest lepsza od współzawodnictwa?  
7.5. Dlaczego w szkole warto zerwać z wyścigiem szczurów?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 8. Stawiać na samodzielność i odpowiedzialność ucznia  

8.1. Dlaczego w szkole warto stawiać na samodzielność ucznia?  
8.2. Dlaczego warto stawiać uczniowi osobiste cele edukacyjne?  
8.3. Dlaczego dobrym pomysłem jest samowychowanie?  
8.4. Dlaczego trzeba odpowiednio stymulować nasz mózg?  
8.5. Jakie znaczenie w aktywizowaniu uczniów ma ich samodzielność?  
8.6. Jak uczyć patrzenia w siebie – samopoznania i samooceny?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 9. Postawić na wykorzystywanie technologii TIK  

9.1. Dlaczego warto promować różne sposoby uczenia się uczniów?  
9.2. Jak korzystanie z technologii TIK wpływa na aktywność uczniów?  
9.3. Czy technologie TIK poprawiają nastawienie uczniów do zajęć?  
9.4. Jak w szkole lepiej korzystać z interaktywnej tablicy?  
9.5. Dlaczego korzystanie z technologii TIK podnosi motywację uczenia się?
9.6. Dlaczego dobrym pomysłem jest samodzielne uczenie się?  
9.7. Jak ciekawiej wzbudzać aktywność uczniów na zajęciach?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli
Warto przeczytać!  

Rozdział 10. Aktywizować i zachęcać do nauki według temperamentu  

10.1. Dlaczego warto zauważyć temperament uczniów?  
10.2. Jak w edukacji wykorzystać znajomość temperamentu ucznia?  
10.3. Jak rozpoznać temperament introwertyków i ekstrawertyków?  
10.4. Jak zmotywować uczniów introwertyków do uczenia się?  
10.5. Jak zmotywować ekstrawertyków do uczenia się i pracy nad sobą? 10.6. Dlaczego w aktywizowaniu ważna jest praca grupowa?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli
Warto przeczytać!

Rozdział 11. Ze szkoły uczynić akademię umiejętności  

11.1. Jak lepiej doskonalić i ćwiczyć inteligencję IQ uczniów?  
11.2. Jakie praktyczne zdolności uczniów preferować w szkole?  
11.3. Jak wykorzystać różnorodność uczniowskiej inteligencji?  
11.4. Na czym polega szczególna rola zajęć eksponujących wartości?  
11.5. Na czym polega szczególna rola inteligencji emocjonalnej?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 12. Wymagać wysiłku, rzetelnej pracy i konsekwencji

12.1. Jak wymagać od uczniów, aby ich motywować?
12.2. Jakie kompetencje są uczniom najbardziej potrzebne?
12.3. Dlaczego szkołę trzeba wymyślić od nowa?  
12.4. Dlaczego wymagać od uczniów inicjatywy i pomysłowości?  
12.5. Dlaczego i jak nauczyć w szkole poszukiwania wiedzy?  
12.6. Dlaczego trzeba bazować na aktualnej wiedzy i umiejętnościach ucznia?  
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  

Rozdział 13. Priorytetem szkoły uczynić rozwój poznawczych zainteresowań  

13.1. Dlaczego pierwszym celem edukacji jest rozwijanie zainteresowań?
13.2. Dlaczego rozwój zainteresowań jest najważniejszą treścią edukacji?
13.3. Dlaczego rozwój zainteresowań jest najważniejszym zadaniem edukacji?  
13.4. Jak zainteresować ucznia uczeniem się i pracą nad sobą?  
13.5. Dlaczego dla ucznia ważna jest informacja zwrotna i samoewaluacja?
Zadania do samodzielnej pracy  
Dobre rady dla nauczycieli  
Warto przeczytać!  
Podsumowanie i wnioski – uczyć ciekawie i niekonwencjonalnie!
Literatura pomocnicza  

Rysunki  

Tabele  

Rozwiązania logogryfów – krzyżówek
 

» Małgorzata Koroś, O aktywizowaniu uczniów w szkole XXI wieku, www.edukator.koweziu.edu.pl »

» Jak skuteczniej aktywizować uczniów w szkole?, www.eid.edu.pl »

» O sposobach aktywizowania uczniów w szkole, www.edunews.pl »

Julian Piotr Sawiński
doktor nauk przyrodniczych w zakresie dydaktyki biologii, dyplomowany nauczyciel biologii i geografii, konsultant do spraw informacji i innowacji pedagogicznych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, rzeczoznawca Ministerstwa Edukacji Narodowej do spraw recenzowania podręczników biologii i przyrody. Redaktor naczelny czasopisma Nauczycielska Edukacja oraz autor ponad 850 publikacji na temat edukacji, dydaktyki, wychowania i innowacji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane