• Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

 • Autor: Andrzej Pieczywok Janusz Gierszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-759-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 281/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi interesujące spojrzenie na społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka. Jest ona skoncentrowana na człowieku wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, bądź w pokonywaniu różnorodnych trudności i zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa społecznego jest o tyle ważna, że dotyczy nie tylko egzystencji i zagrożeń społecznych, ale systemu bezpieczeństwa społecznego organizowanego przez państwo. Należy uznać, że publikacja wpisuje się w prowadzone od dłuższego czasu rozważania dotyczące współczesnych kontekstów bezpieczeństwa społecznego człowieka zagrożonego, w aspekcie dyskursu o jego przyszłości oraz tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Są to ważne i aktualne zagadnienia, gdyż dotyczą z jednej strony zagrożeń społecznych, zaś z drugiej – instytucjonalnych działań w tym zakresie.

Publikacja uwrażliwia na nieuniknione w dobie globalizacji napięcia pomiędzy bezpieczeństwem społecznym człowieka a państwem jako organizatorem tego bezpieczeństwa. Porusza aktualne zagadnienia związane z problemami społecznymi i edukacyjnymi kontekstami bezpieczeństwa społecznego. Subtelnie zarysowuje perspektywy zmian, które wynikają z odpowiedzialnej refleksji nad sytuacją współczesnego człowieka. W książce znalazły się interesujące analizy pobudzające do przemyśleń i refleksji. Rozważane kwestie skłaniają do wprowadzenia istotnych zmian w systemie bezpieczeństwa społecznego człowieka i myśleniu o jego zachowaniach w sytuacji zagrożeń społecznych. Selektywny sposób podejścia do omawianych problemów sprzyja pokazaniu ich ostrości i kontrowersyjności.

Jest to książka adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno pedagogów i psychologów społecznych, jak i przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, studentów różnych kierunków bezpieczeństwa, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współczesny obszar zagrożeń społecznych

1.1. Paradygmat systemowy a bezpieczeństwo społeczne człowieka
1.2. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego
1.3. Potrzeba bezpieczeństwa człowieka jako obiektywny i subiektywny wskaźnik jakości życia
1.4. Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej w koncepcji human security
1.5. Typologia i charakterystyka wybranych zagrożeń społecznych
1.5.1. Handel ludźmi
1.5.2. Migracje
1.5.3. Bezdomność
1.5.4. Ubóstwo, niedostatek i bieda
1.5.5. Demografia

Rozdział 2. Znaczenie zasobów kapitałowych i naturalnych w społecznym rozwoju człowieka

2.1. Wpływ zasobów kapitałowych i środowiskowych na rozwój jednostki
2.1.1. Istota i potencjał kapitału ludzkiego
2.1.2. Aspekty ilościowe i jakościowe kapitału społecznego
2.1.3. Środowiska tworzące kapitał społeczny
2.2. Znaczenie ekologii społecznej w życiu jednostki
2.3. Wpływ zasobów kapitałowych i naturalnych na bezpieczeństwo człowieka
2.3.1. Zasoby kapitałowe
2.3.2. Zasoby naturalne

Rozdział 3. Znaczenie instytucji społecznych w życiu człowieka zagrożonego

3.1. Instytucjonalna perspektywa bezpieczeństwa człowieka
3.2. Człowiek w społeczeństwie dobrze funkcjonującym
3.3. Bezpieczeństwo społeczne człowieka w wymiarze lokalnym

Rozdział 4. Edukacja wobec niepewności i bezpieczeństwa społecznego człowieka

4.1. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i konieczności podejmowania ryzyka
4.1.1. Edukacja w kulturze wysokiej tolerancji niepewności
4.1.2. Edukacja wobec konieczności podejmowania ryzyka
4.1.3. Edukacja na rzecz poczucia bezpieczeństwa
4.2. Ku edukacji uspołecznionej
4.2.1. Zachowania pomocne w sytuacji zagrożeń
4.2.2. Edukacja do dialogu i porozumienia
4.2.3. Edukacja na rzecz kształtowania wartości i autorytetu
4.2.4. Edukacja obywatelska i patriotyczna
4.3. Emancypacja społeczna i aktywizowanie społeczności lokalnej
4.3.1. Edukacja na rzecz ekologii czasu i przestrzeni
4.3.2. Edukacja do autokreacji i samorealizacji
4.3.3. Edukacja ustawiczna

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

Andrzej Pieczywok
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor i współautor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Książki tego autora

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, dyrektor Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii Uniwersytetu Pomorskiego. Specjalizuje się w problematyce bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, a w szczególności bezpieczeństwa społecznego i publicznego (w ujęciu personalnym i strukturalnym). Uwzględniając interdyscyplinarny charakter badań nad bezpieczeństwem, podejmuje także zagadnienia organizacyjnej, prawnej, kulturowej oraz metodologicznej problematyki tego obszaru. Autor przeszło stu publikacji poświęconych wielu aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane