• Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

Społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka

 • Autor: Andrzej Pieczywok Janusz Gierszewski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-759-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 281/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 59.00 zł

  53.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 53.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Monografia stanowi interesujące spojrzenie na społeczny wymiar bezpieczeństwa człowieka. Jest ona skoncentrowana na człowieku wymagającym profesjonalnego wsparcia w odkrywaniu własnego potencjału, bądź w pokonywaniu różnorodnych trudności i zagrożeń. Problematyka bezpieczeństwa społecznego jest o tyle ważna, że dotyczy nie tylko egzystencji i zagrożeń społecznych, ale systemu bezpieczeństwa społecznego organizowanego przez państwo. Należy uznać, że publikacja wpisuje się w prowadzone od dłuższego czasu rozważania dotyczące współczesnych kontekstów bezpieczeństwa społecznego człowieka zagrożonego, w aspekcie dyskursu o jego przyszłości oraz tożsamości nauk o bezpieczeństwie. Są to ważne i aktualne zagadnienia, gdyż dotyczą z jednej strony zagrożeń społecznych, zaś z drugiej – instytucjonalnych działań w tym zakresie.

Publikacja uwrażliwia na nieuniknione w dobie globalizacji napięcia pomiędzy bezpieczeństwem społecznym człowieka a państwem jako organizatorem tego bezpieczeństwa. Porusza aktualne zagadnienia związane z problemami społecznymi i edukacyjnymi kontekstami bezpieczeństwa społecznego. Subtelnie zarysowuje perspektywy zmian, które wynikają z odpowiedzialnej refleksji nad sytuacją współczesnego człowieka. W książce znalazły się interesujące analizy pobudzające do przemyśleń i refleksji. Rozważane kwestie skłaniają do wprowadzenia istotnych zmian w systemie bezpieczeństwa społecznego człowieka i myśleniu o jego zachowaniach w sytuacji zagrożeń społecznych. Selektywny sposób podejścia do omawianych problemów sprzyja pokazaniu ich ostrości i kontrowersyjności.

Jest to książka adresowana do szerokiego grona odbiorców – zarówno pedagogów i psychologów społecznych, jak i przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie, studentów różnych kierunków bezpieczeństwa, a także wszystkich zainteresowanych tematem.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współczesny obszar zagrożeń społecznych

1.1. Paradygmat systemowy a bezpieczeństwo społeczne człowieka
1.2. Pojęcie bezpieczeństwa społecznego
1.3. Potrzeba bezpieczeństwa człowieka jako obiektywny i subiektywny wskaźnik jakości życia
1.4. Bezpieczeństwo jednostki ludzkiej w koncepcji human security
1.5. Typologia i charakterystyka wybranych zagrożeń społecznych
1.5.1. Handel ludźmi
1.5.2. Migracje
1.5.3. Bezdomność
1.5.4. Ubóstwo, niedostatek i bieda
1.5.5. Demografia

Rozdział 2. Znaczenie zasobów kapitałowych i naturalnych w społecznym rozwoju człowieka

2.1. Wpływ zasobów kapitałowych i środowiskowych na rozwój jednostki
2.1.1. Istota i potencjał kapitału ludzkiego
2.1.2. Aspekty ilościowe i jakościowe kapitału społecznego
2.1.3. Środowiska tworzące kapitał społeczny
2.2. Znaczenie ekologii społecznej w życiu jednostki
2.3. Wpływ zasobów kapitałowych i naturalnych na bezpieczeństwo człowieka
2.3.1. Zasoby kapitałowe
2.3.2. Zasoby naturalne

Rozdział 3. Znaczenie instytucji społecznych w życiu człowieka zagrożonego

3.1. Instytucjonalna perspektywa bezpieczeństwa człowieka
3.2. Człowiek w społeczeństwie dobrze funkcjonującym
3.3. Bezpieczeństwo społeczne człowieka w wymiarze lokalnym

Rozdział 4. Edukacja wobec niepewności i bezpieczeństwa społecznego człowieka

4.1. Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i konieczności podejmowania ryzyka
4.1.1. Edukacja w kulturze wysokiej tolerancji niepewności
4.1.2. Edukacja wobec konieczności podejmowania ryzyka
4.1.3. Edukacja na rzecz poczucia bezpieczeństwa
4.2. Ku edukacji uspołecznionej
4.2.1. Zachowania pomocne w sytuacji zagrożeń
4.2.2. Edukacja do dialogu i porozumienia
4.2.3. Edukacja na rzecz kształtowania wartości i autorytetu
4.2.4. Edukacja obywatelska i patriotyczna
4.3. Emancypacja społeczna i aktywizowanie społeczności lokalnej
4.3.1. Edukacja na rzecz ekologii czasu i przestrzeni
4.3.2. Edukacja do autokreacji i samorealizacji
4.3.3. Edukacja ustawiczna

Zakończenie
Bibliografia
Wykaz rysunków i tabel

Andrzej Pieczywok
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń społecznych i kulturowych, edukacją dla bezpieczeństwa oraz dydaktyką szkoły wyższej. Autor i współautor wielu książek i artykułów w kraju i zagranicą, poświęconych bezpieczeństwu publicznemu i społecznemu, metodologii badań nauk o bezpieczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa, a także cyberzagrożeniom.

Książki tego autora

Janusz Gierszewski
profesor doktor habilitowany, zatrudniony w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku. Pełni funkcję dyrektora Instytutu Bezpieczeństwa i Socjologii oraz kierownika Zakładu Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zajmuje się problematyką współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa w ujęciu systemowym i instytucjonalnym. Autor i współautor przeszło 100 publikacji poświęconych różnym aspektom bezpieczeństwa.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Bezpieczeństwo kulturowe człowieka ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Wokół uniwersum nauk o bezpieczeńst...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane