• Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw międzynarodowych

 • Autor: Justyna Nakonieczna
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-930-6
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 248/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  24.00 zł

 • 50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Ważną przesłanką do podjęcia tematu jest również fakt, że zagadnienie społecznej odpowiedzialności biznesu w kontekście międzynarodowym nie jest należycie doceniane w literaturze. Zarówno przedsiębiorstwa międzynarodowe jak i ruchy kontestujące globalizację zaledwie od kilku lat są uznawane za partnera do dyskusji na temat przyszłości świata.

Celem pracy była analiza zagadnienia społecznej odpowiedzialności w działaniach przedsiębiorstw międzynarodowych z punktu widzenia nauki o stosunkach międzynarodowych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Pojęcie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw międzynarodowych

1. Istota społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.1. Pojęcie odpowiedzialności
1.2. Geneza pojęcia – dochodzenie do współczesnego rozumienia społecznej odpowiedzialności
1.3. Próba zdefiniowania społecznej odpowiedzialności
2. Rodowód społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w różnych ujęciach teoretycznych
2.1. Spojrzenie filozoficzne na aktywność gospodarczą
2.2. Ujęcie ekonomiczne
3. Teorie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
3.1. Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
4. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw na tle dyskursu między liberalizmem a ujęciem społeczno-humanistycznym
5. Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność

Rozdział 2. Zakres przedmiotowo-podmiotowy społecznej odpowiedzialności w działaniach przedsiębiorstw

1. Wymiar państwo-przedsiębiorstwo
1.1. Ewolucja relacji państwo-przedsiębiorstwa
1.2. Państwo jako interesariusz przedsiębiorstwa
2. Wymiar społeczeństwo-przedsiębiorstwa
2.1. Zakres odpowiedzialności przedsiębiorstw międzynarodowych wobec społeczeństw
2.2. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
2.3. Koncepcja Corporate Citizenship – CC (korporacyjnego obywatela) jako podstawa realizacji odpowiedzialności wobec społeczeństw
2.4. Działania na rzecz społeczeństwa
3. Wymiar środowisko naturalne – przedsiębiorstwa
3.1. Wpływ działalności gospodarczej na środowisko  naturalne
3.2. Podstawy odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw za środowisko naturalne
3.3. Stosunek przedsiębiorstw międzynarodowych do kwestii ekologicznych: od biernego wykonawcy do aktywnego partnera
4. Prawa człowieka i prawa pracy
4.1. Źródła odpowiedzialności przedsiębiorstw za przestrzeganie praw człowieka
4.2. Uznanie przez przedsiębiorstwa odpowiedzialności za prawa człowieka
4.3. Zakres odpowiedzialności

Rozdział 3. Społeczna odpowiedzialność w działaniach przedsiębiorstw

1. Miejsce społecznej odpowiedzialności w strategii przedsiębiorstw
1.1. Strategia przedsiębiorstw międzynarodowych
1.2. Polityka społecznej odpowiedzialności
1.3. Programy etyczne
2. Kodeksy etyczne
2.1. Samoregulacja biznesu w postaci międzynarodowych standardów postępowania (kodeksów ogólnych)
2.2. Samoregulacja biznesu w postaci jednostronnie przyjmowanych kodeksów korporacyjnych
3. Systemy wspierające zarządzanie społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstw
3.1. Standardy etycznego i społecznego działania firm
3.2. Zarządzanie środowiskowe
4. Informowanie o społecznej odpowiedzialności
4.1. Raporty społeczne
4.2. Znakowanie społeczne (social label) i środowiskowe (ecolabel)
4.3. Społecznie odpowiedzialne inwestycje i indeksy giełdowe społecznej odpowiedzialności

Rozdział 4. Rola innych podmiotów w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

1. Stosunek państw wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.1. Europejski model wpływu państw na społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw
1.2. Stosunek USA do społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.3. Japonia wobec społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
1.4. Stosunek krajów rozwijających się wobec CSR
2. Rola międzyrządowych organizacji międzynarodowych w realizacji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw międzynarodowych
2.1. Organizacja Narodów Zjednoczonych
2.2. Międzynarodowa Organizacja Pracy
2.3. Organizacja ds. Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)
3. Międzynarodowe organizacje pozarządowe

Rozdział 5. Funkcje społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw międzynarodowych

1. Poprawa konkurencyjności
1.1. Przewaga konkurencyjna – pojęcie, źródła i rodzaje
1.2. Zagrożenia dla konkurencyjności
2. Realizacja postulatu humanizacji globalizacji
2.1. Siły napędowe i mechanizmy globalizacji
2.2. Wymiary globalizacji
2.3. Ocena efektów globalizacji
2.4. Reakcja na negatywne efekty globalizacji
3. Przejawy wzrostu znaczenia kwestii społecznych w stosunkach międzynarodowych
3.1. Kwestie społeczne
3.2. Wskaźniki rozwoju społecznego
3.3. Kwestie społeczne w Narodach Zjednoczonych
3.4. Bezpieczeństwo ludzkie (human security)

Zakończenie

Spis tabel

Spis rysunków

Bibliografia

Justyna Nakonieczna

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Społeczna odpowiedzialność przedsię...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Koncepcja rachunku kosztów i korzyś...

26.50 zł 53.00 zł Cena netto: 25.24 zł

Zarządzanie przez odpowiedzialność....

35.10 zł 39.00 zł Cena netto: 33.43 zł

Zarządzanie małymi i średnimi przed...

15.00 zł 60.00 zł Cena netto: 14.29 zł

Społeczna odpowiedzialność biznesu ...

43.20 zł 48.00 zł Cena netto: 41.14 zł

Najczęściej kupowane