• Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego

Specyfika regulacji w zakresie rachunkowości jednostek zainteresowania i pożytku publicznego

 • Autor: Bronisław Micherda redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-725-8
 • Data wydania: 2015
 • Liczba stron/format: 312/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 58.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przesłaniem publikacji jest rozpoznanie nowych regulacji w celu uczestniczenia w publicznej dyskusji o rachunkowości i badaniu sprawozdań finansowych jednostek zaufania i pożytku publicznego. Problematyka ta nabiera znaczenia w kontekście kryzysu do informacji sprawozdawczej oraz zaostrzonych reguł postępowania w tym zakresie.

 

Spis treści:
 
Wstęp

Bronisław Micherda, Małgorzata Szulc
1. Regulacje rachunkowości i rewizji finansowej podstawą funkcjonowania jednostek zainteresowania i pożytku publicznego

1.1. Wprowadzenie
1.2. System regulacji rachunkowości i rewizji finansowej
1.3. Nowe obszary aktualnych regulacji rachunkowości i rewizji finansowej
1.4. Jednostki zainteresowania i pożytku publicznego
1.5. Rachunkowość i rewizja finansowa w jednostkach zainteresowania i pożytku publicznego
1.6. Podsumowanie

Katarzyna Świetla
2. Rachunkowość organizacji pożytku publicznego w świetle nowelizacji ustawy o rachunkowości
 
2.1. Wprowadzenie
2.2. Specyfika organizacji pożytku publicznego i ich zadania
2.3. Deregulacja usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych w kontekście
współpracy  biur rachunkowych z jednostkami non profit  
2.4. Rachunkowość jednostki pożytku publicznego w świetle obowiązujących przepisów
2.5. Podsumowanie
 
Paweł Zieniuk, Wojciech Strzelczyk
3. Specyfika regulacji rachunkowości w organizacjach pożytku publicznego

3.1. Wprowadzenie
3.2. Możliwość stosowania uproszczeń w rachunkowości organizacji
nieprowadzących działalności gospodarczej według regulacji obowiązujących do 2014 roku
3.3. Zmiany regulacji w zakresie rachunkowości organizacji nieprowadzących działalności gospodarczej
3.4. Formy organizacyjno-prawne jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej i ich znaczenie w rachunkowości
3.5. Szczególne uwarunkowania rachunkowości w jednostkach prowadzących działalność pożytku publicznego i korzystających ze specyficznych źródeł finansowania
3.6. Podsumowanie

Bogusław Wacławik  
4. Rachunkowość jako forma kontroli w jednostkach pożytku publicznego

4.1. Wprowadzenie
4.2. Organizacje pożytku publicznego w Polsce  
4.3. Współczesna rachunkowość i jej funkcja kontrolna  
4.4. Kontrolna funkcja rachunkowości w jednostkach pożytku publicznego  
4.5. Podsumowanie

Witold Furman  
5. Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego na gruncie prawa podatkowego

5.1. Wprowadzenie
5.2. Podstawy prawne oraz formy działalności organizacji non profit
5.3. Pojęcie oraz warunki uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego (OPP)
5.4. Sprawozdania podatkowe sporządzane przez jednostki posiadające status organizacji pożytku publicznego
5.5. Podsumowanie

Magdalena Śliwińska-Grzegorczyk  
6. Uwagi o metodzie regulacji rachunkowości i rewizji finansowej na przykładzie funkcjonowania komitetu ds. audytu w jednostkach zainteresowania publicznego

6.1. Wprowadzenie
6.2. Komitet ds. audytu w ustawie o biegłych rewidentach
6.3. Liczebność komitetu ds. audytu, niezależność i kompetencje jego członków – analiza krytyczna  rozwiązań ustawy o biegłych rewidentach
6.4. Wyniki badań empirycznych
6.5. Podsumowanie

Joanna Krasodomska  
7. Specyfika regulacji w zakresie sprawozdawczości banków jako jednostek zainteresowania publicznego
 
7.1. Wprowadzenie
7.2. Regulacje prawne w zakresie sprawozdawczości banków
7.3. Regulacje z zakresu sprawozdawczości w praktyce Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego SA
7.4. Podsumowanie

Krzysztof Jonas  
8. Wpływ zmian ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych na sprawozdawczość finansową OFE

8.1. Wprowadzenie  
8.2. Zmiany ustawy o organizacji i funkcjonowania funduszy emerytalnych  w Polsce
8.3. Prospekt informacyjny OFE jako źródło informacji o jego działalności
8.4. Zmiany w sprawozdawczości OFE
8.5. Podsumowanie

Mariusz Andrzejewski  
9. Specyfika i znaczenie jednostek zainteresowania publicznego w systemie rewizji finansowej – aspekt regulacyjny
 
9.1. Wprowadzenie
9.2. Specyfika jednostek zainteresowania publicznego w systemie rewizji finansowej
9.3. Prospektywna analiza regulacji unijnych i ich potencjalny wpływ na wzrost
znaczenia jednostek zainteresowania publicznego w systemie rewizji finansowej
9.4. Dyrektywa 2014/56/UE zmieniająca dyrektywę 2006/46/WE
9.5. Rozporządzenie 537/2014
9.6. Znaczenie jednostek zainteresowania publicznego  w systemie rewizji finansowej w Polsce a kontrole  systemów zapewnienia jakości w firmach audytorskich  – analiza danych
9.7. Podsumowanie

Łukasz Górka, Małgorzata Szulc  
10. Regulacje prawne badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

10.1. Wprowadzenie
10.2. Użytkownicy sprawozdań finansowych
10.3. Regulacje prawne Unii Europejskiej w zakresie  badania sprawozdań finansowych jednostek  zainteresowania publicznego
10.4. Krajowe regulacje prawne w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego  
10.5. Podsumowanie
 
Ewa Babuśka  
11. Prawne podstawy sporządzania sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych

11.1. Wprowadzenie
11.2. Istota i zasady sprawozdawczości finansowej
11.3. Sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych
11.4. Prawne regulacje sprawozdawczości finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych
11.5. Podsumowanie

 

Bartłomiej Wrona, Monika Turek-Radwan  
12. Regulacje w zakresie audytu wewnętrznego i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

12.1. Wprowadzenie
12.2. Istota sektora finansów publicznych
12.3. Regulacje prawne dotyczące rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych oraz jej specyfika
12.4. Regulacje prawne regulujące problematykę  audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej
12.5. Praktyczne wykorzystanie procedur audytu  wewnętrznego i kontroli wewnętrznej
12.6. Podsumowanie

Bogusława Bek-Gaik  
13. Wybrane aspekty społecznej odpowiedzialności biznesu w teorii i w praktyce

13.1. Wprowadzenie
13.2. Raportowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
13.3. Pomiar efektów stosowania CSR
13.4. Podsumowanie

Konrad Stępień  
14. Szczególne wymagania prawne dotyczące sprawozdawczości finansowej jednostek notowanych na giełdzie

14.1. Wprowadzenie
14.2. Giełda papierów wartościowych na tle rynku finansowego
14.3. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA – historia, istota, struktura
14.4. Procedura wejścia podmiotu gospodarczego na GPW w Warszawie
14.5. Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW w Warszawie
14.6. Raporty bieżące – ogólna charakterystyka
14.7. Podstawowe informacje o raportach kwartalnych  
14.8. Ogólne informacje o raporcie półrocznym
14.9. Raport roczny spółki notowanej na GPW w Warszawie
14.10. Podsumowanie

Bibliografia

 

prof. UE dr hab. Józef Pfaff:

Tytuł opracowania wskazuje na przeciwstawienie dwóch grup jednostek o różnym znaczeniu dla gospodarki narodowej: pierwsza obejmuje szeroko rozumiany sektor finansowy i spółki giełdowe, druga ­ organizacje pozarządowe zajmujące się działalnością pożytku publicznego. Celem opracowania jest wskazanie odmienności rozwiązań regulacyjnych w zakresie rachunkowości i rewizji finansowej tych dwóch grup jednostek. Biorąc dodatkowo pod uwagę zarówno ostatnie zmiany wprowadzone do ustawy o rachunkowości (jednostki mikro, w tym organizacje pożytku publicznego, planowane zmiany dotyczące małych jednostek), jak i zmiany w przepisach unijnych (dyrektywa 2013/34/UE w sprawie rocznych sprawozdań finansowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące badania jednostek interesu publicznego), należy stwierdzić trafność doboru tematyki recenzowanej publikacji.

Na podkreślenie zasługuje bardzo bogaty wykaz wykorzystanej literatury w zakresie wydawnictw zwartych i ciągłych oraz przepisów prawnych i stron internetowych.

Reasumując, należy stwierdzić, że mimo dość zróżnicowanych zagadnień poruszanych w recenzowanym opracowaniu zostało ono logicznie uporządkowane i poprawnie zredagowane. Zaletą opracowania jest także kompleksowe i wieloaspektowe podejście do współczesnych problemów związanych ze specyfiką rachunkowości i rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego oraz w jednostkach pożytku publicznego.

 

Bronisław Micherda redakcja naukowa

prof. dr hab., biegły rewident, prodziekan Wydziału Finansów i kierownik Katedry Rachunkowości Finansowej w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pełnił funkcje wiceprezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, członka Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz członka Komisji Egzaminacyjnej Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Zmarł 10 lutego 2016 roku.

Książki tego autora


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane