• Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem

 • Autor: Aneta Paszkiewicz
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7930-084-6
 • Data wydania: 2014
 • Liczba stron/format: 198/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W środkach masowego przekazu, dyskusjach autorytetów w dziedzinie wychowania i nauczania coraz częściej słyszy się głosy o kryzysie współczesnej szkoły w aspekcie jej funkcji wychowawczej. Odbiorca masmediów jest wręcz bombardowany informacjami na temat niewłaściwych zachowań uczniów, naruszających nie tylko reguły obowiązujące w szkole, ale również powszechnie uznawane normy społeczne. Tego typu informacje kończą się najczęściej pytaniami „co będzie dalej z polską szkołą?”, „w jakim kierunku ona zmierza?” Jedną z przyczyn takiej sytuacji jest najprawdopodobniej fakt, że współczesna polska szkoła nastawiona jest w przeważającej mierze na nauczanie nie zaś na wychowanie, które jest realizowane niejako „po drodze”, może trochę „na siłę”.

Konsekwencją postrzegania szkoły jedynie przez pryzmat jej funkcji kształcącej jest fakt, że nauczyciele czują się niejednokrotnie zwolnieni od prowadzenia działalności wychowawczej. Wychowanie staje się jedynie domeną wychowawcy klasy (ma on „wychować” ucznia w trakcie jednej godziny wychowawczej w tygodniu!) bądź pedagoga szkolnego. Zwłaszcza ten ostatni staje się w szkole swego rodzaju „specjalistą od spraw wychowawczych”, co z jednej strony należy uznać za właściwe, jednak oczekiwanie, iż „załatwi” on wszelkie problemy wychowawcze wydaje się już być mało realne.

Prezentowana publikacja dostarczy wskazówek, jak prowadzić działania o charakterze wychowawczym z uczniem. Książka zainteresuje wychowawców, studentów pedagogiki, psychologii i kierunków studiów nauczycielskich.

Partner wydania:

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Wybrane zagadnienia wychowania w szkole

1.1. Pojęcie wychowania
1.2. Specyfika wychowania szkolnego

Rozdział 2. Uczeń – aktywny uczestnik w procesie wychowania

2.1. Problem poznania ucznia przez nauczyciela
2.2. Role pełnione przez uczniów w klasie
2.3. Pozycja ucznia w klasie szkolnej

Rozdział 3. Nauczyciel – „mistrz ceremonii”

3.1. Podmiotowe traktowanie ucznia
3.2. Autorytet nauczyciela
3.3. Autoewaluacja w pracy nauczyciela

Rozdział 4. Wybrane problemy pedeutologiczne

4.1. Profesjonalizm nauczyciela
4.2. Stres i wypalenie zawodowe w pracy nauczyciela
4.3. Trudna sztuka komunikacji

Rozdział 5. Wychowawcze oddziaływania nauczyciela

5.1. Konsekwencja w wychowaniu – o granicach, dyscyplinie i sposobach na ich utrzymanie
5.2. Nagroda czy kara, pochwała czy nagana?
5.3. Skuteczne formy zachęcania wychowanka do współpracy
5.4. Konflikty w klasie
5.5. Sojusznicy nauczyciela w prowadzeniu działalności wychowawczej

Zakończenie

Bibliografia
 

» Małgorzata Koroś, O wychowaniu ucznia, www.koweziu.edu.pl   więcej »


ks. prof. dr hab. Janusz Mastalski:

W ostatnich latach słyszy się nieustające narzekanie na polską szkołę. Obnaża się niedostatki edukacji będącej w ciągłej, niekończącej się reformie. Co więcej, sami nauczyciele zauważają, iż ich wysiłki w pracy dydaktyczno-wychowawczej nie są zadowalające. Stąd też, aktualne wydaje się pytanie o skuteczność szkolnych oddziaływań edukacyjnych. Toczy się przecież dyskusja nad możliwością pomocy podmiotom edukacyjnym w kwestii efektywnej współpracy pomiędzy nauczycielami, rodzicami i uczniami. Głos w tej dyskusji zabiera także p. dr Aneta Paszkiewicz, która jest autorką książki „Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem.

Tekst (...) jest ciekawym kompendium wiedzy dotyczącej interakcji mających miejsce w szkole. Nie da się ukryć, iż jest to publikacja z wyraźnym zabarwieniem pedeutologicznym, ukazującym problematykę oddziaływań dydaktycznych, ale i wychowawczych nauczyciela w szkole. Autorka w sposób konsekwentny demaskuje współczesne problemy wychowawcze, a jednocześnie podsuwa konkretne wskazania dotyczące usprawnienia edukacji szkolnej.

Aneta Paszkiewicz
doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wieloletni pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Chełmie oraz wykładowca na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Autorka książek oraz artykułów pomieszczonych w pismach fachowych m.in. w Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz w Psychologii w Szkole. Od kilku lat współprowadząca Szkoły dla rodziców i wychowawców; wg metody Mazlish i Faber. Zajmuje się pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Prowadzi zajęcia dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty dla nauczycieli i wychowawców.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Niedostosowanie społeczne nieletnic...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Kariera szkolna uczniów o inteligen...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Trudności w czytaniu i pisaniu. Roz...

31.50 zł 35.00 zł Cena netto: 30.00 zł

Problemy uczniów niedostosowanych s...

9.00 zł 60.00 zł Cena netto: 8.57 zł

Uczeń o specjalnych potrzebach wych...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Skuteczna praca wychowawcza nauczyc...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Praca z uczniami ze specjalnymi pot...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Warunki skutecznej pracy wychowawcz...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Błędy językowe uczniów z inteligenc...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Skuteczna praca z wychowankiem nied...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Najczęściej kupowane