• Single i singielki. Intymność i seksualność osób żyjących w pojedynkę

Single i singielki. Intymność i seksualność osób żyjących w pojedynkę

 • Autor: Emilia Paprzycka Zbigniew Izdebski
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-362-1
 • Data wydania: 2016
 • Liczba stron/format: 243/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Kim są single i singielki i ile osób żyje bez partnera w Polsce? Jaka jest dynamika życia w pojedynkę – kto i jak długo pozostaje bez pary? Jaki jest stosunek osób niemających partnera do życia w pojedynkę – ilu jest singli z wyboru, czy planują tak żyć na stałe i czy są ze swojego życia zadowoleni? Czym różni się życie singielek i singli? Jakie doświadczenia specyfikują życie bez pary przed trzydziestką, a jakie później? Jakie są biografie intymne singli i singielek – czy i w ilu związkach byli, dlaczego są sami, jakich partnerów szukają, czy prowadzą aktywne życie seksualne?

Przedkładana czytelnikowi książka daje odpowiedzi na te i inne jeszcze pytania dotyczące doświadczeń osób żyjących w pojedynkę w Polsce. Celem publikacji było stworzenie szczegółowej, kompleksowej i komplementarnej charakterystyki osób żyjących w pojedynkę w odwołaniu do badań na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków. Uwzględniono więc w niej różne zmienne empiryczne, których wzajemne relacje definiują charakter bycia singlem i singielką. Podjęto także próbę analizy doświadczeń związanych z życiem bez pary jako etapu biograficznego kobiet i mężczyzn. Celem było także rozpoznanie tej sfery życia singli i singielek, która dotąd w badaniach zjawiska życia w pojedynkę nie była podejmowana, czyli intymności i seksualności.

Intencją autorów było przygotowanie opracowania będącego źródłem szczegółowych danych, w którym opis przeważa nad interpretacją. Raport ten przeznaczony jest nie tylko dla badaczy przemian życia intymnego, rodzinnego, ale także dla wszystkich osób szukających informacji statystycznych na temat życia w pojedynkę – studentów, dziennikarzy/publicystów itp.

Spis treści:
 
Wprowadzenie

Rozdział 1. W parze czy w pojedynkę? Polacy według stanu cywilnego formalnego i faktycznego oraz wieku i płci

Rozdział 2. Kim są single i singielki w Polsce?
 
2.1. Społeczno-demograficzna charakterystyka osób niemających partnera/ki – perspektywa szerokiej definicji singla
2.1.1. Osoby niemające partnera/ki wg wieku i płci
2.1.2. Osoby niemające partnera/ki wg miejsca zamieszkania
2.1.3. Osoby niemające partnera/ki wg stanu cywilnego formalnego
2.1.4. Osoby niemające partnera/ki wg dzietności
2.1.5. Osoby niemające partnera/ki wg samodzielności mieszkaniowej
2.1.6. Osoby niemające partnera/ki wg wykształcenia
2.1.7. Osoby niemające partnera/ki wg sytuacji zawodowej
2.1.8. Osoby niemające partnera/ki wg sytuacji ekonomicznej
2.1.9. Osoby niemające partnera/ki wg stosunku do wiary
Podsumowanie

2.2. Społeczno-demograficzna charakterystyka  podkategorii/subkategorii osób niemających partnera/ki – perspektywa wąskiej definicji singla
2.2.1. Singiel i singielka – osoba niemająca partnera w wieku powyżej 25 lat
2.2.2. Singiel i singielka – osoba niemająca partnera/ki w wieku  powyżej 25 lat mieszkająca samodzielnie
2.2.3. Singiel singielka – osoba niemająca partnera  w wieku powyżej 25 lat mieszkająca samodzielnie, w mieście, bezdzietna, stanu wolnego
2.2.4. Single i singielki 25–49 lat miejscy i wielkomiejscy, mieszkający samodzielnie, bezdzietni,  stanu wolnego, z wykształceniem wyższym
Podsumowanie
 
Rozdział 3. Bycie singielką i singlem jako doświadczenie niejednorazowe

3.1. Życie „bez pary”. Doświadczenia związane z byciem osobą niemającą partnera/ki
3.1.1. Za krótko czy za długo? Czas życia bez partnera
3.1.2. Stosunek singli i singielek do życia „bez pary”
3.1.2.1. Bycie singielką i singlem – wybór czy zbieg okoliczności?
3.1.2.2. Bycie singielką i singlem w przyszłości – tymczasowość czy stałość?
3.1.2.3. Bycie singlem i singielką – czasowość wyboru czy mimowolna stałość?
3.1.3. Dlaczego bez partnera? Przyczyny życia w pojedynkę
Podsumowanie

3.2. Życie „bez pary” a życie „w parze”. Doświadczenia w związkach i stosunek do bycia w związku osób niemających partnera/ki
3.2.1. Doświadczenia w związkach
3.2.2. Stosunek singielek i singli do bycia w związku
Podsumowanie

Rozdział 4. Kogo szuka singielka, z kim chciałby być singiel?

4.1. Preferowane cechy potencjalnych partnerów/ek
4.1.1. Preferowane cechy partnerów – ranking preferencji według płci
4.1.2. Preferowane cechy partnerów – ranking preferencji według wieku
Podsumowanie

4.2. Cechy społeczno-demograficzne osób niemających partnera/ki a oczekiwania wobec cech statusowych i wykształcenia, doświadczeń w związkach, wyglądu i osobowości potencjalnego partnera
4.2.1. Oczekiwania wobec potencjalnego partnera/ki w zakresie cech związanych z funkcjonowaniem  w obszarze życia zawodowego i statusu
4.2.2. Oczekiwania wobec potencjalnego partnera/ki w zakresie cech związanych z funkcjonowaniem w związku
4.2.3. Oczekiwania w zakresie atrakcyjności fizycznej potencjalnego partnera/ki
4.2.4. Oczekiwania singli i singielek w zakresie cech osobowości potencjalnego partnera/ki
Podsumowanie

4.3. Doświadczenia związane z życiem w pojedynkę a oczekiwania singielek i singli wobec potencjalnych partnerów/ek
4.3.1. Stosunek do życia w pojedynkę w przyszłości a oczekiwania wobec partnera
4.3.2. Stosunek do bycia w związku a oczekiwania wobec partnera
Podsumowanie

Rozdział 5. Styl życia singla i singielki

5.1. Prywatność, samodzielność, zadowolenie z sytuacji zawodowej
5.2. Samotność, towarzyskość, zabawowość
5.3. Wolność – zadowolenie ze swojego życia i atrakcyjności
Podsumowanie

Rozdział 6. Jakie jest życie seksualne singli i singielek?

6.1. Czy, jak, z kim i gdzie single i singielki uprawiają seks Preferencje i doświadczenia seksualne
6.1.1. „Rok z życia seksualnego” singla i singielki – dynamika życia seksualnego i partnerzy seksualni
6.1.2. „Seks w pojedynkę” – doświadczenia autoerotyzmu i opinie masturbacji
6.1.3. Ryzykowne zachowania seksualne singli i singielek
Podsumowanie

6.2. Czy single i singielki lubią seks? Potrzeby seksualne i zadowolenie z życia seksualnego
6.2.1. Zadowolenie z życia seksualnego i rola seksu w życiu singli i singielek
6.2.2. Potrzeby seksualne singli i singielek
6.2.3. Kondycja seksualna singli i singielek, problemy i obawy
6.2.4. Przekonania na temat seksu i marzenia seksualne
Podsumowanie

6.3. #Życie seksualne# singla i singielki# on-line
6.3.1. Relacje seksualne singli i singielek w społecznej przestrzeni Internetu
6.3.2. Czego poszukuje w Internecie na temat seksu singielka i singiel?
Podsumowanie

Rozdział 7. Status intymny: osoba niemająca partnera/ki. Wnioski z badań

7.1. Bycie singielką a bycie singlem
7.1.1. „Statystyczny” singiel  
7.1.2. „Statystyczna” singielka
7.1.3. Płeć a różnice doświadczeń w byciu osobą niemającą partnera/ki
7.2. Zmienność doświadczeń osób niemających partnera/ki
7.2.1. Bycie singlem i singielką przed trzydziestym rokiem życia – status intymny „przed” lub „pomiędzy” byciem w parze
7.2.2. Bycie singlem i singielką po trzydziestym roku życia – status intymny „przed”, „po”, „między” lub „zamiast” życia w parze
7.2.3. Wiek a odmienność doświadczeń osób niemających partnera/ki
Podsumowanie

Bibliografia

Spis wykresów

Spis tabel

prof. dr hab. Ireneusz Krzemiński:

Sądzę, że mamy do czynienia z bardzo solidną i rozbijającą różne stereotypy pracą na temat „bycia singlem/singielką” we współczesnej Polsce. (…) Ważną kwestią tego badania, i jego zaletą, jest bardzo szczegółowy opis elementów, budujących samotne, samodzielne życie, a także – stworzenie dominującego w tej kategorii obrazu singla ze względu na kontekst społeczny, to znaczy – poziom życia, pozycję społeczną, wykształcenie. (…) Badanie przynosi też bogatą wiedzę na temat życia seksualnego singli, i kwestii tak ważnych dla zrozumienia i oceny życia w pojedynkę, czyli po pierwsze – wartości życiowych, po drugie – zadowolenia z własnego życia.

Emilia Paprzycka
socjolog, adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych SGGW w Warszawie, zajmuje się problematyką przemian obyczajowości i intymności, alternatywnymi formami małżeńsko-rodzinnego, dynamiką przebiegu współczesnych związków intymnych, wzorcami kobiecości i męskości. Specjalizuje się w metodologii badań ilościowych i jakościowych. Od 2003 roku prowadzi badania środowiska singli i zjawiska życia w pojedynkę. Zrealizowane projekty badawcze: Kobiecość i jej kształtowanie się u kobiet nierealizujących tradycyjnego scenariusza życia, Single - męska perspektywa, Single w Polsce, a także Płeć społeczno-kulturowa Polaków, Gender w podręcznikach, Kapitał seksualny na rynku pracy. Autorka i współautorka artykułów i raportów. Członkini polskich i międzynarodowych stowarzyszeń profesjonalnych m.in. European Sociological Association - ESA Research Network: Sociology of Families and Intimate Lives, International Association for Relationship Research, Gender and Education Association.

Książki tego autora

Zbigniew Izdebski
pedagog, doradca rodzinny, seksuolog, specjalista w zakresie zdrowia publicznego. Kierownik Katedry Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Seksuologii Uniwersytetu Warszawskiego, Kierownik Katedry Seksuologii, Poradnictwa i Resocjalizacji Uniwersytetu Zielonogórskiego. W latach 2005-2012 Dziekan Wydziału Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu UZ. Inicjator i organizator Ogólnopolskich Debat o Zdrowiu Seksualnym. Prezes Stowarzyszenia do Walki z Dziecięcą Prostytucją i Pornografią "Pro-Ecpat" (2002), Honorowy Członek Niemieckiego Towarzystwa Wychowania Seksualnego (2008), Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Naukowego "Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne". Od 2010 roku jest Współpracownikiem Naukowym Instytutu ds. Badań nad Seksem, Płciowością i Prokreacją im. Kinsey'a w Uniwersytecie Indiana w USA. W latach 2005-2011 Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Medycyny, odznaczony złotym medalem Światowej Akademii Medycyny im. Alberta Schweitzera za humanizację medycyny. Jest autorem licznych polskich i międzynarodowych badań nad seksualnością człowieka. Popularyzuje wiedzę z zakresu zdrowia seksualnego w prasie, radiu i telewizji.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Napastowanie seksualne. Głupia zaba...

9.40 zł 47.00 zł Cena netto: 8.95 zł

Seksualność dzieci i młodzieży. Pół...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przestępczy seks

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Przestępstwa seksualne. Ujęcie psyc...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Edukacja seksualna w polskiej szkol...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Seksoholizm. Perwersja i miłość

52.20 zł 58.00 zł Cena netto: 49.71 zł

Prawnoporównawcza analiza przestęps...

81.00 zł 90.00 zł Cena netto: 77.14 zł

Najczęściej kupowane