• Siły Specjalne wybranych państw. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska

Siły Specjalne wybranych państw. Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Niemcy, Federacja Rosyjska

 • Autor: Jerzy Gut
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-898-5
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 144/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  36.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 36.00 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Analizując współczesne konflikty zbrojne, które charakteryzują się wysokim poziomem asymetryczności i hybrydowości, eksperci wojskowi zgodnie stwierdzają, że siły specjalne są jednymi z najbardziej efektywnych narzędzi państwa do przeciwdziałania tego typu zagrożeniom. Monografia jest próbą porównania miejsca i roli, jakie zajmują siły specjalne Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Federacji Rosyjskiej (FR) w krajowych systemach bezpieczeństwa narodowego oraz roli jaką odgrywały i odgrywają w realizacji celów polityki międzynarodowej. Ponadto opracowanie  przedstawia współczesne struktury organizacyjne sił specjalnych, a także charakteryzuje wybrane jednostki sił specjalnych oraz przykłady ich bojowego użycia. Autor dokonuje także porównania przedstawionych formacji specjalnych w kontekście ich powiązania z innymi podmiotami  bezpieczeństwa danego kraju, efektywności struktur organizacyjno-funkcjonalnych oraz skuteczności ich użycia.

Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I. Siły Specjalne Wielkiej Brytanii

1.1. Powstanie i transformacja brytyjskich sił specjalnych po II wojnie światowej
1.2. Organizacja kierowania i dowodzenia Siłami Specjalnymi Wielkiej Brytanii
1.3. Współczesne jednostki brytyjskich sił specjalnych

Rozdział II. Siły Specjalne Stanów Zjednoczonych

2.1. Amerykańskie formacje i jednostki specjalne w latach 1940–2000
2.2. Siły Specjalne Stanów Zjednoczonych na froncie walki z terroryzmem
2.3. Amerykańskie Dowództwo Operacji Specjalnych, Dowództwa Operacji Specjalnych Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wybrane jednostki sił specjalnych
2.4. Regionalne Dowództwa Operacji Specjalnych Stanów Zjednoczonych

Rozdział III. Siły Specjalne Niemiec

3.1. Historia rozwoju niemieckich formacji i jednostek specjalnych
3.2. Transformacja Sił Specjalnych Niemiec po 2013 roku

Rozdział IV. Siły Specjalne Federacji Rosyjskiej


4.1. Zarys historii rosyjskich sił specjalnych od czasów ZSRR do początków XXI wieku
4.2. Współczesne Siły Specjalne Federacji Rosyjskiej

Zakończenie
Siły Specjalne w obiektywie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis fotografii

Jerzy Gut
Generał brygady Wojska Polskiego w st. spocz., profesor Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Absolwent studiów podyplomowych w Narodowym Uniwersytecie Obrony w Waszyngtonie. W swojej służbie wojskowej dowodził Komponentem Wojsk Specjalnych, Jednostką Wojskową GROM, 6. Batalionem Powietrznodesantowym, a także był Szefem Szkolenia 6. Brygady Powietrznodesantowej. Uczestniczył w misjach stabilizacyjnych w Bośni i Hercegowinie oraz Iraku.

Książki tego autora

Bibliografia

POZYCJE ZWARTE (doktryny, monografie, strategie, raporty)


AAP-6 Słownik terminów i definicji NATO , Bruksela 2014.
Armed Conflict Survey 2015 , International Institute for Strategic Studies, New York 2015.
Denécé E., Historia oddziałów specjalnych, Bellona, Warszawa 2009.
Farran R., Skrzydlaty sztylet. Wspomnienia oficera SAS , Magnum, Warszawa 2002.
Fremont-Barnes G., Who Dares Wins. The SAS and the Iranian Embassy Siege 1980, New York 2009.
Galeotti M., Russian Security and Paramilitary Forces since 1991, Oxford 2013.
Galeotti M., Spetsnaz: Russia’s Special Forces, Oxford 2015.
Gray C., Another Bloody Century, London 2006.
Gut J., Wkład polskich Wojsk Specjalnych w umacnianie bezpieczeństwa regionalnego i pozycji Polski w NATO [w:] Wojska specjalne Rzeczypospolitej Polskiej, M. Bieniek, S. Mazur, seria: Bezpieczeństwo i Obronność, Akademia Krakowska, Kraków 2016.
Hoffman F., Hybrid Warfare and Challenges, Joint Force Quarterly 2009.
20 Jahre Kommando Spezialkraefte, Althengstett 2016.
Johnson  R., McCulloh T., Hybrid Warfare, Joint Special Operations University, Report 13–4, August 2013.
Korniejenko A., Pełzająca wojna: quo vadis, Ukraino?, Wydawnictwo M, Kraków 2014.
Kozub M., Konflikty społeczno-militarne XXI wieku: strategiczne środowisko bezpieczeństwa do roku 2030, cz. 1: Studium teoretyczne, Warszawa 2010.
Kozub M., Myśleć strategicznie o bezpieczeństwie przyszłości, AON, Warszawa 2013.
Kozub M., Studia strategiczne nad bezpieczeństwem przyszłości, AON, Warszawa 2013.
Królikowski H., Działania specjalne w strategii wojskowej III Rzeczypospolitej Polskiej, AP, Siedlce 2005.
Królikowski H., Geneza i rozwój polskich operacji oraz sił specjalnych, Taktyka i Strategia, Warszawa 2013.
Larecki J., Wielki leksykon służb specjalnych świata, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
Leebaert D., Zuchwali zdobywcy: historia oddziałów specjalnych i tajnych operacji od Achillesa do Al-Kaidy, Warszawa 2010.
Luttrell M., Robinson P., Przetrwałem Afganistan – o operacji Czerwone Skrzydło i poległych w niej bohaterach, żołnierzach 10 Zespołu Navy SEAL’s opowiada naoczny świadek, Sembrador, Zielonka 2010.
MacKenzie A., Special Force. The Untold Story of 22nd Special Air Service Regiment (SAS), New York 2011.
Marsh Ch., Developments in Russian Special Operations: Russia’s Spetsnaz, SOF and Special Operations Forces Command, CANSOFCOM, Ottawa 2017.
Mc Raven W.H., SPEC OPS. Case Studies in Special Operations Warfare: Theory and Practice, New York 1995.
Mortimer, Kill Rommel!: Flipper 1941, Oxford 2014.
National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review 2015. A Secure and Prosperous United Kingdom, London 2015.
Neville L., Special Operations Forces In Afghanistan, Oxford 2008.
Olton M., Zanim uderzył Grom. Historia jednostek specjalnych i wojsk powietrznodesantowych Wojska Polskiego, Wydawnictwo ZP, Warszawa 2010.
Operacje Specjalne DD/3.5, Dowództwo Wojsk Specjalnych, Kraków 2011.
Paździorek P., Komponent wojsk specjalnych w operacji połączonej, AON, Warszawa 2015.
Paździorek P., Udział komponentu sił specjalnych w wielonarodowych siłach zadaniowych, Warszawa, 2009.
Polko R., Siły i działania specjalne w polityce bezpieczeństwa państwa RP, Warszawa 2003.
Robertson T., Making New Ambitions Work – The transformation of Norwegian Special Operations Forces, Oslo 2007.
Rybak J., GROM.PL 2. Tajne operacje polskich sił specjalnych, wyd. II, Jeden Świat, Warszawa 2009.
Schoomaker P.J., Special Operations Forces. The way ahead [w:] B. Horn, J.P. Tailon, D. Last, Force of chice. Perspectives on special operations, Montreal 2004.
Special Operations Forces Reference Manual, USSOCOM, 4th ed., Floryda 2015.
Spencer E., Special Operations Forces: A national capability, Kingston 2011.
Spulak R., A Theory of Special Operations The Origin, Qualities, and Use of SOF, JSOU Report, Florida 2007.
Stewart G., SAS. Elita wojsk brytyjskich, Rytm, Bellona, Warszawa 1999.
Stilwell A., Jednostki specjalne w akcji: Afganistan, Afryka, Bałkany, Irak, Ameryka Płd., Muza, Warszawa, 2009.
Stinger P.W., Wired for War, the Robotics Revolution and Conflict in the Twenty First Century , New York 2009.
The dangerous landscape: international perspectives on twenty-first century terrorism; transnational challenge, international responses: analysis and commentary from the Partnership for Peace Consortium’s Combating Terrorism Working Group (CTWG), ed. by J.J. Le Beau, Chairman
Emeritus, Garmisch-Partenkirchen: The Partnership for Peace Consortium’s Consortium’s Combating Terrorism Working Group (CTWG), 2013.
The Future Security Environment (FSE), Supreme Allied Command Transformation (HQ SACT), Norfolk (USA) 2007.
The Future Security Environment 2013–2040, Minister of National Defence, Canada 2014.
Trenin D., The Revival of the Russian Military, [w:] Foreign Affairs. Putin’s Russia down but not out, New York 2016.
Tucker D., Lamb CH.J., United States Special Operations Forces, New York 2007.
United States Special Operations Command History 1987–2007, Tampa 2007.
Vandenbroucke L.S., Perilous Options: Special Operations as an Instrument of U.S. Foreign Policy, New York 1993.
Werner L., Adaptive reorganization of German Special Operations Forces, Monterey 2013.
White paper on German security policy and the future of the Bundeswehr, Bonn 2016.
Wiatr M., Operacje połączone, Adam Marszałek, Toruń 2006.
Wizja Sił Zbrojnych RP – 2030, MON, Warszawa 2008.
Wojska specjalne w systemie obronnym RP – aspekty organizacyjne, doktrynalne i modernizacyjne, red. B. Pacek, P. Soroka, M. Kubiński, AON, Warszawa 2013.
Współczesne  uwarunkowania  bezpieczeństwa  Polski,  red.  W.  Kustra,  J.  Truchan,  K.  Pobuta, SRWO, Jarosław 2014.
Współczesny wymiar bezpieczeństwa. Między teorią a praktyką, red. J. Pawłowski, SRWO, Warszawa 2011.
Zacher L.W., Problemy i metody prognozowania przyszłości, [w:] Czy warto myśleć o przyszłości?, Komitet Prognoz „Polska w XXI wieku” przy Prezydium PAN, Warszawa 1996.
Zając J., Zięba R., Budowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa narodowego Polski. Ekspertyza, Warszawa 2010.
Zajączkowski Z., Sztylet komandosa, Bellona, Warszawa 1991.
Zięba R., Bezpieczeństwo międzynarodowe po zimnej wojnie, Wydawnictwa  Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.

ARTYKUŁY (naukowe, prasowe, internetowe)

Bukkvoll T., Russian Special Operations Forces in Crimea and Donbas, „The US Army War College Quarterly” vol. 2/2016, http://ssi.armywarcollege.edu/pubs/parameters/issues/ summer_2016/5_bukkvoll.pdf.
Correll  J.T., The Campaign for Goldwater-Nichols,  „Air Force Magazine”, no 11/2011, http://www.airforcemag.com/MagazineArchive/Documents/2011/October%202011/1011campaign.pdf.
Desant w Zatoce Świń – porażka Kennedy’ego, https://www.polskieradio.pl.
Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych, http://wojskaspecjalne.wp.mil.pl.
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, www.do.wp.mil.pl.
Gawęda M., Amerykanie na wojnie z terrorem. „Złoty wiek” operacji specjalnych?, http://www.defence24.pl.
Gawęda M., Siły  operacji  specjalnych  Federacji  Rosyjskiej, „Broń i Amunicja –Komandosi”  nr 7/2016.
Giddens F., The Consequences of Modernity, Polity Press, New York 1997. http://konferencja.pwsz.pila.pl.
Gotkowska J., Reforma Bundeswehry. Transformacja armii wraz z emancypacją polityki bezpieczeństwa  RFN,  http://www.natolin.edu.pl/pdf/nowa_europa/NE12_reforma_bundeswehry.pdf.
Hoffman F.G., Conflict in the 21st century: Rise of the Hybrid Wars, Arlington 2007,http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/potomac_hybridwar_0108.pdf.
Kofman M., Russian Spetsnaz: Learning from Experience, https://www.thecipherbrief.com/article/international/russian-spetsnaz-learning-from-experience.
Kucharczyk M., Siły specjalne USA silne jak nigdy. Nowy raport ujawnia wiele informacji, https://www.tvn24.pl/.
Marsh Ch., Developments in Russian special operations: Russia’s Spetsnaz, SOF and Special Operations Forces Command, Ontario 2017.
 (Mini)Słownik BBN. Propozycje nowych terminów z dziedziny bezpieczeństwa, https://www.bbn.gov.pl.
Next Generation Wireless Mesh Networks, White Paper, Aruba Networks 2011, http://www.rhowireless.com/arub/docs/WirelessMeshNetworks.pdf.
Peniakoff V.: Popski’s Private Army, https://warfarehistorynetwork.com/daily/wwii/vladimir-peniakoff-popskis-private-army/.
Russian  military  capability  is  strengthened  and  increasing,  Swedish  Defence  Research  Agency, https://www.foi.se/en/pressroom/news/news-archive/2016-12-08-russian-military-capability-is-strengthened-and-increasing.html.
Rybak J., Wywiad z gen. dyw. w st. spocz. Michaelem Repassem – dowódcą US SOCEUR w latach 2010–2013, http://creatiopr.pl/amerykanski-general-polskich-silach-specjalnych/.
Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej w 2016 r. – jednostki specjalnego przeznaczenia Wojsk Lądowych, http://militarium.net/sily-zbrojne-federacji-rosyjskiej-w-2016-r-jednostki-specjalnego-przeznaczenia-wojsk-ladowych/.
Spulak R., A Theory of Special Operations The Origin, Qualities, and Use of SOF, JSOU Report, Florida 2007.
Szubart K., Biała Księga 2016 – niemiecka odpowiedź na obecne wyzwania w zakresie bezpieczeństwa,  http://www.iz.poznan.pl/plik,pobierz,1630,268e82ddeee5f0cfae9a9a6f82772d-f5/266BialaKsiegaNiemcy.pdf.
The Reorientation of the German Army, Bonn 2013, http://www.benning.army.mil/mcoe/glno/content/pdf/Brochure_German%20Army%20Reorientation.pdf.
The  strategic Defence Review:  A New Chapter, http://archives.livreblancdefenseetsecurite.gouv.fr/2008/IMG/pdf/sdr_a_new_chapter_cm5566_vol1.pdf.
Thompson L., German Marine Kampfschwimmers, http://www.tactical-life.com/firearms/german-marine-kampfschwimmers/.
Westerlund F., Russia’s Military Strategy and Force Structure in Kaliningrad, https://www.foi.se/download/18.bc6b81b15be852194d71d/1494413062692/RUFS+Briefing+No+40+Kaliningrad+by+Fredrik+Westerlund.pdf.
Wilk A., Systemy rakietowe „Bastion” w obwodzie kaliningradzkim – zmiana sytuacji militarnej w Europie Środkowej, Ośrodek Studiów Wschodnich, https://www.osw.waw.pl/pl/.
Wojnowski M., Koncepcja „wojny nowej generacji” w ujęciu strategów Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych  Federacji  Rosyjskiej, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” nr 13/2015, ABW, Warszawa 2015.
Wywiad z Michaelem G. Vickersem, asystentem Sekretarza Obrony USA ds. Operacji Specjalnych i Konfliktów o Niskiej Intensywności, „Polska Zbrojna” z 26.04.2009 r.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane