• Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego

Sektor informacyjny w badaniach ekonomicznych. Elementy ekonomiki sektora informacyjnego

 • Autor: Dariusz Tadeusz Dziuba
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-293-1
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 207/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  8.60 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Przedmiotem rozważań jest nowy kierunek w ramach badań ekonomicznych – ekonomika sektora informacyjnego. Zaprezentowano przedmiot, cele, metody i problemy badawcze tej ekonomiki szczegółowej. Przedstawiono stan i perspektywy rozwoju sektora informacyjnego w gospodarce, określając znaczenie tego sektora w procesach rozwojowych oraz główne w nim tkwiące zależności, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki polskiej.

Skoncentrowano się na wybranych, zdaniem autora, najważniejszych metodach i problemach badawczych ekonomiki sektora informacyjnego, a na tym tle poznawaniu sektora, jego istoty, podstawowych cech charakterystycznych i rozmiarów, współzależności z innymi sektorami, zwłaszcza w perspektywie ewolucyjnej.

Niniejsza praca jest rozwinięciem badań z wcześniejszych publikacji książkowych autora z zakresu ekonomiki , m.in. Metody ekonomiki sektora informacyjnego.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I. PODSTAWY EKONOMIKI SEKTORA INFORMACYJNEGO – METODY I MIERNIKI

1. Sektor informacyjny w czterosektorowym modelu gospodarki
1.1. Model trójsektorowy gospodarki
1.2. Szacowanie zmian w modelu trójsektorowym
1.3. Sektor informacyjny jako czwarty sektor gospodarki
1.4. Rozwój sektora informacyjnego
2. Ekonomika sektora informacyjnego w nurcie badań ekonomicznych
2.1. Ekonomika sektora informacyjnego jako ekonomika szczegółowa
2.2. Przedmiot i zakres badań
2.3. Znaczenie badań nad ekonomiką sektora informacyjnego
2.4. Chronologia badań rozwoju sektora informacyjnego
3. Przemysł wiedzy według koncepcji Machlupa
3.1. Istota i struktura przemysłu wiedzy
3.2. Metodyka wydzielania i pomiaru
3.3. Przemysł wiedzy według sektorów i podsektorów
3.4. Pracownicy wiedzy
4. Sektor informacyjny według koncepcji Porata
4.1. Pierwotny i wtórny sektor informacyjny
4.2. Typologie działalności gospodarczych
4.3. Pracownicy informacyjni
4.4. Ewolucja struktury sektora informacyjnego
5. Dyskusja o miernikach rozwoju sektora informacyjnego
6. Dyskusja o zakresie wydzielania w gospodarce sektora informacyjnego

Część II. SEKTOR INFORMACYJNY W GOSPODARCE POLSKIEJ – METODY I MIERNIKI

7. Metodyka wydzielania i pomiaru sektora informacyjnego z wykorzystaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD ver. 2007)
8. Sektor informacyjny gospodarki polskiej w latach 1992–2008 w oparciu o klasyfikacje PKD ver. 2004 i EKD
8.1. Metodyki i wyniki badań
8.2. Sektor informacyjny gospodarki polskiej na tle innych krajów
8.3. Zmiany wewnątrzstrukturalne
8.4. Konkluzje i perspektywy badań
9. Model czterosektorowy gospodarki polskiej (1992–2008)
10. Sektor informacyjny gospodarki polskiej w ujęciu wartościowym
11. Sektor informacyjny w Polsce w latach 1960–1993 z wykorzystaniem metodyki opartej na Klasyfikacji Gospodarki Narodowej
11.1. Wstępne szacunki rozmiarów sektora informacyjnego dla lat 1960–1980
11.2. Metodyka wydzielania pierwotnego i wtórnego sektora informacyjnego
11.3. Wyniki badań dla lat 1980–1993
11.4. Konkluzje
12. Sektor informacyjny gospodarki polskiej w okresie międzywojennym

Część III. MISCELLANEA

13. Ekonomika sektora informacyjnego – utrudnienia i perspektywy badawcze
13.1. Utrudnienia badawcze
13.2. Możliwości włączenia innych sfer na przykładzie ochrony zdrowia
13.3. Uzupełniające analizy struktury zatrudnienia
13.4. Propozycje innych metod badawczych
14. Sektor informacyjny w modelu czterosektorowym współczesnych gospodarek
14.1. Metodyka wydzielania sektora informacyjnego
14.2. Czterosektorowy model współczesnych gospodarek informacyjnych
14.3. Miernik Rozwoju Sektora Informacyjnego (MRSI 150)
14.4. Wnioski z badań

Zakończenie. Zmiany ewolucyjne w sektorze informacyjnym

Aneks 1. Trójsektorowy model wybranych gospodarek według kategorii pracujących, udziały procentowe (2008)
Aneks 2. Metodyka wydzielania sektora informacyjnego z wykorzystaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności ver. 2007
Aneks 3. Metodyka wydzielania sektora informacyjnego z wykorzystaniem Polskiej Klasyfikacji Działalności ver. 2004
Aneks 4. Pracujący w sektorze informacyjnym, według działów i podklas PKD i EKD, w latach 1992–2008. Tablice danych

Bibliografia

prof. dr hab. Józef Oleński:

Książkę prof. dr. hab. Dariusza Dziuby zaliczyć można do nurtu badań w naukach ekonomicznych, który poszukuje podstaw teoretycznych i metod analizy i syntezy sektora informacyjnego definiowanego jako czwarty sektor w czterosektorowym modelu gospodarki (…). Autor podjął próbę syntezy podstaw ekonomiki sektora informacyjnego we współczesnej gospodarce. Próbę tę można uznać za udaną, wnoszącą ważny wkład metodyczny do objaśniania zjawisk i procesów informacyjnych w gospodarce. (…) Jest to inspirująca specyfikacja problemów badawczych, jakie powinni stawiać sobie naukowcy oraz pytań, na które odpowiedź jest niezbędna do podejmowania decyzji i praktycznych działań w dziedzinie sektora informacyjnego (…).

Książka imponuje zebraniem, selekcją i syntetyczną prezentacją wielkiej wiedzy faktograficznej. Swoje rozważania teoretyczne i metodyczne Autor bogato ilustruje danymi statystycznymi dotyczącymi bardzo szerokiego spektrum krajów. Książka jest bardzo dobrze napisana. Mimo wysoce specjalistycznej materii metodologicznej, świetnie się ją czyta. Dlatego sądzę, że książka zyska popularność wśród pracowników naukowych prowadzących zajęcia z informatyki, problemów społeczeństwa informacyjnego i gospodarki informacyjnej (…).

Dariusz Tadeusz Dziuba
prof. dr hab. Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry Informatyki Gospodarczej i Analiz Ekonomicznych. Absolwent WNE UW, doktorat z metod semiotyki ekonomicznej (1989), habilitacja z zakresu ekonomiki sektora informacyjnego w gospodarce (1999), tytuł profesora nauk ekonomicznych (2012). Poza UW m.in. Dyrektor Departamentu Szkoleń i Współpracy z Zagranicą Głównego Urzędu Statystycznego (1992/1993), profesor Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie (2005-2006). Autor ponad 250 publikacji naukowych i opracowań, w tym licznych książek oraz artykułów poświęconych ekonomice sektora informacyjnego w gospodarce, informacji ekonomicznej, elektronicznej bankowości i giełd elektronicznych, tworzenia giełd na ziemiach polskich, nowych technologii informacyjnych w zastosowaniach gospodarczych, ekonomiki crowdsourcingu i crowdfundingu.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane