• Scenariusze z języka polskiego. Od antyku do oświecenia. I klasa liceum

Scenariusze z języka polskiego. Od antyku do oświecenia. I klasa liceum

 • Autor: Agnieszka Nagalska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-928-9
 • Data wydania: 2019
 • Liczba stron/format: 266/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 40.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Plik do pobrania: scenariusze z mitologii


Książka skierowana jest do nauczycieli języka polskiego, zawiera zbiór 30 scenariuszy z kartami pracy czy prezentacjami. Dodatkowo, przy każdej epoce, znajduje się sprawdzian (można go zastosować również jako ćwiczenie lub pracę domową) i podsumowanie do matury – z zaznaczonymi nawiązaniami z innych okresów literackich. W sprawdzianach dominują pytania otwarte i raczej problemowe – zawsze po to, by zmotywować ucznia do samodzielnego myślenia. Z drugiej strony wprowadzono także typowe egzaminacyjne tabele i formuły pytań, by uczeń mógł przećwiczyć taki sposób sprawdzania wiedzy. Treść ich podporządkowana jest naczelnej zasadzie – doskonaleniu umiejętności wnioskowania.

Większość kart pracy zawiera pytania do tekstów poetyckich i nawiązujących – z innej epoki – ewentualnie dzieła sztuki korespondującego z nimi. Właśnie tekst poetycki dominuje w książce, bo ten sprawia uczniom największe problemy i po nim nauczyciel może być przewodnikiem. To właśnie w tekście poetyckim – niuansowym, wielowymiarowym, subtelnym i metaforycznym – zawarta jest mądrość pokoleń; ich przemyślenia – odwieczne prawdy, wartości dla nas ważne.

Patronat:

Spis treści:

Zamiast wstępu

Dział I. SCENARIUSZE – MATERIAŁ POWTÓRZENIOWY

ANALIZA I INTERPRETACJA – scenariusze lekcji
Temat 1: Analiza i interpretacja tekstu literackiego – ćwiczenia warsztatowe

MITOLOGIA – scenariusze lekcji
Temat 2: Syzyf – rozważania o ludzkiej egzystencji
Temat 3: Prometeusz – jednostka wyjątkowa
Temat 4: Wierzenia starożytnych Greków w życie pozagrobowe i sposoby funkcjonowania motywów mitologicznych w literaturze
Podsumowania
FRAZEOLOGIA MITOLOGICZNA
Scenariusz szkolnego konkursu mitologicznego
Mit – mitologia – powtórzenie do matury

ANTYK – scenariusze lekcji
Temat 5: Homer – Przesłania
Temat 6: Poezja grecka – nawiązania i kontynuacje
Temat 7: „Antygona” Sofoklesa – lekcja demokracji
Temat 8: Horacy i horacjanizm
Temat 9: Rzeźba grecka
Podsumowania
ANTYK (GRECJA, RZYM) – powtórzenie do matury

BIBLIA – scenariusze lekcji
Temat 10: „Kazanie na Górze” – wnioski i nawiązania
Temat 11: „Hymn o miłości” – interpretacje i nawiązania
Temat 12: Różne sposoby nawiązywania do „Apokalipsy św. Jana” w tekstach kultury
Temat 13: Motyw przemijania i marności w „Księdze Koheleta”
Podsumowania
FRAZEOLOGIA BIBLIJNA
BIBLIA – powtórzenie do matury

ŚREDNIOWIECZE – scenariusze lekcji
Temat 14:  Katedra gotycka jako tekst kultury – alegoryczne odczytania i nawiązania w różnych dziedzinach sztuki
Temat 15:  Św. Franciszek – nowy model świętości; franciszkanizm w tekstach kultury
Temat 16:  „Dzieje Tristana i Izoldy” jako średniowieczny romans
Temat 17:  Motyw śmierci i jego funkcje w antyku i średniowieczu z odniesieniem do kontekstów
Podsumowania
ŚREDNIOWIECZE – powtórzenie do matury

RENESANS – scenariusze lekcji
Temat 18: „Treny” J. Kochanowskiego jako cykl poetycki
Temat 19: „Odprawa posłów greckich” J. Kochanowskiego jako tragedia racji
Temat 20: Topos Arkadii w literaturze renesansu
Temat 21: Analiza Pieśni IX, Ks. I (incipit: „Chcemy sobie być radzi…”) J. Kochanowskiego
Podsumowania
RENESANS – powtórzenie do matury

BAROK – scenariusze lekcji
Temat 22: Sarmatyzm jako formacja kulturowa w baroku
Temat 23: Poezja kunsztowna w epoce baroku – źródła i nawiązania
Temat 24: Emblematyka w literaturze baroku i w kontekstach
Temat 25: Wizja świata, Boga i człowieka w Sonetach (I, II, IV, V) M. Sępa-Szarzyńskiego
Podsumowania
BAROK – powtórzenie do matury

OŚWIECENIE – scenariusze lekcji
Temat 26: „Pieśń Legionów Polskich we Włoszech” Józefa Wybickiego – cechy tyrtejskie utworu
Temat 27: „Hymn do miłości Ojczyzny” Ignacego Krasickiego jako pieśń patriotyczna
Temat 28: Motyw utopii w literaturze oświecenia i antyutopii w późniejszych epokach
Temat 29: Interpretacja porównawcza utworu barokowego i oświeceniowego
Podsumowania
OŚWIECENIE – powtórzenie do matury

Dział II. SPRAWDZIANY I ODPOWIEDZI

SPRAWDZIANY
Kartkówka – Wierzenia w życie pozagrobowe starożytnych Greków – grupa A
Kartkówka – Wierzenia w życie pozagrobowe starożytnych Greków – grupa B
Sprawdzian z całej mitologii – grupa A
Sprawdzian z całej mitologii – grupa B
Sprawdzian z antyku – grupa A
Sprawdzian z antyku – grupa B
Sprawdzian z Biblii – grupa A
Sprawdzian z Biblii – grupa B
Sprawdzian ze średniowiecza – grupa A
Sprawdzian ze średniowiecza – grupa B
Sprawdzian z twórczości J. Kochanowskiego – grupa A
Sprawdzian z twórczości J. Kochanowskiego – grupa B
Sprawdzian z baroku – grupa A
Sprawdzian z baroku – grupa B
Sprawdzian z oświecenia – grupa A
Sprawdzian z oświecenia – grupa B

ODPOWIEDZI
Odpowiedzi do kartkówki ze scenariusza nr 4 – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu z całej mitologii – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu z antyku – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu z Biblii – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu ze średniowiecza – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu z twórczości J. Kochanowskiego – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu z baroku – grupa A i B
Odpowiedzi do sprawdzianu z oświecenia – grupa A i B

Bibliografia


Agnieszka Nagalska
polonistka, wieloletnia nauczycielka licealna i gimnazjalna. Uczestniczyła w działaniach Pracowni Słownika Języka C.K. Norwida przy Uniwersytecie Warszawskim. Współpracuje z OKE. Otrzymała Dyplom Uznania Komitetu Głównego Olimpiady i Literatury Języka Polskiego (1994), nagrody: Kuratora Oświaty (1981, 1992, 1993), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

Książki tego autora

Bibliografia:

Barańczak Stanisław, Antologia angielskiej poezji metafizycznej XVII stulecia  Wydawnictwo a5, Kraków 2009.
Bédier Joseph, Dzieje Tristana i Izoldy, PIW, Warszawa 1982.
Bobrowski Antoni, Poezja starożytnej Grecji i Rzymu, Znak, Kraków 1998.
Głowiński Michał, Kostkiewiczowa  Teresa,  Okopień-Sławińska  Aleksandra, Sławiński Janusz, Słownik terminów literackich, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1998.
Głowiński Michał, Okopień-Sławińska Aleksandra, Sławiński Janusz, Zarys teorii literatury, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
Grimal Pierre, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Gudro-Homicka Maria, Scenariusze lekcji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców, Difin, Warszawa 2017.
Homer, Iliada, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
Homer, Odyseja, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1981.
Horacy, Do Leukonoe. Dwadzieścia dwie ody, Czytelnik, Warszawa 1973.
Herbert Zbigniew, Wiersze wybrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2007.
Herbert Zbigniew, Pan Cogito, Czytelnik, Warszawa 1974.
Kasprowicz Jan, Hymny, PAX, Warszawa 1976.
Kasprowicz Jan, Księga ubogich, PAX, Warszawa 1976.
Kochanowski Jan, Dzieła polskie, PIW, Warszawa 1976.
Kochanowski Jan, Treny, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2001.
Kochanowski Jan, Odprawa posłów greckich, PIW, Warszawa 1975.
Krasicki Ignacy, Utwory wybrane, MEA, Warszawa 2001.
Kopaliński Władysław, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1995.
Lechoń Jan, Poezje, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Leśmian Bolesław, Poezje zebrane, Algo, Toruń 1993.
Michałowska Teresa (red.), Słownik literatury staropolskiej, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Michałowski Kazimierz, Jak Grecy tworzyli sztukę, Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.
Mickiewicz Adam, Pan Tadeusz, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1972.
Mickiewicz Adam, Wybór poezji, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1986.
Mrowcewicz Krzysztof, Antologia polskiej poezji metafizycznej epoki baroku, Wydawnictwo IBL, Warszawa 1993.
Norwid Cyprian Kamil, Vademecum, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1990.
Parandowski Jan, Mitologia, Puls, Londyn 1992.
Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, Poezje wybrane, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1968.
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa 1971.
Przedpełski Tomasz (opr.), Apendix literacki. Doba staropolska, PWN, Warszawa–Wrocław 1994.
Przyboś Julian, Wybór poezji, Wydawnictwo Łódzkie 1986.
Różewicz Tadeusz, Wybór poezji, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2016.
Sęp-Szarzyński Mikołaj, Poezje, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1997.
Sofokles, Antygona, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.
Staff Leopold (opr.), Kwiatki św. Franciszka, PAX, Warszawa 1996.
Staff Leopold, Wybór poezji, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1985.
Sienkiewicz Henryk, Quo vadis, Polskie Media Amercom, Warszawa 2000.
Szymborska Wisława, Wybór poezji, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 2016.
Świderkówna Anna, Prawie wszystko o Biblii, Stentor, Warszawa 2002.
Vincenz Andrzej (opr.), Helikon sarmacki, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1989.
Witkowska Alina (red.), Idylla polska. Antologia, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pakiet: Język polski

115.00 zł Cena netto: 115.00 zł

Retoryka - zapomniany fragment szko...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Najczęściej kupowane