• Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą

Scenariusze, dialogi i procesy zarządzania wiedzą

 • Autor: Kazimierz Perechuda Małgorzata Sobińska redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-881-1
 • Data wydania: 2008
 • Liczba stron/format: 232/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 46.00 zł

  9.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 9.20 zł

  80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

W opracowaniu przedstawiono w formie dialogów, scenariuszy, prezentacji procesów oraz studiów przypadków decyzyjnych i opisów sytuacyjnych:

- metody analizy dotychczasowego potencjału przedsiębiorstwa w zakresie zarządzania wiedzą,
- projektowanie i akcelerację wdrożeń zarządzania wiedzą w organizacjach gospodarczych i pozagospodarczych.
Książka składa się z części metodologicznej, opisu przypadków decyzyjnych oraz scenariuszy.
 
Wiodącą ideą opracowania jest pokazanie i propagowanie stanu „ciągłego uczenia się organizacji” poprzez rozwiązywanie problemów zarządzania wiedzą przez pracowników i menedżerów.

Przedstawione instrumenty zarządzania wiedzą adresowane są do kadry menedżerskiej i pracowniczej akceptującej nowe rozwiązania ze świata organizacji i zarządzania. Kolejną grupą adresatów są „agenci, menedżerowie i pracownicy wiedzy” swobodnie przemieszczający się w różnych sieciach gospodarczych, społecznych, kulturowych i politycznych. Dla nich umiejętność szybkiego dekodowania i migracji wiedzy sieciowej staje się podstawowym warunkiem rozwoju i sukcesu.
Spis treści:

Wstęp

Część I. Metodologiczne podstawy zarządzania wiedzą

Rozdział 1. Filozoficzno-metodologiczne podstawy zarządzania wiedzą

Franciszek Danielewski

Wprowadzenie
1.1. Filozoficzne odniesienia interpretacji wiedzy
1.2. Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą
1.3. Zmiana paradygmatu: od zarządzenia zmianą do zarządzania wiedzą
1.4. Organizacje uczące się
1.5. Rutyny organizacyjne
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2. Metodologiczne założenia rozwoju kompetencji pracowniczych w organizacji uczącej się
Marek Jabłoński

Wprowadzenie
2.1. Wytyczne z perspektywy nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania
2.2. Benchmarking – imitacja
2.3. Zarządzanie wiedzą – wzmacnianie
2.4. Reengineering – modelowanie
2.5. Ramowa metodyka kształtowania kompetencji pracowniczych
Podsumowanie
Bibliografia

Część II. Opisy sytuacyjne i przypadki decyzyjne

Rozdział 3. Metastaza informacji i wiedzy jako główny element przewagi konkurencyjnej w przedsiębiorstwie wirtualnym

Krzysztof Kubiak

Wprowadzenie
3.1. Przedsiębiorstwo Advanced Micro Software Ltd.
3.2. SWOT wiedzy
3.4. Metoda wzorca rozwoju Hellwiga
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4. Zarządzanie wiedzą w małej firmie informatycznej – studium przypadku
Małgorzata Sobińska

Wprowadzenie
4.1. Charakterystyka firmy
4.2. Zarządzanie wiedzą w firmie X – relacje wewnętrzne i zewnętrzne
4.3. Bariery w zarządzaniu wiedzą w małej organizacji
Podsumowanie
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 5. Polityka rachunkowości jako fundament zarządzania wiedzą o położeniu ekonomicznym jednostki sporządzającej bilans
Tadeusz Gospodarek

Wprowadzenie
5.1. Polityka rachunkowości
5.2. Model warstwowy zarządzania informacją finansową
5.3. Dokumenty źródłowe
5.4. Raporty i deklaracje
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6. Lokalne i globalne wspólnoty praktyków w przedsiębiorstwie sektora high-tech
Krzysztof Kubiak

Wprowadzenie
6.1. Wspólnoty praktyków – klasyfikacja i strumienie korzyści
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział  7. Organizacyjne tworzenie wiedzy we współczesnym uniwersytecie
Krzysztof Leja

Wprowadzenie
7.1. Procesy organizacyjnego tworzenia wiedzy
7.2. Konwersja wiedzy we współczesnym uniwersytecie
7.3. Opracowanie programu kształcenia nowego kierunku studiów jako przykład organizacyjnego tworzenia wiedzy w uczelni
Podsumowanie
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 8. Obsługa klienta hotelu z perspektywy procesu zarządzania wiedzą
Elżbieta Nawrocka, Sylwia Oparka

Wprowadzenie
8.1. Istota procesu zarządzania wiedzą
8.2. Procesualicja obsługi klienta hotelu z perspektywy zarządzania wiedzą
8.3. Kompleksowe zmiany w procesie obsługi klienta hotelu
8.4. Opis ćwiczenia

Rozdział 9. Aspekty zarządzania pracownikami wiedzy w świetle badań empirycznych
Dagmara Lewicka

Wprowadzenie
9.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą
9.2. Problemy zarządzania pracownikami wiedzy
9.3. Tendencje w obszarze szkoleń
9.4. Tendencje w obszarze rozwoju
9.5. Przedmiot badań
9.6. Wyniki badań kwestionariuszowych
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10. Proces dyfuzji wiedzy w trakcie partycypacji pracowniczej
Anna Cierniak-Emerych

Wprowadzenie
10.1. Studium przypadku – przedsiębiorstwo Hirko
10.2. Opis ćwiczenia
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Część III. Dialogi, scenariusze, procesy i metody zarządzania wiedzą

Rozdział 11. Zarządzanie wiedzą w kancelarii doradztwa podatkowego

Waldemar Szewc

Wprowadzenie
11.1. Mapa wiedzy w kancelarii doradztwa podatkowego
11.2. Czynniki zarządzania wiedzą w kancelarii doradztwa podatkowego
11.3. Modele zarządzania wiedzą w kancelarii
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 12. Scenariusze jako instrument kreowania wiedzy w organizacji
Paweł Cabała

Wprowadzenie
12.1. Rola scenariuszy w zarządzaniu organizacjami
12.2. Proces budowy scenariuszy
12.3. Planowanie scenariuszowe w British Airways
Podsumowanie
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 13. Kreowanie i zarządzanie wewnętrznym rynkiem wiedzy
Ewa Stańczyk-Hugiet

Wprowadzenie
13.1. Wybrane narzędzia zarządzania wewnętrznym rynkiem wiedzy
13.2. Zalecenia praktyczne
Podsumowanie
Pytania i zagadnienia do dyskusji
Bibliografia

Rozdział 14. Coaching wiedzy
Sławomir Rak, Wojciech Idzikowski

Wprowadzenie
14.1. Metody psychoanalityczne
14.2. Coaching w praktyce
14.3. Istota coachingu wiedzy
14.4. Model coachingu wiedzy
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 15. Dyfuzja wiedzy w trakcie treningów kierowniczych
Kazimierz Perechuda, Aneta Stosik

Wprowadzenie
15.1. Trening kierowniczy: integracja przepływów wiedzy w trakcie pracy projektowej
15.2. Dialogi wiedzy

Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków i wykresów

Kazimierz Perechuda

polski ekonomista, dr hab. nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Instytutu Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Obronił pracę doktorską, 1 stycznia 1990 habilitował się na podstawie dorobku naukowego i pracy zatytułowanej Teorie organizacji średniego zasięgu w niemieckim obszarze językowym /RFN, Austria, Szwajcaria/. 26 stycznia 1999 nadano mu tytuł profesora nauk ekonomicznych. Został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Komunikacji i Zarządzania w Sporcie na Wydziale Nauk o Sporcie Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Piastował funkcję kierownika Katedry Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania, Administracji i Informatyki, oraz rektora w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości. Był członkiem Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania I Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk.


Małgorzata Sobińska redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Podstawy zarządzania przedsiębiorst...

10.00 zł 50.00 zł Cena netto: 9.52 zł

Kapitał ludzki w procesie kształtow...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Elastyczne zarządzanie kapitałem lu...

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Zarządzanie wiedzą w administracji ...

19.50 zł 65.00 zł Cena netto: 18.57 zł

Region w gospodarce opartej na wied...

23.50 zł 47.00 zł Cena netto: 22.38 zł

Trwałość wiedzy w procesie kształce...

10.50 zł 42.00 zł Cena netto: 10.00 zł

Handel międzynarodowy w dobie gospo...

24.00 zł 48.00 zł Cena netto: 22.86 zł

Model wspomagania zarządzania w zak...

42.30 zł 47.00 zł Cena netto: 40.29 zł

Zarządzanie wiedzą projektową

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Znaczenie transferu wiedzy w działa...

63.00 zł 70.00 zł Cena netto: 60.00 zł

Zarządzanie wiedzą a przewaga konku...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Nauka o kreowaniu wiedzy. Podręczni...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Zintegrowane organizacje oparte na ...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Kompetencja sieciowa pracowników wi...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Sprawność systemów zarządzania wied...

34.50 zł 69.00 zł Cena netto: 32.86 zł

Kapitał ludzki w organizacji oparte...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Najczęściej kupowane