• Ryzyko we współczesnej rachunkowości

Ryzyko we współczesnej rachunkowości

 • Autor: Patryk Dunal Witold Furman Gabriela Gajda Dawid Kolenda Mariola Król
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-718-6
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 154/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 45.00 zł

  40.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Współczesna rachunkowość postrzegana jako system informacyjno-kontrolny stanowi zasadnicze źródło informacji, które może być wykorzystane w procesie zarządzania ryzykiem. Rola rachunkowości w tym zakresie przejawia się w różnych sferach, przede wszystkim poprzez identyfikację ryzyka, informowania o nim, a także pomiarze i kontroli z wykorzystaniem sprawdzonych w praktyce instrumentów systemu rachunkowości, w tym poprzez podstawy formalne działania systemu rachunkowości, w szczególności przepisy prawa i normy, a także poprzez rozwiązania zarządcze i instytucjonalne, stanowiące otoczenie systemu rachunkowości. Celem niniejszej monografii jest przedstawienie wybranych problemów i zagadnień związanych z ryzykiem we współczesnej rachunkowości, ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu rachunkowości w procesie zarządzania ryzykiem. Całość opracowania stanowi zbiór wybranych problemów związanych z ryzykiem we współczesnej rachunkowości, przedstawionych w sposób korespondujący z elementami procesu zarządzania ryzykiem, tj. informowaniu o ryzyku, identyfikacji ryzyka, a także pomiarze i kontroli ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka nadużyć. Do realizacji sformułowanego celu zastosowano metodę analizy i krytyki źródłowej, w której uwzględniono literaturę krajową i obcojęzyczną z zakresu rachunkowości i zarządzania ryzykiem, a także dokonano przeglądu wyników badań dotyczących ryzyka nadużyć gospodarczych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Rola rachunkowości w zarządzaniu ryzykiem


1.1. Znaczenie zarządzania ryzykiem oraz źródła danych zasilających proces
1.2. Obszary występowania ryzyka w rachunkowości i skutki jego materializacji
1.3. Śledcza rola współczesnej rachunkowości w mitygacji ryzyka nadużyć

Rozdział 2. Etyka zawodowa w rachunkowości jako element zarządzania ryzykiem


2.1. Zasady etyki zawodowej w rachunkowości
2.2. Przyczyny nieetycznych zachowań i sposoby ich eliminacji
2.3. Główne obszary ryzyka nieetycznych zachowań oraz techniki dokonywania zniekształceń w obrębie sprawozdania finansowego

Rozdział 3. Polityka rachunkowości jako instrument informowania o ryzyku

3.1. Polityka rachunkowości w kształtowaniu sprawozdania finansowego
3.2. Ryzyko związane ze zmianą polityki rachunkowości
3.3. Polityka rachunkowości jako instrument sankcjonujący granicę pomiędzy rachunkowością kreatywną a fałszowaniem sprawozdania finansowego

Rozdział 4. Rola rezerw w pomiarze i kontroli ryzyka


4.1. Ogólna charakterystyka rezerw w rachunkowości
4.2. Przesłanki i skutki tworzenia rezerw
4.3. Pomiar i kontrola ryzyka jako wiodąca funkcja rezerw

Rozdział 5. Zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń jako instrumentu pomiaru i kontroli ryzyka

5.1. Badanie efektywności zabezpieczenia w rachunkowości zabezpieczeń
5.2. Ocena efektywności zabezpieczenia na podstawie wyników testów jako element pomiaru ryzyka
5.3. Różne poziomy efektywności zabezpieczenia – przyczyny występowania i sposoby ich poprawy w ramach procesu kontroli ryzyka

Rozdział 6. Sprawozdawczość finansowa w kontekście identyfikacji oraz zarządzania ryzykiem


6.1. Sprawozdanie finansowe jako efekt finalny sprawozdawczości finansowej
6.2. Raportowanie informacji o ryzyku jako element sprawozdawczości finansowej
6.3. Identyfikacja oraz pomiar kluczowych obszarów ryzyka na podstawie sprawozdania finansowego

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i spis rysunków

Patryk Dunal
dr, MBA, doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz programu Executive MBA KSB UEK. Adiunkt w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych w językach: angielskim, rosyjskim oraz polskim z zakresu rachunkowości, finansów przedsiębiorstw oraz rynku paliwowo-energetycznego.

Książki tego autora

Witold Furman
doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, doradca podatkowy, prezes zarządu Kancelarii Podatkowej Furman Sp. z o.o., długoletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu systemu podatkowego i rachunkowości finansowej.

Książki tego autora

Gabriela Gajda
studentka kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Politechnice Rzeszowskiej. Członek Zarządu ds. Finansowych Koła Naukowego Rewizji Finansowej Audyt. Autorka publikacji naukowych z zakresu rachunkowości oraz finansów.

Książki tego autora

Dawid Kolenda
student kierunku Audyt finansowy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, absolwent kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz Koła Naukowego Rewizji Finansowej Audyt, posiadacz certyfikatu Głównego Księgowego SKwP, autor publikacji z zakresu rachunkowości oraz finansów.

Książki tego autora

Mariola Król
studentka kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, członek Koła Naukowego "Finanse i Podatki" działającego przy Katedrze Finansów Publicznych i Katedrze Finansów i Polityki Finansowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Autorka artykułów naukowych z obszaru finansów i rachunkowości.

Książki tego autora

Literatura:
    1. Adamczyk J., Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, „Rachunkowość”
nr 2, 2004.
    2. Adamek-Hyska D., Inwentaryzacja jako istotny element kontroli zarządczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 76, t. 2, 2015.
    3. Andrzejewski M., Dunal P., Ożga P., Wierny i rzetelny obraz instrumentów pochodnych w sprawozdaniu finansowym według modelu rachunkowości zabezpieczeń w dobie MSSF 9, Folia Oeconomica, Acta Universitatis Lodziensis, Łódź 2018.
    4. Andrzejewski M., Dunal P., The balance sheet under Polish regulations vs. IFRS,
Anglo-American University, Praga 2016.
    5. Apanowicz J, Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardium, Gdynia 2002.
    6. Argenti J., Corporate Collapse: the causes and symptoms, McGraw-Hill, New York 1976.
    7. Bela A., Bolesławska E., Oszustwa finansowe. Podręcznik dla audytora, Info Audit, Warszawa 2005.
    8. Białas M., Możliwości identyfikacji ryzyka gospodarczego w sprawozdaniach finansowych, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 96, 2012.
    9. Bodzianny J., Rezerwy w upadłości, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
    10. Bordo M.D., The Bretton Woods International Monetary System: A Historical Overview, University of Chicago Press, Chicago 1993.
    11. Bronowicki S., Metody analizy finansowej wykorzystywane w przedsiębiorstwach
turystycznych, „Studia Periegetica” nr 3, 2009.
    12. Brzezin W., Mikro- i makropolityka rachunkowości. Normy prawne i zawodowe
rachunkowości, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, Wrocław 2000.
    13. Bunea-Bontas C., The assessment of hedge effectiveness, „Annales of Dunarea de Jos University of Galati” No. 1, 2012.
    14. Burchart R., Lelusz H., Zafałszowania w sprawozdaniach finansowych i sposoby ich ograniczania, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 503, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2018.
    15. Charnes J.M., Koch P., Berkman H., Measuring hedge effectiveness for FAS 133 compliance, „Journal of Applied Corporate Finance” Vol. 15, No. 4, 2003.
    16. Chatterjee S., Hadi A.S., Regression Analysis by Example, Fourth Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2006.
    17. Cheffers M., Pakaluk A., A New Approach to Understanding Accounting Ethics, Allen Davis Press, Manchaug 2005.
    18. Chłapek K., Pomiar ryzyka gospodarczego na podstawie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa 2015.
    19. Chodoń M., Zasiewska K., Podstawy rachunkowości – ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2017.
    20. Chomać-Pierzecka E., Przegląd deterministycznych metod stosowanych w przyczynowym badaniu wzrostu wartości przedsiębiorstwa, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania” nr 6, 2008.
    21. Chrzanowski M., Czynniki makroekonomiczne w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstw, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki
Finansowe, Ubezpieczenia” nr 46, 2011.
    22. Cicha A., Zasiewska K., Rachunkowość dla samodzielnych księgowych – ujęcie praktyczne, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018.
    23. Ciekanowski Z., Wyrębek H., Zarządzanie ryzykiem, „De Securitate et Defensione.
O Bezpieczeństwie i Obronności” nr 2, 2016.
    24. Cieślak M., Podejście etyczne w rachunkowości a jakość sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
    25. Crumbley D.L., Heigter L.E., Smith G.S., Forensic and Investigative Accounting, Commerce Clearing House, Chicago 2009.
    26. Cugno A., Etyka a uczciwość, [w:] Balter Ł. (red.), Moralność chrześcijańska, Pallottinum, Warszawa 1987.
    27. Czajor P., Analiza decyzyjna w procesie zarządzania ryzykiem inwestycyjnym, [w:] Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
    28. Czubakowska K., Rachunek kosztów i wyników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
    29. Damodaran A., Finanse korporacji. Teoria i prakryka, Helion, Warszawa 2007.
    30. Derivative instruments and hedging activities, Ernst&Young, September 2011.
    31. Digabriele J.A., An Empirical Investigation of the Relevant Skills of Forensic Accountants, „Journal of Education of Business”, July/August 2008.
    32. Dillard J., Yuthas K., A Responsibility Ethic for Audit Expert Systems, „Journal of Business Ethics” No. 30(4), 2001.
    33. Dunal P., Efektywność zabezpieczania ryzyka cenowego w handlu węglem energetycznym, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2018.
    34. Dunal P., Kozik M., Problematyka pomiaru efektywności zabezpieczenia przed ryzykiem rynkowym w rachunkowości instrumentów pochodnych w świetle wprowadzenia MSSF 9, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 2(127), 2017.
    35. Dunal P., Mechanizm racjonalizowania i usprawiedliwiania korupcji. Rachunek ekonomiczny w konfrontacji z Kantowską moralnością, „Zeszyty Naukowe Polskiego
Towarzystwa Ekonomicznego” nr 16, Kraków 2014.
    36. Duraj A.N., Funkcje rezerw w przedsiębiorstwie, „Ekonomia”, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Ekonomicznych, nr 11, 2003.
    37. Duraj A.N., Kształtowanie rezerw w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
    38. Durkin R., Ueltzen M., The Evolution of The CFF Credential, „The Practicing CPA”, July/August 2009.
    39. Duska R.F., Duska B.S., Accounting Ethic, Blackwell Publishing, Oxford 2003.
    40. Dyktus J., Gaertner M., Malik B., Sprawozdawczość i analiza finansowa, Difin, Warszawa 2017.
    41. Dziedziczak I., Kierunek specyfikacji wiarygodności systemu informatycznego
rachunkowości, „Problemy Rachunkowości” nr 1, 2000.
    42. Fabozzi F.J., Markowitz H.M. (red.), The theory and practice of investment management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2011.
    43. Fedor M., Apetyt na ryzyko jako ważny element Wypłacalności II, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2014.
    44. Filek J. (red.), Etyczne aspekty działalności samorządu terytorialnego. Poradnik dla samorządów, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
    45. Francis J., Accounting for futures contracts and the effect on earnings variability,
„The Accounting Review” Vol. 65, No. 4, 1990.
    46. Frandzel M., Michalska M., Wierność prezentacji sprawozdania finansowego
a nadużycia w rachunkowości, [w:] Wójcik-Jurkiewicz M. (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
    47. Froot K.A., Scharfstein D.S., Stain J.C., Risk Management: Coordinating Corporate Investment and Financing Policies, NBER Working Paper, No. 484, 1992.
    48. Furman W., Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania
finansowego, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, t. 60, nr 116, 2011.
    49. Gabrusewicz W., Gabrusewicz P., Roczne sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
    50. Gabrusewicz W., Rozwój przedsiębiorstw przemysłowych i jego ocena w gospodarce rynkowej, „Zeszyty Naukowe. Seria II. Prace Doktorskie i Habilitacyjne” nr 120, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1992.
    51. Gabrusewicz W., Samelak J., Dylematy współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
    52. Garstecki D., Metody pomiaru efektywności zabezpieczenia w rachunkowości, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2012.
    53. Garstka M., Podstawy etyki zawodowej w rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2013.
    54. Gierba B., Podstawowe elementy jednostkowego sprawozdania finansowego, [w:]
Gos W. (red.), Rachunkowość finansowa, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018.
    55. Gierusz J., Rachunek zysków i strat – propozycja nowej formuły, „Rachunkowość”
nr 3, 2006.
    56. Gilmore W.C., Brudne pieniądze, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.
    57. Gmytrasiewicz M., Dylematy kwalifikacji rezerw, [w:] Cebrowska T., Dotkuś W. (red.), Rachunkowość krajów w drodze do Unii Europejskiej. Rezerwy w rachunko-
wości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2003.
    58. Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2006.
    59. Gontarczyk-Skowrońska M., Zysk jako kategoria prawa handlowego, bilansowego
i prawa podatkowego, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 285, 2016.
    60. Gos W. (red.), Sprawozdania finansowe i ich analiza, Stowarzyszenie Księgowych
w Polsce, Warszawa 2015.
    61. Gos W., Hońko S., Szczypa P., ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa 2017.
    62. Gos W., Polityka rachunkowości, wartości szacunkowe oraz błędy z lat ubiegłych
w świetle regulacji bilansowych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 61, t. 1, 2013.
    63. Gürtler M., IAS 39: verbesserte Messung der Hedge-Effektivitat, „Zeitschrift fur das gesamte Kreditwesen” Vol. 57, No. 11, 2004.
    64. Gut P., Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2006.
    65. Haushalter G.D., Financing Policy, basis risk and corporate hedging: evidence from all and gas producers, „The Journal of Finance” Vol. 55, No. 1, 2000.
    66. Helin A., Drabikowska K., Sztuczyńska H., Rachunkowość instrumentów finansowych, ODDiK, Gdańsk 2005.
    67. Hendricks D., Evaluation of Value-at-Risk Models Using Historical Data, FRBNY
Economic Policy Review, 1996.
    68. Hołda A., Staszel A., Definitions, Perception and Functioning of Creative Accounting in the Theory and Practices of Different Languages, Cuntries and Parts of the World, „China-USA Business Review” Vol. 15, No. 5, 2016.
    69. Hołda A., Staszel A., Is the Creative Accounting, Risk Management, Manipulation
or a Fraud? [w:] Mikuła B. (red.), Knowledge-Economy-Society Managing Organizations: Concept of Their Applications, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie, Kraków 2014.
    70. Hołda A., Staszel A., Pozytywne aspekty rachunkowości kreatywnej, [w:] Micherda B. (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa – ukierunkowania ekonomiczne, społeczne i regulacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2015.
    71. Huber W.D., IsForensic Accounting in the United StatesBecoming a Profession? „Journal of Forensic&Investigative Accounting” Vol. 4, Issue 1, 2012.
    72. Hulicka M., Oszukańcza sprawozdawczość finansowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.
    73. Hull J., Kontrakty terminowe. Wprowadzenie, WIG-Press, Warszawa 1997.
    74. Italia M., The Multu-DisciplinedSkillsRequired of ForensicAccountants, „Journal of Modern Accounting and Auditing” Vol. 8, No. 3, 2012.
    75. Iyel N., Samociuk M., Defraudacja i korupcja. Zapobieganie i wykrywanie, PWN, Warszawa 2007.
    76. Jajuga K., Koncepcja ryzyka i proces zarządzania ryzykiem – wprowadzenie, [w:] Jajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2019.
    77. Janasz K., Kapitał w finansowaniu działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce, Difin, Warszawa 2010.
    78. Jasiński W., Nadużycia w przedsiębiorstwie – przeciwdziałanie i wykrywanie, Poltext, Warszawa 2013.
    79. Jaworska E., Ryzyko etyczne w zawodzie księgowego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 61, t. 2, 2013.
    80. Jedynak P., Teczke J., Wyciślak S., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach
zorientowanych międzynarodowo, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.
    81. Jeleńska A., Spółki w działalności gospodarczej, Forum Doradców Podatkowych,
Kraków 2015.
    82. Jorion P., Value at Risk: the new benchmark for managing financial risk, McGraw-Hill, New York 2001.
    83. Kaczmarek T.T., Zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2010.
    84. Kalita Z., Etyka w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
    85. Kamela-Sowińska A., Garstecki D., Rachunkowość instrumentów finansowych,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2014.
    86. Kamiński R., Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w regulacjach polskich
i międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.
    87. Karmańska A., Ryzyko w rachunkowości, Difin, Warszawa 2008.
    88. Karwowski M., Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, [w:] Świderska G.K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa 2016.
    89. Kaszuba-Perz A., Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych
i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 26, 2012.
    90. Kawaller I.G., Koch P.D., Meeting the „highly effective expectation” criterion for hedge accounting, „The Journal of Derivatives”, 2000.
    91. Kendall R., Zarządzanie ryzykiem dla menedżerów, Liber, Warszawa 2000.
    92. Kiedrowska M., Wynik finansowy, [w:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018.
    93. Kister A., Rezerwy jako obszar rachunkowości szpitala, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 251, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2012.
    94. Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość zarządcza, Ekspert, Warszawa 2012.
    95. Klimczak K., Istota i zakres przedmiotowy rezerw w rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 58, nr 114, 2010.
    96. Knapp J.C., Why Business Ethic Is Worthy of Discussion, „Atlanta Business Chronicle”, 2002.
    97. Kodeks zawodowej etyki w rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
    98. Kokot-Stępień P., Identyfikacja ryzyka jako kluczowy element zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 74, t. 1, 2015.
    99. Kopczyńska L., Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, [w:] Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
    100. Korombel A., Bitkowska A., Moczydłowska J.M., Najnowsze trendy w zarządzaniu
ryzykiem: apetyt na ryzyko, ryzyko personalne, ryzyko w procesach biznesowych,
Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Politechnika Częstochowska, Częstochowa 2016.
    101. Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Association of Security, Kraków 2002.
    102. Kosewski M., Anatomia sovietica. O tym, dlaczego ludzie ceniąc sobie to, co dobre, idą za tym, co złe i jak temu zaradzić, „Biuletyn Informacyjny Zespołu Etyki Biznesu”
nr 24, 1997.
    103. Kreim E., Zukunftsorientierte Kreditentscheidung, Gabler, Wiesbaden 1988.
    104. Krzywda D., Rachunkowość finansowa, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1999.
    105. Krzywda D., Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja,
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2013.
    106. Krzyżaniak K., Odpowiednia strategia zarządzania ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie, „Rynek Terminowy” nr 10, 2000.
    107. Kumor I., Rola informacji dodatkowej w ujawnianiu informacji dotyczących ryzyka, [w:] Turyna J., Rak J. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Warszawa 2013.
    108. Kunz B., Tymińska A., System informatyczny w rachunkowości i jego rola w świetle ustawy o rachunkowości, „Nauki o Finansach” nr 3(20), 2014.
    109. Kutera M., Główne obszary ryzyka związane z wiarygodnością sprawozdań finansowych, [w:] Kutera M., Surdykowska S.T. (red.), Kryzysy gospodarcze a wiarygodność sprawozdań finansowych, Difin. Warszawa 2009.
    110. Kutera M., Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych,
Difin, Warszawa 2008.
    111. Kuzior A., Odzwierciedlenie ryzyka utraty wartości aktywów w sprawozdaniu finansowym, „Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej” nr 96, 2012.
    112. Kuzior A., Poniatowska L., Wszelaki A., Polityka rachunkowości jednostek gospodarczych, CeDeWu, Warszawa 2018.
    113. Kuzior A., Rachunkowość jako system informacyjny, [w:] Pfaff J. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
    114. Leszczyński Z., Skowronek-Mielczarek A., Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa 2004.
    115. Lewicka-Strzałecka A., Instytucjonalizacja whistleblowingu w firmie jako wyzwanie etyczne, „Diametros” nr 41, 2014.
    116. Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2006.
    117. Lien D., Tse Y.K., A Note on the Length Effect of Futures Hedging, Advances in Investment Analysis and Portfolio Management, No. 7, 2000.
    118. Masiukiewicz P., Nadużycia w działalności przedsiębiorstw, Aspekty międzynarodowe, „Zszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie” nr 4, 2015.
    119. Maszczak T., Rezerwy jako instrument kształtowania wyniku finansowego jednostki gospodarczej, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”,
nr 472, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2017.
    120. Mazur A., Instrumenty polityki bilansowej dopuszczalne na świecie, „Problemy
Rachunkowości” nr 3, 2002.
    121. Messner Z., Pfaff J., Rachunkowość finansowa. Część 1. Podstawy rachunkowości, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2009.
    122. Michalski D., Ryzyko finansowe w systemie sterowania wynikami ekonomicznymi przedsiębiorstwa elektroenergetycznego, Akademia Techniczno-Humanistyczna
w Bielsku Białej, Bielsko-Biała 2012.
    123. Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001.
    124. Mifflin H., Webster's II New Riverside Dictionary, Houghton Mifflin Company Staff, 1996.
    125. Mizak A., Użytkownicy informacji zawartych w systemie rachunkowości i sprawo-
zdawczości oraz cele i zakres wykorzystania przez nich informacji sprawozdawczych, [w:] Żukowska H., Spoz A., Zasuwa G. (red.) Sprawozdawczość w procesie zarządzania i oceny działalności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016.
    126. Nadolna B., Rezerwy na zobowiązania w przedsiębiorstwie, [w:] Hass-Symotiuk M. (red.), Rachunkowość finansowa przedsiębiorstwa od jego powstania do likwidacji, Wolters Kluwer, Warszawa 2018.
    127. Nahotko S., Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1997.
    128. Narkiewicz J., Sygnały zagrożenia finansowego w raporcie rocznym przedsiębiorstwa, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia”, 46/4, Lublin 2012.
    129. Niemczyk R., Rezerwy jednostki gospodarczej, Wydawnictwo Legis, Warszawa 2011.
    130. Nowak E., Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2017.
    131. Nowak E., Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa 2016.
    132. Nowak E., Zarządzanie ryzykiem w działalności przedsiębiorstwa, [w:] Nowak E. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2010.
    133. Olchowicz I., Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa 2004.
    134. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2009.
    135. Olewnik A., Potka A., Przestępstwa i nadużycia gospodarcze występujące w przedsiębiorstwach, [w:] Wójcik-Jurkiewicz M. (red.), Ryzyko nadużyć w rachunkowości i finansach, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2016.
    136. Osińska M., Owsian P., Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika, Toruń 2016.
    137. Oślak I., Rachunkowość kreatywna jako narzędzie zarządzania przedsiębiorstwem, [w:] Kiziukiewicz T. (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
    138. Ożga P., Rachunkowość instrumentów pochodnych, C.H. Beck, Warszawa 2016.
    139. Ożga P., Wpływ rachunkowości zabezpieczeń na wartość przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2016.
    140. Park T., Switzer L., Bivariate GARCH Estimation of the Optimal Hedge Ratios for Stock Index Futures: A Note, „Journal of Futures Markets” Vol. 15.
    141. Patterson R., Kompendium terminów z zakresu rachunkowości po polsku i angielsku. Compendium of Accounting in Polish&Englisch, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2015.
    142. Pfaff J., Wartości szacunkowe w kosztach przedsiębiorstwa oraz procedury ich badania zgodnie z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie” nr 23, t. 2, Częstochowa 2016.
    143. Pfaff J., Wpływ regulacji międzynarodowych na system kształcenia kadr polskich bieg-
łych rewidentów, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach”, Katowice 2008.
    144. Piaszczyk A., Audyt śledczy, Europejskie Centrum Ekonomiczne „Prestiż”, Lublin 2009.
    145. Piaszczyk A., System kontroli przedsiębiorstwa w gospodarce pokryzysowej na przykładzie jednostek zainteresowania publicznego, C.H. Beck, Warszawa 2011.
    146. Pickett K.H.S., Pickett J.M., Financial Crime Investigation and Control, John Wiley & Sons, Inc., New York 2002.
    147. Pojedynek A., Rachunek zysków i strat, [w:] Świderska G.K., Więcław W. (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunko-
wości, Difin, Warszawa 2016.
    148. Poniatowska L., Polityka rachunkowości w zakresie rezerw na zobowiązania i jej znaczenie w kształtowaniu wyniku finansowego, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 201, 2014.
    149. Poniatowska L., Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej,
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 58, 2013.
    150. Poniatowska L., Rezerwy na zobowiązania jako instrument zabezpieczenia przed
ryzykiem gospodarczym, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, t. 4, nr 11, 2016.
    151. Poniatowska L., Rezerwy w rachunkowości, [w:] Pfaff J. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF (Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
    152. Przybylska J., Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym, CeDeWu, Warszawa 2010.
    153. Radosiński E., Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
    154. Ramirez J., Accounting for Derivatives: Advanced Hedging under IFRS, John Wiley & Sons, Chichester 2007.
    155. Raposo C.C., Corporate hedging: What have we learned so far? „Derivatives Quarterly” Vol. 5, Spring 1999.
    156. Rashty J., O’Shaughnessy J., Foreign currency forward contracts and cash flow hedging, „The CPA Journal” 2012.
    157. Riehl H., Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 2001.
    158. Rogowski W., Michalczewski A., Zarządzanie ryzykiem w przedsięwzięciach inwestycyjnych: ryzyko walutowe i ryzyko stopy procentowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
    159. Ronowska N., Polityka rachunkowości kreatywnej a oszukańcza księgowość, [w:]
Jędrzejewski S. (red.), Rachunkowość wczoraj i dziś – wybrane problemy, Wydawnictwo SIZ, Łódź 2017.
    160. Samelak J., Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu,
Poznań 2004.
    161. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Rachunkowość finansowa. Ewidencje
i sprawozdawczość, CeDeWu, Warszawa 2018.
    162. Sawicka J., Stronczek A., Marcinkowska E., Surowiec A., Rachunkowość finansowa. Podstawy i ewidencje szczegółowe, CeDeWu, Warszawa 2017.
    163. Sawicki K., Czubakowska K., Polityka bilansowa i jej dylematy, „Rachunkowość” nr 7, 1996.
    164. Sawicki K., Podstawy rachunkowości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
    165. Sawicki K., Polityka rachunkowości i polityka bilansowa. Zakres terminologiczny
i zastosowanie, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, nr 57, 2000.
    166. Schneider K., Kreatywne i agresywne aspekty rachunkowości, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 44, nr 100, 2008.
    167. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993.
    168. Singleton T.W., Singleton A.J., Fraud Auditing and Forensic Accounting, 3rd ed., John Wiley&Sons, New York 2006.
    169. Skoczek-Spychała M., Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe, [w:] Gabrusewicz W. (red.), Rachunkowość finansowa dla zaawansowanych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2018.
    170. Sroka R., Whistleblowing, czyli zapobieganie zagrożeniom, „Harvard Business Review”, wrzesień 2013.
    171. Stanisławska M., Kreatywna księgowość a manipulacja danymi, Wydawnictwa Drugie, Warszawa 2019.
    172. Stankiewicz J., Sojak S., Podstawy rachunkowości, TNOiK, Toruń 2004.
    173. Stępień K., Polityka rachunkowości w kontekście rachunkowości kreatywnej, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 201, 2014.
    174. Stępień K., Polityka rachunkowości w kreowaniu wartości informacyjnej sprawozdań finansowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
    175. Stępień K., Polityka rachunkowości w teorii i prawnych regulacjach rachunkowości, [w:] Micherda B. (red.), Teoria rachunkowości a jej współczesne regulacje, Difin, Warszawa 2014.
    176. Stochniałek-Mulas K., Fita K., Sprawozdanie finansowe w krzywym zwierciadle,
„Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, t. 64, nr 120, 2011.
    177. Strojek M., Sprawozdawczość finansowa, [w:] Messner Z. (red.), Rachunkowość finansowa z uwzględnieniem MSSF, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
    178. Sułkowska W. (red.), Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Wybrane zagadnienia ekonomiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
    179. Szczepankiewicz E., Zakładowy plan kont jako narzędzie realizacji zasad (polityki) rachunkowości funduszu inwestycyjnego, „Studia Oeconomica Posnaniesia” Vol. 2, No. 5(266), 2014.
    180. Ślipko T., Zarys etyki ogólnej, WAM, Kraków 2002.
    181. Śnieżek E., Wiatr M., Rachunek przepływów pieniężnych jako źródło informacji
o zmianie sytuacji finansowej jednostki, [w:] Walińska E. (red.), Meritum. Rachunkowość. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, ABC a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
    182. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, PWE, Warszawa 2001.
    183. Thlon M., Charakterystyka i klasyfikacja ryzyka w działalności gospodarczej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 902, Kraków 2013.
    184. Tokarski A., Tokarski M., Mosionek-Schweda M., Pomiar i ocena płynności podmiotu gospodarczego, CeDeWu, Warszawa 2017.
    185. Trzpioła K., Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont, Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2015.
    186. Uziębło A., Celowe zniekształcanie sprawozdań finansowych – przyczyny i przykłady, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 51, 2012.
    187. Voss G., Przestrzeganie zasad etycznych w rachunkowości. Samoocena pracowników działów finansowo-księgowych, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 127, 2017.
    188. Walińska E., Bek-Gaik B., Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy spółek, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia” nr 50, 2012.
    189. Walkiewicz Ł., MSR 7 – sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” nr 11, 2019.
    190. Wallace J., Best Practices in Foreign Exchange Risk Management, „TMA Journal”, November/December 1998.
    191. Wąsowski W., Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych,
Difin, Warszawa 2010.
    192. Wells J.T., Nadużycia w firmach. Vademecum. Zapobieganie i wykrywanie, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006.
    193. Wiercioch M., Rachunkowość kreatywna a granice prawa, „Studia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 374, 2018.
    194. Wierzbińska M., Ryzyko w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1996.
    195. Wierzbińska Z., Rozważania na temat identyfikacji i klasyfikacji użytkowników sprawozdań finansowych, [w:] Turyna J., Rak J. (red.), Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
    196. Williams J.W., Playing the Corporate Shell Game: The Forensic Accounting and Investigation Industry, Law and the Management of Organizational Appearances, DoctoralDissertation, York University, Toronto 2002.
    197. Wiśniewska J., Oszustwa w rachunkowości zagrożeniem dla prawidłowego stosowania nadrzędnych zasad rachunkowości, „Problemy Rachunkowości”, Toruń 2007.
    198. Wiśniewska J., Rola rachunkowości śledczej w ograniczaniu ryzyka występowania nadużyć gospodarczych w przedsiębiorstwach, „Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH” nr 154, 2017.
    199. Wlazły A., Rezerwy – szczególne sytuacje, [w:] Szczypa P. (red.), Zaawansowana
rachunkowość finansowa od teorii do praktyki, CeDeWu, Warszawa 2018.
    200. Wojas M., Zasady uznawania i prezentacji rezerw oraz zobowiązań warunkowych, „Monitor Rachunkowości i Finansów” nr 10, 2003.
    201. Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.
    202. Zygala R., Podstawy zarządzania informacją w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2007.
    203. Żukowska H., Kalita J., Dylematy tworzenia rezerw na zobowiązania, „Roczniki Ekonomii i Zarządzania”, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, t. 4, Lublin 2012.
    204. Żuraw P., Tożsamość zawodowa księgowych, Difin, Warszawa 2018.

Akty normatywne:
    1. Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 „Rachunek przepływów pieniężnych”
(Dz.Urz. Ministra Finansów 2017, poz. 216)
    2. Krajowy Standard Rachunkowości nr 4 „Utrata wartości aktywów” (Dz.Urz. Ministra Finansów 2012, poz. 15)
    3. Krajowy Standard Rachunkowości nr 6 „Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe” (Dz.Urz. Ministra Finansów 2014, poz. 12)
    4. Krajowy Standard Rachunkowości nr 7 „Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym – ujęcie i prezentacja” (Dz.Urz. Ministra Finansów 2019, poz. 2)
    5. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”, (L320/241)
    6. Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów” (L320/34)
    7. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2020 r., poz. 19 ze zm.)
    8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.)
    9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz. 351
ze zm.)
    10. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1444 ze zm.)
    11. Załącznik do uchwały nr 2 z dnia 30 czerwca 2002 r. Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów

Źródła internetowe:
    1. A Guide to the Project Management Body of Knowledge Project Management Institute, www.unipi.gr/akad_tmhm/biom_dioik_tech/files/pmbok.pdf
    2. ACFE, Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse 2014, Global Fraud Study, http://www.acfe.com/rttn/
    3. Davis C., Farrell R., Ogilby S., Characteristics and Skills of the ForesticAccountatnt, AICPA, 2010, http://www.aicpa.org/
    4. Deloitte, Usługi. Zarządzanie ryzykiem nadużyć i zgodnością, http://www.deloitte.com/pl
    5. E&Y, Fraud and corruption… the easyoption for growth? Europe, Middle East, India and Africa Fraud Survey 2015, http://www.ey.com/Publicaion
    6. EY, Zarządzanie ryzykiem nadużyć, http://www.ey.com/pl
    7. http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,825,0,12884,wpływ -odpisow-aktualizujacych-na-bilans.html
    8. http://www.vademecumksiegowego.pl/artykul_narzedziowa,971,0,15971,metody-sporzadzania-rachunku-przeplywow-pienieznych.html
    9. https://analizafinansowa.pl/controlling/analiza-dynamiki-wielkosci-ekonomicznych-w-firmie-case-study-2882.html
    10. https://econopedia.pl/fp/rachunek-zyskow-i-strat-istota-uklad-definicje/
    11. https://ksiegowosc.infor.pl/rachunkowosc/sprawozdawczosc/702691,Czym-jest -bilans-i-o-jakich-zasadach-nalezy-pamietac-podczas-jego-sporzadzania-Czesc-2-Bilans-uproszczony.html?action=ad&adid=639816
    12. https://qmamfinanse.pl/ekonomika-przedsiebiorstw/analiza-ekonomiczna/
    13. https://rachunkowosc.com.pl/szczegolowosc_opisu_przyjetych_zasad_polityki_rachunkowosci
    14. https://www.accountingtools.com/articles/2017/5/17/the-income-statement
    15. https://www.bdo.pl/pl-pl/publikacje/biuletyn-podatki-i-rachunkowosc/2016/ pamietaj-o-dokonaniu-zmian-w-polityce-rachunkowosci-na-2017-rok
    16. https://www.gofin.pl/bilans/17,1,567,248205,wybor-odpowiedniego-wariantu-rachunku-zyskow-i-strat.html
    17. https://www.gofin.pl/bilans/17,8,565,1257,prezentacja-naleznych-wplat-na-kapital -fundusz-podstawowy.html
    18. https://www.ifac.org/Members/DownLoads/
    19. https://www.resulto.pl/kreatywna-ksiegowosc-najczesciej-uzywane-techniki-oszustw-finansowych/
    20. KPMG, Anti-Bribery and Corruption in CEE: Rising to the challenge in the age of globalisation, 2015, https:///kpmg.com/RS/en/IssuesAndInsights/
    21. KPMG, Governance, risk and compliance. Internalauditassesing fraud vulnerabilities, 2013, https://www.kpmg.com/BE/en/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/
    22. KPMG, Zarządzanie ryzykiem nadużyć, http://www.kpmg.com/pl
    23. PwC, Global EconomicCrimeSurvey 2016, http://www.pwc.com/gx/en/services/
advisory/consulting/forensics/economic-crime-survey.html
    24. PwC, Usługi Forensic, http://www.pwc.pl

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane