• Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej. Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Rywalizacja, presja i agresja Federacji Rosyjskiej. Konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego

 • Autor: Mirosław Banasik
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-32-8
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 350/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 62.10 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Monografia przedstawia teoretyczne i praktyczne aspekty prowadzenia przez Federację Rosyjską rywalizacji na arenie międzynarodowej. Prezentowane treści odnoszą się głównie do środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego, które jest kształtowane poprzez agresywnie prowadzoną politykę zagraniczną. Większość treści jest poświęcona charakterystyce instrumentów oddziaływania oraz mechanizmów ich stosowania do osiągania celów strategicznych Federacji Rosyjskiej. W monografii starano się dokonać oceny tych mechanizmów przez pryzmat zagrożeń kreowanych przez Federację Rosyjską oraz ich konsekwencji dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Na szczególną uwagę zasługują przedstawiony w monografii rosyjskie podejście do prowadzenia rywalizacji międzynarodowej, opierające się na koncepcji wojny nowej generacji.

Książka adresowana jest do przedstawicieli środowiska naukowego i akademickiego, zainteresowanych problematyką prowadzenia przez Federację Rosyjską rywalizacji na arenie międzynarodowej, zagrożeniami i ich konsekwencjami dla bezpieczeństwa, a także wykorzystaniem komponentu nuklearnego i broni precyzyjnego rażenia do osiągania celów strategicznych Moskwy.

Spis treści:

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Przygotowanie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej do wyzwań prowadzenia rywalizacji międzynarodowej w trzeciej dekadzie XXI wieku

1.1. Ocena dwóch dekad nieudanych reform
1.2. Przełom w procesie transformacji sił zbrojnych
1.3. Wojna nowej generacji wyznacznikiem transformacji sił zbrojnych
1.4. Reformy sił zbrojnych z uwzględnieniem doświadczeń bojowych
1.5. Determinanty strategiczne do prowadzenia transformacji i przygotowania FR do rywalizacji międzynarodowej w trzeciej dekadzie XXI wieku
1.6. Konkluzje

ROZDZIAŁ 2. Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej prowadzona poniżej granicy otwartego konfliktu zbrojnego


2.1. Rosyjskie priorytety w prowadzeniu rywalizacji strategicznej
2.2. Istota rywalizacji prowadzonej poniżej granicy otwartego konfliktu zbrojnego
2.3. Ewolucja rosyjskiego myślenia strategicznego o rywalizacji międzynarodowej
2.4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego wynikające ze strategii osiągania przez Rosję celów politycznych
2.5. Konkluzje

ROZDZIAŁ 3. Wojna informacyjna w prowadzeniu przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowej


3.1. Geneza i ewolucja rosyjskiej wojny informacyjnej
3.2. Znaczenie informacji w koncepcji prowadzenia wojen buntowniczych
3.3. Wojna informacyjna w rosyjskiej praktyce operacyjnej i jej konsekwencje
3.4. Znaczenie informacji w prowadzeniu przez Federację Rosyjską wojny nowej generacji
3.5. Rosyjskie postrzeganie wojny informacyjnej
3.6. Konkluzje

ROZDZIAŁ 4. Odstraszanie strategiczne Federacji Rosyjskiej w prowadzeniu rywalizacji międzynarodowej


4.1. Pojęcie i istota odstraszania strategicznego
4.2. Geneza i ewolucja odstraszania strategicznego
4.3. Rodzaje odstraszania strategicznego
4.4. Znaczenie odstraszania dla osiągania przez Federację Rosyjską celów strategicznych
4.5. Rosyjskie postrzeganie odstraszania strategicznego
4.6. Rosyjska koncepcja odstraszania strategicznego
4.7. Konkluzje

ROZDZIAŁ 5. Broń nuklearna w prowadzeniu przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowe

5.1. Ewolucja strategii nuklearnej Związku Radzieckiego
5.2. Strategia nuklearna Federacji Rosyjskiej do aneksji Krymu
5.3. Strategia nuklearna Federacji Rosyjskiej po 2014 roku
5.4. Aktualna polityka i strategia wykorzystania przez Federację Rosyjską broni nuklearnej
5.5. Odstraszanie i zniechęcanie do konfliktu  z Federacją Rosyjską w zapisach dokumentów strategicznych
5.6. Rozszerzony i ograniczony zakres stosowania przez Federację Rosyjską broni nuklearnej
5.7. Istota strategii od eskalacji do deeskalacji
5.8. Konkluzje

ROZDZIAŁ 6. Niestrategiczna broń nuklearna w prowadzeniu przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowej


6.1. Istota pojęcia niestrategicznej broni nuklearnej
6.2. Cel stosowania niestrategicznej broni nuklearnej
6.3. Rola i funkcje niestrategicznej broni nuklearnej
6.4. Konkluzje

ROZDZIAŁ 7. Broń precyzyjnego rażenia w prowadzeniu przez Federację Rosyjską rywalizacji międzynarodowej

7.1. Istota i znaczenie broni precyzyjnego rażenia
7.2. Geneza i ewolucja broni precyzyjnego rażenia
7.3. Ewolucja w myśleniu strategicznym Federacji Rosyjskiej o wykorzystaniu broni precyzyjnego rażenia
7.4. Strategiczny kontekst wykorzystania przez Federacje Rosyjską broni precyzyjnego rażenia
7.5. Konkluzje

Zakończenie
Bibliografia

Mirosław Banasik
doktor habilitowany w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, pułkownik dyplomowany Wojska Polskiego, absolwent studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i podyplomowych studiów polityki obronnej Akademii Obrony NATO w Rzymie. Zajmował wiele stanowisk dowódczych i sztabowych. Był m.in. zastępcą Polskiego Narodowego Przedstawiciela Wojskowego przy Kwaterze Głównej Sojuszniczych Sił NATO w Europie, szefem Centrum Zarządzania Kryzysowego MON i Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Akademii Piotrkowskiej. W dorobku naukowym ma obecnie kilkanaście monografii autorskich i ponad sto dwadzieścia opublikowanych w Polsce i za granicą opracowań naukowych. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół zagadnień związanych z rywalizacją strategiczną, bezpieczeństwem w wymiarze narodowym i międzynarodowym, planowaniem strategicznym, prowadzeniem konfliktów w szarej strefie, zarządzaniem kryzysowym i pozyskiwaniem nowych zdolności operacyjnych.

Książki tego autora


21st Century Security Environment and Implications for Deterrence, 2010 Strategic
Deterrence  Symposium,  Panel  5;  https://www.stratcom.mil/Media/Speeches/
Article/986409/2010-strategic-deterrence-symposium-panel-5-21st-century-
-security-environment-a, dostęp: 1.07.2020.
8  kluczowych  postanowień  szczytu  NATO  w  Warszawie.  Punkt  po  punkcie,  Por-
tal  internetowy  Gazeta  Prawna  10.07.2016;  https://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/958812,8-kluczowych-postanowien-szczytu-nato-punkt-po-punkcie-
podsumowanie.html, dostęp: 26.02.2019.
Aarten S.R., The impact of hypersonic missiles on strategic stability Russia, Chi-
na,  and  the  US,  Militaire  Spectator  21.04.2020;  https://www.militairespecta-
tor.nl/thema/strategie/artikel/impact-hypersonic-missiles-strategic-stability,
24.09.2020.
Accuracy vs. Precision; https://www.diffen.com/difference/Accuracy_vs_Precision,
dostęp: 6.09.2020.
Acton J.M., Silver Bullet? Asking The Right Questions About Conventional Prompt
Global  Strike,  Waszyngton  2013;  https://carnegieendowment.org/files/cpgs.
pdf, dostęp: 2.10.2020.
Acton J.M., Supplement to Hypersonic Boost-Glide Weapons, Science & Global Se-
curity 23 (2015); http://scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs23acton_app.
pdf, dostęp: 27.09.2020.
Adamsky D. (Dima), Cross-Domain Coercion: The Current Russian Art of Strategy,
Security Studies Center, 2015, Proliferation Paper 54; https://www.ifri.org/si-
tes/default/files/atoms/files/pp54adamsky.pdf, dostęp: 15.01.2019.
Adamsky  D.  (Dima),  Nuclear  Incoherence:  Deterrence  Theory  and  Non-Stra-
tegic Nuclear Weapons in Russia, Journal of Strategic Studies, No. 1 (2014);
https://www.files.ethz.ch/isn/156904/Adamsky_policy%20memo.pdf,  dostęp:
24.09.2020.
Adamsky, D. (Dima), Nuclear Incoherence: Deterrence Theory and Non-Strategic
Nuclear Weapons in Russia, Journal of Strategic Studies 37 (2014); http://www.315 Bibliografia
risingpowersinitiative.org/resource_database-post/adamsky-dmitry-dima-2,
dostęp: 30.06.2020.
Ajir  M.,  Haas  S.,  Vailliant  B.,  Russian  Information  Warfare  &  Implications  for
Deterrence  Policy;  https://stratcomds.com/wp-content/uploads/2018/04/
UNO-Team-Paper-Russian-Information-Warfare.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Ajir M., Vailliant B., Russian Information Warfare: Implications for Deterrence The-
ory, „Strategic Studies Quarterly”, Fall 2018; https://www.airuniversity.af.edu/
Portals/10/SSQ/documents/Volume-12_Issue-3/Ajir.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Angevine R.G., Learning Lessons from the Ukraine Conflict, Institute for defense
analyses,  Aleksandria  2019;  https://nsiteam.com/social/wp-content/uplo-
ads/2019/07/NS-D-10367-Learning-Lessons-from-Ukraine-Conflict-Final.pdf,
dostęp: 14.03.2020.
Antidze M., Stubbs J., Before Syria, Russia struggled to land air strikes on target,
Reuters  26.10.2015;  https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-syria-
russia-bombing-idUSKCN0SK1WF20151026, dostęp: 23.09.2020
Antonowicz P.I., O suszcznosti i sodierżanii kibierwojny, „Wojennaja Mysl”, nr 7,
Moskwa  2011;  http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2011-vm/10384-o-
sushhnosti-i-soderzhanii-kibervojny, dostęp: 6.11.2020.
Arbatov A., Challenges of the New Nuclear Era: The Russian Perspective; https://
www.amacad.org/publication/us-and-russian-nuclear-concepts-past-and-pre-
sent/section/4, dostęp: 27.04.2020.
Arbatov A., Gambit or endgamee? The New State of arms control, Waszyngton 2011;
https://carnegieendowment.org/files/gambit_endgame.pdf, dostęp: 7.05.2020.
Arbatov A., Nuclear Deterrence: A Guarantee or Threat to Strategic Stability?, Mo-
skwa 2019; https://carnegie.ru/2019/03/22/nuclear-deterrence-guarantee-or-
threat-to-strategic-stability-pub-78663, dostęp: 12.09.2020.
Arbatov A., Oznobishchev S., Bubnova N., Russia: Arms Control, Disarmament and
International Security, Moskwa 2019; https://www.sipri.org/sites/default/file -
s/%2B%29%20IMEMO%20Supplement%20FIN%20Russia%20Arms%20Con-
trol%202019%20-%2008%20-%2004.10.19.pdf, dostęp: 24.09.2020.
Arbatov A.G., Military Reform in Russia. Dilemmas, Obstacles, and Prospects, „In-
ternational Security”, Vol. 22, No. 4, kwiecień 1998; https://www.offiziere.ch/
wp-content/uploads-001/2019/01/arbatov1998.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Arbatov  A.G.,  The  Transformation  of  Russian  Military  Doctrine:  Lessons  Lear-
ned from Kosovo and Chechnya, The George C. Marshall European Center for
Security Studies, Garmisch-Partenkirchen 2000; https://www.marshallcenter.
org/en/publications/marshall-center-papers/transformation-russian-military-
doctrine-lessons-learned-kosovo-and-chechnya/transformation-russian-mili-
tary, dostęp: 22.04.2020.
Arbatow A., Rol jadiernogo sdierżywanija w stratiegiczeskoj stabilnosti. Garantija
ili ugroza, Moskwa 2019; https://carnegie.ru/2019/01/28/ru-pub-78209, do-
stęp: 13.07.2020.316 Bibliografia
Avangard system is tested, said to be fully ready for deployment, http://russianforces.
org/blog/2018/12/avangard_system_is_tested_said.shtml, dostęp: 23.09.2020.
Background  to  „Assessing  Russian  Activities  and  Intentions  in  Recent  US  Elec-
tions”: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution, U.S. Office of the
Director  of  National  Intelligence  7.01.2017;  https://www.dni.gov/files/docu -
ments/ICA_2017_01.pdf, dostęp: 13.01.2020.
Banasik  M.,  Euroatlantycka  pespektywa  zagrożeń  Federacji  Rosyjskiej  i  bezpie-
czeństwa międzynarodowego, Warszawa 2019.
Banasik  M.,  Nato  i  Unia  Europejska,  a  Doktryna  Gierasimowa,  [w:]  Górka  M.,
Tokarz  G.,  Społeczno-administracyjny  wymiar  bezpieczeństwa  publicznego,
Koszalin 2016.
Banasik M., Planowanie strategiczne bezpieczeństwa narodowego. Wybrane pro-
blemy, Toruń 2016.
Banasik M., Wojna hybrydowa i jej konsekwencje dla bezpieczeństwa euroatlantyc-
kiego, Warszawa 2018.
Banasik M., Wojna hybrydowa w teorii i praktyce Federacji Rosyjskiej, „Bellona”,
nr 4, 2015.
Banasik M., Współczesne wojny w szarej strefie zagrożeniem dla bezpieczeństwa.
Wyzwania i dylematy reagowania, Przedsiębiorczość i zarządzanie, Warszawa
2016; http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-5-3.pdf, dostęp: 21.04.2020.
Barabanov M., Russia’s New Army, Moskwa 2011; http://www.cast.ru/files/book/
NewArmy_sm.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Barabanov M., Ukrainian Conflict and Military Reform in Russia , Russia in Global
Affairs,  2014;  https://eng.globalaffairs.ru/articles/testing-a-new-look,  dostęp:
19.03.2020.
Baraniec  W.,  Czto  Takoje  «Nacyonalnyj  Centr  Uprawlenija  Oboronoj  Rossii»
I Zaczem On Sozdan?, 1.11.2014; https://www.kp.ru/daily/26302/3181011,
dostęp: 14.04.2018.
Barnes D., Putin Eyes ‘High-Precision’ Arms as Partial Nuclear-Weapons Alter-
native,  Nuclear  Threat  Initiative,  Waszyngton  3.12.2013;  https://www.nti.
org/gsn/article/putin-eyes-high-precision-arms-partial-nuclear-weapon-
alternative, dostęp: 6.09.2020.
Barno D., Military Adaptation in Complex Operations, Prism, Vol. 1, No. 1, 12/2009,
Waszyngton  2009;  https://www.files.ethz.ch/isn/133752/Prism%201-1.pdf,
dostęp: 24.04.2016.
Battilega  J.A.,  Soviet  Views  of  Nuclear  Warfare:  The  Post-Cold  War  interviews,
Strategic Studies Institute, US Army War College 2004; https://www.jstor.org/
stable/pdf/resrep12035.9.pdf, dostęp: 15.04.2020.
Beaufre A., Deterrence and Strategy, Nowy Jork 1965.
Belkin P., NATO: Response to the Crisis in Ukraine and Security Concerns in Central
and Eastern Europe, Waszyngton 2014; https://fas.org/sgp/crs/row/R43478.
pdf, dostęp: 26.02.2019.317 Bibliografia
Berzins J., Russia’s New Generation Warfare in Ukraine: Implications for Latvian
Defense  Policy,  Policy  Paper  2,  Center  for  Security  and  Strategic  Research,
National Defence Academy of Lativa 2014; https://sldinfo.com/wp-content/
uploads/2014/05/New-Generation-Warfare.pdf, dostęp: 8.01.2020.
Białocerkiewicz J., Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Wyd. UWM,
Olsztyn 2005.
Bittman L., The KGB and Soviet Disinformation: An Insider’s View. Waszyngton
1985;  https://archive.org/stream/TheKGBAndSovietDisinformationLadisla-
vBittman/The%20KGB%20and%20Soviet%20Disinformation%20%28Ladi-
slav%20Bittman%29_djvu.txt, dostęp: 11.11.2020.
Blandy  C.W.,  Provocation,  Deception,  Entrapment:  The  Russo-Georgian  Five  Day
War, Londyn 2009; http://conflictstudies.org.uk/files/04.pdf, dostęp: 16.11.2020.
Blank S., Soviet Military Views Operation Desert Storm: A Preliminary Assessment,
Carlisle 1991; https://www.researchgate.net/publication/279439030_The_So-
viet_Military_Views_Operation_Desert_Storm_A_Preliminary_Assessment,
dostęp: 12.09.2020.
Blank S.J., Grinter L.E., Magyar K.P., Ware L.B., Weathers B.E., Conflict, Culture,
and History: Regional Dimensions, Maxwell 1993; https://www.airuniversity.
af.edu/Portals/10/AUPress/Books/B_0045_BLANK_CONFLICT_CULTURE_
HISTORY.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Blank S.J., Preparing For The Next War: Reflections on the Revolution In Military
Affairs ,  Santa  Monica  1997;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
monograph_reports/MR880/MR880.ch3.pdf, dostęp: 15.09.2020.
Blank  S.J.,  Russian  Nuclear  Weapons:  Past,  Present,  and  Future,  Carlisle  2011;
https://www.globalsecurity.org/wmd/library/report/2011/ssi_blank02.pdf,
dostęp: 18.04.2020.
Blank S.J., Weitz R., The Russian Military Today And Tomorrow: Essays In Memo-
ry Of Mary Fitzgerald, Carlisle 2010; https://publications.armywarcollege.edu/
pubs/2081.pdf, dostęp: 15.09.2020.
Borger  J.,  MacDowall  A.,  Walker  S.,  Serbia  Deports  Russians  Suspected  of  Plot-
ting  Montenegro  Coup,  The  Guardian  11.11.2016;  https://www.theguardian.
com/world/2016/nov/11/serbia-deports-russians-suspected-of-plotting-
montenegro-coup, dostęp: 13.01.2020.
Borger J., US and Russia in danger of returning to era of nuclear rivalry, The Guar-
dian  4.01.2015;  https://www.theguardian.com/world/2015/jan/04/us-russia-
-era-nuclear-rivalry, dostęp: 24.09.2020.
Borisow J.I., Osnownyje naprawlenija razwitija woorużenija, wojennoj i spiecyalnoj
tiechniki, Oboronnyj kompleks RF: sostojanije i pierspiektiwy razwitija; http://fe-
deralbook.ru/files/OPK/Soderianie/OPK-10/III/Borisov.pdf, dostęp: 22.09.2020.
Borrie J., Caughley T., Wan W.F., Understanding Nuclear Weapon Risks, Nowy Jork
2017;  https://www.unidir.org/files/publications/pdfs/understanding-nuclear -
-weapon-risks-en-676.pdf, dostęp: 27.09.2020.318 Bibliografia
Borrie J., Dowler A., Podvig P., A Challenge and Opportunity for Strategic Arms
Control,  Nowy  Jork,  2019;  https://www.unidir.org/sites/default/files/publi-
cation/pdfs/hypersonic-weapons-a-challenge-and-opportunity-for-strategic-
arms-control-en-744.pdf, dostęp: 24.09.2020.
Bosbotinis J., ‘Fire for Effect’: Russia’s Growing Long Range Strike Capabilities , The Wa-
vell Room 5.09.2018; https://wavellroom.com/2018/09/05/fire-for-effect-russias-
growing-long-range-strike-capabilities-and-its-implications, dostęp: 15.09.2020.
Bosbotinis J., Toward ‘Non-Nuclear Deterrence’? Russia’s investment in conventio-
nal strategic strike, TheDefensePost, 20.04.2018; https://www.thedefensepost.
com/2018/04/20/russia-non-nuclear-deterrence-conventional-strategic-strike,
dostęp: 16.01.2019.
Boston S., Johnson M., Beauchamp-Mustafaga N., Crane Y.K., Assessing The Conven-
tional Force Imbalance in Europe Implications for Countering Russian Local Su-
periority,  Santa  Monica  2018;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_reports/RR2400/RR2402/RAND_RR2402.pdf, dostęp: 26.02.2019.
Bratton P.C., When Is Coercion Successful? And Why Can’t We Agree on It?, Naval
War College Review, Summer 2005, Vol. 58, No. 3; https://apps.dtic.mil/dtic/tr/
fulltext/u2/a521130.pdf, dostęp: 16.01.2019.
Brovkin  V.,  Russia  after  Lenin,  Londyn–Nowy  Jork  2005;  https://www.aca-
demia.edu/6066385/Russia_after_Lenin_Politics_Culture_and_Socie-
ty_1921_1929, dostęp: 11.11.2020.
Brussels Summit Declaration. Issued by the Heads of State and Government par-
ticipating in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11–12 July
2018, Portal internetowy NATO; https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_
texts_156624.htm, dostęp: 26.02.2019.
Burienok W.M., Tagirow R.G., Pieczatnow Ju.A., K Wopros ob opriedielenii Urow-
niej  Nieprijemlemosti,  „Wiestnik  Akadiemii  Wojennych  Nauk”,  nr  1,  2009;
http://naukaxxi.ru/materials/74, dostęp: 16.01.2019.
Burienok W.M., Wojennaja biezopasnost́ Rossii – problemy i rieszenija, http://
www.vko.ru/strategiya/voennaya-bezopasnost-rossii-problemy-i-resheniya,
dostęp: 6.12.2020.
Butowski P., Tupolew Tu-9, 2019; http://www.hudi.republika.pl/Tu-95.htm, do-
stęp: 19.03.2020.
Centres of Excellence, Portal internetowy NATO; https://www.nato.int/cps/en/na-
tohq/topics_68372.htm, dostęp: 26.02.2019.
Chawryło K., Wiśniewska I., Rodkiewicz W., Menkiszak M., Orędzie Putina: obietni-
ce dla Rosjan, szantaż wobec Zachodu, OSW 1.03.2018; https://www.osw.waw.
pl/pl/publikacje/analizy/2018-03-01/oredzie-putina-obietnice-dla-rosjan-
szantaz-wobec-zachodu, dostęp: 14.04.2020.
Cheda R., Rosyjska wojna informacyjna – lekcja z Ukrainy; https://wiadomosci.
wp.pl/rosyjska-wojna-informacyjna-lekcja-z-ukrainy-6027739420411009a,
dostęp: 12.02.2015.319 Bibliografia
Chekinov S.G. Bogdanov S.A., A Forecast of Future Wars: Meditation on What They
Will Look Like, Voennaya Mysl (Military Thought), No. 10, Moscow 2015.
Chekinov  S.G.,  Bogdanov  S.A.,  The  Nature  and  Content  of  a  New-Generation
War, Military Thought, Nr. 4, Moskwa 2013; http://www.eastviewpress.com/
Files/MT_FROM%20THE%20CURRENT%20ISSUE_No.4_2013.pdf, dostęp:
20.09.2020.
Chivvis C.S., Testimony Understanding Russian „Hybrid Warfare” And What Can
be  Done  About  it,  Santa  Monica  2017;  https://www.rand.org/content/dam/
rand/pubs/testimonies/CT400/CT468/RAND_CT468.pdf, dostęp: 10.01.2020.
Chołmogorow E., Atomnoje Prawosławije, pravaya.ru 2007; http://www.pravaya.
ru/leftright/472/12686, dostęp: 18.04.2020.
Chriapin  A.Ł.,  Kalinkin  D.A.,  Matwiczuk  W.W.,  Stratiegiczeskoje  sdierżywanije
w  usłowijach  sozdanija  SSzA  głobalnoj  sistiemy  PRO  i  sriedstw  głobalnogo
udara, „Wojennaja Mysl”, nr 1, styczeń 2015; https://sc.mil.ru/social/media/
magazine/more.htm?id=8763@morfOrgInfo, dostęp: 16.01.2019.
Chriapin A.Ł., Konceptualnyje osnowy stratiegiczeskogo sdierżywanija, „Wojennaja
Mysl” nr 1/2005, Moskwa 2005; http://militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2005-
vm/9554-konceptualnye-osnovy-strategicheskogo, dostęp: 21.04.2020.
Cierniak  J.,  Subwersja  Czyli  Sztuka  Inteligentnego  Oporu,  Portal  Krytyka.org,
13.06.2012;  http://krytyka.org/subwersja-czyli-sztuka-inteligentnego-oporu,
dostęp: 3.07.2015.
Cimbala S.J., Nuclear Deterrence in a Multipolar World: The U.S., Russia and Secu-
rity, Londyn i Nowy Jork 2016.
Clark C., CJCS Dunford Calls For Strategic Shifts; ‘At Peace Or At War Is Insuffi-
cient’;  https://breakingdefense.com/2016/09/cjcs-dunford-calls-for-strategic-
shifts-at-peace-or-at-war-is-insufficient, dostęp: 16.10.2019.
Clausewitz C., O wojnie, Lublin 1995
Coalson R., Top Russian General Lays Bare Putin’s Plan for Ukraine, Gerasimov,
Huffspot  9.02.2014;  https://www.huffpost.com/entry/valery-gerasimov-putin -
-ukraine_b_5748480?guccounter=1, dostęp: 8.01.2020.
Cohen  R.S.,  Radin  A.,  Russia’s  Hostile  Measures  in  Europe.  Understanding  the
Threat,  Santa  Monica  2019;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/
research_reports/RR1700/RR1793/RAND_RR1793.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Colby E.A., Gerson M.S., Strategic Stability: Contending Interpretations, Carli-
sle  2013;  https://publications.armywarcollege.edu/pubs/2216.pdf,  dostęp:
18.04.2020.
Collison C., Russia’s Information War: Old Strategies, New Tools. How Russia Built
an Information Warfare Strategy for the 21st Century and What the West can
Learn from the Ukraine Experience; https://jsis.washington.edu/ellisoncenter/
wp-content/uploads/sites/13/2017/05/collison_chris_Russia%E2%80%99s-
Information-War-Old-Strategies-New-Tools-How-Russia-Built-an-Information
-Warfare-Strategy.pdf, dostęp: 11.11.2020.320 Bibliografia
Comparison of the Russian Military Doctrine 1993, 2000, 2010 and 2014; https://
www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Comparison-of-the-
Russian-Military-Doctrine-1993-2000-2010-and-2014.pdf, dostęp: 6.05.2020.
Conley H.A., Mina J., Stefanov R., Vladimirov M., The Kremlin Playbook. Under-
standing Russian Influence in Central and Eastern Europe , Lanham–Boulder–
–Nowy  Jork–Londyn  2016;  https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/
publication/1601017_Conley_KremlinPlaybook_Web.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Connable B., Campbell J.H., Madden D., Stretching and Exploiting Thresholds for
High-Order War. How Russia, China, and Iran Are Eroding American Influ -
ence Using Time-Tested Measures Short of War, Santa Monica 2018; https://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1000/RR1003/
RAND_RR1003.pdf, dostęp: 10.12.2020.
Connell  M.,  Vogler  S.  Russia’s  Approach  to  Cyber  Warfare,  Waszyngton  2016;
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1019062.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Conventional Deterrence: An Interview with John J. Mearsheimer, Strategic Stu-
dies Quarterly, Winter 2018, Volume 12, No. 4; https://www.airuniversity.af.e-
du/Portals/10/SSQ/documents/Volume-12_Issue-4/SSQWinter2018.pdf,  do-
stęp: 16.01.2019.
Corin  E.,  Presidential  Nuclear  Initiatives:  An  Alternative  Paradigm  for  Arms
Control,  The  James  Martin  Center  for  Nonproliferation  Studies  1.03.2004;
https://www.nti.org/analysis/articles/presidential-nuclear-initiatives,  dostęp:
14.07.2020.
Cornish  P.,  Integrated  Deterrence:  NATO’s  ‘First  Reset’  Strategy,  Globsec  2017;
https://www.globsec.org/wp-content/uploads/2017/07/GNAI-Integratted-De-
terrrence.pdf, dostęp: 29.12.2018.
Correll J.T., Daylight Precision Bombing, Air Force Magazine 1.10.2008; https://
www.airforcemag.com/article/1008daylight, dostęp: 7.09.2020.
Countering Hybrid Threats, Food-for-thought paper, European External Action Se-
rvice (EEAS), Council of the European Union, 8887/15, Brussels 13.05.2015.
Counter-Unconventional. Warfare White Paper, United States Army Special Opera-
tions Command, Fort Bragg 2014; https://info.publicintelligence.net/USASOC-
-CounterUnconventionalWarfare.pdf, dostęp: 8.01.2020.
Crane K., Oliker O., Nichiporuk B., Trends in Russia’s Armed Forces. An Overview
of Budgets and Capabilities, Santa Monica 2019; https://www.rand.org/con-
tent/dam/rand/pubs/research_reports/RR2500/RR2573/RAND_RR2573.
pdf, dostęp: 9.06.2020.
Cummings A., Hypersonic Weapons: Tactical Uses and Strategic Goals, War on The
Rocks 12.11.2019; https://warontherocks.com/2019/11/hypersonic-weapons-
tactical-uses-and-strategic-goals, dostęp: 27.09.2020.
Ćwiek-Karpowicz J., Secrieu S., Sankcje i Rosja, PISM, Warszawa 2015.
Czekinow  S.G.,  Bogdanow  S.A.,  Asimmietricznyje  diejstwija  po  obiespiecze-
niju  wojennoj  biezopasnosti  Rossii,  „Wojennaja  Mysl”,  nr  3,  2010;  http://321 Bibliografia
militaryarticle.ru/voennaya-mysl/2010-vm/10291-asimmetrichnye-dejstvija-
po-obespecheniju-voennoj, dostęp: 1.02.2019.
Czekinow S.G., Bogdanow S.A., O charaktierie i sodierżanii wojny nowogo pokole-
nija, „Wojennaja Mysl”, nr 4, Moskwa 2013.
Czekinow S.G., Bogdanow S.A., Prognozirowanije charaktiera i sodierżanija wojn
buduszczego: problemy i sużdienija, „Wojennaja Mysl”, nr 10, Moskwa 2015.
Czekinow S.G., Bogdanow S.A., Wojennoje iskusstwo na naczalnom etapie XXI sto-
letija: problemy isużdienija, „Wojennaja Mysl”, nr 1, Moskwa 2015.
Czyrkow W., Razwitije WMF niewozmożno biez wzglada w dalniuju pierspiektiwu, No-
wosti  2.08.2013;  https://vpk.name/news/94207_viktor_chirkov_razvitie_vmf_
nevozmozhno_bez_vzglyada_v_dalnyuyu_perspektivu.html, dostęp: 24.09.2020.
Danik Ju., Malarczuk T., Briggs Cz., Gibridnaja wojna: chaj-tiek, informacyonnyje
i kibier konflikty , Connections QJ16, No. 2 (2017); https://connections-qj.org/
ru/system/files/16.2.01_hybrid_war_rus.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Danilovic  V.,  When  the  Stakes  Are  High.  Deterrence  and  Conflict  among  Ma -
jor  Powers,  University  of  Michigan  2017;  https://www.press.umich.edu/
pdf/0472112872-ch3.pdf, dostęp: 25.12.2018.
Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja krymska – stu-
dium przypadku, [w:] Punkt widzenia 2014, nr 42, wyd. OSW, Warszawa 2014;
https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/anatomia_rosyjskiej_wojny_infor -
macyjnej.pdf, dostęp: 22.09.2017.
Davis P.K., i inni, Exploring the Role Nuclear Weapons Could Play in Deterring Rus-
sian Threats to the Baltic States, Santa Monica 2019; https://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2700/RR2781/RAND_RR2781.
pdf, dostęp: 21.04.2020.
De  Haas  M.,  Russia’s  Military  Reforms  Victory  after  Twenty  Years  of  Failure?,
Hague  2011;  https://www.clingendael.org/sites/default/files/pdfs/20111129_
clingendaelpaper_mdehaas.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Deeks A., McCubbin S., Poplin C., Addressing Russian Influence: What Can We  Le-
arn  From  U.S.  Cold  War  Counter-Propaganda  Efforts? ;  https://www.lawfa-
reblog.com/addressing-russian-influence-what-can-we-learn-us-cold-war-
counter-propaganda-efforts, dostęp: 16.10.2019.
Defence and National Security Strategic Review 2017 – Key Points, Paris, 2017; https://
www.defense.gouv.fr/layout/set/popup/content/download/520198/8733095/
version/2/file/DEFENCE+AND+NATIONAL+SECURITY+STRATEGIC+RE-
VIEW+2017.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Denton  J.L.,  The  Third  Nuclear  Age:  How  I  Learned  to  Start  Worrying  About
The  Clean  Bomb,  Montgomery  2013;  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/
u2/1018896.pdf, dostęp: 24.09.2020.
Diakov A., Miasnikov E., Kadyshev T., Non-Strategic Nuclear Weapons: Problems of
Control and Reduction, Moskwa 2004; https://www.armscontrol.ru/pubs/en/
NSNW_en_v1b.pdf, dostęp: 19.07.2020.322 Bibliografia
Dickey  J.V.,  Everett  T.B.,  Galvach  Z.M.,  J.Mesko  M.,  Soltis  A.V,  Russian  political
warfare: origin, evolution, and application, Monterey 2016; https://calhoun.
nps.edu/bitstream/handle/10945/45838/15Jun_Dickey_Everett_Galvach_
Mesko_Soltis.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 16.10.2019.
Dictionary of Military and Associated Terms, Ministerstwa Obrony Narodowej USA;
https://www.militaryfactory.com/dictionary/military-terms-defined.asp?term_
id=5290, dostęp: 30.06.2020.
Dmitrijew F., Wysokotocznoje orużyje SSzA i NATO, Zarubieżnoje wojennoje obo-
zrienije nr8 1984; https://target.ucoz.ru/publ/18-1-0-58, dostęp: 15.09.2020.
Doctrine  of  Information  Security  of  the  Russian  Federation,  Moskwa  2016;
https://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/2563163, dostęp: 10.03.2020.
DOD Dictionary of Military and Associated Terms, Department of Defense, Wa-
szyngton  2020;  https://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Doctrine/pubs/
dictionary.pdf, dostęp: 7.09.2020.
Doktryna wojskowa Federacji Rosyjskiej, Warszawa, 2010; https://www.bbn.gov.
pl/download/1/3906/OpracBBNDokrtynawojskowaFR03032010.pdf, dostęp:
7.05.2020.
Doran P.B., Bugajski J., Brown M.S., Strengthening Strategic Security in Central
and Eastern Europe, Center for European Policy Analysis, Waszyngton 2017;
https://cepa.ecms.pl/files/?id_plik=4896, dostęp: 20.02.2019.
Drey  V.,  „Bernard  Shaw:  I  can’t  die  without  having  seen  the  USSR,  Russia  Bey-
ond  26.07.2016;  https://www.rbth.com/arts/literature/2016/07/26/bernard-
shaw-i-cant-die-without-having-seen-the-ussr_615147, dostęp: 11.11.2020.
Dubok  P.I.,  Zakałdajew  N.A.,  O  niekotorych  woprosach  uprawlenija  rakietnymi
wojskami i artillerijej pri osuszczestwlenii riegionalnogo jadiernogo sdierży-
wanija, „Wojennaja Mysl”, nr 6 (11–12), 1999; http://militaryarticle.ru/zaru-
bezhnoe-voennoe-obozrenie/1999-zvo/8993-o-nekotoryh-voprosah-upravlenij
a-raketnymi, dostęp: 15.07.2020.
Dura  M.,  Kalibry  odpalane  z  wyrzutni  Iskanderów?  Rosja  złamała  traktat  INF,
Portal Defence 24, 23.04.2016; https://www.defence24.pl/kalibry-odpalane-z-
wyrzutni-iskanderow-rosja-zlamala-traktat-inf, dostęp: 23.01.2019.
Dura  M.,  Szojgu:  rosyjska  armia  po  reformach  w  stałej  gotowości,  Defence24
24.09.2019;  https://www.defence24.pl/szojgu-rosyjska-armia-po-reformach-
w-stalej-gotowosci, dostęp: 22.04.2020.
Durkalec J., Traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej ma 50 lat – kryzys wie-
ku średniego, NATO Review 29 czerwca 2018; https://www.nato.int/docu/re-
view/pl/articles/2018/06/29/traktat-o-nierozprzestrzenianiu-broni-jadrowej-
ma-50-lat-kryzys-wieku-sredniego/index.html, dostęp: 6.05.2020.
Dvorkin V., Preserving Strategic Stability Amid U.S. Russian Confrontation, Mo-
skwa  2019;  https://carnegieendowment.org/files/2-8_Dvorkin_Strategic_Sta -
bility.pdf, dostęp: 12.09.2020.323 Bibliografia
Dworkin B., Prażskij rubież projdien – kakowy dalniejszyje celi?, 4.02.2011; http://
nvo.ng.ru/concepts/2011-02-04/1_snv.html, dostęp: 5.05.2020.
Dyner A.M., Dwa lata rosyjskiej operacji wojskowej w Syrii – rezultaty i perspekty-
wy, Polska Zbrojna.pl 2017; http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/
24029?t=Dwa-lata-rosyjskiej-operacji-wojskowej-w-Syrii-rezultaty-i-perspekty
wy, dostęp: 6.04.2018.
Eassey J.M., Boman J.H., Deterrence Theory, grudzień 2015; https://marisluste.
files.wordpress.com/2010/11/deterrence-theory.pdf, dostęp: 5.01.2019.
Elliott J.K., Theatricality and deception: How Russia uses ‘maskirovka’ to shake
the  world,  https://globalnews.ca/news/4260938/russia-strategy-maskirovka-
military-politics-putin, dostęp: 16.10.2019.
Encyklopedia terminów wojskowych ministerstwa obrony narodowej FR; http://
encyclopedia.mil.ru/encyclopedia/dictionary/details.htm?id=14206@morfDic-
tionary; dostęp: 16.01.2019.
Encyklopedia wojskowa Federacji Rosyjskiej; http://encyclopedia.mil.ru/encyclo-
pedia/dictionary/details.htm?id=12163@morfDictionary, dostęp: 30.06.2020.
Erwin  S.,  U.S.  would  need  a  mega-constellation  to  counter  China’s  hyperso-
nic  weapons,  Spacenews  8.08.2018;  https://spacenews.com/u-s-would-
need-a-mega-constellation-to-counter-chinas-hypersonic-weapons,  dostęp:
27.09.2020.
Esin V., US Nuclear Forces and the Prospects of Their Development, Moskwa 2019;
https://rusus.jes.su/s207054760004693-9-1, dostęp: 13.07.2020.
Esposito F., Precision-Guided Munitions of the Future and the Related Challenges
to NATO, Joint Air Power Competence Centre, Kalkar 2019; https://www.japcc.
org/precision-guided-munitions-of-the-future, dostęp: 12.09.2020.
European  Commission,  Communication  from  the  Commission  to  the  European
Parliament and the Council on the Short Term Resilience of the European Gas
System,  Brussel  16.10.2016;  https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/do -
cuments/2014_stresstests_com_en.pdf, dostęp: 13.01.2020.
European Deterrence Initiative, Department of Defense Budget. Fiscal Year (FY)
2019;  https://comptroller.defense.gov/Portals/45/Documents/defbudget/
fy2019/fy2019_EDI_JBook.pdf, dostęp: 26.02.2019.
Evans D., Hannah B., Schwalb J., Nonstrategic Nuclear Forces. Moving Beyond the
2018 Nuclear Posture Review, Baltimore 2019; https://www.jhuapl.edu/Con-
tent/documents/NonstrategicNuclearForces.pdf, dostęp: 13.07.2020.
Evidence of Russian Development of New Subkiloton Nuclear Warheads, CIA In-
telligence Memorandum, Waszyngton 2000; https://nsarchive2.gwu.edu/NSA-
EBB/NSAEBB200/20000830.pdf, dostęp: 21.04.2020.
FACT SHEET: U.S. Assurance and Deterrence Efforts in Support of NATO Allies,
Portal  internetowy  The  White  House;  https://obamawhitehouse.archives.gov/
the-press-office/2016/07/08/fact-sheet-us-assurance-and-deterrence-efforts-
support-nato-allies, dostęp: 26.02.2019.324 Bibliografia
Feher M., Gulyas V., Putin’s Hungary Visit Aimed at Cementing Ties With Or-
ban,  The  Wall  Street  Journal  2.02.2017;  https://www.wsj.com/articles/
putins-hungary-visit-aimed-at-cementing-ties-with-orban-1486072262,  do-
stęp: 13.01.2020.
Fienienko  A.W.,  Koncepcyja  bystrogo  głobalnogo  udara  w  kontiekstie  razwitija
wojennoj stratiegii SSzA, Wiestn. 2016. No 4; http://fmp.msu.ru/attachments/
article/421/FENENKO_2016_4.pdf, dostęp: 16.01.2019.
Fiott D., Parkes R., Protecting Europe. The EU’s response to hybrid threats, Paris
2019;  https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_151.pdf,
dostęp: 16.10.2019.
FitzGerald M.C., Marshal Ogarkov and the New Revolution in Soviet Military Af-
fairs, Aleksandria 1987; https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a187009.pdf,
dostęp: 15.09.2020.
Fox  A.C.,  Rossow  A.J.,  Making  Sense  of  Russian  Hybrid  Warfare:  A  Brief  As-
sessment  of  the  Russo–Ukrainian  War,  The  Land  Warfare  Papers,  No.  112
(Mar  2017),  Arlington  2017;  https://nsiteam.com/social/wp-content/uplo-
ads/2019/07/NS-D-10367-Learning-Lessons-from-Ukraine-Conflict-Final.pdf,
dostęp: 14.03.2020.
Freeman C., Vladimir Putin: Don’t mess with nuclear-armed Russia, The Tele-
graph, 29.09.2014; https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-
-putin/11064209/Vladimir-Putin-Dont-mess-with-nuclear-armed-Russia.
html, dostęp: 1.02.2019.
Freier N.P., Strategic Competition and Resistance in the 21st Century: Irregular,
Catastrophic, Traditional, and Hybrid Challenges in Context, Carlisle 2007.
Fuller J.F.C., Armament and History: A Study of the Influence of Armament on Hi-
story: From the Dawn of Classical Warfare to the Second World War, Nowy
Jork, 1945.
Gabbitas  A.,  Non-Strategic  Nuclear  Weapons:  Problems  of  Definition ,  Colorado
Springs 2001; https://www.hsdl.org/?view&did=437782, dostęp: 1.07.2020.
Galeotti  M.,  The  ‘Gerasimov  Doctrine’  and  Russian  Non-Linear  War,  Milita-
ry-Industrial  Kurier  5.06.2014;  https://inmoscowsshadows.wordpress.
com/2014/07/06/the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war,  do-
stęp: 4.07.2020.
Galeotti M., The rising influence of Russian special forces , Jane’s Intelligence Re-
view  2014;  https://www.janes.com/images/assets/299/46299/The_rising_in-
fluence_of_Russian_special_forces.pdf, dostęp: 13.01.2020.
Gardiner H., State Dept. Was Granted $120 Million to Fight Russian Meddling. It
Has  Spent  $0,  Portal  The  New  York  Times  4.03.2018;  https://www.nytimes.
com/2018/03/04/world/europe/state-department-russia-global-engagement-
-center.html, dostęp: 26.02.2019.
Gareev  M.,  If  War  Comes  Tomorrow?  The  Contours  of  Future  Armed  Conflict.
Translated by Yakov Vladimirovich Fomenko. Routledge, Abingdon 1998.325 Bibliografia
Gariejew M., Struktura i osnownoje sodierżanije nowoj Wojennoj doktriny Rossii,
27.01.2007;  https://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/01/27/struktura_i_
osnovnoe_soderzhanie_novoj_voennoj_doktriny_rossii, dostęp: 5.05.2020.
George A.L., Smoke R., Deterrence in American Foreign Policy: Theory and Practice,
Nowy Jork–Londyn 1974; http://web.stanford.edu/group/tomzgroup/pmwiki/
uploads/0608-George%20Smoke-1974-a-PWJ.pdf, dostęp: 29.12.2018.
Georgiou A., Russia Successfully Tests Weapon That Travels 27 Times Speed of
Sound and Renders Missile Defense Systems ‘Useless’ – Officials, Nesweek
28.12.2018;  https://www.newsweek.com/russian-new-weapon-mach-27-
avangard-hypersonic-glide-vehicle-intercontinental-1273729?utm_source-
=Twitter&utm_campaign=NewsweekTwitter&utm_medium=Soci,  dostęp:
23.09.2020.
Gerasimow W., The value of science in prediction, „Military – Industrial – Ku-
rier”, 27.02.2013; https://inmoscowsshadows.wordpress.com/2014/07/06/
the-gerasimov-doctrine-and-russian-non-linear-war, dostęp: 4.05.2015.
Giles K., A New Phase in Russian MilitaryTransformation, The Journal of Slavic
Military Studies, Journal of Slavic Military Studies 2014, 27:147–162; https://
www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2019/01/giles2014.pdf,  dostęp:
19.03.2020.
Giles K., Assessing  Russia’s Reorganized  And Rearmed  Military; Carnegie 2017;
https://carnegieendowment.org/files/5.4.2017_Keir_Giles_RussiaMilitary.
pdf, dostęp: 19.03.2020.
Giles K., Handbook of Russian Information Warfare, Rzym 2016.
Giles K., Russia’s Toolkit, [w:] The Russian Challenge, Chatham House Report, Lon-
dyn  2015;  https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_doc
ument/20150605RussianChallengeGilesHansonLyneNixeySherrWoodUpdate.
pdf, dostęp: 23.01.2019.
Giles K., Sherr J., Seaboyer A., Russian Reflexive Controle , Ontario 2018; https://
www.researchgate.net/profile/Keir_Giles/publication/328562833_Russian_
Reflexive_Control/links/5bd4b1714585150b2b8b2a21/Russian-Reflexive-
-Control.pdf?origin=publication_detail, dostęp: 11.11.2020.
Golts A., Kofman M., Russia’s Military Assessment, Strategy, and Threat, Waszyng-
ton  2016;  https://globalinterests.org/wp-content/uploads/2016/06/Russias-
-Military-Center-on-Global-Interests-2016.pdf, dostęp: 18.03.2020.
Górka S., Putin’s Way of War, 29.04.2014; http://www.breitbart.com/national-se-
curity/2014/04/29/putins-way-of-war, dostęp: 7.07.2015.
Gormley D.M., The Offense/Defense Problem: How Missile Defense and Conventio -
nal Precision-Guided Weapons Can Complicate Further Deep Cuts in Nuclear
Weapons, Deep Cuts Working Paper No. 6, maj 2016; https://deepcuts.org/ima-
ges/PDF/DeepCuts_WP6_Gormley_UK.pdf, dostęp: 2.10.2020.
Grätz J., Russia’s Military Reform: Progress and Hurdles, CSS Analyses in Secu-
rity  Policy,  No.  152,  kwiecień  2014;  https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/326 Bibliografia
special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/CSSAnalyse152-
-EN.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Greene S., Robertson G., Explaining Putin’s popularity: Rallying round the Rus-
sian flag , Washington Post 9.09.2014; https://www.washingtonpost.com/news/
monkey-cage/wp/2014/09/09/explaining-putins-popularity-rallying-round-
the-russian-flag, dostęp: 4.01.2020.
Gressel G., Russia’s Quiet Military Revolution, And What It Means For Europe, Eu-
ropean Council On Foreign Relations, Policy paper 2016; http://www.ecfr.eu/
page/-/Russias_Quiet_Military_Revolution.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Habermayer H., „Hybrid Threats and a Possible Counter-Strategy,” in Hybrid and
Cyber War as Consequences of the Asymmetry: A Comprehensive Approach An-
swering Hybrid Actors and Activities in Cyberspace, eds. Josef Schrofl, Bahram
M. Rajaee, and Dieter Muhr (Frankfurt am Main, Germany: Peter Lang).
Haines J.R., How, Why, and When Russia Will Deploy Little Green Men – and Why
the  US  Cannot,  9.03.2016;  https://www.fpri.org/article/2016/03/how-why-
and-when-russia-will-deploy-little-green-men-and-why-the-us-cannot,  dostęp:
13.01.2020.
Hallion R.P., Precision Guided Munitions and the New Era Of Warfare, APSC Paper
Number 53, Air Power Studies Centre, Base Fairbaim Australia; https://fas.org/
man/dod-101/sys/smart/docs/paper53.htm, dostęp: 7.09.2020.
Hammes T.X., Insurgency: Modern Warfare Evolves into a Fourth Generation, „Stra-
tegic Forum”, No. 214, Washington, DC: National Defense University Press, Sty-
czeń  2005;  https://blackboard.angelo.edu/bbcswebdav/institution/LFA/CSS/
Course%20Material/ISSA%206301/Readings/Hammes.pdf, dostęp: 4.07.2015.
Harris C., Kagan F.W., Russia’s Military Posture: Ground Forces Order of Battle,
Waszyngton  2018;  http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Rus -
sian%20Ground%20Forces%20OOB_ISW%20CTP_0.pdf, dostęp: 14.03.2020.
Henzel  P.,  Kontrowersje  wokół  Aktu  NATO-Rosja  z  1997  r.  „Trudno  mówić,  że
NATO łamie to porozumienie”, strona internetowa Onet 8.12.2014; https://wia-
domosci.onet.pl/tylko-w-onecie/kontrowersje-wokol-aktu-nato-rosja-z-1997-r-
trudno-mowic-ze-nato-lamie-to/0veqz, dostęp: 26.02.2019.
Herzog S., Revisiting the Estonian Cyber Attacks: Digital Threats and Multina-
tional Responses, Journal of Strategic Studies, Vol. 4, No. 2, Summer 2011;
https://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1105&conte-
xt=jss, dostęp: 13.01.2020.
Hicks K.H., Conley H.A., Evaluating Future U.S. Army Force Posture in Europe.
Phase  II  Report;  https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publica-
tion/160712_Samp_ArmyForcePostureEurope_Web.pdf, dostęp: 16.01.2019.
Hines J.G., Mishulovich E.M., Shull J.F., Soviet Intentions 1965–1985, Vol. I: An
Analytical Comparison of U.S.–Soviet Assessments During the Cold War, BDM
Federal Inc., 1995; https://nsarchive2.gwu.edu//nukevault/ebb285/doc02_I_
front_matter.pdf, dostęp: 16.01.2019.327 Bibliografia
Hoehn  J.R.,  Precision-Guided  Munitions:  Background  and  Issues  for  Congress,
Waszyngton  2020;  https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45996,
dostęp: 7.09.2020.
Hoffman F., The Contemporary Spectrum of Conflict: Protracted , Gray Zone, Am-
biguous, and Hybrid Modes of War, The Heritage Foundation 2016; https://
s3.amazonaws.com/ims-2016/PDF/2016_Index_of_US_Military_Strength_
ESSAY S_HOF FMAN.pdf, dostęp: 16.02.2016.
Hoffman F.G., Conflict in the 21st Century: The Rise of Hybrid Wars , Arlington
2007;  http://www.potomacinstitute.org/images/stories/publications/poto-
mac_hybridwar_0108.pdf, dostęp: 24.04.2016.
Hoffman F.G., Hybrid vs. compound war, The Janus choice: Defining today’s mul-
tifaceted  conflict,  1.10.2009;  http://www.armedforcesjournal.com/hybrid-vs -
-compound-war, dostęp: 28.05.2015.
Holcomb J.F., Boll M.M., Russia’s New Doctrine: Two Views, Carlisle 1994; https://
apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a283590.pdf, dostęp: 6.05.2020.
Hope  K.,  Bulgarians  see  Russian  hand  in  anti-shale  protests,  Financial  Times
30.11.2014;  https://www.ft.com/content/e011d3f6-6507-11e4-ab2d-00144fe-
abdc0, dostęp: 10.01.2020.
Howard G.E., Czekaj M. [e.d], Russia’s Military Strategy and Doctrine, Waszyngton
2019;  https://jamestown.org/wp-content/uploads/2019/02/Russias-Military-
-Strategy-and-Doctrine-web.pdf?x30898&x87069, dostęp: 8.01.2020.
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR3000/
RR3099/RAND_RR3099z1.appendixes.pdf, dostęp: 15.09.2020.
Huber T.M., Compound Warfare: A Conceptual Framework, Compound Warfare:
That Fatal Knot, U.S. Army Command and General Staff College Press, Fort Le -
avenworth 2002; http://www.dtic.mil/get-tr-doc/pdf?AD=ADA481548, dostęp:
28.05.2015.
Hurt M., Lessons to Learn from Crimea: Does Estonia’s National Defence Model
Meet  Our  Needs?,  International  Centre  for  Defense  and  Security  3.06.2014;
https://icds.ee/lessons-to-learn-from-crimea-does-estonias-national-defence-
model-meet-our-needs, dostęp: 13.01.2020.
Huth P., Russett B., Deterrence Failure and Crisis Escalation, „International Studies
Quarterly”, Vol. 32, Issue 1, 1 March 1988; https://academic.oup.com/isq/ar-
ticle-abstract/32/1/29/1813705?redirectedFrom=fulltext, dostęp: 28.12.2018.
Huth  P.K.,  Extended  Deterrence  and  the  Prevention  of  War,  Yale  University
Press 1988.
Hwang T., Digital disinformation: A primer, Atlantic Council, Waszyngton 2017;
https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2017/09/Digital_Disin-
formation_Primer_web_0925.pdf, dostęp: 13.01.2020.
Hypersonic Weapon Basics, Missile Defense Advocacy Alliance 30.05.2018; https://
missiledefenseadvocacy.org/missile-threat-and-proliferation/missile-basics/
hypersonic-missiles, dostęp: 6.09.2020.328 Bibliografia
Informacja na temat Doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej, Bezpieczeństwo Na-
rodowe III/2015, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2015; https://www.bbn.
gov.pl/ftp/dok/03/35_KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf, dostęp: 16.01.2019.
Information Security Doctrine Of The Russian Federation, Approved by President
of the Russian Federation Vladimir Putin on September 9, 2000, Moskwa 2000;
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Documents/National_Strate-
gies_Repository/Russia_2000.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Internetowy  słownik  języka  angielskiego  Oxford;  https://en.oxforddictionaries.
com/definition/deter, dostęp: 25.12.2018.
Internetowy  słownik  języka  polskiego;  https://sjp.pwn.pl/slowniki/odstraszanie.
html, dostęp: 16.01.2019.
Interview given by Dmitry Medvedev to Television Channels Channel One, Rossia,
NTV,  30.09.2008;  http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/48301,
dostęp: 4.01.2020.
Istorija  małogo  jadiernogo  orużyja,  „Kommiersant”,  nr  87,  22.05.2003;  https://
www.kommersant.ru/doc/383202, dostęp: 13.07.2020.
Itzkowitz S. Deal or No Deal? The End of the Cold War and the U.S. Offer to Limit
NATO Expansion, International Security, Vol. 46, No. 4, Spring 2016; https://
www.belfercenter.org/sites/default/files/files/publication/003-ISEC_a_00236 -
-Shifrinson.pdf, dostęp: 15.04.2020.
Iwasik  W.A.,  Pisjaukow  A.S.,  Chriapin  A.Ł.,  Jadiernoje  orużyje  i  wojennaja
biezopasnost́  Rossii,  Wojennaja  Mysl  nr  4/1999;  http://militaryarticle.ru/
zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/1999-zvo/8983-diskussionnaja-tribuna,  do-
stęp: 15.07.2020.
Jacobs A, Lasconjarias G., NATO’s Hybrid Flanks: Handling Unconventional War-
fare in the South and East, NDC Research Paper 112, Rome 21.04.2015; http://
www.ndc.nato.int/news/news.php?icode=798, dostęp: 12.09.2020.
Jakiśtam S., Wojny przyszłości; https://issuu.com/szymon80/docs/wojnyprzyszoci,
dostęp: 12.09.2020.
Jervis R., Deterrence Theory Revisite, [w:] World Politics 31 (1979) 2; https://www.
researchgate.net/publication/259380734_Deterrence_Theory_Revisited,  dostęp:
29.12.2018.
Johnson D., Nuclear Weapons in Russia’s approach to conflict, Fondation pour la Re-
cherche Stratégique, nr 06/2016, Paryż 2016; https://www.frstrategie.org/sites/
default/files/documents/publications/recherches-et-documents/201 6/201606.
pdf, dostęp: 7.06.2020.
Johnson D., Russia´s approach to conflict –  implications for deterrence and defen-
se, NATO Defense College, Research Paper, nr 111/2015, Rzym 2015.
Johnson D., Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises,
and Nuclear Thresholds, Livermore Papers on Global Security, nr 3, Center for
Global Security Research 2018; https://cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Pre-
cision-Strike-Capabilities-report-v3-7.pdf, dostęp: 16.01.2019.329 Bibliografia
Johnson D., Russia’s Conventional Precision Strike Capabilities, Regional Crises,
and  Nuclear  Thresholds,  Center  for  Global  Security  Research  2018;  https://
cgsr.llnl.gov/content/assets/docs/Precision-Strike-Capabilities-report-v3-7.
pdf, dostęp: 21.04.2020.
Joint  Vision2010,  Waszyngton  1996;  https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/
a426703.pdf, dostęp: 7.09.2020.
Jones S., Olearchyk R., Russia troops build up on Ukraine border, Financial Times
5.09.2014;  https://www.ft.com/content/fae9bde0-1ca2-11e4-88c3-00144fe-
abdc0, dostęp: 13.01.2020.
Jordan  R.,  An  Essay  on  Thomas  Schelling’s  Arms  and  Influence ,  Oxford  2015;
https://www.classicsofstrategy.com/Schelling-Arms-and-Influence-Essay.pdf,
dostęp: 29.12.2018.
Kapusta P., The Gray Zone, Special Warfare, October-December 2015, Vol. 28, Issue 4;
http://www.soc.mil/swcs/SWmag/archive/SW2804/October%202015%20Spe-
cial%20Warfare.pdf, dostęp: 16.02.2016.
Karabulut B., Proxy Warfare in Ukraine, The Journal of Defense Sciences, maj 2018,
Vol. 17, Issue 1; https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/477889, do -
stęp: 13.01.2020.
Karpukhin S., Putin says Russia was ready for nuclear confrontation over Crimea,
Russian President Vladimir Putin attends a meeting with Italian Prime Mini-
ster Matteo Renzi at the Kremlin in Moscow 15.03.2015; https://www.reuters.
com/article/us-russia-putin-yanukovich-idUSKBN0MB0GV20150315,  dostęp:
2.07.2020.
Katzer J., Vladimir Lenin’s Left-Wing Communism: an Infantile Disorder, Moskwa
1964; https://houstoncpusa-com1.webs.com/documents/Lenin_Left_wing_
Communism.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Kennan G.F., Harlow G.D., Maerz G.C., (eds.), Measures Short of War: The George
F. Kennan Lectures at the National War College, 1946–1947, Waszyngton 1991;
https://www.files.ethz.ch/isn/139669/1991-05_Measures_Short_War.pdf, do -
stęp: 16.10.2019.
Kepe M., Exploring Europe’s Capability Requirements for 2035 and Beyond, Bruk-
sela  2018;  https://www.eda.europa.eu/docs/default-source/brochures/cdp-
brochure---exploring-europe-s-capability-requirements-for-2035-and-beyond.
pdf, dostęp: 23.09.2020.
Kipp J.W., The Russian Military and the Revolution in Military Affairs: A  Case Of the
Oracle of Delphi or Cassandra?, Annapolis 1995; https://community.apan.org/
cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-08-90/1995_2D00_06_2D00_08-The -
-Russian-Military-and-the-Revolution-in-Military-Affairs-_2800_Kipp_2900_.
pdf, dostęp: 15.09.2020.
Kirbyson F.R., Escalate to De-Escalate: Speculation On Russian Nuclear Strategy, Mon-
terey  2019;  https://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/63469/19Sep_
Kirbyson_Frank.pdf?sequence=1&isAllowed=y, dostęp: 9.06.2020.330 Bibliografia
Kisielew  W.A.,  K  kakim  wojnam  nieobchodimo  gotowit́  Woorużennyje  Siły
Rossii,  „Wojennaja  Mysl”,  Nr  4,  Moskwa  2017;  https://vm.ric.mil.ru/Stati/
item/117174, dostęp: 6.11.2020.
Klein  M.,  Russia’s  Military:  On  the  Rise?,  Transatlantic  Academy  Paper  Series
2015–2016,  nr  2,  2016;  http://www.gmfus.org/file/7583/download,  dostęp:
10.03.2020.
Knopf  J.W.,  The  Fourth  Wave  in  Deterrence  Research,  Contemporary  Se-
curity  Policy  2010,  31:1,  s.  1–33;  https://www.tandfonline.com/doi/
pdf/10.1080/13523261003640819?needAccess=true, dostęp: 29.12.2018.
Knopf J.W., Three Items in One: Deterrence as Concept, Research Program, and
Political  Issue,  San  Francisco  2008;  https://calhoun.nps.edu/bitstream/han-
dle/10945/58532/isa08_proceeding_251419.pdf?sequence=1&isAllowed=y,
dostęp: 29.12.2018.
Kofman M., Migacheva K., Nichiporuk B., Radin A., Tkacheva O., Oberholtzer J.,
Lessons from Russia’s Operations in Crimea and Eastern Ukraine, Santa Mo-
nica  2017;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/
RR1400/RR1498/RAND_RR1498.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Kofman M., The Russian Military: A Force in Transition, [w:] Russia’s Military As-
sessment, Strategy, and Threat, A. Golts, M. Kofman (red.), Washongton 2016;
https://globalinterests.org/wp-content/uploads/2016/06/Russias-Military-
-Center-on-Global-Interests-2016.pdf, dostęp: 7.09.2020.
Kokoszyn A.A, O sistiemie niejadiernogo (priedjadiernogo) sdierżywanija w obo-
ronnoj politikie Rossii, Viperson 29.07.2013; http://viperson.ru/articles/o-sis-
teme-neyadernogo-pred-yadernogo-sderzhivaniya-v-oboronnoy-politike-rossii,
dostęp: 24.09.2020.
Kokoszyn  A.A.,  Bałujewskij  Ju.N.,  Potapow  W.Ja.,  Wlijanije  Nowiejszych  Tien-
diencyj W Razwitii Tiechnołogij I Sriedstw Woorużennoj Boŕby Na  Wojennoje
Iskusstwo, Wiestnik Moskowskogo Uniwiersitieta, Sier. 25, 2015. No 4; http://
fmp.msu.ru/attachments/article/361/KOKOSHIN_BALUEVSKII_POTA-
POV_2015_4.pdf, dostęp: 15.01.2019.
Kokoszyn A.A., O sistiemie niejadiernogo (priedjadiernogo) sdierżywanija w obo-
ronnoj politikie Rossii. Moskwa 2012.
Kokoszyn A.A., Stratiegiczeskoje jadiernoje i niejadiernoje sdierżywanije: priori-
tiety sowriemiennoj epochi, Wiestnik Rossijskoj Akadiemii Nauk, 2014, tom 84,
nr  3;  http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=88d9c291-4b37-4b1b-
-ae90-0e640193c7cd, dostęp: 24.09.2020.
Kolejny nosiciel pocisków Kalibr-NK w budowie, portal defence24, 2017; http://
www.defence24.pl/kolejny-nosiciel-pociskow-kalibr-nk-w-budowie,  dostęp:
19.03.2020.
Kolesnikov A., Do Russians Want War?, Carnegie Moscow Center 2016; http://
carnegieendowment.org/files/Article_Kolesnikov_2016_Eng-2.pdf,  dostęp:
1.02.2019.331 Bibliografia
Kompedium internetowe Citizendium; http://en.citizendium.org/wiki/Deterrence,
dostęp: 16.01.2019.
Koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, Moskwa 30.11.2016.
Kontrola zbrojeń strategicznych. USA i Rosja usiądą do stołu, TVP info. 9.06.2020;
https://www.tvp.info/48442053/kontrola-zbrojen-strategicznych-usa-i-rosja-
usiada-do-stolu, dostęp: 2.07.2020.
Konyszew W.N., Siergunin A.A., Diskussii o wojnach buduszczego w rossijskom eks-
piertno-analiticzeskom soobszczestwie: mify i riealnost́, „Problemy Nacyonal-
noj Stratiegii”, nr 4 (19) 2013; https://riss.ru/documents/269/b9dffda1583b -
414194192b0e0f39131d.pdf, dostęp: 15.09.2020.
Korolyov V., Russian Navy to focus on strategic non-nuclear deterrence-Comman-
der-in-Chief,  TASS  1.01.2019  r.;  http://tass.com/defense/983872,  dostęp:
15.01.2019.
Kortunow S., Jadiernyj gambit Baraka Obamy, „Indieks Biezopasnosti”, nr 3 (98), t. 1;
http://pircenter.org/media/content/files/0/13406339580.pdf, dostęp: 18.04.2020.
Kosolapov N, Porogowyj urowień i wierojatnost́ konflikta SSzA c Rossijej, Mież-
dunarodnyje  Processy;  http://intertrends.ru/old/eighteenth/003.htm,  dostęp:
18.04.2020.
Koudelka  B.F.,  Network-enabled  Precision  Guided  Munitions,  Maxwell  2005;
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a463458.pdf, dostęp: 23.09.2020.
Kowalewski A., Disinformation and Reflexive Control: The New Cold War ; http://
georgetownsecuritystudiesreview.org/2017/02/01/disinformation-and-
reflexive-control-the-new-cold-war, dostęp: 16.01.2019.
Kraj K., The System of Military Higher Education in the Russian Federation, [w:] Mar-
cin Lasoń, Piotr Orłowski, Security Theory and Practice. Education in the Ar-
med Forces in Poland and in the World in the 21st century, number 3 (XXXVI),
lipiec–wrzesień,  Krakow  2019;  https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/
handle/11315/27178/Bezpieczenstwo_Teoria_i_Praktyka_nr3_2019_Ksztal-
cenie_w_Silach_Zbrojnych_w_Polsce_i_na_Swiecie_w_XXI_wieku_Wybra-
ne_aspekty.pdf?sequence=6&isAllowed=y, dostęp: 22.04.2020.
Kramer A.E., More of Kremlin’s Opponents Are Ending Up Dead, „New York Times”
26.09.2016;  https://www.nytimes.com/2016/08/21/world/europe/moscow-
-kremlin-silence-critics-poison.html, dostęp: 13.01.2020.
Kratkij tierminołogiczeskij słowaŕ po jadiernomu orużyju , Moskwa, 1996.
Krepinevich A.F., Cohn J., Rethinking Armageddonscenario Planning In The second
Nuclear  Age,  Waszyngton  2016;  https://csbaonline.org/uploads/documents/
CSBA6158-NuclearScenarios-PRINT_Final.pdf, dostęp: 24.09.2020.
Krepinevich, Jr, A.F., The Military-Technical Revolution: A Preliminary Assessment,
Waszyngton 2002; https://csbaonline.org/uploads/documents/2002.10.02-Mi-
litary-Technical-Revolution.pdf, dostęp: 12.09.2020.
Kriejdin  S.W.,  Problemy  jadiernogo  sdierżywanija  bojewaja  ustojczywost́  ja-
diernogo  potiencyała,  Wojennaja  Mysl  nr  4/2000;  http://militaryarticle.ru/332 Bibliografia
zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/2000-zvo/9074-problemy-jadernogo-sderzhi
vanija-boevaja, dostęp: 15.07.2020.
Kristensen H.M., Korda M., Russian nuclear forces, 2020, „Bulletin of the Atomic
Scientists”, nr 76:2; https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00963402
.2020.1728985, dostęp: 13.07.2020.
Kroenig M., The Renewed Russian Nuclear Threat and NATO Nuclear Deterrence
Posture,  Atlantic  Council  2016;  http://www.atlanticcouncil.org/images/publi-
cations/Russian_Nuclear_Threat_0203_web.pdf, dostęp: 1.02.2019.
Kucharczyk  M.,  Broń  hipersoniczna  to  hit  minionego  roku.  Czy  jest  rewolucją,
jak  by  tego  chcieli  Rosjanie?,  Gazeta.pl  5.01.2020;  https://wiadomosci.ga-
zeta.pl/wiadomosci/7,114881,25556406,taka-ciekawostka-bron-hiperso-
niczna-to-hit-minionego-roku.html, dostęp: 23.09.2020.
Kühn U., Preventing Escalation in the Baltics, Waszyngton 2018; https://carnegie-
endowment.org/files/Kuhn_Baltics_INT_final_WEB.pdf, dostęp: 4.01.2020.
Kuk A.I., Kanwa wywiadu agenturalnego, Warszawa 1994.
Kurz R.W., Ukraine’s Hidden Battlefield , Fort Leavenworth 2017; https://commu-
nity.apan.org/cfs-file/__key/docpreview-s/00-00-00-10-49/20170426-Kurz-
_2D00_-Ukraines-Hidden-Battlefield.pdf, dostęp: 18.02.2018.
Lambert  M.,  Hybrid  War  at  Work  in  The  Post-Soviet  Space,  Estonian  World,
24.05.2015;  http://estonianworld.com/security/hybrid-war-at-work-in-the-
-post-soviet-space, dostęp: 13.07.2015.
Lambeth  B.S.,  Desert  Storm  and  its  meaning.  The  View  from  Moscow,  Santa
Monia  1992;  https://www.rand.org/pubs/reports/R4164.html,  dostęp:
12.09.2020.
Landler  M.,  Lowrey  A.,  Myers  S.L.,  Obama  Steps  Up  Russia  Sanctions  in
Ukraine  Crisis,  The  New  York  Times  20.03.2014;  https://www.nytimes.
com/2014/03/21/us/politics/us-expanding-sanctions-against-russia-over-
ukraine.html, dostęp: 16.02.2019.
Larrabee S., Pezard S., Radin A., Chandler N., Crane K., Szayna T.S., Russia and the
West After the Ukrainian Crisis. European Vulnerabilities to Russian Pressures,
Santa Monica 2017; https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_
reports/RR1300/RR1305/RAND_RR1305.pdf, dostęp: 13.01.2020.
Larsen J.A., Controlling Non-Strategic Nuclear Weapons. Obstacles And Oppor-
tunities,  Colorado  Springs  2001;  https://www.hsdl.org/?view&did=437782,
dostęp: 13.07.2020.
Larsen J.A., The Future of U.S. Non-Strategic Nuclear Weapons and Implications
for  NATO  Drifting  Toward  the  Foreseeable  Future,  Bruksela  2006,  dostęp:
30.06.2020.
Lațici  T.,  European  Deterrence  Initiative:  the  transatlantic  security  guarantee,
European Parliamentary Research Service, Brussel 2018; http://www.europarl.
europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625117/EPRS_BRI(2018)625117_
EN.pdf, dostęp: 23.12.2018.333 Bibliografia
Lavrov  S.,  Democracy,  International  Governance,  and  the  Future  World  Order,
Russia in Global Affairs; https://eng.globalaffairs.ru/number/n_4422, dostęp:
4.07.2020.
Lesiecki R., Traktat INF przechodzi do historii, Portal Defence 24, 5.12.2018; https://
www.defence24.pl/traktat-inf-przechodzi-do-historii, dostęp: 23.01.2019.
Lewszyn W.I., Niedielin A.W., Sosnowskij M.Je., O primienienii jadiernogo orużyja
dla dieeskałacyi wojennych diejstwij, „Wojennaja Mysl” nr 3(5–6)/1999, Mo-
skwa  1999;  http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voennoe-obozrenie/1999-zv
o/8995-o-primenenii-jadernogo-oruzhija-dlja-dejeskalacii, dostęp: 13.07.2020.
Liang Q., Xiangsui W., Unrestricted Warfare, Beijing: PLA Literature and Arts Publi-
shing House, 1999; https://www.c4i.org/unrestricted.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Little Green Men: A Primer on Modern Russian Unconventional Warfare, Ukra-
ine 2013–2014, U.S. Army Special Operations Command, Fort Bragg 2016;
https://www.jhuapl.edu/Content/documents/ARIS_LittleGreenMen.pdf,
dostęp: 6.11.2020.
Loiko S.L., Russia says it has a right to put nuclear weapons in Crimea, „Los An-
geles Times” 15.12.2014; https://www.latimes.com/world/europe/la-fg-russia-
-nuclear-crimea-20141215-story.html, dostęp: 22.04.2020.
Łomanowski A., Musiałowicz B., Kierunki rosyjskiej polityki zagranicznej, Raport
BBN,  Warszawa  2006;  https://www.bbn.gov.pl/download/1/889/kierunkiro-
syjskiejpolitykizagranicznej.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Long A., Red Glare: The Origin and Implications of Russia’s ‘New’ Nuclear We-
apons, War on the Rocks 26.03.2018; https://warontherocks.com/2018/03/
red-glare-the-origin-and-implications-of-russias-new-nuclear-weapons,  do-
stęp: 15.04.2020.
Long A., Russian Nuclear Forces and Prospects for Arms Control, Santa Monica
2018;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/testimonies/CT400/
CT495/RAND_CT495.pdf, dostęp: 18.01.2019.
Loukianova F.A., The Evolving Russian Concept of Strategic Deterrence: Risks and
Responses; https://www.armscontrol.org/printpdf/8723, dostęp: 1.02.2019.
Lucas E., Pomeranzev P., Winning the Information War, Waszyngton 2016; https://
cepa.ecms.pl/files/?id_plik=2706, dostęp: 11.11.2020.
Lucas S.K., Mistry Illusions of Coherence: George F. Kennan, U.S. Strategy and Po-
litical Warfare in the Early Cold War, 1946–1950; https://onlinelibrary.wiley.
com/doi/full/10.1111/j.1467-7709.2008.00746.x, dostęp: 16.10.2019.
Lucassen  O.,  In  Between  War  and  Peace:  the  Conceptualisation  of  Russian
Strategic  Deterrence,  Tartu  2018;  https://www.researchgate.net/publica-
tion/327421635_In_Between_War_and_Peace_the_Conceptualisation_of_
Russian_Strategic_Deterrence, dostęp: 16.01.2019.
Madej A., Świeżak P., Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej, Bezpieczeństwo Na-
rodowe  III/2015,  Warszawa  2015;  https://www.bbn.gov.pl/ftp/dok/03/35_
KBN_DOKTRYNA_ROSJI.pdf, dostęp: 7.06.2020.334 Bibliografia
Mahnken T.G., The Growth and Spread of the Precision-Strike Regime, Oxford
2013;  https://oxford.universitypressscholarship.com/view/10.1093/acpro-
f:osobl/9780199895946.001.0001/acprof-9780199895946-chapter-4,  do-
stęp: 2.10.2020.
Maigre M., Nothing New in Hybrid Warfare: The Estonian Experience and Recom-
mendations for NATO, German Marshall Fund of the United States, February
2015; http://www.gmfus.org/file/4272/download, dostęp: 12.06.2020.
Mała encyklopedia wojskowa, t. III., Warszawa 1971.
Marmei  E.,  White  G.,  European  Deterrence.  Initiative.  Bolstering  the  Defence  of
the  Baltic  States,  Tallinn  207;  https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/05/
ICDS_Policy_Paper_European_Deterrence_Initiative_Eerik_Marmei-Ga-
briel_White_December_2017.pdf, dostęp: 26.02.2019.
Mattsson P.A., Eklund N., Russian Operational Art In The Fifth Period: Nordic And
Arctic Applications, Vol. 1, Nr. 1, 2013 r.; http://www.iesm.pt/cisdi/revista/Ar-
tigos/Revista_1_Artigo_1.pdf, dostęp: 3.07.2015.
Matwiczuk W.W., Chriapin A.Ł., Sistiema stratiegiczeskogo sdierżywanija w nowych
usłowijach, „Wojennaja Mysl”, nr 1, 2010, Moskwa 2010; http://militaryarticle.
ru/voennaya-mysl/2010-vm/10341-sistema-strategicheskogo-sderzhivanija-v-
novyh, dostęp: 13.07.2020.
Mazarr M.J., Chan A., Demus A., Frederick B., Nader A., Pezard S., Thompson J.A.,
Treyger E., What Deters and Why. Exploring Requirements for Effective De -
terrence of Interstate Aggression, Santa Monica 2018; https://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2400/RR2451/RAND_RR2451.
pdf, dostęp: 28.12.2018.
Mazarr  M.J.,  Understanding  Deterrence,  Santa  Monika  2018;  https://www.rand.
org/pubs/perspectives/PE295.html, dostęp: 28.12.2018.
McCuen J.J., Hybrid Wars, „Military Review”, 88, No. 2, marzec–kwiecień 2008.
McDermott  R.N.,  Bukkvoll  T.,  Russia  in  the  Precision-Strike  regime  –  milita-
ry theory, procurement and operational impact, „Journal Of Slavic Military
Studies”,  2018,  Vol.  31,  No.  2;  https://www.offiziere.ch/wp-content/uplo -
ads-001/2019/01/tools-of-future-wars-russia-is-entering-the-precisionstrike-
reg-2018.pdf, dostęp: 15.09.2020.
McDermott R.N., Russian Perspectives on Network-Centric Warfare: the Key aim
of Serdyukov’s Reform, Fort Leavenworth 2010; https://apps.dtic.mil/dtic/tr/
fulltext/u2/a549119.pdf, dostęp: 14.07.2020.
Mearsheimer  J.J.,  Why  the  Ukraine  Crisis  Is  the  West’s  Fault.  The  Liberal  Delu-
sions  That  Provoked  Putin,  „Foreign  Affairs”,  93,  No.  5,  wrzesień–paździer-
nik  2014;  https://pdfs.semanticscholar.org/2930/73c0febf174ae904bea3d-
7f1524e14307706.pdf, dostęp: 4.01.2020.
Mehta A., Pentagon seeks increased P-8 ties with Norway, UK, Defense News 2017;
https://www.defensenews.com/air/2017/07/03/pentagon-seeks-increased-p-
-8-ties-with-norway-uk, dostęp: 26.02.2019.335 Bibliografia
Meilinger  P.S.,  10  Propositions  Regarding  Air  Power,  Air  Force  History  and
Museums  Program,  Waszyngton  1995;  https://media.defense.gov/2010/
May/25/2001330281/-1/-1/0/AFD-100525-026.pdf, dostęp: 6.09.2020.
Miasnikov E., Long-Range Precision-Guided Conventional Weapons: Implications
For  Strategic  Balance,  Arms  Control  And  Non-Proliferation,  Dołgoprudnyj
2020; https://www.armscontrol.ru/pubs/en/em090918.pdf, dostęp: 7.09.2020.
Miasnikow W., Miatież – imia 3-j mirowoj wojny. Izuczaja nasledije Je.Miessnie-
ra,  9.07.2005;  http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1120869960,  dostęp:
3.07.2015.
Miessner Je.E., Choczesz M., Pobiedi Miatieżewojnu!, Moskwa, 2005; http://milite-
ra.lib.ru/science/0/pdf/messner_ea01.pdf, dostęp: 2.07.2015.
Miller  F.,  Keynote,  2015  USSTRATCOM  Deterrence  Symposium,  29.07.2015;
https://www.stratcom.mil/Media/Speeches/Article/986412/keynote-
-2015-usstratcom-deterrence-symposium, dostęp: 22.04.2020.
Miłosz M., Wszystko, co musisz wiedzieć o wojnie hybrydowej, Dziennik.pl 23.02.2015;
http://wiadomosci.dziennik.pl/wydarzenia/artykuly/483457,rosyjskie-trolle-
zielone-ludziki-co-to-jest-wojna-hybrydowa.html, dostęp: 3.06.2015.
Ministry of Defence of the Russian Federation, portal internetowy; http://eng.mil.
ru/en/mission/tasks.htm, dostęp: 12.03.2020.
Mission and Objectives of the Russian Armed Forces, strona internetowa Minister-
stwa  Obrony  Narodowej  FR;  http://eng.mil.ru/en/mission/tasks.htm,  dostęp:
19.03.2020.
Mitchell  M.,  Complexity:  A  Guided  Tour,  Oxford  University  Press,  Oxford  2009;
http://waltersorrentino.com.br/wp-content/uploads/2012/02/melanie-
mitchell-complexity_a-guided-tour-366-paginas.pdf, dostęp: 4.01.2020.
Moore C., Russia and Disinformation: Maskirovka; https://crestresearch.ac.uk/re-
sources/russia-and-disinformation-maskirovka-full-report, dostęp: 16.10.2019.
Morgan P.M., Deterrence Now, Cambridge 2003; http://content.schweitzer-online.de/
static/catalog_manager/live/media_files/representation/zd_std_orig__zd_schw_
orig/002/189/353/9780521822572_content_pdf_1.pdf, dostęp: 28.12.2018.
Morgan P.M., The State of Deterrence in International Politics Today, „Contempo-
rary Security Policy”, 33:1, s. 85–107; https://www.tandfonline.com/doi/pdf/1
0.1080/13523260.2012.659589, dostęp: 29.12.2018.
Morris  L.J.,  Mazarr  M.J.,  Hornung  J.W.,  Pezard  S.,  Binnendijk  A.,  Kepe  M.,  Ga-
ining Competitive Advantage in the Gray Zone Response Options for Coercive
Aggression Below the Threshold of Major War, Santa Monica 2019; https://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2900/RR2942/
RAND_RR2942.pdf,
Motet L., Visites, financement: le Front national et la Russie , une idylle qui dure, Le
Monde 18.11.2016; https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/11/18/
le-front-national-et-la-russie-une-idylle-qui-dure_5033857_4355770.html,  do-
stęp: 10.01.2020.336 Bibliografia
Mshvidobadze K., The Battlefield on your Laptop , 21.03.2011; https://www.rferl.org/a/
commentary_battlefield_on_your_desktop/2345202.html, dostęp: 6.1 1.2020.
Nachmierow Je., Krawczenko N.F., Sobczenko I.I., O naprawlennosti riegionalnogo
jadiernogo sdierżywanija, „Wojennaja Mysl”, nr 4 2000; http://militaryarticle.
ru/voennaya-mysl/2000-vm/9790-o-napravlennosti-regionalnogo-jadernogo,
dostęp: 15.07.2020.
National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, Waszyngton 2016; https://
www.congress.gov/114/crpt/hrpt840/CRPT-114hrpt840.pdf, dostęp: 26.02.2019.
National Security Concept of the Russian Federation, Approved by Presidential De-
cree No. 1300 of 17 December 1999; https://fas.org/nuke/guide/russia/doctri-
ne/gazeta012400.htm, dostęp: 18.04.2020.
National Security Concept of the Russian Federation, Moskwa 10.01.2000; https://
www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/
CptICkB6BZ29/content/id/589768, dostęp: 7.05.2020.
NATO Assurance Measures, Portal internetowy SHAPE; https://shape.nato.int/na-
to-assurance-measures, dostęp: 26.02.2019.
NATO Handbook, Bruksela 2006; https://www.nato.int/docu/handbook/2006/hb-
-en-2006.pdf, dostęp: 30.06.2020.
NATO’s Enhanced Forward Presence, Portal internetowy NATO; https://www.nato.
int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_02/20180213_1802-factsheet-
-efp.pdf, dostęp: 26.02.2019.
NATO’s  Readiness  Action  Plan,  Portal  internetowy  NATO;  https://www.nato.int/
nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_07/20160627_1607-factsheet-rap -
-en.pdf, dostęp: 26.02.2019.
Nemeth  W.J.,  Future  war  and  Chechnya:  a  case  for  hybrid  warfare,  Monterey,
2012  r.;  http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/5865/02Jun_Ne-
meth.pdf?sequence=1, dostęp: 3.07.2015.
NI,  NI:  „zabójca  lotniskowców  USA”  Tu-22M3  stał  się  „zabójcą  PI”,  https://
pl.sputniknews.com/swiat/201511201468390-Rosja-bombowiec-tu22m3,
dostęp: 19.03.2020.
Nichol J., Russian Military Reform and Defense Policy, Waszyngton 2011; https://
fas.org/sgp/crs/row/R42006.pdf, dostęp: 10.03.2020.
Nikolskij  A.,  Putin  utwierdił  spisok  usłowij  dla  primienienija  jadiernogo  oruży-
ja.  Wpierwyje  opublikowany  osnowy  gospolitiki  w  obłasti  atomnogo  sdier-
żywani,  Wiedomosti  2.06.2020;  https://www.vedomosti.ru/politics/article-
s/2020/06/02/831728-putin-utverdil-spisok-opasnostei, dostęp: 20.07.2020.
Nuclear  Posture  Review  Report,  Waszyngton  2010;  https://dod.defense.gov/Por-
tals/1/features/defenseReviews/NPR/2010_Nuclear_Posture_Review_Report.
pdf, dostęp: 13.07.2020.
Nuclear Posture Review, Department of Defense, Waszyngton 2018; https://media.
defense.gov/2018/Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-
REVIEW-FINAL-REPORT.PDF, dostęp: 2.07.2020.337 Bibliografia
O pierspiektiwach razwitija Woorużonnych Sił, drugich wojsk, woinskich formi-
rowanij i organow, wypołniajuszczych zadaczy w obłasti oborony, na pieriod
do 2030 goda, Sowiet Biezopasnosti Rossijskoj Fiedieracyi 22.11.2019; http://
www.scrf.gov.ru/council/session/2688, dostęp: 22.09.2020.
O wniesienii izmienienij w Fiedieralnyj zakon „Ob oboronie”, Moskwa 2009; http://
docs.cntd.ru/document/902183535, dostęp: 19.03.2020.
Ob utwierżdienii Osnow gosudarstwiennoj politiki Rossijskoj Fiedieracyi w obła-
sti wojenno-morskoj diejatielnosti na pieriod do 2030 goda, Ukaz Priezidienta
Rossijskoj Fiedieracyi ot 20.07.2017 g. nr 327; http://static.kremlin.ru/media/
acts/files/0001201707200015.pdf, dostęp: 9.06.2020.
Ogarkov  N.V.,  Encyklopedia.com;  https://www.encyclopedia.com/history/encyc-
lopedias-almanacs-transcripts-and-maps/ogarkov-nikolai-vasilevich,  dostęp:
15.09.2020.
Oliker O., Chivvis C.S., Crane K., Tkacheva O., Boston S., Russian Foreign Policy
in Historical and Current Context, Santa Monica 2015; https://www.rand.org/
content/dam/rand/pubs/perspectives/PE100/PE144/RAND_PE144.pdf,  do-
stęp: 4.01.2020.
Oliker O., Russia’s Nuclear Doctrine What We Know, What We Don’t, and What
That Means, Waszyngton 2016; https://csis-website-prod.s3.amazonaws.com/
s3fs-public/publication/160504_Oliker_RussiasNuclearDoctrine_Web.pdf,
dostęp: 7.09.2020.
Oliker O., Unpacking Russia’s New National Security Strategy, 7.01.2016; https://
www.csis.org/analysis/unpacking-russias-new-national-security-strategy,  do-
stęp: 19.04.2020.
Palowski J., Traktat INF przechodzi do historii. Polityczne spory utrudnią odpo-
wiedź  NATO,  Defence24,  2.08.2019;  https://www.defence24.pl/traktat-inf-
-przechodzi-do-historii-polityczne-spory-utrudnia-odpowiedz-nato-opinia,  do-
stęp: 14.04.2020.
Paolucci D.A., Summary Report of the Long Range Research and Development Plan-
ning Program (LRRDPP), DRAFT, Falls Church 1975; http://albertwohlstetter.
com/writings/19750207-PaolucciEtAl-Draft-LRRDPP.pdf, dostęp: 12.09.2020.
Parfitt T., Vladimir Putin issues new ‘large nuclear power’ warning to West, The Te-
legraph  16.10.2014;  https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/vladimir-
-putin/11167192/Vladimir-Putin-issues-new-large-nuclear-power-warning-to-
West.html, dostęp: 22.04.2020.
Patriarch: Sozdanije jadiernogo orużyja – bożyj promysieł, Grani.Ru 12.09.2009,
https://graniru.org/War/Arms/Nukes/m.157112.html, dostęp: 18.04.2020.
Pawłowski  A.,  Rosyjskie  dowództwo  Północ  w  2017  roku,  Portal  Konflikty.pl
2.10.2014;  http://www.konflikty.pl/aktualnosci/wiadomosci/dowodztwo-po -
lnoc-2017, dostęp: 6.04.2018.
Pawłowski  J.,  Słownik  terminów  z  zakresu  bezpieczeństwa  narodowego,  AON,
Warszawa 2005.338 Bibliografia
Pennie  K.R.,  Analysis  of  Superpower  Nuclear  Strategy:  Compellence  as  a  Com-
peting  Paradigm  to  that  of  Deterrence,  Londyn  1990;  http://etheses.lse.
ac.uk/1150/1/U048392.pdf, dostęp: 15.04.2020.
Perry B., Non-Linear Warfare in Ukraine: The Critical Role of Information Ope-
rations and Special Operations, Small Wars Journal 2015; https://smallwar-
sjournal.com/jrnl/art/non-linear-warfare-in-ukraine-the-critical-role-of-
information-operations-and-special-opera, dostęp: 14.03.2018.
Persson  G.(ed.),  Russian  Military  Capability  in  a  Ten-Year  Perspective  –  2016,
Stockholm 2016; https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R--4326--SE, dostęp:
7.09.2020.
Petersen  P.A.,  We  thought  ideological  competition  was  over,  but  it  just  shifted,
Wywiad  udzielony  w  trakcie  Forum  Ekonomicznego  w  Krynicy  w  2018  roku;
https://ngwcentre.com/new-blog/2018/11/6/phillip-a-petersen-we-thought-
ideological-competition-was-over-but-it-just-shifted, dostęp: 22.06.2019.
Pezard S., Migacheva K., Alle B., Russia’s Hostile Measures. Combating Russian Gray
Zone Aggression Against NATO in the Contact, Blunt, and Surge Layers of Com-
petition. Appendix B: Detailed Case Studies of Russia’s Use of Hostile Measures,
Santa Monica 2020; https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_
reports/RR2500/RR2539/RAND_RR2539z2.appendixB.pdf, 14.01.2020.
Piotrowski M.A., Operacja Alawistan: implikacje zaangażowania wojskowego Ro-
sji w Syrii, „Biuletyn PISM”, Nr 85(1322), 2.10.2015; http://www.pism.pl/file -
s/?id_plik=20610, dostęp: 6.04.2018.
Podbieriezkin A.I., Aleksandrow M.W., Boriszpolec K.P., Zinowjewa Je.S., Kabiernik
W.W., Muntian M.A., Rodionow O.Je., Ruczkin G.R., Charkiewi M.W., Stratie-
giczeskoje  prognozirowanije  i  płanirowanije  wnieszniej  i  oboronnoj  politiki,
Moskwa  2015;  https://mgimo.ru/upload/iblock/3d5/3d5cfa570e4fe96f6b6b-
47bc62c37ba1.pdf, dostęp: 24.09.2020.
Podbieriezkin  A.I.,  Jewrazijskaja  WKO:  rol  stratiegiczeskich  niejadiernych  wo-
orużenij, Wozduszno-kosmiczeskaja oborona; https://mgimo.ru/files/236035/
podberezkin_avia.pdf, dostęp: 2.10.2020.
Podvig  P.,  Serrat  J.,  Lock  them  Up:  Zero-deployed  Non-strategic  Nuclear  We-
apons  in  Europe;  https://unidir.org/sites/default/files/publication/pdfs/lo -
ck-them-up-zero-deployed-non-strategic-nuclear-weapons-in-europe-en-675.
pdf, dostęp: 30.06.2020.
Poleżajew  V.I.,  Ałfierow  W.W.,  O  niejadiernom  sdierżywanii,  jego  roli  i  miestie
w sistiemie stratiegiczeskogo sdierżywanija, „Wojennaja Mysl”, Nr 7, Moskwa
2015; https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24002763, dostęp: 6.12.2020.
Politiczeskaja  cena  jadiernoj  bomby,  Niezawisimaja  gazieta  5.06.2009,  Moskwa
2009;  https://nvo.ng.ru/realty/2009-06-05/1_nuclear.html?id_user=Y,  do-
stęp: 13.07.2020.
Polyakova A., Boyer S.P., The Future Of Political Warfare: Russia, The West, And
The  Coming  Age  Of  Global  Digital  Competitio,  The  New  Geopolitics  Europe 339 Bibliografia
2018;  https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/03/the-future-
-of-political-warfare.pdf, dostęp: 13.01.2020.
Polyakova A., Laruelle M., Meister S., Barnett N., Foreword by Radosław Sikorski,
The Kremlin’s Trojan Horses. Russian Influence in France , Germany, and the
United Kingdom, Waszyngton 2016; https://ethz.ch/content/dam/ethz/special-
-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/Atlantic%20
Council-The%20Kremlin’s%20Trojan%20Horses.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Polyakova A., Lessons from the Mueller Report, Part II: Bipartisan Perspectives,
United States House Committee on the Judiciary 2019; https://www.brookings.
edu/wp-content/uploads/2019/06/Polyakova-Testimony-Lessons-from-the-
Mueller-report.pdf, dostęp: 13.01.2020.
Portal internetowy; https://www.marforeur.marines.mil/Portals/115/Docs/MFE%
20BSRF%20TrifoldFINALpub.pdf, dostęp: 26.02.2019.
Pronk D., The Return of Political Warfare, Strategic Monitor 2018–2019; https://
www.clingendael.org/pub/2018/strategic-monitor-2018-2019/the-return-of-
-political-warfare, dostęp: 16.10.2019.
Protasow A.A., Sobolewskij W.A., Suchoruczenko W.W., Płanirowanije primienieni-
ja stratiegiczeskich woorużenij, „Wojennaja Mysl”, 7.07.2014, Moskwa.
Przegląd  NATO;  https://www.nato.int/docu/review/2016/also-in-2016/nato-de-
terrence-defence-alliance/PL/index.htm, dostęp: 28.12.2018.
Putin Says Russia Must Strengthen Its Military as NATO Inches Closer In response.
NATO says it is no match for Moscow deployments, Reuters 22.09.2018; https://
www.haaretz.com/world-news/europe/putin-says-russia-must-strengthen-its-
military-as-nato-inches-closer-1.6409578, dostęp: 4.01.2020.
Putin W., Meeting of the Military-Industrial Commission, Novo-Ogaryovo 20.01.2015;
http://en.kremlin.ru/events/councils/by-council/41/47493, dostęp: 22.04.2020.
Putin W., Meeting of the Valdai International Discussion Club, 22.10.2015; http://
en.kremlin.ru/events/president/news/50548, dostęp: 6.09.2020.
Putin,  W.,  Władimir  Putin:  „Byt́  silnymi:  garantii  nacyonalnoj  biezopasnosti
dla Rossii”, „Rossijskaja Gazieta”, Stolicznyj wypusk nr 35(5708) 20.02.2012;
https://rg.ru/2012/02/20/putin-armiya.html, dostęp: 21.04.2020.
Quinlivan J.T., Oliker O., Nuclear Deterrence in Europe Russian Approaches to a New
Environment and Implications for the United States, Santa Monica 2011; https://
www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2011/RAND_MG1075.
pdf, dostęp: 7.05.2020.
Radin A., Davis L.E., Geist E., Han E., Massicot D., Povlock M., Reach C., Boston S.,
Charap S., Mackenzie W., Migacheva K., Johnston T., Long A., The Future of
the Russian Military Russia’s Ground Combat Capabilities and Implications for
U.S. – Russia Competition, Appendix, Santa Monica 2019;
Radin A., Reach C., Russian Views of the International Order, Santa Monica 2017;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1800/
RR1826/RAND_RR1826.pdf, dostęp: 10.03.2020.340 Bibliografia
Rai  SB,  Fourth  Wave  of  Deterrence:  Revisiting  Application  in  the.  Age  of
Nuclear  Terrorism,  New  Delhi;  http://www.claws.in/images/journals_
doc/1637711954_07_chap(1).pdf, dostęp: 29.12.2018.
Raport OSW, Zmiany w potencjale militarnym Federacji Rosyjskiej (po rosyjskiej
operacji wojskowej w Gruzji), OSW Warszawa 2009.
Razumnyj  J.,  Putin  utwierdił  spisok  usłowij  dla  primienienija  jadiernogo  oru-
żyja,  Wiedomosti  2.06.2020;  https://www.vedomosti.ru/politics/article-
s/2020/06/02/831728-putin-utverdil-spisok-opasnostei, dostęp: 20.07.2020.
Razuvayeva K., Seliger 2014 National Youth Forum; http://en.kremlin.ru/events/
president/news/46507, dostęp: 22.04.2020.
Remarks by President Obama and President Komorowski of Poland in a Joint Press
Conference,  The  White  House  3.06.2014;  https://obamawhitehouse.archives.
gov/the-press-office/2014/06/03/remarks-president-obama-and-president-
komorowski-poland-joint-press-conf, dostęp: 26.02.2019.
Renz B., Russian military capabilities after 20 years of reform, Nottingham 2014;
https://core.ac.uk/download/pdf/42494084.pdf, dostęp: 11.03.2020.
Report on Nuclear Employment Strategy of the United States Specified in Section
491 of 10 U.S.C., Waszyngton 2013; https://www.globalsecurity.org/wmd/libra-
ry/policy/dod/us-nuclear-employment-strategy.pdf, dostęp: 13.07.2020.
Reshetnikov  A.,  The  Evolution  Of  Russia’s  Great  Power  Discourse:  A  conceptu-
al History of Velikaya Derzhava, Budapest 2018; https://dsps.ceu.edu/sites/
pds.ceu.hu/files/attachment/basicpage/478/reshetnikovanatolyir-disserta-
tion2018.pdf, dostęp: 4.01.2020.
Riesinger H., Golts A., Hybrider Krieg in der Ukraine. Russlands Intervention und
die Lehren für die NATO, „Osteuropa” 2014, nr 9–10.
Ripley  T.,  „Operation  Crimea  ‘14”An  Incomplete  Victory?  http://www.timripley.
co.uk/articles/2014/Operation-Crimea-2014%20-Update-18-03-2014.pdf,  do-
stęp: 14.03.2018.
Roberts J.Q., Maskirovka 2.0: Hybrid Threat, Hybrid Response, Waszyngton 2015;
https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/1007494.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Roberts P., Hardie A., The Validity of Deterrence in the Twenty-First Century, Lon-
dyn  2015  r.;  https://rusi.org/sites/default/files/201508_op_the_validity_of_
deterrence.pdf, dostęp: 25.12.2018.
Robinson L., Helmus T.C., Cohen R.S., Nader A., Radin A., Magnuson M., Migacheva
K., Modern Political Warfare. Current Practices and Possible Responses, San-
ta  Monica  2019;  https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_re-
ports/RR1700/RR1772/RAND_RR1772.pdf, dostęp: 4.01.2020.
Roblin S., Why Russia’s Enemies Fear the Kalibr Cruise Missile, The National In-
terest  22.01.2017;  https://nationalinterest.org/blog/the-buzz/why-russias-
enemies-fear-the-kalibr-cruise-missile-19129, dostęp: 1.02.2019.
Rodkiewicz  W.,  Rosyjski  atak  na  Wielką  Brytanię:  cele  i  konsekwencje,  Ana-
lizy  OSW,  Warszawa  14.03.2018;  https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/341 Bibliografia
analizy/2018-03-14/rosyjski-atak-na-wielka-brytanie-cele-i-konsekwencje,  do-
stęp: 20.02.2019.
Rojszczak M., Broń Jądrowa. Boży gniew, 2001; https://enauka.ujd.edu.pl/plugin-
file.php/9611/mod_folder/content/0/MODELOWANIE%20ZAGRO%C5%B -
BE%C5%83/ARTYKU%C5%81Y/BRON%20JADROWA.pdf?forcedownload=1,
dostęp: 15.04.2020.
Rosa I., Bitwa na Kulikowym Polu-świt potęgi Moskwy; https://histmag.org/bitwa-
-na-kulikowym-polu-swit-potegi-moskwy-11811, dostęp: 16.10.2019.
Rose F.A., Russian and Chinese nuclear arsenals: Posture, proliferation, and the
future of arms control, Portal Brookings 21.01.2018; https://www.brookings.
edu/testimonies/russian-and-chinese-nuclear-arsenals-posture-proliferation-
and-the-future-of-arms-control, dostęp: 23.01.2019.
Rosja  buduje  strategiczny  okręt  podwodny  (2015),  portal  defence24,  21.12.;
http://www.defence24.pl/rosja-buduje-strategiczny-okret-podwodny,  dostęp:
19.03.2018.
Rosja  pokazała  USA  hipersoniczny  pocisk  jądrowy  o  nazwie  Avangard,
27.11.2019;  https://www.geekweek.pl/news/2019-11-27/rosja-pokazala-usa-
hipersoniczny-pocisk-jadrowy-o-nazwie-avangard, dostęp: 23.09.2020.
Rosja zmienia konstytucje. Putin znowu będzie mógł kandydować na prezyden-
ta, PAP 11.03.2020; https://telewizjarepublika.pl/rosja-zmienia-konstytucje-
putin-znowu-bedzie-mogl-kandydowac-na-prezydenta,92600.html,  dostęp:
10.03.2020.
Rossija  i  SSzA:  stratiegiczeskoje  jadiernoje  woorużenije,  Moskwa  25.09.2019;
https://wtcmoscow.ru/services/international-partnership/analitycs/rossiya-i-
ssha-strategicheskoe-yadernoe-vooruzhenie-, dostęp: 21.04.2020.
Rosyjska flota podwodna –  papierowy tygrys czy realne zagrożenie? Mamy się czego
bać? (2016), portal wp; https://tech.wp.pl/rosyjska-flota-podwodna-papierowy-
tygrys-czy-realne-zagrozenie-6047537177437313g/3, dostęp: 19.03.2018.
Ruehl  L.,  Offensive  Defense  in  the  Warsaw  Pact,  „Survival.  Global  Politics
and  Strategy”,  Vol.  33,  1991,  Issue  5;  https://www.tandfonline.com/doi/
abs/10.1080/00396339108442611, dostęp: 15.09.2020.
Russel J., Asymetric Warfare, [w:] The Big Issue: Command and Combat in the
Information  Age,  red.  D.  Potts,  Wyd.  Strategic  &  Combat  Studies  Institute,
Shivenham, 2002; http://www.dodccrp.org/files/Potts_Big_Issue.pdf, dostęp:
7.07.2015.
Russell M., Russia’s armed forces – Reforms and challenges, European Parliamen-
tary  Research  Servic,  Bruksela  2015;  https://www.europarl.europa.eu/Reg-
Data/etudes/IDAN/2015/554213/EPRS_IDA%282015%29554213_EN.pdf,
dostęp: 10.03.2020.
Russia conducts huge exercise with its nuclear forces, Associated Press 11.10.2018;
https://www.militarytimes.com/news/your-military/2018/10/11/russia-
conducts-huge-exercise-with-its-nuclear-forces, dostęp: 1.02.2019.342 Bibliografia
Russia deploys nuclear weapon carriers in occupied Crimea – Yelchenko, Portal in-
ternetowy Unian 6.12.2018; https://www.unian.info/politics/10365714-russia-
deploys-nuclear-weapon-carriers-in-occupied-crimea-yelchenko.html,  dostęp:
16.02.2019.
Russia Military Power. Building a Military to Support Great Power Aspirations,
Defense Intelligence Agency, Waszyngton 2017; http://www.dia.mil/Portals/27/
Documents/News/Military%20Power%20Publications/Russia%20Military%20
Power%20Report%202017.pdf, dostęp: 18.03.2020.
Russian National Security Strategy, Moskwa 2015; http://www.ieee.es/Galerias/
fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/2016/Russian-National-Security-
-Strategy-31Dec2015.pdf, dostęp: 1.07.2020.
Russia’s  Military  Doctrine,  Arms  Control  Today;  https://www.armscontrol.org/
act/2000-05/russias-military-doctrine, dostęp: 7.05.2020.
Sabak J., Palowski J., Niebezpieczne gry nad Bałtykiem. NATO odpowie na prowo-
kacje Rosji?, Defence24 18.04.2016; https://www.defence24.pl/niebezpieczne-
gry-nad-baltykiem-nato-odpowie-na-prowokacje-rosji, dostęp: 13.01.2020.
Sabak J., W Rosji powstają prywatne armie, Defence24, 28.06.2014; http://www.
defence24.pl/news_w-rosji-powstaja-prywatne-armie, dostęp: 31.05.2015.
Schenkkan N., Eurasian Disunion. Why the Union Might Not Survive 2015, „Fo-
reign  Affairs”,  26.12.2014;  https://www.foreignaffairs.com/articles/arme -
nia/2014-12-26/eurasian-disunion, dostęp: 13.01.2020.
Schuman T.D., Love Letter to America, Los Angeles, 1984; https://archive.org/deta-
ils/BezmenovLoveLetterToAmerica/page/n1, dostęp: 3.11.2019.
Schwarz K-D., The Future of Deterrence, Berlin 2005; https://www.swp-berlin.org/
fileadmin/contents/products/research_papers/Microsoft_Word___S13_05_
swz_engl_ks.pdf, dostęp: 29.12.2018.
Selhorst  A.J.C.,  Russia’s  Perception  Warfare.  The  development  of  Gerasimov’s
doctrine  in  Estonia  and  Georgia  and  it’s  application  in  Ukraine,  Jaargang
185, Nummer 4, 2016; https://www.militairespectator.nl/sites/default/files/
uitgaven/inhoudsopgave/Militaire%20Spectator%204-2016%20Selhorst.pdf,
dostęp: 6.11.2020.
Sergunin A., On the Russian Military Reform: ARejoinder, „The Journal of Slavic Mi-
litary Studies”, nr 25, 2012; https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,31605,m-
pid,7,uid,50f49c3b068e2cf2,min,0,nd,1,mimetype,application%2Fpdf,/
The_Journal_of_Slavic_Military_Studies_O.pdf?f=The_Journal_of_Slavic_
Military_Studies_O.pdf, dostęp: 11.03.2020.
Shaban H., Timberg C., Dwoskin E., Facebook, Google and Twitter testified on Capitol
Hill. Here’s what they said, „Washington Post” 31.10.2017; https://www.washing-
tonpost.com/news/the-switch/wp/2017/10/31/facebook-google-and-twitter-
are-set-to-testify-on-capitol-hill-heres-what-to-expect, dostęp: 13.01.2020.
Shaw A., Technologies for NATO’s Follow-on Forces Attack Concept, Waszyngton
1986; https://ota.fas.org/reports/8630.pdf, dostęp: 12.09.2020.343 Bibliografia
Shekovtsow  A.,  The  challenge  of  Russia’s  antiinformation  warfare,  Diplomaatia,
Sonderheft,  kwiecień  2014;  http://www.diplomaatia.ee/en/#content,  dostęp:
11.05.2015.
Shelling T.C., The Strategy of Conflict, Cambridge: Harvard University Press, Lon-
dyn 1981; http://elcenia.com/iamapirate/schelling.pdf, dostęp: 29.12.2018.
Sinovets P., Russia’s 2014 Military Doctrine and beyond: threat perceptions, ca-
pabilities  and  ambitions,  Norwegian  Institute  for  Safety  and  Security  2015;
https://ud.interia.pl/html/getattach,mid,32974,mpid,9,uid,04f155ba-
6257c169,min,0,/Russias_2014_Military_Doctrine_and_beyon.pdf?f=Rus-
sias_2014_Military_Doctrine_and_beyon.pdf, dostęp: 15.04.2020.
Siwołob W., Sosnowskij M., Riealnost́ sdierżywanija, „Niezawisimaja Gazieta”
22.10.1999;  https://nvo.ng.ru/concepts/1999-10-22/reality.html,  dostęp:
15.07.2020.
Slipczenko  W.,  Wojna  buduszczego  (prognosticzeskij  analiz);  https://www.libfox.
ru/161078-vladimir-slipchenko-voyna-budushchego-prognosticheskiy-analiz.
html, dostęp: 15.09.2020.
Slipczenko W., Wojny szestogo pokolenija. Orużyje i wojennoje iskusstwo budusz-
czego, Moskwa 2002; https://velesova-sloboda.info/archiv/pdf/slipchenko-voj-
ny-shestogo-pokoleniya.pdf, dostęp: 15.09.2020.
Śliwa Z., The politico-military aspects of Russian Engagement in the Syrian Civil
War, [w:] Russia, Syria and the West: From the Aftermath of Arab Spring in the
Middle East to Radicalisation and Immigration Issues in Europe, V. Sazonov,
I. Ploom, A. Saumets (ed.), Tartu 2019.
Słowaŕ tierminow i opriedieleniĭ w  obłasti informacyonnoĭ biezopasnosti; https://
ib-bank.ru/glossary/solution/206, dostęp: 22.11.2020.
Słowaŕ wojennych tierminow , Moskwa 2000.
Słownik  terminologii  obronnej;  http://dictionary.mil.ru/folder/123102/item/
129202, dostęp: 24.09.2020.
Słownik  terminów  wojskowych  Federacji  Rosyjskiej;  http://энциклопедия.
минобороны.рф/encyclopedia/dictionary/details_rvsn.htm?id=12896@mor-
fDictionary, dostęp: 13.09.2020.
Sokov N., Evolution in Nuclear Strategy in US and Russia and its Implications in
Arms  Control,  Paryż  2003;  https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionSto-
re/_Public/37/066/37066505.pdf, dostęp: 7.05.2020.
Sokov N., Russia’s 2000 Military Doctrine, 1.10.1999; https://www.nti.org/analy-
sis/articles/russias-2000-military-doctrine, dostęp: 6.05.2020.
Sokov N., Russia’s Nuclear Doctrine, The James Martin Center for Nonproliferation
Studies  1.08.2004;  https://www.nti.org/analysis/articles/russias-nuclear-do-
ctrine, dostęp: 14.07.2020.
Sokov N., The April 1999 Russian Federation Security Council Meeting on Nuclear
Weapons, 1.06.1999; https://www.nti.org/analysis/articles/april-1999-russian-
federation-security-council-meeting-nuclear-weapons, dostęp: 7.05.2020.344 Bibliografia
Sokov  N.,  The  New,  2010  Russian  Military  Doctrine:  The  Nuclear  Angle,  
https://www.nonproliferation.org/new-2010-russian-military-doctrine,  do-
stęp: 7.05.2020.
Sokov N., The Russian Nuclear Arms Control Agenda After SORT, Arms Control
Association,  https://www.armscontrol.org/act/2003-04/features/russian-nuc-
lear-arms-control-agenda-after-sort, dostęp: 13.07.2020.
Sokov N.N., Why Russia calls a limited nuclear strike „de-escalation”, Bulletin on
the Atomic Scientists 2014; https://thebulletin.org/2014/03/why-russia-calls-
a-limited-nuclear-strike-de-escalation, dostęp: 1.02.2019.
Sorrells W.T., Downing G.R., Blakesley P.J., Pendall D.W., Walk J.K., Wallwork R.D.,
Systemic Operational Design. An Introduction, Fort Leavenworth 2005; https://
pdfs.semanticscholar.org/6893/b3a64e945adf44784c907e8bfbca84756244.
pdf, dostęp: 4.01.2020.
Soviet Nuclear Doctrine: Concept of Intercontinental and Theater War, Centralna
Agencja  Wywiadowcza  USA  1973;  https://www.cia.gov/library/readingroom/
docs/DOC_0000268107.pdf, dostęp: 17.04.2020.
Spanger H.J., Unheilige Allianz. Putin und die Werte, „Osteuropa”, 64, s. 1, 2014.
Speier R.H., Nacouzi G., Lee C.A., Moore R.M., Hypersonic Missile Nonprolifera-
tion. Hindering the Spread of a New Class of Weapons, Santa Monika 2017;
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2100/
RR2137/RAND_RR2137.pdf, dostęp: 27.09.2020.
Statement Of General Curtis M. Scaparrotti, United States Army Commander Uni-
ted  States  European  Command,  Waszyngton  2018;  https://docs.house.gov/
meetings/AS/AS00/20180315/106961/HHRG-115-AS00-Wstate-Scaparrot-
tiC-20180315.pdf, dostęp: 26.02.2019.
Stierlin  A.Je.,  Protasow  A.A.,  Kriejdin  S.W.,  Sowriemiennyje  transformacyi  kon-
cepcyj  i  siłowych  instrumientow  stratiegiczeskogo  sdierżywanija,  „Wojen-
naja  Mysl”,  Moskwa  2019;  https://vm.ric.mil.ru/Stati/item/203864,  dostęp:
24.09.2020.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, 31.12.2015, Moskwa
2015;  http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201512310038.pdf,  do -
stęp: 16.01.2019.
Strategia bezpieczeństwa narodowego Federacji Rosyjskiej, Moskwa 2015; https://
poland.mid.ru/web/polska_pl/koncepcja-polityki-zagranicznej-federacji-
rosyjskiej/-/asset_publisher/x9WG6FhjehkG/content/strategia-bezpieczenstw
a-narodowego-federacji-rosyjskiej?inheritRedirect=false, dostęp: 21.04.2020.
Stratiegiczeskogo zdżersiwaniija, „Wojennaja Mysl”, nr 7, Moskwa 2015.
Strona  internetowa  UE;  https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-
-Homepage/34226/permanent-structured-cooperation-pesco-factsheet_en,
dostęp: 26.02.2019.
Strona internetowa UE; https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-home-
page/47525/eu-develop-cyber-rapid-response-force_en, dostęp: 26.02.2019.345 Bibliografia
Strzelecki  M.,  „Uprzejmi  ludzie”  czy  „zielone  ludziki”?  Siły  Operacji  Specjalnych
Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka,
Kraków 2017; http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.deskli-
ght-f87ce22c-f7bf-4d75-845c-b5fef97d790e, dostęp: 22.04.2020.
Stubbs J., Winning A., Russia Approves Detailed Sanctions Against Turkey over
Downed  Plane,  Reuters,  1.12.2015;  https://mobile.reuters.com/article/amp/
ca/idCAKBN0TK4SD20151201, dostęp: 13.01.2020.
Summary  of  the  2018  National  Defense  Strategy  of  the  United  States  of  Ameri-
ca: Sharpening the American Military’s Competitive Edge, Waszyngton 2018;
https://dod.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/2018-National-Defense-
-Strategy-Summary.pdf, dostęp: 16.10.2019.
Sutyagin I., Atomic Accounting. A New Estimate of Russia’s Non-Strategic Nuclear
Forces,  RUSI  2012;  https://rusi.org/sites/default/files/201211_op_atomic_
accounting.pdf, dostęp: 13.07.2020.
Sutyagin  I.,  Russian  Forces  in  Ukraine,  Royal  United  Services  Institute  Briefing
Paper,  March  2015;  https://www.rusi.org/publications/other/ref:O54FDBC-
F478D8B, dostęp: 14.03.2018.
Sykulski  L.,  Rosyjska  koncepcja  wojen  buntowniczych  Jewgienija  Messnera,
„Przegląd  Geopolityczny”,  t.  11,  2015;  http://przeglad.org/wp-content/uplo-
ads/2014/12/Przeglad_Geopolityczny_tom_11.pdf, dostęp: 28.05.2015.
Tamminga O., Hybride Kriegsführung. Zur Einordnung einer aktuellen Ersche-
inungsform  des  Krieges,  Stiftung  Wissenschaft  und  Politik  Aktuell,  nr  2,
2015.
Tavenier R., Hybrid Warfare vs. Strategic Deterrence, Instytut for Peace and Secu-
rity Study; https://www.stichtingjason.nl/hybrid-warfare-vs-strategic-deterren-
ce, dostęp: 15.01.2019.
The Basic Provisions of the Military Doctrine of the Russian Federation, The Fe-
deration of American Scientists; https://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/
russia-mil-doc.html, dostęp: 6.05.2020.
The  Future  of  Russian-US  Strategic  Arms  Reductions:  START  III  and  Beyond,
Meeting  Summary,  Cambridge  2–6.02.1998;  http://www.armscontrol.ru/
transforming/day3.htm#session10, dostęp: 15.07.2020.
The Military Doctrine of the Russian Federation, approved by Russian Federation
presidential  edict  on  5  February  2010;  http://carnegieendowment.org/file -
s/2010russia_military_doctrine.pdf, dostęp: 11.11.2020.
The  National  Defense  Strategy  and  The  Nuclear  Posture  Review,  Committee  on
Armed  Services  House  of  Representatives  6.02.2018;  https://fas.org/irp/con-
gress/2018_hr/nds-npr.pdf, dostęp: 2.07.2020.
Thomas  L.,  Nation-State  Cyber  Strategies:  Examples  from  China  and  Russia;
https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/CTBSP-Exports/Cy-
berpower/Cyberpower-I-Chap-20.pdf?ver=2017-06-16-115054-850,  dostęp:
11.11.2020.346 Bibliografia
Thomas  T.L.,  Russian  Forecasts  of  Future  War,  „Military  Review”,  maj–czerwiec
2019;  https://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/
English/MJ-19/Thomas-Russian-Forecast.pdf, dostęp: 18.02.2018.
Thomas T.L., Russian Information Warfare Theory: The Consequences of August
2008, [w:] The Russian Military Today and Tomorrow:Essays in Memory of
Mary Fitzgerald, S.J. Blank, R. Weitz (red.); https://publications.armywarcolle-
ge.edu/pubs/2081.pdf, dostęp: 11.11.2020.
Thomas  T.L.,  Russian  Military  Thought:  Concepts  and  Elements,  MITRE  2019;
https://www.mitre.org/sites/default/files/publications/pr-19-1004-russian -
-military-thought-concepts-elements.pdf, dostęp: 14.07.2020.
Thomas-Noone  B.,  Tactical  nuclear  weapons  in  the  modern  nuclear  era,  Lowy
Institute  for  International  Policy  2016;  https://www.jstor.org/stable/pdf/re-
srep10188.pdf?refreqid=search%3A8b24579beeb599f33965e90ac6fa0136, do-
stęp: 23.09.2020.
Trenin D., 2014: Russia’s New Military Doctrine Tells It All, Carnegie Moscow Cen-
ter 2014; https://carnegie.ru/commentary/57607, dostęp: 7.06.2020.
Trenin D., Post-Imperium: A Eurasian Story, Waszyngton 2011; https://carnegie-
endowment.org/pdf/book/post-imperium.pdf, dostęp: 4.01.2020.
Troianovski  A.,  Sonne  P.,  Russia  is  poised  to  add  a  new  hypersonic  nuclear-
-capable  glider  to  its  arsenal,  The  Washington  Post  26.12.2018;  https://
www.washingtonpost.com/world/europe/russia-is-poised-to-add-a-new-
hypersonic-nuclear-warhead-to-its-arsenal/2018/12/26/e9b89374-0934-
11e9-8942-0ef442e59094_story.html, dostęp: 23.09.2020.
Trubnikow  S.,  Informacyonno-psichołogiczeskaja  wojna,  Krasnaja  Wiesna
17.10.2015; https://rossaprimavera.ru/article/stanovlenie-sistemy-sovetskoy-
agitacii-i-propagandy-1918-1924-gg, dostęp: 11.11.2020.
Truffer P., A long way: Russian military reform – Part 1; https://www.offiziere.
ch/?p=35498, dostęp: 10.03.2020.
Trulock N., III, Emerging Technologies and Future War: A Soviet View, [w:] A.W. Mar-
shall i C. Wolf, Jr., The Future Security Environment, Report of the Future Se-
curity Environment Working Group submitted to the Commission on Integrated
Long-Term  Strategy,  Waszyngton  1988;  http://albertwohlstetter.com/CILTS/
FSE/19881000-CILTS-FutureSecurityEnvironment.pdf, dostęp: 10.09.2020.
Tu-160 Blackjack Strategic Bomber, portal Air Force; https://www.airforce-techno-
logy.com/projects/tu160, dostęp: 19.03.2020.
Tucker P., Russia Will Challenge US Military Superiority in Europe by 2025: US
General,  Portal  Defense  One,  8.03.2018;  https://www.defenseone.com/thre-
ats/2018/03/russia-will-challenge-us-military-superiority-europe-2025-us-
general/146523, dostęp: 23.01.2019.
US Nuclear Posture Review, Waszyngton 2028; https://media.defense.gov/2018/
Feb/02/2001872886/-1/-1/1/2018-NUCLEAR-POSTURE-REVIEW-FINAL-
-REPORT.PDF, dostęp: 6.09.2020.347 Bibliografia
Van der Putten F-P., Meijnders M., Rood J., Deterrence as a security concept aga-
inst  non-traditional  threats,  Hague  2015;  https://www.clingendael.org/sites/
default/files/pdfs/deterrence_as_a_security_concept_against_non_ traditio-
nal_threats.pdf, dostęp: 28.12.2018.
Ven  Bruusgaard  K.,  Russian  Strategic  Deterrence,  Survival,  Volume  58,  2016;
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00396338.2016.1207945?ne-
edAccess=true, dostęp: 18.04.2020.
Vershbow  A.R.,  Breedlove  P.M.,  Permanent  Deterrence.  Enhancements  to  the
US  Military  Presence  in  North  Central  Europe,  Atlantic  Council  2019;
https://uc17dd717f2af0bd457ef3715f9b.dl.dropboxusercontent.com/
cd/0/get/Abd_TeE3Cfw85pGBJmhLQ14CcJ9QdVubkH91QXWvOkhpFey-
zvTS9EUc2ELalDC2iRceB_oSWFl7TJZ2BzqyeOJ05m9eDkNrFAbHs6vg-
0yRdWE0p1jaV01VJ7uIXOtpRuc/file?dl=1#, dostęp: 20.02.2019.
Vershbow A.R., Breedlove P.M., Permanent Deterrence. Enhancements to the US
Military Presence in North Central Europe. Preview, Atlantic Council 2018;
https://www.atlanticcouncil.org/images/publications/Permanent-Deterrenc-
e-Enhancements-to-the-US-Military-Presence-in-North-Central-Europe.pdf,
dostęp: 26.02.2019.
Watts B.D., Precision Strike: An Evolution. The world once thought guided muni-
tions were the future of warfare. The truth has been more complicated, The
National  Interest  2.11.2013;  https://nationalinterest.org/commentary/preci-
sion-strike-evolution-9347, dostęp: 7.09.2020.
Watts B.D., The Maturing Revolution in Military Affairs (Pt. 1), Center for Security
Studies 2011; https://ethz.ch/content/specialinterest/gess/cis/center-for-secu-
rities-studies/en/services/digital-library/articles/article.html/162685,  dostęp:
7.09.2020.
Watts  D.,  Six  Decades  Ofguided  Munitions  and  Battle  Networks:  Progress  and
Prospects,  Waszyngton  2007;  https://csbaonline.org/uploads/document-
s/2007.03.01-Six-Decades-Of-Guided-Weapons.pdf, dostęp: 7.09.2020.
Weitz R., Managing Multi-domain and Hypersonic Threats to NATO, ICDS w Es-
tonii 24.04.2020; https://icds.ee/en/managing-multi-domain-and-hypersonic-
threats-to-nato, dostęp: 23.09.2020.
Władimirow W., Galpierowicz D., Putin utwierdił princypy jadiernogo otwieta na
wniesznije ugrozy, Gołos Amieriki 3.06.2020; https://www.golos-ameriki.ru/a/
russia-new-nuclear-doctrine/5447503.html, dostęp: 20.07.2020.
Wohlstetter A., The Delicate Balance of Terror, Santa Monica 1958; http://alber-
twohlstetter.com/writings/19581200-AW-DelicateBalanceOfTerror-Unabrid-
ged.pdf, dostęp: 29.12.2018.
Wojennaja doktrina Rossijskoj fiedieracyi, Moskwa 2000; http://www.ng.ru/poli-
tics/2000-04-22/5_doktrina.html, dostęp: 7.05.2020.
Wojennaja doktrina Rossijskoj Fiedieracyi, Moskwa 2014; http://static.kremlin.ru/
media/events/files/41d527556bec8deb3530.pdf, dostęp: 13.07.2020.348 Bibliografia
Wojna  buduszczego  (prognosticzeskij  analiz);  http://www.avnrf.ru/index.php/
component/search/?searchword=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE-
%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B-
D%D0%B0%D1%8F%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0&se-
archphrase=all&Itemid=101, dostęp: 6.11.2020.
Wolkov B., Balatsk G., Changes in Russia’s Military and Nuclear Doctrine, Los Ala-
mos  National  Laborator;  https://permalink.lanl.gov/object/tr?what=info:lanl-
-repo/lareport/LA-UR-12-23486, dostęp: 7.05.2020.
Wołodin W., Niejadiernoje sdierżywanije woboronnoj politikie Rossii; http://inter-
trends.ru/old/thirty-second/Volodin.pdf, dostęp: 24.09.2020.
Woolf A.F., Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles:
Backgroundand  Issues,  Congressional  Research  Service,  Waszyngton  2020;
https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf, dostęp: 27.09.2020.
Woolf A.F., Nonstrategic Nuclear Weapons, Waszyngton 2020; https://fas.org/sgp/
crs/nuke/RL32572.pdf, dostęp: 1.07.2020.
Woolf A.F., Russia’s Nuclear Weapons: Doctrine, Forces, and Modernization, Wa-
szyngton 2020; https://fas.org/sgp/crs/nuke/R45861.pdf, dostęp: 2.07.2020.
Wozmożnosti  rakietnych  wojsk  i  artillerii  Suchoputnych  wojsk  prodołżajut
powyszat́sia,  Minoborony  Rossii;  https://function.mil.ru/news_page/coun-
try/more.htm?id=11570024@egNews, dostęp: 22.09.2020.
Yost D.S., Russia and Arms Control for Non-Strategic Nuclear Forces, [w:] Larsen
J.A., Klingenberger K.J., Controlling Non-Strategic Nuclear Weapons Obstac-
les  and  Opportunities,  Colorado  Springs  2001;  https://www.hsdl.org/?vie-
w&did=437782, dostęp: 14.07.2020.
Yost D.S., Russia’s non-strategic nuclear forces, International Affairs, v. 77, #3, 2001,
pp.  531–551;  https://pdfs.semanticscholar.org/0696/eb2acc810a054dbd8f-
904f4e88d5e8e06f3d.pdf, dostęp: 14.07.2020.
Zdrodowski B., Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Wyda-
nie  szóste,  Warszawa  2008;  https://docplayer.pl/1120197-Akademia-obrony-
narodowej-wydzial-strategiczno-obronny-slownik-terminow-z-zakresu-
bezpieczenstwa-narodowego.html, dostęp: 16.01.2019.
Zellman A., Proxy Warfare by Andrew Mumford. Oxford, UK, Polity Press, 2013;
https://www.researchgate.net/profile/Ariel_Zellman/publication/263510582_  
Proxy_Warfare_by_Andrew_Mumford_Oxford_UK_Polity_Press_2013_
180_pp_1995/links/5acc9fcc4585151e80ac1672/Proxy-Warfare-by-Andrew-
Mumford-Oxford-UK-Polity-Press-2013-180-pp-1995.pdf?origin=publication_
detail, dostęp: 13.01.2020.
Zetter K., Inside the cunning, unprecedented hack of Ukraine’s power grid, Wired
8.03.2017;  https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-
hack-ukraines-power-grid, dostęp: 13.01.2020.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Polityka Federacji Rosyjskiej w reg...

20.00 zł 40.00 zł Cena netto: 19.05 zł

Siły powietrzne Federacji Rosyjskie...

12.00 zł 48.00 zł Cena netto: 11.43 zł

Perspektywy zagrożeń dla bezpieczeń...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Bezpieczeństwo międzynarodowe w asp...

61.20 zł 68.00 zł Cena netto: 58.29 zł

Polityka Federacji Rosyjskiej i jej...

62.10 zł 69.00 zł Cena netto: 59.14 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i e...

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Zagrożenia Federacji Rosyjskiej i b...

45.00 zł 50.00 zł Cena netto: 42.86 zł

Wielowymiarowy charakter bezpieczeń...

53.10 zł 59.00 zł Cena netto: 50.57 zł

Rywalizacja Federacji Rosyjskiej na...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Polska i bezpieczeństwo międzynarod...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Dominacja strategiczna w środowisku...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Najczęściej kupowane