• Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

Rynek papierów wartościowych. Wydanie 7

 • Autor: Witold Bień
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7251-826-2
 • Data wydania: 2007
 • Liczba stron/format: 360/B5
 • Oprawa: twarda

Cena detaliczna

 • 55.00 zł

  49.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 49.50 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Posługiwanie się papierami wartościowymi wymaga przede wszystkim bliższej znajomości ich istoty i funkcji oraz zasad obrotu nimi. Tym właśnie zagadnieniom poświęcone jest kolejne wydanie książki, w której scharakteryzowano najczęściej występujące walory, jakimi są obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne, bony pieniężne, akcje, weksle i czeki oraz te prawa pochodne, których cena zależy od ceny określonego papieru wartościowego. Istotną część opracowania stanowi także charakterystyka funkcjonowania rynku lokacyjnych papierów wartościowych, ze szczególnym uwzględnieniem rynku giełdowego oraz dokonywanych na nim operacji.

Opracowanie ma na celu zapoznanie Czytelnika z rodzajami, funkcjami i sposobami posługiwania się papierami wartościowymi w praktyce. Nie ma ono zatem charakteru komentarza prawnego. W treści wskazano jednak podstawowe przepisy regulujące emitowanie i obrót papierami wartościowymi w Polsce według stanu na koniec stycznia 2007 roku, do których Czytelnik może sięgnąć w razie potrzeby bardziej szczegółowego zapoznania się z określonymi rozwiązaniami prawnymi.

Spis treści:

Od autora

Rozdział 1. Wprowadzenie

1. Istota i rodzaje papierów wartościowych
2. Funkcje papierów wartościowych

Rozdział 2. Charakterystyka lokacyjnych papierów wartościowych

Rozdział 3. Obligacje


1. Pojęcie i znaczenie obligacji
2. Klasyfikacja obligacji według rodzajów
3. Obligacje państwowe (skarbowe)
4. Obligacje samorządowe (komunalne)
5. Obligacje przedsiębiorstw
6. Listy zastawne
7. Wartość (cena) i efektywna stopa oprocentowania obligacji
8. Zasady emisji obligacji w Polsce
9. Emitenci obligacji w Polsce

Rozdział 4. Krótkoterminowe papiery dłużne

1. Pojęcie i funkcje krótkoterminowych papierów dłużnych
2. Bony skarbowe
3. Bony (certyfikaty) bankowe
4. Bony pieniężne (komercyjne) przedsiębiorstw

Rozdział 5. Akcje

1. Pojęcie i znaczenie akcji
2. Klasyfikacja akcji według rodzajów
3. Uprawnienia akcjonariusza
4. Kontrolny pakiet akcji
5. Zasady emisji akcji
6. Sponsorowana emisja akcji
7. Wartość (cena) akcji
8. Podział akcji (split)
9. Prawo poboru akcji
10. Prawa do nowych akcji (PDA)
11. Kwity depozytowe (ADR’y, GDR’y)
12. Warranty na akcje
13. Wskaźniki rynku kapitałowego
14. Wykup własnych akcji z zysku w celu ich umorzenia

Rozdział 6. Rynek kolacyjnych papierów wartościowych

1. Pojęcie i charakterystyka rynku lokacyjnych papierów wartościowych
2. Uczestnicy rynku lokacyjnych papierów wartościowych
3. Fundusze powiernicze (inwestycyjne)
4. Ryzyko na rynku papierów wartościowych
5. Ocena wiarygodności emitentów (rating)
6. Charakterystyka giełd papierów wartościowych
7. Ogólne zasady funkcjonowania giełd papierów wartościowych
8. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
9. Podstawowe operacje giełdowe
10. Systemy notowań kursów na giełdach
11. Zasady zawierania transakcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
12. Syntetyczne indeksy giełdowe
13. Depozytowy system obrotu papierami wartościowymi
14. Rynki pozagiełdowe papierów wartościowych

Rozdział 7. Weksel

1. Pojęcie weksla
2. Rodzaje i funkcje weksla
3. Elementy składowe weksla i jego klauzule
4. Przenoszenie praw z weksla
5. Bankowe dyskonto weksli
6. Zapłata i zwrotne dochodzenie należności wekslowej
7. Wykorzystanie weksli w płatnościach z tytułu handlu zagranicznego
8. Weksel jako narzędzie kredytów finansowych
9. Wykorzystanie funkcji gwarancyjnej weksla
10. Weksel jako wkład kapitałowy do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
11. Nadużycia wekslowe

Rozdział 8. Czeki

1. Pojęcie i funkcje czeku
2. Elementy składowe czeku
3. Rodzaje czeków
4. Zapłata i zwrotne dochodzenie należności czekowej
5. Wykorzystanie czeków w płatnościach z tytułu handlu zagranicznego
6. Nadużycia w obrocie czekowym

Słowniczek niektórych określeń występujących w obrocie papierami wartościowymi

Indeks

Witold Bień
(1927-2018). Prof. dr hab., przez ponad pół wieku wykładał w Szkole Głównej Handlowej. Jego dorobek naukowy to m.in. ponad 360 publikacji poświęconych rachunkowości, bankowości, analizie finansowej oraz finansom przedsiębiorstwa. W latach 1973-1980 sprawował funkcję prezesa Narodowego Banku Polskiego, zaś od 1981 r. do 1987 r. był pierwszym zastępcą Ministra Finansów. Był członkiem honorowym Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a jako biegły rewident zasiadał w Radzie Regionalnego Oddziału PIBR w Warszawie. Samorząd biegłych rewidentów odznaczył go w 2012 r. Medalem PIBR.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane