• Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

Rynek funduszy inwestycyjnych w Polsce

 • Autor: Artur A. Trzebiński Tomasz Miziołek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-795-7
 • Data wydania: 2018
 • Liczba stron/format: 474/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 69.00 zł

  62.10 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Pierwsza książka poświęcona w całości rynkowi funduszy inwestycyjnych w Polsce. Autorzy przedstawili w niej aspekty prawne, rozwój instytucjonalny, rozwój jakościowy (w tym technologiczny), rozwój ilościowy oraz znaczenie funduszy na polskim rynku finansowym i w gospodarce. Omówili także zagadnienia istotne przy inwestowaniu w fundusze - ich wyniki inwestycyjne (w tym efektywność funduszy), powtarzalność wyników oraz koszty związane z uczestnictwem w funduszach. Książka zainteresuje uczestników rynku funduszy inwestycyjnych, zarówno klientów, jak i zarządzających.


Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Zmiany w otoczeniu prawnym funduszy inwestycyjnych

1.1. Kwiecień 1991 – styczeń 1998
1.2. Luty 1998 – luty 2001
1.3. Marzec 2001 – czerwiec 2004
1.4. Lipiec 2004 – grudzień 2008
1.5. Styczeń 2009 – styczeń 2013
1.6. Luty 2013 – maj 2016
1.7. Czerwiec 2016 – grudzień 2017

Rozdział 2. Rozwój instytucjonalny rynku funduszy inwestycyjnych

2.1. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych
2.1.1. Regulacje prawne
2.1.2. Zmiany instytucjonalne
2.1.3. Współpraca z innymi podmiotami
2.1.4. Sytuacja finansowa i wyniki finansowe
2.2. Spółki zarządzające aktywami (asset management)
2.3. Depozytariusze
2.4. Agenci transferowi
2.5. Dystrybutorzy tytułów uczestnictwa
2.6. Organy nadzorcze
2.7. Izby samorządowe branży funduszy inwestycyjnych
2.8. Pozostałe podmioty

Rozdział 3. Rozwój jakościowy rynku funduszy inwestycyjnych

3.1. Oferta produktowa – polityka inwestycyjna i metody zarządzania portfelem
3.2. Oferta produktowa – konstrukcje prawne oraz inne produkty i usługi
3.3. Produkty i usługi oferowane w ramach systemu emerytalnego
3.4. Wizerunek funduszy inwestycyjnych
3.5. Ochrona uczestników funduszy inwestycyjnych
3.6. Wpływ zmian technologicznych na rynek funduszy inwestycyjnych

Rozdział 4. Zmiany ilościowe na rynku funduszy inwestycyjnych

4.1. Liczebność funduszy inwestycyjnych
4.2. Uczestnicy funduszy inwestycyjnych
4.3. Aktywa netto funduszy inwestycyjnych
4.4. Przepływy kapitału w funduszach inwestycyjnych
4.5. Lokaty funduszy inwestycyjnych

Rozdział 5. Wyniki inwestycyjne funduszy i koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

5.1. Wyniki inwestycyjne
5.2. Umiejętności zarządzających i powtarzalność wyników inwestycyjnych
5.3. Koszty uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych

Rozdział 6. Znaczenie funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym i w polskiej gospodarce


6.1. Znaczenie funduszy inwestycyjnych na rynku finansowym
6.1.1. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na rynku instrumentów dłużnych
6.1.2. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na rynku instrumentów udziałowych
6.1.3. Zaangażowanie funduszy inwestycyjnych na rynku instrumentów zbywanych przez instytucje wspólnego inwestowania
6.1.4. Certyfikaty inwestycyjne funduszy zamkniętych na GPW w Warszawie
6.2. Znaczenie funduszy inwestycyjnych w gospodarce
6.2.1. Aktywa funduszy inwestycyjnych w systemie emerytalnym (III filar )
6.2.2. Aktywa funduszy inwestycyjnych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych
6.2.3. Znaczenie określonych grup funduszy inwestycyjnych w wybranych sektorach gospodarki

Zakończenie
Spis ilustracji i schematów
Spis tabel
Spis wykresów
Bibliografia

» Portret polskiego rynku funduszy inwestycyjnych, www.obserwatorfinansowy.pl
» Krótka historia funduszy, www.parkiet.com


Prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska:

Recenzowana książka wypełnia aktualnie istniejącą lukę w polskim piśmiennictwie ekonomicznym z problematyki funduszy inwestycyjnych. Brak jest publikacji, która obejmowałaby tak szeroki kontekst ich funkcjonowania oraz różnorodne aspekty ich oddziaływania, zarówno - prawne, instytucjonalne, ilościowe i jakościowe, a także charakteryzowałyby znaczenie na rynku finansowym i w skali gospodarki jako całości. Wszystkie powyższe kwestie Autorzy zaprezentowali w relatywnie długim horyzoncie analizy, obejmującym cały okres egzystencji funduszy inwestycyjnych na polskim rynku finansowym, tj. od początku ich powstania do 2017 roku.

Artur A. Trzebiński
doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finanse, adiunkt w Katedrze Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Książki tego autora

Tomasz Miziołek
profesor nadzwyczajny na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, prowadzi zajęcia na kierunkach Międzynarodowe stosunki gospodarcze i Finanse międzynarodowe oraz prowadzi badania naukowe dotyczące głównie instytucji wspólnego inwestowania (zwłaszcza funduszy inwestycyjnych i funduszy ETF) i indeksów finansowych.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane