• Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania

Rozwój Polski Wschodniej. Ograniczenia i wyzwania

 • Autor: Bartosz Jóźwik Mariusz Sagan redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-667-0
 • Data wydania: 2012
 • Liczba stron/format: 200/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 43.00 zł

  21.50 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21.50 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem niniejszej książki jest zaprezentowanie procesu zmian zachodzących w tym regionie naszego kraju, przede wszystkim w ostatniej dekadzie, oraz wyzwań stojących przed Polską Wschodnią w obliczu planowanych zmian w polityce spójności Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Wschodnia część Polski zostanie z dużym prawdopodobieństwem zasilona wyższymi transferami w porównaniu z budżetem 2007-2013, zatem zasadne staje się podjęcie próby sformułowania rekomendacji dla polityki gospodarczej kraju, w celu przyspieszenia rozwoju tego regionu.

Zaprezentowane w pracy rozważania z pewnością nie wyczerpują całego katalogu problemów, uwarunkowań i wyzwań rozwojowych stojących przed Polską Wschodnią do 2020 roku. Zakładamy jednak, iż książka będzie stanowiła inspiracje zarówno do dalszych, pogłębionych badań, jak też okaże się przydatna podczas przygotowywania założeń dla nowego okresu programowania na lata 2014-2020, zwłaszcza w procesie budowania programów regionalnych przez samorządy województw (nie tylko ze wschodniej części kraju), ale także tworzenia ram wsparcia w ramach nowego, centralnie zarządzanego programu wsparcia rozwoju Polski Wschodniej.

Spis treści:

Wprowadzenie
Bartosz Jóźwik, Mariusz Sagan

1. Wzrost gospodarczy i konkurencyjność województw Polski Wschodniej na tle regionów Unii Europejskiej
Bartosz Jóźwik

1.1. Historyczne uwarunkowania rozwoju gospodarczego województw Polski Wschodniej
1.2. Województwa Polski Wschodniej na tle wybranych regionów Unii Europejskiej
1.3. Konkurencyjność jako główny kierunek rozwoju województw Polski Wschodniej w obecnej europejskiej perspektywie finansowej
Podsumowanie

2. Miasta wojewódzkie Polski Wschodniej i ich potencjał rozwojowy
Mariusz Sagan

2.1. Potencjał gospodarczy
2.2. Potencjał akademicki
2.3. Potencjał samorządu
2.4. Potencjał środowiska kultury oraz turystyczny
2.5. Ocena potencjału Lublina, Białegostoku, Olsztyna, Rzeszowa i Kielc
Podsumowanie

3. Polska Wschodnia w polityce spójności Unii Europejskiej
Joanna Szafran

3.1. Województwa Polski Wschodniej najbiedniejszymi regionami UE w latach 2004–2006
3.2. Wdrażanie polityki spójności w latach 2007–2013 w Polsce Wschodniej
3.3. Polska Wschodnia w polityce spójności po 2013 r.
Podsumowanie

4. Znaczenie kulturowych uwarunkowań rozwoju Polski Wschodniej
Katarzyna Sołkowicz

4.1. Tożsamość kulturowa a rozwój
4.2. Rola uwarunkowań historycznych
4.3. Wielokulturowość Polski Wschodniej w kształtowaniu potencjału rozwojowego
4.4. Znaczenie kultury innowacyjnej w rozwoju regionu Polski Wschodniej
Podsumowanie

5. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej
Teresa Szot-Gabryś

5.1. Znaczenie przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym. Poziom rozwoju przedsiębiorczości w regionie Polski Wschodniej
5.2. Warunki do rozwoju przedsiębiorczości w Polsce Wschodniej
5.3. Warunki do podjęcia działalności gospodarczej – perspektywa przedsiębiorcy
5.4. System wsparcia przedsiębiorczości i sektora MMSP
Podsumowanie

6. Rozwój przedsiębiorczości i sektora MMSP w Polsce Wschodniej
Krystyna Leszczewska

6.1. Regionalne uwarunkowania przedsiębiorczości
6.2. Charakterystyka społeczno-ekonomiczna regionów Polski Wschodniej
6.3. Przedsiębiorczość w regionach Polski Wschodniej
6.4. Struktury klastrowe w rozwoju przedsiębiorczość
Podsumowanie

7. Przemiany strukturalne oraz zmiany wydajności w rolnictwie Polski Wschodniej
Anna Nowak

7.1. Znaczenie przemian w rolnictwie
7.2. Potencjał produkcyjny rolnictwa Polski Wschodniej
7.3. Przemiany strukturalne w rolnictwie
7.4. Wydajność czynników produkcji

8. Kluczowe elementy infrastruktury ochrony środowiska na obszarach wiejskich Polski Wschodniej
Małgorzata Dolata

8.1. Infrastruktura ochrony środowiska w polityce ochrony środowiska Unii Europejskiej
8.2. Infrastruktura ochrony środowiska obszarów wiejskich województw Polski Wschodniej
Podsumowanie

9. Rozwój sektora usług jako czynnik stymulujący zmiany strukturalne w Polsce Wschodniej
Elżbieta Skąpska

9.1. Ekspansja usług i jej uwarunkowania
9.2. Kierunki wzrostowe sektora usług w Polsce – wytyczne dla podregionów
Podsumowanie

Bibliografia

Noty o autorach

prof. dr hab. Teresa Pakulska, SGH:

Wskazana problematyka dotycząca rozwoju Polski Wschodniej, wprawdzie jest podnoszona w polskiej literaturze, lecz zazwyczaj fragmentarycznie, tj. w kontekście całej polskiej gospodarki lub przez pryzmat wybranych problemów. Uwarunkowania rozwoju Polski Wschodniej mające swój geograficzny i historyczny wymiar wywarły istotny wpływ na obecną sytuację społeczno-gospodarczą, której ocena, z punktu widzenia wyzwań rozwojowych i oceny skuteczności dotychczasowych rozwiązań wobec tej części Polski, uzasadnia podjęcie naukowego opracowania w postaci przygotowanej monografii (…) Autorzy przybliżają czytelnikom różne interesujące aspekty rozwoju gospodarki Polski Wschodniej; dużym walorem pracy są też aktualne dane statystyczne opisujące sytuację ekonomiczną tego regionu.

Bartosz Jóźwik

Mariusz Sagan redakcja naukowa

doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Biznesu Międzynarodowego Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Absolwent UMCS i SGH. Autor i współautor ponad 50 publikacji, w tym artykułów w czasopismach amerykańskich i brytyjskich. Zainteresowania naukowe: zarządzanie strategiczne w biznesie międzynarodowym, kulturowe uwarunkowania decyzji konsumentów, najlepsze praktyki biznesowe.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane