• Rola uczelni w regionie

Rola uczelni w regionie

 • Autor: Anna Marszałek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-221-4
 • Data wydania: 2010
 • Liczba stron/format: 272/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 50.00 zł

  25.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 25.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Celem książki jest ukazanie, jak instytucje szkolnictwa wyższego wpływają na zwiększanie potencjału rozwojowego regionów, w których są zlokalizowane. W erze gospodarki opartej na wiedzy uniwersytety stoją przed wieloma wyzwaniami, z którymi muszą się zmierzyć, by aktywnie uczestniczyć w jej budowaniu.

W publikacji autorka wskazała, przy wykorzystaniu jakich instrumentów oraz zastosowaniu jakich procedur ośrodki akademickie mogą stymulować kształtowanie się zachowań przedsiębiorczych wśród własnych studentów – a później absolwentów – na rynku pracy.

Spis treści:

Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Polityka edukacyjna Unii Europejskiej w sektorze szkolnictwa wyższego
 
1.1. Etapy budowania współpracy europejskiej w zakresie polityki edukacyjnej
1.2. Charakterystyka procesu bolońskiego z perspektywy tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego
1.3. Próba oceny procesu bolońskiego
1.4. Instrumenty służące zwiększaniu konkurencyjności ośrodków akademickich na arenie międzynarodowej
1.5. Proces boloński a wyzwania gospodarki opartej na wiedzy
 
Rozdział 2. Wiedza i innowacyjność jako wiodące determinanty sukcesu
 
2.1. Znaczenie wiedzy jako nowego czynnika wzrostu gospodarczego
2.1.1. Budowanie podstaw społeczeństwa wiedzy
2.1.2. Charakterystyka gospodarki opartej na wiedzy
2.2. Strategia Lizbońska jako wyraz orientacji Unii Europejskiej ku tworzeniu wiedzy, kreowaniu innowacyjności oraz generowaniu wzrostu gospodarczego
2.3. Zagadnienia innowacyjności w kontekście tworzenia polityki innowacyjnej Unii Europejskiej
2.3.1. Istota narodowych systemów innowacji (NSI) i modele ich realizacji
2.3.2. Kształtowanie polityki innowacyjnej na szczeblu regionalnym
 
Rozdział 3. Kreowanie społeczno-ekonomicznego potencjału rozwojowego regionu
 
3.1. Charakterystyka regionów jako kluczowych podmiotów polityki regionalnej
3.1.1. Zdefiniowanie pojęcia „region” w różnych dyscyplinach naukowych
3.1.2. Nomenklatura NUTS jako europejski system statystycznej klasyfikacji regionów
3.1.3. Koncepcje teoretyczne wyjaśniające przyczyny występowania zróżnicowań regionalnych
3.1.4. Miejsce regionu uczącego się w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy
3.1.5. Pozycja Krakowa – regionalnego ideopolis w procesie tworzenia regionu wiedzy
3.2. Znaczenie regionalnego systemu innowacji (RSI) w procesie zwiększania konkurencyjności regionu
3.3. Funkcjonowanie RSI w różnych typach regionów i ich rola w kreowaniu innowacyjności
3.4. Charakterystyka regionalnej strategii innowacji na przykładzie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2005–2013 (wybrane aspekty)
 
Rozdział 4. Miejsce uniwersytetu w kreowaniu procesów kształcenia w regionie
 
4.1. Rola ośrodka akademickiego w gospodarce opartej na wiedzy
4.2. Budowanie konsorcjów edukacyjnych jako wyraz współpracy pomiędzy ośrodkami uniwersyteckimi
4.3. Nowe wyzwania stojące przed uniwersytetami w XXI wieku
4.3.1. Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych
4.3.2. Budowanie struktury kompetencji wśród studentów i absolwentów
4.3.3. Uniwersytet przedsiębiorczy jako odpowiedź na nowy paradygmat nauczania w kierunku edukacji przedsiębiorczej
4.4. Rola instytucji edukacyjnych w tworzeniu potencjału regionów uczących się
 
Rozdział 5. Mechanizmy transferu wiedzy pomiędzy światem nauki a gospodarką
 
5.1. Czynniki determinujące proces transferu wiedzy i technologii
5.2. Ośrodek uniwersytecki jako katalizator rozwoju ekonomicznego regionu
5.3. Stymulowanie zachowań przedsiębiorczych przy wykorzystaniu uniwersyteckich firm typu spin-off
5.4. Ograniczanie ryzyka prowadzenia działalności w obrębie funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości
 
Podsumowanie
 
Bibliografia
 
Spis rysunków
 
Spis tabel

prof. UJ dr hab. Barbara Krauz-Mozer:

(...) oryginalnie opracowana, wypełnia lukę w literaturze szeroko rozumianych nauk o polityce i popularyzuje zarazem mało znany w Polsce – a dominujący w innych rozwiniętych państwach Unii Europejskiej – temat dyskusji publicznych, w których rozważane są ewentualne kierunki, w jakich powinna zmierzać polityka edukacyjna Unii, jeżeli czynnikiem przesądzającym o przyszłości Europy ma być budowa społeczeństwa opartego na wiedzy.

Anna Marszałek

doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2009). W roku akademickim 2007–2008 była stypendystką Funduszu im. Adama Krzyżanowskiego przyznawanego przez Fundację Kulturalną Rodziny Pruszyńskich w Lichtensteinie. W 2009 roku zdobyła Małopolskie Stypendium Doktoranckie przyznane w ramach działania 2.6. „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy” ZPORR 2004–2006. Podczas studiów doktoranckich przebywała na stypendium naukowo-badawczym na Uniwersytecie w Karlsruhe w Badenii-Wirtembergii. Ma na swoim koncie monografie oraz wiele artykułów poświęconych roli ośrodków akademickich w gospodarce opartej na wiedzy. Członek w zespole zajmującym się przygotowaniem i wdrażaniem Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) w Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej Edukacja i Kultura.


Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane