• Rodzina w mediach. Media w rodzinie

Rodzina w mediach. Media w rodzinie

 • Autor: Małgorzata Sitarczyk redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-772-1
 • Data wydania: 2013
 • Liczba stron/format: 194/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 42.00 zł

  21.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 21.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Rodzina polska XXI wieku przeżywa zmiany i trudności w wymiarze, jaki trudno było wcześniej przewidzieć. Problemy te są konsekwencją dynamicznego rozwoju cywilizacyjnego w XX wieku i dotyczą jej istoty, struktury, modelu funkcjonowania, zwłaszcza zadań, z których szczególne miejsce zajmują szeroko rozumiane funkcje wychowawcze. Przyczyn owych zmian i trudności należy poszukiwać w różnych obszarach życia: od przemian cywilizacyjnych, przez postęp kulturowy, gospodarczy, ekonomiczny, technologiczny po zmiany w sferze moralnej i egzystencjalnej. Nie bez znaczenia dla funkcjonowania rodziny pozostają takie zjawiska, jak proces postindustrializacyjny i urbanizacyjny oraz dynamiczny postęp naukowy, który powodując liczne zmiany w systemie wartości, kreując przy tym nowe potrzeby człowieka, wymusza nową jakość życia jednostki i funkcjonowania rodziny. Celem opracowania jest inspirowanie do refleksji nad związkami pomiędzy różnymi wymiarami funkcjonowania rodziny a oddziaływaniem mediów na jednostkę i jej styl życia. W książce została przedstawiona wieloaspektowa analiza rodziny w kategoriach twórcy i odbiorcy treści medialnych. Autorzy szukają w niej odpowiedzi na pytania: Czy media zmieniały rodzinę? Jak, w jaki sposób, dlaczego i po co?

Spis treści:
 
Wstęp
 
CZĘŚĆ I. RODZINA W MEDIACH
 
Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas
Wirtualna relacja eurosieroty z eurorodzicem. Komunikacja w rodzinie drogą mediów elektronicznych
 
Wprowadzenie
Zjawisko eurosieroctwa
Media elektroniczne jako środek komunikacji
Wirtualna relacja międzyludzka
Komunikacja za pośrednictwem komputera (CMC) – zagrożenia
Komunikacja za pośrednictwem komputera – szanse i zagrożenia szansą
Podsumowanie
 
Sylwia Seul
Specyfika twórczości blogowej dziewcząt i chłopców
 
Wprowadzenie – aspekty rozwojowe adolescenta
Blogosfera i nastolatek
Treści przytaczane przez dziewczęta i chłopców
Różnice w treści notek z blogów dziewcząt i chłopców
Podsumowanie
 
Anita Kozłowska
Falsyfikacja jednostki ludzkiej na przykładzie kreowania wizerunku mężczyzny w komercyjnej reklamie telewizyjnej
 
Wprowadzenie
Tradycyjny paradygmat męskości
Nowy paradygmat męskości
Zakończenie
 
Ewa Łaskarzewska
Medialny wizerunek osób niepełnosprawnych i ich rodzin
 
Wprowadzenie. Media w XXI wieku i ich wpływ na odbiorcę
Rodzina osoby z niepełnosprawnością i jej wizerunek medialny
Wybrane wizerunki medialne niepełnosprawnych i ich rodzin
Podsumowanie
 
Iwona Ulfi k-Jaworska, Małgorzata Dziuba
Korzystanie z pornografi i internetowej a oczekiwania wobec przyszłego małżeństwa
 
Pornografia internetowa
Oczekiwania wobec małżeństwa
Metody badawcze
Osoby badane
Wyniki badań
Dyskusja wyników
 
Część II. RODZINA W MEDIACH
 
Małgorzata Sitarczyk
Dzieciństwo przed telewizorem. Konfrontacja poglądów rodziców i nauczycielek przedszkoli
 
Wprowadzenie
Zadania rozwojowe w wieku przedszkolnym a telewizyjny styl życia współczesnych rodzin
Telewizja jako środowisko wychowawcze. Szanse i zagrożenia dla rozwoju dziecka
Dzieciństwo przed telewizorem. Dane statystyczne
Problem i wyniki badań
Zakończenie
 
Agata Siwek-Szczepanik
Młode pokolenie – uzależnione od mass mediów?
 
Wprowadzenie
Rozwój mass mediów
Zagrożenia i korzyści płynące z istnienia mass mediów
Podsumowanie
 
Anna Siudem
Osobowościowe uwarunkowania uzależnienia od Internetu wśród młodzieży
 
Wprowadzenie
Koncepcja osobowości według P.T. Costy i R.R. McCrae
Uzależnienie od Internetu
Metodologia badań własnych
Analiza wyników badań
Zakończenie
 
Ireneusz Siudem
Preferencje gier komputerowych zawierających przemoc a cechy osobowości gracza
 
Wprowadzenie
Założenia teoretyczne
Założenia badawcze
Metody badań
Osoby badane
Prezentacja i analiza wyników badań
Wnioski końcowe
 
Beata Miechowicz
Uzależnienie od Internetu – przegląd badań empirycznych uwzględniający cechy społeczno-demograficzne
 
Wprowadzenie
Analiza dostępnych badań empirycznych
Podsumowanie

prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka:

Analizując całą listę zagrożeń, jakie wiążą się z korzystaniem przez młodych ludzi z mediów elektronicznych, możemy ulec pokusie skierowania całego wysiłku na maksymalne ograniczenie korzystania z nich. Wydaje się jednak, że kluczową sprawą jest stworzenie takiej kultury domowej, nakierowanej na bycie z innymi, rozmowę, wzajemną pomoc i wreszcie naukę i własny rozwój, która spowoduje, że dziecko/dorastający nie będzie liczył czasu do kolejnego filmu lub kolejnej sesji z komputerem. Jest to więc stworzenie swoistej „kultury domowej”, czyli zbioru rozsądnych zasad korzystania z mediów. Niniejsza praca jest cennym przyczynkiem właśnie do takiej pracy i stanowi cenną pozycję wydawniczą.

Małgorzata Sitarczyk

psycholog, adiunkt w Wyższej Szkole Ekonomii i i Innowacji, doktor nauk humanistycznych  w dziedzinie psychologii. W latach 1999-2004 psycholog w Zespole Diagnostycznym Schroniska dla Nieletnich w Dominowie. Od 1986 roku stała współpraca z Pracownią Testów Psychologicznych PTP (badania   standaryzacyjne i normalizacyjne takich technik diagnostycznych. Zainteresowania naukowe: diagnoza psychologiczna na rzecz orzecznictwa sądowego, psychologia rodziny, psychologia wychowawcza i psychoprofilaktyka. Wieloletnia praktyka zawodowa w placówkach resocjalizacyjnych.  Autorka i redaktorka trzech  monografii i ponad 120 artykułów naukowych.  Realizatorka szkoleń z zakresu diagnozy psychologicznej,  psychologii rodziny, psychologii wychowawczej,  psychoprofilaktyki i psychologii sądowej. Biegły sądowy.


redakcja naukowa

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Etyka dziennikarska

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Okoliczności wyłączające bezprawnoś...

37.50 zł 75.00 zł Cena netto: 35.71 zł

Dziennikarz i doradca public relati...

26.00 zł 52.00 zł Cena netto: 24.76 zł

Przestępstwa zniesławienia i zniewa...

21.00 zł 42.00 zł Cena netto: 20.00 zł

Rodzice nauczyciele media. Kto pono...

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

Dziennikarstwo a public relations

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Dozwolony użytek utworów w mediach

29.50 zł 59.00 zł Cena netto: 28.10 zł

Media społecznościowe na rynku międ...

37.80 zł 42.00 zł Cena netto: 36.00 zł

Media publiczne w Polsce

58.50 zł 65.00 zł Cena netto: 55.71 zł

Najczęściej kupowane