• Retoryka. Zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne

Retoryka. Zapomniany fragment szkoły. Szkice metodyczne

 • Autor: Maria Gudro-Homicka redakcja naukowa
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8270-136-4
 • Data wydania: 2022
 • Liczba stron/format: 230/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 60.00 zł

  54.00 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Książkę kierujemy do nauczycieli uczących na wszystkich etapach kształcenia – polonistów i innych, pedagogów, psychologów, ze szkół publicznych i społecznych, którzy w pracy z dziećmi/młodzieżą dbają o poprawność, etykę i kulturę języka ojczystego, zwłaszcza mówionego. Kierujemy ją też do studentów pedagogiki. Odchodząc od encyklopedycznego przekazywania wiedzy na rzecz twórczego rozwiązywania problemów, nauczyciele muszą podjąć trud kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych – mówienia, słuchania, czytania, pisania, logicznego myślenia, analizowania, argumentowania, wnioskowania, kultury wypowiedzi publicznej oraz współpracy w grupie. Zwracamy się do nauczycieli, którzy dążą do holistycznego rozwoju osobowości uczniów, pragną wychować człowieka kulturalnego, twórczego, myślącego, przedsiębiorczego, a jednocześnie wrażliwego i tolerancyjnego, mówiącego piękną, poprawną polszczyzną.

Spis treści:

Przedmowa

Retoryka. Wykład wprowadzający
Iwona Artowicz-Skowrońska

Rozdział I. RETORYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ. WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE I KLASY I–III

Słowa budzą się w działaniu
Dorota Dziamska

Retoryka w edukacji wczesnoszkolnej, czyli świat malowany obrazem i słowem
Marta Choroszczyńska

Rozdział II. RETORYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ. SZKOŁA PODSTAWOWA: KLASY IV–VIII

1. Nauka umiejętności mówienia i słuchania, recytacja: konspekty

Kształcić umiejętność mówienia i słuchania – ale jak?
Maria Gudro-Homicka

Jak uczyć retoryki w szkole?
Marta Mirgos

O potrzebie dowartościowania rozmowy w szkole jako punkcie wyjścia kształcenia retoryki
Kamila Nawrot

Retoryka na lekcjach z lekturą
Małgorzata Roszak

Mieć kompetencje retoryczne, a może mieć rację
Teresa Szabelska

Uczeń w roli odkrywcy uroków języka mówionego i pisanego
Ewa Grodecka

Kufereczek dobrych słóweczek
Anna Zielińska

O zasadach i potrzebie nauki recytacji
Jerzy Łazewski

Mówię, więc jestem
Teresa Zawisza-Chlebowska

O potoczności i grzeczności w języku słów kilka
Teresa Zawisza-Chlebowska

2. Nauka umiejętności pisania, kaligrafia: plany wypowiedzi pisemnej, konspekty

Mały Książę szuka studni
Urszula Wykurz

Rozdział III. RETORYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ. SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1. Kształcenie umiejętności mówienia, konspekty


Renesans retoryki – retoryka renesansu. O kształceniu umiejętności z zakresu retoryki w liceum i technikum
Teresa Kosyra-Cieślak

Myślę i mówię
Leokadia Pawliszak

Elementy retoryki na lekcjach języka polskiego w szkole ponadpodstawowej (klasa I, semestr I) – materiał ćwiczeniowy
Beata Bojar

2. Kształcenie umiejętności pisania, kaligrafii – plany wypowiedzi pisemnej, konspekty


Retoryka i potrzeba jej kształcenia dzisiaj – retoryka to przywilej, którego musimy uczyć
Jarosław Wowak

Uczniowski Parnas, czyli retoryka stosowana
Antoni Buchała

Odczarować wiersz, zaczarować słowa
Piotr Siejka

Pisać każdy może? Tak, pisać każdy może!
Teresa Zawisza-Chlebowska

Rozdział IV. RETORYKA W PRAKTYCE SZKOLNEJ. KSZTAŁCENIE NA POZIOMIE AKADEMICKIM – RETORYKA I EMISJA GŁOSU

Retoryka i emisja głosu w praktyce
Iwona Artowicz-Skowrońska

Rozdział V. LITERACKI ALMANACH PRAC UCZNIÓW

Zakończenie
O autorach
Misja Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów
Bibliografia

Agata Karolczyk-Kozyra, Kreatywny polonista

dr Aleksandra Święcka, Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców POLONICUM, Uniwersytet Warszawski:

Prezentowana publikacja stanowi odpowiedź na potrzeby pedagogów pragnących kształcić umiejętności retoryczne swoich podopiecznych na wszystkich poziomach nauczania. Jej przejrzysta konstrukcja oraz konsekwentna struktura kolejnych rozdziałów organizuje wiedzę i pozwala  skoncentrować się na najważniejszych zagadnieniach. Rozdziały podsumowujące dają czytelnikom możliwość usystematyzowania dotychczasowych wiadomości, a teksty zawierające elementy praktyczne są prawdziwą skarbnicą pomysłów na ciekawe scenariusze zajęć. Całość jest impulsem do dalszego pogłębiania wiedzy, a także miernikiem zdobytych umiejętności zarówno dla uczących, jak i uczących się. Z całą pewnością można stwierdzić, że jest to książka, która akcentuje holistyczne podejście do nauczania oraz pozwala w sposób efektywny rozwijać umiejętności retoryczne, jednocześnie podkreślając ich wagę we współczesnym świecie.

Elżbieta Tomińska, nauczycielka języka polskiego, konsultantka, edukatorka Programu Nowa Szkoła:

Książka pozwala Czytelnikowi uporządkować i uzupełnić swoją wiedzę w zakresie szeroko rozumianej retoryki, przypomina definicje figur retorycznych i stylistycznych, schematy komunikacyjne, zasady obowiązujące w wystąpieniach publicznych, różnice między retoryką a erystyką czy perswazją a manipulacją. Skłania także do zastanowienia się nad przyczynami zaniku poprawnej wymowy, umiejętności prawidłowego komunikowania się, a także zmian w obszarze grzeczności językowej. Autorzy podkreślają aspekty etyczne i wychowawcze nauczania retoryki i wskazują, jak ważna jest tu rola nauczyciela i jego odpowiedzialność.

Maria Gudro-Homicka
Dyplomowana nauczycielka języka polskiego, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz dwuletniego Podyplomowego Studium Filologii Polskiej na UW. Nauczycielka akademicka w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, w Instytucie Nauk Pedagogicznych w Toruniu. Autorka licznych publikacji metodycznych, współautorka trzech programów języka polskiego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Rzeczoznawczyni MEiN ds. opiniowania podręczników szkolnych, edukator. Redaktor naczelna czasopisma Polski w Praktyce w latach 2009-2012. Współzałożycielka Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów w 1993 r., przewodnicząca ZG SNaP-u w latach 1998-2001, 2013-2018, obecnie honorowa przewodnicząca SNaP-u. Nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Książki tego autora

redakcja naukowa

Bernstein B., Socjolingwistyczne ujęcie procesu socjalizacji. Uwagi dotyczące podatności na oddziaływanie szkoły, w: Badania nad rozwojem języka dziecka, red. G.W. Shugar, M. Smoczyńska, PWN, Warszawa 1980.
Bogołębska B., Worsowicz M., Retoryka i jej zastosowania. Podręcznik dla studentów dziennikarstwa i innych kierunków humanistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
Bonaparte N., Mowy i rozkazy, Wyd. Volumen, Warszawa 2002.
Butler D., Kurkowska H., Satkiewicz H., Kultura języka polskiego, PWN, Warszawa 1986.
Chałas K., Wartości wychowawcze szkoły służące integralnemu rozwojowi i wychowaniu ucznia, ORE, Warszawa 2017.
Collins A., Język ciała, gestów i zachowań, Wyd. Klub dla Ciebie, Warszawa 2003.
Encyklopedia języka polskiego, red. S. Urbańczyk, Ossolineum, Wrocław 1991.
Ferrero B., Kwiaty po prostu kwitną. Krótkie opowiadania dla ducha, przeł. A. Gryczyńska, Wydawnictwo Salezjańskie, Warszawa 2007.
Furnham A., Body language, wyd. Petit, Warszawa 1999.
Gudro-Homicka M., Metodyka nauczania języka polskiego i konspekty w klasach IV–VI. Poradnik dla nauczycieli, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2019.
Gudro-Homicka M., Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży. Drama w wychowaniu i biblioterapii, Wydawnictwo DIFIN, Warszawa 2015.
Hall E.T, Bezgłośny język, przeł. R. Zimand, A. Skarbińska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
Jagiełło J., Pamiętnik Czachy, Powszechna encyklopedia filozofii, Wydawnictwo Literatura, Łódź 2014.
Jaroszyński P., Retoryka, w: red. A. Maryniarczyk, t. 8, Lublin 2007.Kajetanowicz H., Licz się ze słowami. Ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, Gdańsk 1998.
Karaś H., Wierzbicka-Piotrowska E., Język polski. Wśród znaków kultury (podręcznik), Retoryka, Kielce 2002.
Korolko M., Sztuka retoryki. Przewodnik encyklopedyczny, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1990.
Korolko M., Sztuka retoryki, Wyd. WP, Warszawa 1998.
Kowalikowa J., Narodziny nauczyciela polonisty. Szkice edukacyjne, TAiWPN Universitas, Kraków 2006.
Kwintylian M.F., Kształcenie mówcy, Wyd. Żak, Warszawa 2002.
Kozak W., Wdrażanie podstawy programowej w szkole ponadpodstawowej, Warszawa 2019.
Kuijer G., Książka wszystkich rzeczy, przeł. J. Jędryas, Wyd. Dwie Siostry, Warszawa 2016.
Kuziak M., Rzepczyński S., Jak pisać? Książka zalecana przez polonistów, Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała 2012.
Lemmermann H., Komunikacja werbalna. Szkoła retoryki, Wyd. Astrum, Wrocław 1999.
Lichański J.Z., Retoryka od renesansu do współczesności – tradycja i innowacja, Wyd. DIG, Warszawa 2000.
Lichański  J.Z., Lewandowska-Tarasiuk, Nauczanie retoryki w teorii i praktyce, Wyd. APS, Warszawa 2003.
Małyska M., Trening drogą do efektywnego czytania, Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie, Lublin 2005.
Literatura: Grantel G., Zacier Ch., Do sukcesu przez mowę, Wyd. Filar, Warszawa 2001.
Meissner Cz., ABC recytatora, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1963.
Mikołajczuk A., Puzynina J., Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole, wyd. II zmienione, Wyd. Nowa Era, Warszawa 2004.
Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, WSiP, Warszawa 1990.
Nagajowa M., Sztuka dobrego pisania i mówienia. Poradnik językowy dla młodzieży, Wydawnictwo "Oświata", Warszawa 2003.
Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego dla początkujących nauczycieli, WSiP, Warszawa 1995.
Nagajowa M., ABC metodyki języka polskiego, WSiP, Warszawa 1990.
Nagajowa M., Jak uczyć języka polskiego w klasach 4–6. Poradnik metodyczny do podręczników „Słowo za słowem”, „Słowa zwykłe i niezwykłe”, „Słowa i świat”, WSiP, Warszawa 1995.
Nagajowa M., Kształcenie języka ucznia w szkole podstawowej, WSiP, Warszawa 1985.
Nagajowa M., Sztuka dobrego pisania i mówienia. Poradnik językowy dla młodzieży, Wydawnictwo ,"Oświata", Warszawa 2003.
Nowa podstawa programowa 2017. Zagadnienia dotyczące nauczania języka polskiego i przedmiotów humanistycznych.
Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych, wyd. II popr. i uzup., Wyd. RM, Warszawa 2018.
Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Wyd. Otwarty Rozdział, Rzeszów 2011.
Pawelec R., Język polski. Poradnik skutecznej komunikacji w mowie i piśmie, Wyd. Langenscheidt, Warszawa 2010.
Pawłowska R., Czytam i rozumiem. Lingwistyczna teoria nauki czytania, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002.
Piotrowski A., Ziółkowski M., Zróżnicowanie językowe a struktura społeczna, PWN, Warszawa 1976.
Program nauczania Język polski dla klas 4–6 /Słowa jak klucze, WSiP, Warszawa 1999.
Przybysz-Piwko M. (red.), Emisja głosu nauczyciela. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2006.
Przygoda J., Od opisu do eseju, pisemne formy wypowiedzi, Wyd. Elan, Białystok 2018.
Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, przeł. B. Konarski, Ł. Konarska, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1973.
Shugar W., Smoczyńska M., Kompetencje językowe małego dziecka – zarys problematyki, PWN, Warszawa 1980.
Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, PWN, Warszawa 1983.
Słownik gramatyki języka polskiego, red. J. Bralczyka, W. Gruszczyński, WSiP, Warszawa 2007.
Słownik pojęć i tekstów kultury,Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  Warszawa 2002.
Sztaudynger J., Nie tylko „Piórka”. Fraszki, wiersze, bajki, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1986.
Szymanek K., Sztuka argumentacji. Słownik terminologiczny, PWN, Warszawa 2004.
Waśko A., O edukacji literackiej (nie tylko dla polonistów), Kraków 2019.
Wiszniewski A., Sztuka mówienia, Videograf, Katowice 2003.
Witkowska-Maksimczuk B., Elementy retoryki i erystyki w przykładach, Wyd. Aspra, Warszawa 2014.
Wroczyński K., Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” 1984, nr 5/6.
Wykurz U., Guślarz na fejsie. Propozycje metodyczne dla nauczycieli języka polskiego, Wydawnictwo Printex, Białystok 2017.
Wykurz U., Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia (cz. 2), „Język Polski w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie” 2015/2016, nr 2.
Wykurz U., Wędrując do krainy kolibra: nowe spojrzenie na Małego Księcia (cz. 3), „Język Polski w Gimnazjum. Zeszyty Kieleckie” 2015/2016, nr 3.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Pedagogika. Podręcznik dla pierwsze...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pedagogika opiekuńcza. Perspektywy ...

41.40 zł 46.00 zł Cena netto: 39.43 zł

Pedagogika porównawcza. Podręcznik ...

54.00 zł 60.00 zł Cena netto: 51.43 zł

Metodyka nauczania języka polskiego...

44.10 zł 49.00 zł Cena netto: 42.00 zł

Scenariusze z języka polskiego. Od ...

40.50 zł 45.00 zł Cena netto: 38.57 zł

Pedagogika i jej struktury w dyskur...

49.50 zł 55.00 zł Cena netto: 47.14 zł

Pedagogika homo amans. Inspiracje, ...

59.40 zł 66.00 zł Cena netto: 56.57 zł

Najczęściej kupowane