• Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole

 • Autor: Aneta Jegier Magdalena Kosowska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-381-5
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 160/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 40.00 zł

  20.00 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 20.00 zł

  50% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Dzieci niepełnosprawne są obecne w wielu klasach szkolnych. Mimo trudności związanych z niepełnosprawnością ich potrzeby są właściwe dla wieku rozwojowego. Tak samo jak ich koledzy chcą poznawać świat, czując miłość i wsparcie bliskich oraz życzliwość nauczycieli i rówieśników.

Zawarte w książce treści skłaniają do refleksji i są inspiracją do poszukiwań najlepszych możliwości stworzenia dzieciom z wadą słuchu dobrych warunków edukacji. Polecana jest wszystkim osobom zainteresowanym wzmacnianiem środowiska szkolnego oraz wspoma­ganiem funkcjonowania w szkole dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale pierwszym zamieszczono informacje dotyczące niepełnosprawności, jaką jest wada słuchu. Przedstawiono ujęcia terminologiczne osoby z wadą słuchu, klasyfikacje wad słuchu, audiologiczne środki wspomagania słyszenia oraz sposoby porozumiewania się osób z uszkodzeniem słuchu. Ponadto scharakteryzowano rozwój psychospołeczny dziecka sprawnego oraz dziecka z uszkodzonym narządem słuchu.

W rozdziale drugim przedstawiono definicyjne ujęcia integracji, a także podstawy prawne dotyczące uczęszczania dzieci z wadą słuchu do szkół integracyjnych. Rozdział ten zawiera także treści opisujące warunki integracji dziecka z wadą słuchu w środowisku szkolnym, ukazując je od strony nauczyciela, szkoły oraz dziecka z uszkodzonym słuchem.
 
W rozdziale trzecim scharakteryzowano ogólne zagadnienia relacji społecznych zachodzących w rodzinie oraz w klasie szkolnej, a także potrzeby dziecka, które są zaspakajane przez oba te środowiska w celu jego optymalnego rozwoju. Ponadto rozdział ten traktuje o znaczeniu klasy szkolnej w integracji, a także o roli nauczyciela w kształtowaniu relacji społecznych wśród uczniów.
 
Rozdział czwarty przedstawia ocenę relacji zachodzących w klasie pomiędzy uczniami z wadą słuchu i ich rówieśnikami, dokonaną zarówno przez nauczycieli wiodących, jak i wspomagających w klasie integracyjnej.
 
Rozdział piąty zaś opisuje relacje pomiędzy uczniami w świetle wyników badań socjometrycznych klas integracyjnych. Badania z zastosowaniem techniki socjometrycznej J.L. Moreno „Test wyboru” i techniki „Zgadnij kto?” pozwoliły na sprawdzenie rzeczywistych stosunków panujących w klasach integracyjnych ze szczególnym uwzględnieniem miejsca dziecka z wadą słuchu w klasie.
 
W rozdziale szóstym zamieszczono wskazówki do udoskonalania, monitorowania i ewaluacji pracy nauczyciela w klasie, w której uczniami są zarówno dzieci sprawne, jak i dzieci z trudnościami rozwojowymi.
Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. Specyfika rozwoju dzieci w kontekście dziecka z wadą słuchu
 
W kręgu wad słuchu
Magdalena Kosowska
 
Charakterystyka rozwoju psychoruchowego dziecka zdrowego
Agnieszka Gąstoł
 
Specyfika rozwoju psychospołecznego dziecka z wadą słuchu
Magdalena Kosowska
 
Rozdział 2. Edukacja dziecka z wadą słuchu
 
Podstawy prawne edukacji dziecka z wadą słuchu
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Integracja w teorii
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Warunki sprzyjające integracji dziecka z wadą słuchu
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Rozdział 3. Relacje społeczne dziecka z wadą słuchu w klasie integracyjnej w świetle literatury
 
Charakterystyka relacji społecznych
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Relacje społeczne wśród sprawnych i niepełnosprawnych rówieśników w klasie
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Rola nauczyciela w budowaniu relacji społecznych
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Rozdział 4. Pozycja społeczna dziecka z wadą słuchu widziana oczami ich nauczycieli
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Rozdział 5. Pozycja społeczna dziecka z wadą słuchu w świetle badań socjometrycznych klas integracyjnych
Aneta Jegier, Magdalena Kosowska
 
Rozdział 6. Implikacje pedagogiczne
Aneta Jegier
 
Zakończenie
Bibliografia

Aneta Jegier
doktor nauk humanistycznych, wykładowca w Katedrze Pedagogiki Małego Dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Wspomagania Rozwoju Dzieci ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi. Jest autorką i redaktorką książek, poradników i artykułów o problemach wychowawczych i edukacyjnych w przedszkolu i szkole. W działalności naukowej podejmuje zagadnienia diagnostyczne i eksperymentalne sytuacji dzieci w placówkach edukacyjnych. Prowadzi zajęcia warsztatowe dla studentów, nauczycieli i rodziców.

Książki tego autora

Magdalena Kosowska

surdopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Swoje zainteresowania wiąże z problematyką wad słuchu, miejsca i akceptacji osób zwadą słuchu w społeczeństwie. Szczególnie zajmuje ją problematyka dziecka z wadą słuchu w szkole, a także protetyka słuchu.

Książki tego autora

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane