• Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacji. Profil kompetencyjny lidera przyszłości

Rekrutacja liderów przez pryzmat kultury organizacji. Profil kompetencyjny lidera przyszłości

 • Autor: Joanna Tokar Karolina Oleksa-Marewska
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-66491-25-0
 • Data wydania: 2021
 • Liczba stron/format: 164/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie
Prezentowana książka pomoże osobom rekrutującym rozpoznać profil kompetencyjny pożądanego menedżera-lidera, nie tylko w odniesieniu do uniwersalnych wyzwań przyszłości, ale przede wszystkim potrzeb i wartości organizacji, wyznaczonych przez kulturę organizacyjną. Publikacja w przejrzysty sposób przedstawia kompetencje lidera, dopasowane do poszczególnych wymiarów kultury organizacyjnej oraz proponuje możliwe narzędzia rekrutacyjne, zwiększające szansę na pozyskanie adekwatnego kandydata.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Współczesne wyzwania stojące przed liderami

1.1. Kim jest lider
1.2. Aktualne wyzwania dla procesu zarządzania
1.2.1. Cyfryzacja pracy i zarządzanie zespołem rozproszonym
1.2.2. Zarządzanie pracownikami wiedzy
1.2.3. Różnice kulturowe, pokoleniowe i osobowościowe
1.3. Kompetencje współczesnych liderów

Rozdział 2. Kultura organizacyjna – wyznacznik kompetencji lidera

2.1. Czym jest kultura organizacyjna
2.2. Modele kultury organizacyjnej
2.3. Kultura organizacyjna a efektywność przedsiębiorstwa – analiza modelu D. Denisona

Rozdział 3. Model kompetencji przywódczych D. Denisona

3.1. Kompetencje przywódcze związane z misją
3.2. Kompetencje przywódcze związane z adaptacyjnością
3.3. Kompetencje przywódcze związane z zaangażowaniem
3.4. Kompetencje przywódcze związane ze spójnością
3.5. Praktyki i kompetencje przywódcze czterech wymiarów modelu D. Denisona

Rozdział 4. Kompetencje przywódcze wspólne dla czterech wymiarów modelu D. Denisona – autorska koncepcja

4.1. Budowanie zaufania i wiarygodności
4.2. Skuteczna komunikacja
4.3. Samodoskonalenie
4.4. Gotowość cyfrowa (digital readiness)
4.5. Podsumowanie autorskiej koncepcji pogłębienia modelu kompetencji przywódczych D. Denisona

Rozdział 5. Proces rekrutacji liderów

5.1. Pytania i zadanie rekrutacyjne związane z wymiarem „misja”
5.2. Pytania i zadanie rekrutacyjne związane z wymiarem „adaptacyjność”
5.3. Pytania i zadania rekrutacyjne związane z wymiarem „zaangażowanie”
5.4. Pytania i zadania rekrutacyjne związane z wymiarem „spójność”

Podsumowanie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Dr hab. prof. uczelni Agata Austen:

Publikacja stanowi cenne źródło informacji zarówno dla samych menedżerów, jak i specjalistów działu HR zainteresowanych oceną ich kompetencji w procesie rekrutacji, ale także rozwoju. Lektura książki pozwala na zrozumienie szeregu wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się menedżerowie, a także uświadomić sobie, jakie kompetencje są potrzebne, aby zarządzać w sposób sprawny i skuteczny. Prawdziwą gratką jest jednak wyjaśnienie procesu rekrutacji liderów oraz autorski zestaw pytań i zadań rekrutacyjnych. Polecam wszystkim praktykom zainteresowanym kwestiami diagnozowania i rozwoju kompetencji przywódczych.

Joanna Tokar
dr inż., HRBP, asesor, trener i wykładowca akademicki. Autorka kilku książek i artykułów na temat przywództwa. Od 15 lat wspiera kadrę zarządzającą w procesach rozwoju osobistego i działaniach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi organizacji.

Książki tego autora

Karolina Oleksa-Marewska
dr psycholog, trener kompetencji miękkich, wykładowca akademicki. Członek Polskiego Towarzystwo Trenerów Biznesu, prowadzi szkolenia oraz indywidualne sesje rozwojowe dla pracowników i kadry zarządzającej. Autorka ponad 80 artykułów branżowych i naukowych z obszaru psychologii, zarządzania i samodoskonalenia.

Książki tego autora

153
Bibliografia
  1.  Adkins B., Leadership eats culture, Denison Consulting, patrz:https://
www.denisonconsulting.com/transform/article-leadership-eats-culture
(7.07.2020).
  2.  Agterberg L.C.M., M.H. Huysman, B.J. van den Hooff, Leadership in online
knowledge networks: Challenges and coping strategies in an network of prac-
tice, Serie Research Memoranda 0004, 2008.
  3.  Alexander J., M.S. Wilson, Przewodzenie ponad granicami kultur. Pięć nie-
zbędnych umiejętności, [w:] F. Hasselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.):
Organizacja przyszłości, Business Press, Warszawa 1998.
  4.  Aluchna M., Peter Drucker nie żyje, E-mentor, czasopismo internetowe
Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie http://www.e-mentor.edu.pl/
artykul_v2.php?numer=12&id=231 (11.10.2020).
  5.  Armstrong M., Jak być lepszym menedżerem, Dom Wydawniczy ABC,
Warszawa 1997.
  6.  Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC,
Kraków 2000.
  7.  Armstrong M., S. Taylor, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolter Kluwer,
Warszawa 2016.
  8.  Bakhshi H., J.M. Downing, M.A. Osborne, P. Schneider, The Future of Skills:
Employment in 2030, Pearson and Nesta, London 2017, s. 14, patrz: https://
futureskills.pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf
(14.08.2020).
  9.  Barrick M.R., M.K. Mount, The Big Five personality dimensions and job per-
formance: a meta-analysis, Personnel Psychology, 1991.
10.  Barwick J.M., Zarządzanie w czasie pokoju i dowodzenie w czasie wojny,
[w:] Lider przyszłości (red.) F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard, Busi-
ness Press, Warszawa 1997.
11.  Bell B.S., K.L. McAlpine, N.S. Hill, Leading from a distance: Advancements
in virtual leadership research, Cornell University, 2017.
12.  Białas  S.,  Kultura  narodowa  jako  determinanta  rozwoju  pracowników
w przedsiębiorstwach amerykańskich i japońskich, [w:] T. Listwan, S.A. Wit-
kowski (red.), Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uni-
wersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2010.
13.  Boyce L.A., S.J. Zaccaro, M.Z. Wisecarver: Propensity for self-development of
leadership attributes: Understanding, predicting, and supporting performance
of leader self-development, The Leadership Quarterly 21 (2010).
14.  Bratnicki M., J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydaw-
nictwo  Uczelniane Akademii  Ekonomicznej  im.  Karola Adamieckiego
w Katowicach, Katowice 2001.
15.  Cameron K.S., R.E. Quinn, Diagnosing and Changing Organizational Cul-
ture:  Based  on  the  Competing Values  Framework,  Jossey-Bass  a  Wiley
Imprint, San Francisco 2006.
16.  Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011.
17.  Chang H.H., S.S. Chuang, S.H. Chao, Determinants of cultural adaptation,
communication quality, and trust in virtual teams’ performance, Total
Quality Management, 2011, 22/3.
18.  Chirkowska-Smolak T., J. Grobelny, Wykorzystanie metod doboru personelu
oraz przekonania profesjonalistów na temat ich trafności prognostycznej,
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2014.
19.  Chrapko M., Zarządzanie znalazło się w kryzysie, https://www.forbes.pl/
przywodztwo/zarzadzanie-znalazlo-sie-w-kryzysie/bg714j1 (23.09.2020).
20.  Cooke R.A., J.L. Szumal, Using the organizational culture Inventory to Under-
stand the operating cultures of organizations, Human Synergistics Interna-
tional 2013.
21.  Cortada  J.W.,  Rise  of  the  Knowledge  Worker,  Butterworth-Heinemann,
Boston 1998.
22.  Czechowska-Świtaj T., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji,
Oficyna wydawnicza WSM, Warszawa 2005.
23.  Człowiek, który wymyślił zarządzanie, „Business Week Polska” 2005, nr 23,
s. 34–39, [w:] M. Aluchna: Peter Drucker nie żyje, E-mentor, czasopismo
internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie http://www.e-men-
tor.edu.pl/artykul_v2.php?numer=12&id=231 (11.10.2020).
24.  Dafoulas  G.,  L.  Macaulay,  Investigating  Cultural  Differences  in Virtual
Software Teams, The Electronic Journal on Information Systems in Deve-
loping Countries 7 (4), 2001.
25.  Davenport T.H., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna a Wolters Klu -
wer Business, Warszawa 2007.
26.  Davies A., D. Fidler, M. Gorbis, Future Work Skills 2020, Institute for the
Future for the University of Phoenix Research Institute, 2011, patrz:
https://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_
sm.pdf (14.08.2020).
27.  Denison D., R. Hooijberg, N. Lane, C. Lief, Leading culture change in global
organizations. Aligning culture and strategy, Jossey-Bass a Wiley Imprint,
San Francisco 2012.
28.  Denison D., R. Hooijberg, R. Quinn, Paradox and Performance: Toward
a Theory of Behavioral Complexity in Managerial Leadership, „Organization
Science” 6/5, 1995.
29.  Denison D., W.S. Neale, Denison Organizational Culture Survey, Facilita-
tor Guide, https://www.academia.edu/35981824/Denison_Organizational_
Culture_Survey_Facilitator_Guide (16.06.2020).
30.  Deschamps J.P, Liderzy innowacyjności, Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa 2011.
31.  Diermeier D., How leaders can rise to the challenge of COVID-19. Crisis-
-management essentials for coping with emergencies, Chicagobooth Review,
2020, patrz: https://review.chicagobooth.edu/strategy/2020/article/how-
-leaders-can-rise-challenge-covid-19 (20.08.2020).
32.  Dirani K.M., Abadi M., Alizadeh A., Barhate B.B., Garza R.C., Gunase-
kara N., Ibrahim G., Majzun Z., Leadership competencies and the essential
role of human resource development in times of crisis: a response to Covid-19
pandemic, Human Resource Development International, 2020, 23 (4).
33.  Drucker P.F., Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wydawnictwo PWN, War-
szawa 1999.
34.  Drucker P.F., Praktyka zarządzania, Czytelnik, Nowoczesność, Akademia
Ekonomiczna w Krakowie 1994.
35.  Drucker P.F., Przedmowa, [w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard
(red.), Lider przyszłości, Business Press, Warszawa 1997.
36.  Dzikowski P., Przywództwo w organizacjach gospodarczych w warunkach pol-
skich, Difin, Warszawa 2011.
37.  Edersheim E., Przesłanie Druckera. Zarządzanie oparte na wiedzy, MT Biz-
nes, Warszawa 2009.
38.  Encyklopedia Zarządzania, hasło „zespół wirtualny” https://mfiles.pl/pl/
index.php/Zespół_wirtualny (10.10.2020).
39.  Encyklopedia  Zarządzania,  hasło „empowerment”  https://mfiles.pl/pl/
index.php/Empowerment.
40.  English Oxford Dictionary; dostęp https://www.lexico.com/definition/
empowerment.
41.  Espinoza C., M. Ukleja, Zarządzanie millenialsami, PWN, Warszawa 2018.
42.  Filipowicz G, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, Polskie Wydawnic-
two Ekonomiczne, Warszawa 2004.
43.  Filipowicz G., Zarządzanie kompetencjami. Perspektywa firmowa i osobista ,
Wolters Kluwer, Wyd. II rozszerzone, Warszawa 2016.
44.  Florczak M., Budowanie zaangażowania poprzez przywództwo, Harvard
Business Review Polska, marzec 2016.
45.  Gangani N., G.N. McLean, R.A. Braden, A competency-based human resources
development strategy, „Performance Improvement Quarterly”, 2006, 19/1.
46.  Gibb C.A., Leadership. Modern psychology, Penguin Books 1970.
47.  Goksoy S., Analysis of the relationship between shared leadership and distri-
buted leadership, „Eurasian Journal of Educational Research”, 2016.
48.  Goldsmith  M.,  Pytać,  uczyć  się,  monitorować  postępy  i  rozwijać  się,
[w:] F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Lider przyszłości, Busi-
ness Press, Warszawa 1997.
49.  Gonciarski W., Koncepcja zarządzania 2.0 jako konsekwencja rewolucji
cyfrowej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”
(338), 2017.
50.  Greenberg P.S., R.H. Greenberg, Y.L. Antonucci, Creating and sustaining
trust in virtual teams, Business Horizons, 2007, 50/4.
51.  Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe
PWN SA, Warszawa 2018.
52.  Groysberg B., J. Lee, J. Price, J. Yo-Jud Cheng, The leader’s guide to corporate
culture, Business Harvard Review, 2018.
53.  Hall E.T., The silent language, Garden City, Doubleday & Company, Nowy
Jork 1959.
54.  Harvard Business Review. Podręcznik menedżera. Rebis, Poznań 2017.
55.  Hofstede G., B. Neuijen, D.D. Ohayv, G. Sanders, Measuring organizational
cultures; A qualitative and quantitative study across twenty cases, Admini-
strative Science Quarterly, 1990.
56.  Hofstede G., G.I. Hofstede, M. Minkov, Cultures and organizations. Software
of the mind, McGraw Hill, Nowy Jork 2010.
57.  Hofstede Insight, Organizational culture, patrz: https://hi.hofstede-insi-
ghts.com/organisational-culture (11.07.2020).
58.  https://alogic.pl/blog/raport-kompetencje-za.wodowe-przyszlosci-
-2020-institute-for-the-future (21.09.2020).
59.  https://www.forbes.pl/csr/stephen-covey-o-zaufaniu-w-biznesie/tzqe16m
(13.09.2020).
60.  https://www.projektgamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/raport-hr-2020-kompe-
tencje-przyszlosci (23.09.2020).
61.  Jarvenpaa S.L., D.E. Leidner, Communication and trust in global virtual
teams. „Journal of Computer-Mediated Communications”, 1998.
62.  Jarvenpaa S.L., H. Tanriverdi, Leading virtual Knowledge Networks, Organi-
zational Dynamics, 2003.
63.  Jarvenpaa S.L., K. Knoll, D.E. Leidner, Is Anybody out There? Antecedents of
Trust in Global Virtual Teams, „Journal of Management Information Sys-
tems”, 1998, 14/4.
64.  Jemielniak  D.,  D.  Latusek,  Zarządzanie.  Teoria  i  praktyka  od  podstaw,
Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarzadzania im. L. Koź-
mińskiego, Warszawa 2005.
65.  Kanarski  S.,  D.  Turek,  Funkcje  kompetencji  społeczno-psychologicznych
w doskonaleniu organizacji opartej na wiedzy, [w:] B. Jamka, S. Kanarski
(red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi a zdolności adaptacyjne w przedsię-
biorstwie, cz. II, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2009.
66.  Kossakowska M., I. Sołtyńska, Budowanie zespołów. Materiały szkole-
niowe – ćwiczenia, formularze, wskazówki dla prowadzącego, Wolters Klu-
wer 2011.
67.  Kostera M., Postmodernizm w zarządzaniu, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1996.
68.  Kostera M., S. Kownacki, A. Szumski, Zachowania organizacyjne: motywa-
cja, przywództwo, kultura organizacyjna, [w:] A. Koźmiński, W. Piotrow-
ski (red.), Zarządzanie, teoria i praktyka, Polskie Wydawnictwo Naukowe,
Warszawa 2005.
69.  Kouzes J.M., B.Z. Posner, Wiarygodność. Jak ją zdobyć i utrzymać, Helion,
Gliwice 2012.
70.  Kowalczyk A., B. Nogalski, Zarządzanie wiedzą. Koncepcja i narzędzia,
Difin, Warszawa 2007.
71.  Kozak S., Patologie w środowisku pracy. Zapobieganie i leczenie, Difin, War-
szawa 2009.
72.  Kożusznik B., Zachowania człowieka w organizacji, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2014.
73.  Krawczyk-Bryłka B., Budowanie zespołu wirtualnego – zasady i wyzwania,
„Studia Informatica Pomerania”, nr 2/2016, Wydawnictwo Naukowe Uni-
wersytetu Szczecińskiego, s. 100–101, file:///C:/Users/Joanna/AppData/
Local/Temp/Krawczyk_B_Budowanie_SIP_2(40)_206.pdf (10.10.2020).
74.  Król M., Ile nieudane rekrutacje kosztują twoją firmę?  https://www.ican.pl/b/
ile-nieudane-rekrutacje-kosztuja-twoja-firme/QAQpjtQ6 (28.09.2020).
75.  Kuc B.R., M. Żmigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzę-
dzia zarządzania, Helion, Gliwice 2010.
76.  Kuc B.R., Od zarządzania do przywództwa, Wydawnictwo Menedżerskie
PTM, Warszawa 2006.
77.  Libin E., Future competencies for digitally aligned specialties: coping intelli-
gently with global challenges, HEAd’20, 2020, 6th International Conference
on Higher Education Advances.
78.  Lindzey G., E. Aronson. Handbook of Social Psychology, New York 1985:
Random House.
79.  Makin P., C. Cooper, C. Cox, Organizacja a kontrakt psychologiczny. Zarzą-
dzanie ludźmi w pracy, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2000.
80.  Mannix E.A., T.L. Griffith, M.A. Neale, The phenomenology of conflict in vir -
tual work teams, [w:] P. Hinds, S. Kiesler (red.), Distributed work. Cambridge,
MA: MIT Pres. Massachusetts, London 2002.
81.  Merriam Webster’s Dictionary hasło „leadership”, patrz https://www.mer-
riam-webster.com/dictionary/leaderships (31.10.2020).
82.  Mansoor A Soomro, Md. H Hanafiah, Nor Liza A., Digital Readiness Models:
A Systematic Literature Review, COMPUSOFT, „An International Journal of
Advanced Computer Technology”, 9(3), 2020.
83.  Maxwell J.C., Być liderem. Ponadczasowe zasady przewodzenia grupom
i organizacjom, Wydawnictwo Medium 2007.
84.  Mayer R.C., J.H. Davis, F.D. Schoorman, An integrative model oforganizatio-
nal trust. „Academy of Management Review” nr 20 (3)/1995.
85.  Mesjasz J., Kształtowanie klimatu dla efektywnego zarządzania wiedzą
w organizacji, [w:] T. Listwan, S.A. Witkowski (red.), Menedżer w gospo-
darce opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego,
Wrocław 2010.
86.  Miroński J., Wyzwania zarządzania wiedzą w zespołach wirtualnych, E-men-
tor nr 5 (57)/2014 http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/57/
id/1142 (10.10.2020).
87.  Morawski M., Zarządzanie profesjonalistami, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2009.
88.  Mrówka R., Przywództwo w organizacjach, Oficyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Warszawa 2010.
89.  Mulder M, A Five-Component Future Competence(5CFC) Model, The Jour-
nal of Agricultural Education and Extension, 2017, 23/2.
90.  Nasution R.A., L.S. Rusnandi, E. Qodariah, D. Arnita, N.A. Windasari, The
Evaluation of Digital Readiness Concept: Existing Models and Future Direc-
tions The Asian „Journal of Technology Management” Vol. 11 No. 2 (2018).
91.  Nogalski B., D. Foltyn, Kultura organizacyjna jako zjawisko, [w:] B. Nogal-
ski (red.), Kultura organizacyjna. Duch organizacji, zeszyt 96–98, Oficyna
Wydawnicza OPO, Bydgoszcz 1998.
92.  Nonaka I., H. Takeuchi, Kreowanie wiedzy w organizacji: jak spółki japońskie
dynamizują procesy innowacyjne, Poltex, Warszawa 2000.
93.  Noordin F., T. Williams, C. Zimmer, Career commitment in collectivist and
individualist cultures: a comparative study, „International Journal of Human
Resource Management”, 13/1, 2002.
94.  Northouse P. G., Leadership, Theory and Practice, SAGE, Thousand Oaks 2013.
95.  O’Reilly III C.A., J. Chatman, D.F. Caldwell, People and Organizational Cul-
ture: A Profile Comparison approach to Assessing Person-Organization Fit,
„Academy of Management Journal”, 1991, 34/3, 487–516, patrz: http://
faculty.haas.berkeley.edu/CHATMAN/papers/36_PeopleOrgCulture.pdf
(27.09.2020).
96.  Oleksa K., Employee’s personal determinants of fitting the job characteristics ,
Central European Review of Economics and Management, 2017.
  97.  Oleksa-Marewska K., Organizational climate as a mediating factor between
occupational stress and prosocial organizational behaviours in knowledge-
-based organizations, European Research Studies Journal 23 (2), 2020.
  98.  Oleksyn T., Systemy zarządzania kompetencjami, [w:] B. Wawrzyniak
(red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, War-
szawa 2003.
  99.  Opis  uniwersalnych  kompetencji  menedżerskich,  Polska  Agencja  Roz-
woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2019, https://www.parp.gov.pl/sto-
rage/grants/documents/49/Opis_uniwersalnych_kompetencji_menader-
skich_20190301.pdf (11.10.2020).
100.  Organisation for Economic Co-operation and Development, The know-
ledge – based economy, Paryż 1996, patrz: www.oecd.org/sti/sci-tech/
1913021.pdf (6.06.2020).
101.  Ostroff C., A.J. Kinicki, M.M. Tamkins, Organizational Culture and Cli-
mate, [w:] W.C. Borman, D.R. Ilgen, R.J. Klimoski (red.), Handbook of psy-
chology – Industrial and organizational psychology, 12, John Wiley & Sons,
Hoboken, New Jersey 2003.
102.  Penc J., Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa
2000.
103.  Penc J., Menedżer w działaniu, tom II, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2003.
104.  Pervin  L.,  Psychologia  osobowości,  Gdańskie  Wydawnictwo  Psycholo-
giczne, Gdańsk 2002.
105.  Pettigrew M.A., On Studying Organizational Cultures, „Administrative
Science Quarterly”, 1979, 24/4.
106.  Pieriegud J., Cyfryzacja gospodarki i społeczeństwa – wymiar globalny, euro-
pejski i krajowy, [w:] J. Gajewski, W. Paprocki, J. Pieriegud (red.), Cyfryzacja
gospodarki i społeczeństwa – szanse i wyzwania dla sektorów infrastruktu-
ralnych, Gdańska Akademia Bankowa, Gdańsk 2016.
107.  Pink D.H., Drive: The Surprising Truth About What Motivates, Us, 2011.
108.  Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Eko-
nomiczne, Warszawa 2007.
109.  Polak J., M. Chrupała-Pniak, Psychologiczne i etyczne aspekty zarządza-
nia organizacją biurokratyczną, [w:] Zastosowania psychologii w zarzą-
dzaniu  (red.),  B.  Kożusznik,  Wydawnictwo  Uniwersytetu  Śląskiego,
Katowice 2010.
110.  Polska  Agencja  Rozwoju  Przedsiębiorczości  (2019),  Opis  uniwersal-
nych  kompetencji  menadżerskich,  patrz:  https://www.parp.gov.pl/sto-
rage/grants/documents/49/Opis_uniwersalnych_kompetencji_menader-
skich_20190301.pdf (20.08.2020).
111.  Postuła A., Informatycy i organizacje, Wydawnictwa Akademickie i Profe-
sjonalne, Warszawa 2010.
112.  Rakowska A., Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współcze-
snych organizacjach, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej, Lublin 2007.
113.  Raport „The Future of Skills: Employment in 2030”, https://futureskills.
pearson.com/research/assets/pdfs/technical-report.pdf (22.09.2020).
114.  Raport „Future Work Skills 2020”, https://www.iftf.org/uploads/media/SR-
-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf (22.09.2020).
115.  Raport „Deloitte Human Capital Trends 2017”, https://www2.deloitte.com/
content/dam/Deloitte/global/Documents/About-Deloitte/central-europe/
ce-global-human-capital-trends.pdf (23.09.2020).
116.  Raport „Global Human Capital Trends 2016. The new organization: Diffe-
rent by design”, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/
Documents/HumanCapital/gx-dup-global-human-capital-trends-2016.
pdf (21.09.2020).
117.  Raport  HR  2020  –  Kompetencje  przyszłości,  https://www.projekt-
gamma.pl/strefa-wiedzy/wiki/raport-hr-2020-kompetencje-przyszlosci
(21.09.2020).
118.  Raport: Kompetencje Zawodowe Przyszłości 2020 (Institute for the Future);
https://alogic.pl/blog/raport-kompetencje-zawodowe-przyszlosci-2020-
institute-for-the-future (20.09.2020).
119.  Reichers A., B. Schneider, Climate and culture: an evolution of constructs,
[w:] B. Schneider (red.), Organizational climate and culture, Jossey-Bass,
San Francisco 1990.
120.  Rezler H., Wybrane metody i narzędzia selekcji kandydatów do pracy,
[w:] Skuteczna rekrutacja, praca zbiorowa, Wydawnictwo Infor, War-
szawa 2019.
121.  Robbins S.P., Zachowania w organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 1998.
122.  Rosiński J., Postawy pracowników branży IT wobec zatrudniających organi-
zacji jako wyzwanie dla rozwoju firm informatycznych , „Problemy Zarządza-
nia”, 2012, 10, 3 (38).
123.  Sałek S., Jak zarządzać zespołami rozproszonymi? (1), „Personel i Zarządza-
nie”, Infor, luty 2014.
124.  Sathe V., Implications of Corporate Culture, „Organizational Dynamics”, 12,
1984.
125.  Sikorski C., Kultura organizacyjna, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa
2006.
126.  Skalska A., Jak dłużej zatrzymać pracownika generacji Y w firmie? , „Personel
i Zarządzanie”, Infor, styczeń 2014.161
127.  Smoliński M., P. Kwiatkowski, Sekret skutecznej komunikacji, https://www.
ican.pl/b/sekret-skutecznej-komunikacji/P1EWlmR8F (10.10.2020).
128.  Smółka P., Kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejęt-
ności interpersonalnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
129.  Sokołowska A., Wiedza jako podstawa efektywnego zarządzania kapitałem
intelektualnym, [w:] K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsię-
biorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
130.  Springer A., Problemy definiowania i klasyfikowania kompetencji pracowników ,
„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, 2011, 34/2011.
131.  Stachowicz-Stanusch A., A.Aleksander, Kompetencje przyszłości, „Zeszyty
Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie” z. 121 (2018).
132.  Stanoch E., M. Warzybok, Liderzy zaangażowania, „Personel i Zarządza-
nie”, Infor, lipiec 2014.
133.  Stefaniuk T., Komunikacja w zespole wirtualnym, Difin, Warszawa 2014.
134.  Stewart J., Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej,
Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2003.
135.  Steyer J., Charisma and the Archetypes of Leadership, Organization Stu-
dies1998, 19/5.
136.  Störmer E., C. Patscha, J. Prendergast, C. Daheim, M. Rhisiart, P. Glover,
H. Beck, The Future of Work Jobs and Skills in 2030, UK Commission for
Employment and Skills, 2014, Evidence report 84.
137.  Strelau J., D. Doliński, Psychologia. Podręcznik akademicki. tom 1, Wydaw-
nictwo GWP, Gdańsk 2008.
138.  Stroińska E., Wpływ temperamentu pracownika zdalnego na poziom satys-
fakcji z pracy, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” tom 16, 2015.
139.  Szutowicz-Rozwadowska  E.,  Luka  w  edukacji –  Uczyć  lepiej,  Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2009–2010.
140.  Teal T., Czynnik ludzki w zarządzaniu, Harvard Business Review. Przywódz-
two, Helion, Gliwice 2005.
141.  The Denison Leadership Development 360 Survey; https://www.denison-
consulting.com/wp-content/uploads/2019/06/the-denison-leadership-
-development-survey.pdf (12.09.2020).
142.  Toffler A., Trzecia fala, Wydawnictwo Kurpisz SA, Poznań 2006.
143.  Tokar J., Ocena kompetencji metodą Assessment i Development Center,
Elipsa, Warszawa 2020.
144.  Tokar J., Samodoskonalenie menedżerów – rozwój kompetencji przywód-
czych, Difin, Warszawa 2013.
145.  Tokar J., Właściwy kurs. Od białego kołnierzyka menedżera do żółtej koszulki
lidera, Difin, Warszawa 2015.
146.  Tsai W.C., Chen H.Y., Chen C.C., Incremental validity of person-organization
fit over the Big Five personality measures , „The Journal of Psychology”, 2012, Bibliografia
146(5), 485–509, patrz: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22931006
(27.09.2020).
147.  Twenge J., iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are Growing Up Less
Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for
Adulthood--and What That Means for the Rest of Us, Atria Books, Nowy
Jork 2017.
148.  Tyrańska M., Współczesne tendencje w zarzadzaniu zasobami ludzkimi,
Difin, Warszawa 2012.
149.  Uhl-Bien M., G.B. Graen, Individual self-management: analysis of professio-
nals’ self-managing activities in functional and cross-functional work teams,
„Academy of Management Journal”, 1998, 41/3.
150.  Verbeke W., M. Volgering, M. Hessels, Exploring the conceptual expansion
within the field of organizational behaviour: Organizational climate and
organizational culture, „Journal of Management Studies”, 1998, 35.
151.  Wielki słownik języka polskiego, https://wsjp.pl/index.php?id_hasla=5318
(4.10.2020).
152.  Williams M., Mistrzowskie przywództwo, Oficyna a Wolters Kluwer busi-
ness, Kraków 2009.
153.  Wnęk-Kolaska M., Zwinne organizacje potrzebują zwinnych liderów, https://
www.ican.pl/b/zwinne-organizacje-potrzebuja-zwinnych-liderow/Pg5r-
Gxh92 (23.09.2020).
154.  Woodruffe C., What Is Meant by a Competency?, „Leadership & Organiza-
tion Development Journal”, 1993, 14/1.
155.  Woszczyk P., M. Gawron, Trafne dopingowanie, Personel i Zarządzanie,
Infor, 12/ 2013.
156.  Wszeborowska J., Model kompetencji przywódczych współczesnych mene-
dżerów, [w:] Przedsiębiorczość i zarządzanie, Tom XIV, Zeszyt 12, Część 1,
pt. Zarządzanie w XXI wieku. Menedżer innowacyjnej organizacji, pod red.
E. Gołębiowska, Łódź 2013.
157.  Żarczyński Z., Wysoko rozwinięte technologie a stres, Ergonomia, 1995, 18/2.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane