• Regionalne systemy innowacji w Polsce

Regionalne systemy innowacji w Polsce

 • Autor: Arkadiusz Świadek
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-535-2
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 367/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 65.00 zł

  58.50 zł

 • 10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Głównym celem pracy jest przedstawienie dynamicznych i strukturalnych czynników odpowiedzialnych za aktualny kształt regionalnych systemów innowacji w Polsce, a w konsekwencji stworzenie warunków brzegowych dla modelowej, regionalnej sieci innowacji uwzględniającej specyfikę kraju i jego regionów, ze szczególnym rozpoznaniem ośmiu przypadków województw.

Spis treści:

Wstęp
 
Rozdział 1. TEORIA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI – WYBRANE ZAGADNIENIA
 
1.1. Innowacje i procesy innowacyjne w gospodarce – założenia metodologiczne
1.2. Istota i funkcje regionalnych systemów innowacji w gospodarce
1.3. Regionalny a krajowy system innowacji – spory interpretacyjne
 
Rozdział 2. FUNKCJONALNE OBSZARY SYSTEMÓW INNOWACJI
 
2.1. Aktywność innowacyjna przedsiębiorstw
2.2. Działalność sfery badawczo-rozwojowej
2.3. Funkcjonowanie instytucji wsparcia innowacji
 
Rozdział 3. UWARUNKOWANIA FUNKCJONOWANIA REGIONALNYCH SYSTEMÓW INNOWACJI WE WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARCE
 
3.1. Tradycyjne determinanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw
3.2. Zjawisko współpracy w mechanizmie transferu wiedzy ukrytej
3.3. Przestrzenne uwarunkowania funkcjonowania sieci innowacyjnych
 
Rozdział 4. METODYCZNE UWARUNKOWANIA BADAŃ NAD PROCESAMI INNOWACYJNYMI
 
4.1. Prawdopodobieństwo warunkowe w identyfikacji prawidłowości statystycznych
4.2. Procedura konstrukcji modelu ekonometrycznego z dychotomiczną zmienną zależną typu probit
4.3. Identyfikacja, konstrukcja i uzasadnienie zastosowanego modelu badawczego
 
Rozdział 5. DYNAMIKA ZJAWISK INNOWACYJNYCH W POLSCE I W JEJ REGIONACH W LATACH 1994–2009
 
5.1. Wyznaczniki funkcjonowania sfery badawczo-rozwojowej
5.2. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw
5.3. Aktywność instytucji okołobiznesowych
 
Rozdział 6. PERYFERYJNE SYSTEMY INNOWACYJNE NA PRZYKŁADZIE ZIEMI LUBUSKIEJ, PODLASIA I WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
 
6.1. Przypadek ziemi lubuskiej
6.2. Przypadek Podlasia
6.3. Przypadek systemu świętokrzyskiego
 
Rozdział 7. POŚREDNIE SYSTEMY INNOWACYJNE W POLSCE NA PRZYKŁADZIE POMORZA ZACHODNIEGO, DOLNEGO ŚLĄSKA I MAŁOPOLSKI
 
7.1. Przypadek Pomorza Zachodniego
7.2. Przypadek Dolnego Śląska
7.3. Przypadek Małopolski
 
Rozdział 8. ROZWINIĘTE REGIONALNE SIECI INNOWACJI NA PRZYKŁADZIE ŚLĄSKA I MAZOWSZA
 
8.1. Przypadek Śląska
8.2. Przypadek Mazowsza
 
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Summary
Załączniki

prof. zw. dr hab. Władysław Janasz:

Oceniana praca jest interesująca i stanowi aktualną pozycję teoretyczno-empiryczną. Powszechnie uznaje się, że innowacje należą do podstawowych źródeł uzyskiwania przewagi konkurencyjnej zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i agregacji regionalnych. Każda terytorialnie zorientowana sieć, aby móc rozwijać się dynamicznie potrzebuje innowacji.

Dorobek autorski pracy wyraża się między innymi w: oryginalnej analizie i opracowaniu ram koncepcyjnych dla rozwoju regionalnych systemów innowacji w Polsce; przeprowadzeniu weryfikacji statystycznej związków przyczynowych określających dynamizm innowacyjny przemysłu w przekrojach regionalnych; interesującym zestawieniu uwarunkowań innowacji w regionalnych systemach przemysłowych i zbudowaniu opisów charakterystyk przyjętych do badania systemów przemysłowych; zidentyfikowaniu obszarów związanych z procesami innowacyjnymi w układach przestrzennych dotyczących wzbudzania procesów innowacyjnych w systemach regionalnych; zaprezentowaniu autorskiej koncepcji horyzontalnych płaszczyzn odniesień – ewolucyjnej, instytucjonalnej, przestrzennej i industrialnej; sprecyzowaniu wniosków, które mogą stanowić przesłankę formułowania polityki regionalnej i proinnowacyjnych strategii rozwoju przemysłu w regionach Polski.

Recenzowana praca oparta jest na bogatej literaturze przedmiotu, w tym w znacznej mierze obcojęzycznej. Systematyzuje i poszerza wiedzę, wprowadza wątki nieobecne w polskiej literaturze, zawiera szereg nowatorskich propozycji, a także rekomendacji o walorach utylitarnych.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane