• Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe

Region w gospodarce opartej na wiedzy. Kapitał ludzki, innowacje, korporacje transnarodowe

 • Autor:
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-7641-376-1
 • Data wydania: 2011
 • Liczba stron/format: 224/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 47.00 zł

  9.40 zł

 • 80% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Książka dotyczy niematerialnych czynników rozwoju regionalnego, mających decydujące znaczenie z perspektywy budowania potencjału konkurencyjnego i tworzenia bogactwa regionu. Jej treść zawarto w trzech blokach tematycznych:

1. Region wiedzy – określa rolę wiedzy w determinowaniu procesów rozwoju re­gionalnego oraz identyfikuje, w jaki sposób kapitał ludzki, w kontekście teoretycznym i praktycznym, przyczynia się do tworzenia wartości i budowania Gospodarki Opartej na Wiedzy w wymiarze regionalnym.

2. Region innowacyjny – koncentruje się na identyfikacji regionalnych mechanizmów tworzenia procesów innowacji. Omawia istotę regionalnej płaszczyzny polityki innowacyjnej, która zajmuje dziś szczególne miejsce w polityce rozwoju polskich regionów.

3. Region w gospodarce globalnej – wskazuje, w jaki sposób środowiska lokalne i regionalne mogą wykorzystywać proces globalizacji, nie ulegając marginalizacji i unifikacji, wzmacniając swoje znaczenie i pozycję konkurencyjną.

Skuteczność realizacji regionalnej polityki rozwoju zależy dziś przede wszystkim od wiedzy, kompetencji i świadomości aktorów biorących udział w określaniu jej priorytetów i ich determinacji w fazie wdrażania. Stąd wiedza, którą prezentujemy w podręczniku, ma charakter edukacyjny i porządkujący, ale nade wszystko służy two­rzeniu dobrej praktyki gospodarczej w sektorze publicznym w zakresie wykorzystywania nowoczesnych narzędzi i czynników odpowiedzialnych za rozwój regionu.

Wiedza ta prezentowana jest z perspektywy ekonomicznej, socjologicznej i zarządczej. Adresowana jest zarówno do praktyków, jak i teoretyków zajmujących się problemami zarządzania jednostkami samorządu terytorialnego.

Spis treści:

Wprowadzenie
 
Rozdział 1. Region wiedzy – wiedza i kapitał ludzki w rozwoju regionu
Zbigniew Przygodzki
 
1.1. Znaczenie wiedzy w determinowaniu procesów rozwoju regionalnego
1.1.1. Istota i rodzaje wiedzy
1.1.2. Uwarunkowania i procesy tworzenia wiedzy w regionie
1.1.3. Zarządzanie wiedzą w regionie
1.1.4. Wiedza w kształtowaniu gospodarki opartej na wiedzy na poziomie regionalnym
1.1.5. Wiedza jako determinanta atrakcyjności inwestycyjnej regionu
1.2. Kapitał ludzki w wybranych teoriach rozwoju regionalnego
1.2.1. Pojęcie i właściwości kapitału ludzkiego
1.2.2. Kapitał ludzki w ujęciu ekonomii klasycznej
1.2.3. Kapitał ludzki w teoriach i koncepcjach gospodarki przestrzennej
1.3. Kapitał ludzki w praktyce polityki regionalnej
1.3.1. Kapitał ludzki a rozwój społeczeństwa informacyjnego w regionie
1.3.2. Rola kapitału ludzkiego w budowaniu innowacyjnych regionów
1.3.3. Obszary inwestycji w kapitał ludzki w regionie
1.3.4. Ranga polityki i kierunki inwestycji w kapitał ludzki w na poziomie regionów
 
Rozdział 2. Region innowacyjny – procesy innowacji i polityka innowacyjna w rozwoju regionu
Aleksandra Nowakowska
 
2.1. Procesy innowacji – determinanta współczesnego rozwoju
2.1.1. Innowacje – istota, definicje, współzależności
2.1.2. Terytorium jako determinanta procesów innowacji
2.2. Procesy innowacji a rozwój regionalny – ujęcie teoretyczne
2.2.1. Środowisko innowacji
2.2.2. Region uczący się
2.2.3. Regionalny system innowacji
2.2.4. Klastry innowacyjne
2.3. Regionalna polityka innowacyjna
2.3.1. Istota, cele i narzędzia regionalnej polityki innowacyjnej
2.3.3. Regionalne strategie innowacji
2.3.4. Foresight regionalny
2.3.5. Benchmarking regionalnych systemów innowacji
2.3.6. Monitoring i ewaluacja – narzędzia doskonalenia zarządzania procesami innowacji
 
Rozdział 3. Region w gospodarce globalnej – bezpośrednie inwestycje zagraniczne a rozwój regionu
Mariusz E. Sokołowicz
 
3.1. Znaczenie korporacji transnarodowych (KTN) w gospodarce regionu
3.1.1. Rola i pozycja korporacji w gospodarce globalnej
3.1.2. Przesłanki umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw w wybranych koncepcjach teoretycznych
3.1.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne i ich wpływ na rozwój regionu
3.2. Korporacje transnarodowe we wzmacnianiu terytorialnych systemów innowacji
3.2.1. Kooperacja jako forma rozwoju przedsiębiorstw i regionu
3.2.2. Korporacje transnarodowe w roli globalnego nośnika innowacji
3.2.3. Koncepcja terytorializacji przedsiębiorstw w kontekście fenomenu bliskości
3.3. Przyciąganie inwestorów i wzmacnianie procesów terytorializacji poprzez marketing terytorialny
3.3.1. Korporacje transnarodowe w roli odbiorcy działań marketingowych regionu
3.3.2. Narzędzia marketingowe w przyciąganiu i utrzymaniu inwestycji zagranicznych – proinwestycyjny marketing-mix
3.3.3. Oferta inwestycyjna jako produkt dedykowany KTN
3.3.4. Cenowe instrumenty budowania atrakcyjności inwestycyjnej jednostek terytorialnych
3.3.5. Specyfika dystrybucji w marketingu terytorialnym
3.3.6. Promocja inwestycyjna jednostek terytorialnych
3.3.7. Opieka poinwestycyjna KTN jako czynnik terytorializacji

Bibliografia

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane