• Rak piersi. Wyznaczniki pozytywnych zmian

Rak piersi. Wyznaczniki pozytywnych zmian

 • Autor: Anna Brandt-Salmeri
 • Wydawca: Difin
 • ISBN: 978-83-8085-274-7
 • Data wydania: 2020
 • Liczba stron/format: 196/B5
 • Oprawa: miękka

Cena detaliczna

 • 48.00 zł

  43.20 zł

 • Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 43.20 zł

  10% taniej

 • Darmowa dostawa od 200 zł
 • Wysyłka w ciągu 24h

Dostępność: Duża ilość w magazynie

Prezentowana książka to cenna monografia poglądowa z zakresu psychoonkologii. Autorka opisuje koncepcje, umocowane głównie w literaturze zagranicznej, w świetle których obecność symptomów stresu traumatycznego związanego z chorobą nie wyklucza optymalnego funkcjonowania. W publikacji dokonuje szerokiego przeglądu badań ukazujących, iż wydarzenia wysoce stresujące bywają czynnikiem spustowym, uruchamiającym potencjał rozwojowy jednostki. Taka dwoistość w ujmowaniu zjawiska adaptacji do rzeczywistości potraumatycznej (tj. uwzględnianie spektrum dystresu oraz elementów pozytywnych świadczących o wzroście potraumatycznym) stanowi novum we współczesnej przestrzeni badawczej, a zarazem oś narracji przedstawionej monografii.

Książka może stać się cennym źródłem wiedzy dla psychoterapeutów, gdyż przybliża niezwykle obiecującą dla praktyki klinicznej perspektywę doświadczania rozwoju po doznaniu traumy. Stanowić może również inspirację dla samych pacjentek, dając im nadzieję na odnalezienie „dobrego w złym”.

Spis treści:

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW
WSTĘP
PODZIĘKOWANIA

Rozdział 1. MEDYCZNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY DOŚWIADCZENIA RAKA PIERSI W BIEGU ŻYCIA

1.1. Choroba nowotworowa piersi z medycznego punktu widzenia
1.1.1. Wprowadzenie do problematyki chorób nowotworowych
1.1.2. Rak piersi – krótki rys historyczny
1.1.3. Istota procesu nowotworowego
1.1.4. Epidemiologia raka piersi – krajowe dane statystyczne
1.1.5. Czynniki ryzyka występowania raka piersi
1.1.6. Profilaktyka zachorowań
1.1.7. Objawy raka piersi i współczesne klasyfikacje diagnostyczne
1.1.8. Metody leczenia
1.1.9. Czynniki prognostyczne w raku piersi
1.2. Psychologiczne konsekwencje raka piersi
1.2.1. Specyfika kontekstu raka piersi
1.2.2. Proces adaptacji do choroby nowotworowej
1.2.3. Wyznaczniki adaptacji w doświadczeniu raka piersi
1.3. Trajektorie „życia po raku” – pojęcie cancer survivorship
1.3.1. Ramy semantyczne pojęcia survivorship
1.3.2. Koncepcja survivorship według Stanton, Rowland i Ganz
1.3.3. Polemiczny status survivor – rak piersi w wymiarze socjokulturowym
1.4. Podsumowanie

Rozdział 2. RÓŻNE OBLICZA DYSTRESU W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZANIA RAKA PIERSI – PARADYGMAT TRAUMY

2.1. Kontinuum stres–kryzys–trauma–PTSD – konceptualizacja Yeagera i Robertsa
2.2. Spektrum traumy – rozpowszechnienie zjawiska i współczesne klasyfikacje
2.2.1. Wybrane modele traumy
2.2.2. Proces radzenia sobie z traumą
2.3. Diagnoza raka jako trauma – nowy model myślenia
2.3.1. Szerokie spektrum dystresu w raku piersi
2.3.2. Badawcze i kliniczne znaczenie rozpoznania cancer-PTSD (ca-PTSD)
2.3.3. Doświadczenie raka a tradycyjne podejścia w rozumieniu traumy
2.3.4 Diagnoza raka piersi jako szczególny rodzaj traumy
2.3.5. Kontrowersyjny status ca-PTSD
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. WZROST POTRAUMATYCZNY (PTG) JAKO TRANSFORMACYJNY WYNIK ZMAGANIA SIĘ Z TRAUMĄ CHOROBY

3.1. Historia badań nad wzrostem potraumatycznym
3.1.1. Rozwojowe aspekty doznanego cierpienia – źródła i inspiracje dla teorii PTG
3.1.2. Wzrost po traumie – ustalenia terminologiczne
3.2. Przegląd modeli wzrostu po traumie
3.2.1. PTG jako strategia radzenia sobie
3.2.2. PTG jako efekt finalny procesu radzenia sobie
3.3. Funkcjonalno-opisowy model wzrostu potraumatycznego – główne założenia teorii Tedeschiego i Calhouna
3.4. Kontrowersje konceptualizacyjne wokół modelu PTG
3.4.1. Niejasny status ontologiczny PTG – wybrane koncepcje polemiczne
3.4.2. Współczesne trendy w badaniu PTG
3.5. Pomiar PTG – istniejące możliwości i zastrzeżenia metodologiczne
3.6. Szersze tło PTG – przekraczając perspektywę indywidualną
3.6.1. PTG w kontekście małżeńskim i rodzinnym
3.6.2. PTG w kontekście socjokulturowym
3.7. Stan badań nad PTG w Polsce
3.8. Doświadczenie traumy a potraumatyczny wzrost – potencjalne mechanizmy wzajemnych relacji
3.8.1. PTSD i PTG w bezpośrednich pozytywnych lub negatywnych zależnościach  (jedno-lub/i dwukierunkowych)
3.8.2. PTSD i PTG jako zjawiska rozłączne – niezależność wymiarów
3.8.3. PTSD i PTG – w poszukiwaniu części wspólnych
3.8.4. PTSD i PTG – potencjalna krzywoliniowość wzajemnych relacji
3.8.5. PTSD i PTG – relacje zapośredniczone
3.8.6. PTSD i PTG – podsumowanie wzajemnych zależności
3.9. Obraz PTG: rola zmiennych socjodemograficznych i kontekstualnych
3.9.1. Zmienne socjodemograficzne a PTG
3.9.2. Zmienne kontekstu chorobowego a PTG
3.10. Proces adaptacji do choroby – zależności między PTG a dobrostanem
3.11. Potencjalne znaczenie faz survivorship dla kształtowania się PTG
3.11.1. Moment pomiaru a ekspresja PTG
3.11.2. PTG a etap survivorship – przegląd badań
3.12. Podsumowanie

Rozdział 4. POTENCJALNE WYZNACZNIKI PTG W KONTEKŚCIE DOŚWIADCZENIA RAKA PIERSI – PRZEGLĄD WSPÓŁCZESNYCH BADAŃ

4.1. Proces przetwarzania poznawczego jako predyktor PTG – rola ruminacji i refleksji dla powstawania nowych znaczeń w chorobie
4.1.1. Rozbicie kluczowych założeń wstępem do poznawczego przetwarzania traumy
4.1.2. Ruminacje (intruzywne i refleksyjne) jako kluczowy i wielowymiarowy mechanizm prowadzący do PTG
4.1.3. Proces nadawania znaczeń jako wynik podejmowania refleksji
4.2. Ego-resiliency a PTG – obszar potencjalnych powiązań
4.3. Ciało w raku piersi jako metafora zmienionej rzeczywistości
4.3.1. Tożsamość breast cancer survivor – obraz siebie z perspektywy cielesności
4.3.2. Problemy związane z przeżywaniem własnego ciała w raku piersi
4.3.3. Obraz ciała a PTG
4.4. Rola wsparcia w osiąganiu PTG – „bliższe i dalsze wpływy społeczne”
4.4.1. Społeczny, rodzinny i partnerski kontekst kształtowania się wzrostu potraumatycznego
4.4.2. Wsparcie jako przestrzeń do dzielenia się narracjami
4.5. Podsumowanie roli czynników podmiotowych i relacyjnych warunkujących wzrost po traumie w chorobie onkologicznej

Rozdział 5. WZROST POTRAUMATYCZNY JAKO OBIECUJĄCY KONSTRUKT DLA PRAKTYKI KLINICZNEJ – WNIOSKI Z PRZEGLĄDU BADAŃ

BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
SPIS TABEL

Prof. UJ dr hab. Bernadetta Izydorczyk:

Autorka prezentuje w sposób bardzo interesujący, niezwykle istotny dla zdrowia problem doświadczania raka piersi z perspektywy nie tylko stresu, ale i psychologicznego zjawiska wzrostu potraumatycznego. Uwzględniając przynależność chorób nowotworowych (raka piersi) do kategorii chorób cywilizacyjnych należy zaznaczyć bardzo dużą psychologiczną oraz medyczną wartość monografii dla pogłębiania naukowej i klinicznej wiedzy u profesjonalisty: psychologa, psychoterapeuty, lekarza, czy też wiedzy dla samej osoby chorej (…). Monografia jest oryginalna, wnosząca istotny wkład w dziedzinę interdyscyplinarnych badań nad problematyką indywidualnych i społecznych uwarunkowań zjawiska wzrostu potraumatycznego u kobiet zmagających się z rakiem piersi.

Anna Brandt-Salmeri
jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Autorka licznych publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych krajowych i zagranicznych. Łączy pracę naukową z praktyką kliniczną. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki stresu, zdrowia-choroby oraz bliskich więzi. Jako psycholog-praktyk obejmuje opieką dzieci i rodziny znajdujące się w różnych kryzysach życiowych.

Książki tego autora

Aapro, M., Cull, A. (1999). Depression in Breast Cancer Patients: The Need for Treat-
ment. „Annals of Oncology” 10, 627–636.
Abu-Helalah, M., Al-Hanaqta, M., Alshraideh, H., Abdulbaqi, N., Hijazeen, J. (2014).
Quality of Life and Psychological Well-Being of Breast Cancer Survivors in Jor-
dan. „Asian Pacific Journal of Cancer Prevention” 15 (14), 5927–5936.
Adamczak, M. (1988). Wybrane procesy poznawcze i emocjonalne u kobiet po mastek-
tomii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
Affleck,  G.,  Tennen,  H.  (1996).  Constructing  Benefits  from  Adversity:  Adaptation
Significance  and  Dispositional  Underpinnings.  „Journal  of  Personality”  64,
899–922.
Affleck, G., Tennen, H., Croog, S., Levine, S. (1987). Causal Attribution, Perceived
Benefits, and Morbidity after a Heart Attack: An 8-Year Study . „Journal of Con-
sulting and Clinical Psychology” 55 (1), 29–35.
Agarwal, S., Pappas, L., Neumayer, L., Kokeny, K, Agarwal, J. (2014). Effect of Breast
Conservation Therapy vs. Mastectomy on Disease-Specific Survival for Early -
-Stage Breast Cancer. „JAMA Surgery” 149 (3), 267–274. doi: 10.1001/jama-
surg.2013.3049.
Albert, S. (1977). Temporal Comparison Theory. „Psychological Review” 84, 485–503.
Aldwin, C.M. (1994). Stress, Coping, and Development. New York: The Guilford Press.
Alessandri, G., Vecchione, M., Caprara, G., Letzring, T. (2011). The Ego Resiliency
Scale  Revised:  A  Crosscultural  Study  in  Italy,  Spain,  and  the  United  States.
„European Journal of Psychological Assessment” 28, 139–146.
Alexander,  T.,  Oesterreich,  R.  (2013).  Development  and  Evaluation  of  the  Post-
traumatic  Growth  Status  Inventory.  „Psychology”  4,  831–844.  doi:  10.4236/
psych.2013.411120.
Alkhyatt,  M.K.,  Elham,  K.H,,  Abdullah,  E.K.,  Ibraim,  R.H.,  Anee,  B.A.,  Raho,
J.A.  (2012).  Post-Traumatic  Stress  in  Women  with  Breast  Cancer.  „Jordan
Medical Journal” 46 (4), 315–319.
Alloy, L.B., Abramson, L.Y. (1979). Judgment of Contingency in Depressed and Non-
depressed Students: Sadder but Wiser?. „Journal of Experimental Psychology:
General” 108, 441–485.158 Bibliografia
Andrykowski, M.A., Cordova, M.J. (1998). Factors Associated with PTSD Symptoms
Following  Treatment  for  Breast  Cancer:  Test  of  the  Andersen  Model. „Journal
of Traumatic Stress” 11 (2), 189–203.
Andrykowski, M.A., Cordova, M.J., McGrath, P.C., Sloan, D.A., Kenady, D.E. (2000).
Stability  and  Change  in  Posttraumatic  Stress  Disorder  Symptoms  Following
Breast Cancer Treatment: A 1-Year Follow-Up. „Psychooncology” 9 (1), 69–78.
Andrykowski, M.A., Cordova, M.J., Studts, J.L., Miller, T.W. (1998). Posttraumatic
Stress Disorder after Treatment for Breast Cancer: Prevalence of Diagnosis and
Use of the PTSD Checklist-Civilian Version (PCL-C) as a Screening Instrument.
„Journal of Consulting and Clinical Psychology” 66 (3), 586–590.
Andrykowski,  M.A.,  Kangas,  M.  (2010).  Posttraumatic  Stress  Disorder  Associated
with Cancer Diagnosis and Treatment, w: J.C. Holland, W. Breitbart, P. Jacob-
sen, M. Lederberg, M. Loscalzo, R. McCorklen (red.), Psycho-Oncology (2 wyd.,
s. 348–357). New York: Oxford University Press.
Andysz, A., Najder, A., Merecz, D., Jacukowicz, A. (2015). Posttraumatic Growth in
Women after Breast Cancer Surgery – Preliminary Results from a Study of Polish
Patients. „Health Psychology Report” 3, 1–9. doi: 10.5114/hpr.2015.52383.
Ano, G.G., Vasconcelles, E.B. (2005). Religious Coping and Psychological Adjustment
to Stress: A Meta-Analysis. „Journal of Clinical Psychology” 61 (4), 461–480.
Antoni, M.H., Lehman, J.M., Kilbourn, K.M., Boyers, A.E., Culver, J.L., Alferi, S.M.,
Yount, S.E., McGregor, B.A., Arena, P.L., Harris, S.D., Price, A.A., Carver, C.S.
(2001).  Cognitive-Behavioral  Stress  Management  Intervention  Decreases  the
Prevalence of Depression and Enhances Benefit Finding among Women under
Treatment for Early-Stage Breast Cancer. „Health Psychology” 20 (1), 20–32.
Antonovsky, A. (1987). Unraveling the Mystery of Health. How People Manage Stress
and Stay Well. San Francisco: Jossey-Bass.
Arnaboldi, P., Lucchiari C., Santoro L., Sangalli C., Luini A., Pravettoni, G. (2014).
PTSD Symptoms as a Consequence of Breast Cancer Diagnosis: Clinical Impli-
cations. „SpringerPlus” 3, 392.
Badura-Madej, W. (2005). Czy i jak kryzysy zmieniają nas i nasze życie, w: A. Chy-
czewska, I.M. Kijowska (red.), Człowiek w obliczu kryzysu. Kryzys w perspek-
tywie interdyscyplinarnej (s. 15–24). Elbląg: Wydawnictwo PWSZ.
Baglama, B., Atak, I.E. (2015). Posttraumatic Growth and Related Factors among
Postoperative Breast Cancer Patients. „Procedia – Social and Behavioral Scien-
ces” 190, 448–454. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.05.024.
Baker, J.M., Kelly, C., Calhoun, L.G., Cann, A., Tedeschi, R.G. (2008). An Examination
of Posttraumatic Growth and Posttraumatic Depreciation: Two Exploratory Stu-
dies. „Journal of Loss and Trauma” 13, 450–465. 10.1080/15325020802171367.
Barakat, L.P., Alderfer, M.A., Kazak, A.E. (2006). Posttraumatic Growth in Adole-
scent Survivors of Cancer and Their Mothers and Fathers. „Journal of Pediatric
Psychology” 31 (4), 413–419.159 Bibliografia
Batten, S.V., Orsillo, S.M., Walser, R.D. (2005). Acceptance and Mindfulness-Based
Approaches to the Treatment of Posttraumatic Stress Disorder, w: S.M. Orsillo,
L. Roemer (red.), Acceptance and Mindfulness-Based Approaches to Anxiety:
Conceptualization and Treatment. New York: Springer.
Bell, C.C. (1994). DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
„JAMA The Journal of the American Medical Association” 272 (10), 828–829.
doi:10.1001/jama.1994.03520100096046.
Bell, K. (2014). The Breast-Cancerization of Cancer Survivorship: Implications for
Experiences of the Disease. „Social Science and Medicine” 110, 56–63.
Bell,  K.,  Ristovski-Slijepcevic,  S.  (2013).  Cancer  Survivorship:  Why  Labels  Matter.
„Journal of Clinical Oncology” 31 (4), 409–411. doi: 10.1200/JCO.2012.43.5891.
Bellizzi,  K.,  Blank,  T.  (2006).  Predicting  Posttraumatic  Growth  in  Breast  Cancer
Survivors. „Health Psychology” 25, 47–56. doi:10.1037/0278-6133.25.1.47.
Bellizzi, K.M., Blank, T. (2008).  A Gerontologic Perspective on Cancer and Aging.
„Cancer” 112 (Suppl. 11), 2569–2576.
Bellizzi,  K.M.,  Smith,  A.W.,  Reeve,  B.B.,  Alfano,  C.M.,  Bernstein,  L.,  Meeske,  K.,
Baumgartner,  K.B.,  Ballard-Barbash,  R.R.  (2010).  Posttraumatic  Growth
and  Health-Related  Quality  of  Life  in  a  Racially  Diverse  Cohort  of  Bre-
ast  Cancer  Survivors.  „Journal  of  Health  Psychology”  15  (4),  615–626.  doi:
10.1177/1359105309356364.
Bensimon, M. (2012). Elaboration on the Association Between Trauma, PTSD and
Posttraumatic Growth: The Role of Trait Resilience. „Personality and Individual
Differences” 52, 782–787. doi: 10.1016/j.paid.2012.01.011.
Bensimon,  M.,  Amir,  D.,  Wolf,  Y.  (2012).  A  Pendulum  between  Trauma  and  Life:
Group Music Therapy with Post-Traumatized Soldiers. „The Arts in Psychothe-
rapy” 39 (4), 223–233.
Berger, R., Weiss, T. (2009). The Posttraumatic Growth Model: An Expansion to the
Family System. „Traumatology” 15 (1), 63–74.
Berndt, C. (2015). Tajemnica odporności psychicznej. Jak uodpornić się na stres, depre-
sję i wypalenie zawodowe. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Berner, J. (2012). Rak piersi od starożytności do współczesności. „Nowotwory. Jour-
nal of Oncology” 62 (1), 42–48.
Berntsen, D., Rubin, D.C., Johansen, M.K. (2008). Contrasting Models of Posttrau-
matic Stress Disorder: Reply to. „Psychological Review” 115 (4), 1099–1106.
Bertozzi, N., Pesce, M., Santi, P., Raposio, E. (2017). One-Stage Immediate Breast
Reconstruction: A Concise Review. „BioMed Research International” 1, 1–12.
doi: 10.1155/2017/6486859.
Białek, K., Bolek, K., Kowalczyk, R., Lew-Starowicz, Z. (2015). Seksualność i jakość
życia kobiet badanych do 18 miesięcy i 5 lat po zabiegu mastektomii – analiza
porównawcza. „Państwo i Społeczeństwo” 4, 121–129.160 Bibliografia
Bidzan, M., Cieślak, M. (2015). Wzrost osobowy u młodzieży zmagającej się z chorobą
nowotworową – charakterystyka zjawiska. „Psychoonkologia” 4 (19), 152–160.
doi: https://doi.org/10.5114/pson.2015.57495.
Black, E.K., White, C.A. (2005). Fear of Recurrence, Sense of Coherence and Post-
traumatic Stress Disorder in Haematological Cancer Survivors. „Psychoonco-
logy” 14 (6), 510–515.
Blix, I., Birkeland, M.S., Hansen, M.B., Heir, T. (2015). Posttraumatic Growth and
Centrality of Event: A Longitudinal Study in the Aftermath of the 2011 Oslo
Bombing. „Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy” 7 (1),
18–23. doi: 10.1037/tra0000006.
Block, J., Kremen, A.M. (1996). IQ and Ego-Resiliency: Conceptual and Empirical
Connections and Separateness. „Journal of Personality and Social Psychology”
70, 349–361.
Boals, A. (2010). A Double-Edged Sword: Event Centrality, PTSD and Posttraumatic
Growth. „Applied Cognitive Psychology” 25 (5), 817–822.
Boals, A., Murrell, A.R. (2016). I Am > Trauma: Experimentally Reducing Event
Centrality  and  PTSD  Symptoms  in  a  Clinical  Trial.  „Journal  of  Loss  and
Trauma” 21 (6), 471–483.
Boals, A., Schuettler, D. (2011). A Double-Edged Sword: Event Centrality, PTSD and
Posttraumatic Growth. „Applied Cognitive Psychology” 25, 817–822.
Boerner, M., Joseph, S., Murphy, D. (2017). Reports of Post-Traumatic Growth and
Well-Being: Moderating Effect of Defense Style. „Journal of Social and Clinical
Psychology” 36 (9), 723–737.
Bojakowska,  U.,  Kalinowski,  P.,  Kowalska,  M.E.  (2016).  Epidemiologia  i  profilak -
tyka raka piersi / Epidemiology and prophylaxis of breast cancer. „Journal of
Education,  Health  and  Sport”  6  (8),  701–710.  doi  http://dx.doi.org/10.5281/
zenodo.61187.
Bonanno, G.A. (2004). Loss, Trauma, and Human Resilience: Have We Underesti-
mated the Human Capacity to Thrive after Extremely Aversive Events? „The
American Psychologist” 59 (1), 20–28.
Bonanno, G.A., Mancini, A.D. (2008). The Human Capacity to Thrive in the Face of
Extreme Adversity. „Pediatrics” 121, 369–375.
Bonanno, G.A., Mancini, A.D. (2012). Beyond Resilience and PTSD: Mapping the
Heterogeneity of Responses to Potential Trauma. „Psychological Trauma: The-
ory, Research, Practice, and Policy” 4, 74–83.
Borucka,  A.,  Ostaszewski,  K.  (2008).  Koncepcja  resilience.  Kluczowe  pojęcia
i wybrane zagadnienia. „Medycyna Wieku Rozwojowego” 2, 587–597.
Bower,  J.E.,  Meyerowitz,  B.E.,  Desmond  K.A.,  Bernaards,  C.A.,  Rowland,  J.H.,
Ganz  P.A.  (2005).  Perceptions  of  Positive  Meaning  and  Vulnerability  Follo-
wing Breast Cancer: Predictors and Outcomes among Long-Term Breast Can-161 Bibliografia
cer  Survivors.  „Annuals  of  Behavioral  Medicine”  29,  236–245.  doi:10.1207/
s15324796abm2903_1.
Bower, J.E., Moskowitz, J.T., Epel, E. (2009). Is Benefit Finding Good for Your Health?
Pathways Linking Positive Life Changes after Stress and Physical Health Outco-
mes. „Current Directions in Psychological Science” 18 (6), 337–341.
Boyle, D. (2006). Survivorship. „Clinical Journal of Oncology Nursing” 10 (3), 25–51.
Bozo, O., Gündogdu, E., Büyükasik-Colak, C. (2009). The Moderating Role of Diffe-
rent Sources of Perceived Social Support on the Dispositional Optimism – Post-
traumatic Growth Relationship in Postoperative Breast Cancer Patients. „Jour-
nal of Health Psychology” 14 (7), 1009–1020. doi: 10.1177/1359105309342295.
Brandão, T., Schulz, M.S., Matos, P.M. (2017). Psychological Adjustment after Breast
Cancer: A Systematic Review of Longitudinal Studies. „Psychooncology” 26 (7),
 917–926. doi: 10.1002/pon.4230.
Brandt,  A.  (2017).  Rak  piersi  –  kryzys  egzystencjalny  czy  estetyczny?  Decyzja
o rekonstrukcji piersi – analiza jakościowa, „Journal of Health, Education and
Sport” 7 (6), 747–759.
Brandt, A., Buszman, K. (2016). Za gruba, za chuda, nieładna – problem społecznej
stygmatyzacji osób o ciele „nieidealnym”. „Społeczeństwo i Edukacja” 20 (1),
103–115.
Brandt-Salmeri  A.,  Ilska  M.,  Kołodziej-Zaleska  A.  (2019).  Body  Image  in  Women
with Breast Cancer Undergoing Surgical Treatment – A Comparative Analysis.
„Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej” (w druku).
Brandt, A., Przybyła-Basista, H. (2016). Decyzja o rekonstrukcji piersi u kobiet po
mastektomii  –  motywy,  obawy,  percepcja  efektów,  „Psychoonkologia”  20  (1):
17–26.
Brandt-Salmeri,  A.,  Przybyła-Basista,  H.  (2018).  Obraz  ciała  a  samoocena  kobiet
z rakiem piersi – rola akceptacji ciała, „Psychoonkologia” (22) 1, 1–10.
Brennan, J. (2011). Adjustment to Cancer – Coping or Personal Transition? „Psycho-
oncology” 10 (1), 1–18.
Breslau, N., Davis, G.C., Andreski, P., Peterson, E. (1991). Traumatic Events and
Posttraumatic Stress Disorder in an Urban Population of Young Adults. „Archi-
ves of General Psychiatry” 48, 216–222.
Brewin, C.R., Dalgleish, T, Joseph, S. (1996). A Dual Representation Theory of Post-
traumatic Stress Disorder. „Psychology Review” 103, 670–686.
Brewin, C.R., Lanius, R.A., Novac A., Schnyder U., Galea S. (2009). Reformulating
PTSD for DSM-V: Life after Criterion A. „Journal of Traumatic Stress” 22 (5),
366–73. doi: 10.1002/jts.20443.
Brix,  S.A.,  Bidstrup,  P.E.,  Christensen,  J.,  Rottmann,  N.,  Olsen,  A.,  Tjønneland,
A., Johansen, C., Dalton, S.O. (2013). Post-traumatic Growth among Elderly
Women  with  Breast  Cancer  Compared  to  Breast  Cancer-Free  Women.  „Acta
Oncologica” 52, 345–354.162 Bibliografia
Brocken, P., Prins, J.B., Dekhuijzen, P.N., van der Heijden, H.F. (2012). The Faster
the Better? A Systematic Review on Distress in the Diagnostic Phase of Suspec-
ted  Cancer,  and  the  Influence  of  Rapid  Diagnostic  Pathways.  „Psycho-Onco-
logy” 21(1), 1–10.
Bryant,  R.A.  (2014).  Prolonged  Grief:  Where  to  after  Diagnostic  and  Statistical
Manual of Mental Disorders, 5 th  Edition? „Current Opinion in Psychiatry” 27 (1),  
21–26. doi: 10.1097/YCO.0000000000000031.
Brytek-Matera,  A.  (2008).  Obraz  ciała  –  obraz  siebie.  Wizerunek  własnego  ciała
w ujęciu psychospołecznym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
Brytek-Matera, A. (2011). Postawy względem ciała a obraz samego siebie u kobiet
z zaburzeniami odżywiania. Badania na gruncie teorii rozbieżności Ja Edwarda
Tory Higginsa. „Psychiatria Polska” 45 (5), 671–682.
Bulotienė, G., Matuizienė, J. (2014). Posttraumatic Stress in Breast Cancer Patients.
„Acta Medica Lituanica” 21 (2), 43–50.
Bulotienė, G., Ostapenko, V., Vesėliūnas, J. (2006). Psychological Adaptation of Bre-
ast Cancer Patients. „Acta Medica Lituanica” 13 (2), 92–96.
Burgess, C., Cornelius, V., Love, S., Graham, J., Richards, M., Ramirez, A. (2005).
Depression and Anxiety in Women with Early Breast Cancer: Five Year Observa-
tional Cohort Study. „British Medical Journal” 330, 702–705.
Burke, S.M., Sabiston, C.M. (2012). Fostering Growth in the Survivorship Expe-
rience:  Investigating  Breast  Cancer  Survivors’  Lived  Experiences  Scaling
Mt.  Kilimanjaro  from  a  Posttraumatic  Growth  Perspective.  „The  Qualitative
Report” 17 (16), 1–19.
Burke, S.M., Sabiston, C.M., Vallerand, R.J. (2012). Passion in Breast Cancer Survi-
vors:  Examining  Links  to  Emotional  Well-Being.  „Journal  of  Health  Psycho-
logy” 17 (8), 1161–1175. doi: 10.1177/1359105311429202.
Buszman,  K.,  Brandt,  A.  (2016).  Ciało  poza  społecznym  kanonem  piękna  –  ciało
odrzucone: perspektywa osób o ciele „nieidealnym”. „Społeczeństwo i Eduka-
cja” 20 (1), 225–237.
Butler, L.D., Field, N.P., Bush, A.L., Seplaki, J.E., Hastings, T.A., Spiegel, D. (2005).
Anticipating  Loss  and  Other  Temporal  Stressors  Predict  Traumatic  Stress
Symptoms  among  Partners  of  Metastatic/Recurrent  Breast  Cancer  Patients.
„Psychooncology” 14, 492–502.
Byra, S. (2015). Potraumatyczny wzrost i psychospołeczna adaptacja u osób z ura-
zem rdzenia kręgowego: predykcyjne funkcje radzenia i orientacji pozytywnej.
„Hygeia Public Health” 50 (2), 362–371.
Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G. (2006). The Foundations of Posttraumatic Growth:
An Expanded Framework, w: L.G. Calhoun & R.G. Tedeschi (eds.), The Hand-
book of Posttraumatic Growth: Research and Practice (pp. 1–23). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.163 Bibliografia
Calhoun, L.G., Cann, A., Tedeschi, R.G., McMillen, J. (2000). A Correlational Test
of the Relationship between Posttraumatic Growth, Religion, and Cognitive Pro-
cessing. „Journal of Traumatic Stress” 13 (3), 521–527.
Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Lindstrom, C.M. (2013). The Relationship
of Core Belief Challenge, Rumination, Disclosure, and Sociocultural Elements to
Posttraumatic Growth. „Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and
Policy” 5, 50–55.
Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Taku, K., Vishnevsky, T., Triplett, K.N., Dan-
hauer, SC. (2010). A Short Form of the Posttraumatic Growth Inventory. „Anxiety,
Stress, and Coping” 23 (2), 127–37. doi: 10.1080/10615800903094273.
Caplan, G. (1964). Principles of preventive psychiatry. New York: Basic Books.
Carpenter, J.S., Brockopp, D.Y., Andrykowski, M.A. (1999). Self-Transformation as
a Factor in the Self-Esteem and Well-Being of Breast Cancer Survivors. „Journal
of Advanced Nursing” 29 (6), 1402–1411.
Carver, C.S., Antoni, M.H. (2004). Finding Benefit in Breast Cancer During the Year
After Diagnosis Predicts Better Adjustment 5 to 8 Years After Diagnosis. „Health
Psychology” 23 (6), 595–598.
Casella-Grau, A., Ochoa, C., Ruini, C. (2017). Psychological and Clinical Correlates
of Posttraumatic Growth in Cancer: A Systematic and Critical Review. „Psycho-
ocology” 12, 2007–2018. doi: 10.1002/pon.4426.
Caspari, J.M., Raque-Bogdan, T.L., McRae, C., Simoneau, T.L., Ash-Lee, S., Hult-
gren,  K.  (2017).  Posttraumatic  Growth  after  Cancer:  The  Role  of  Perceived
Threat and Cognitive Processing. „Journal of Psychosocial Oncology” 17, 1–17.
Chan, C.S., Rhodes, J.E. (2013). Religious Coping, Posttraumatic Stress, Psycholo-
gical Distress, and Posttraumatic Growth Among Female Survivors Four Years
After Hurricane Katrina. „Journal of Traumatic Stress” 26, 257–265.
Chan, M.W., Ho, S.M., Tedeschi, R.G., Leung, C.W. (2011). The Valence of Atten-
tional Bias and Cancer-Related Rumination in Posttraumatic Stress and Post-
traumatic Growth among Women with Breast Cancer. „Psychooncology” 20 (5),
544–552. doi: 10.1002/pon.1761.
Charney, D.S. (2004). Psychobiological Mechanisms of Resilience and Vulnerability:
Implications for Successful Adaptation to Extreme Stress. „American Journal of
Psychiatry” 161, 195–216.
Cheng,  C.T.,  Ho,  S.,  Hou,  Y.C.,  Lai,  Y.,  Wang,  G.L.  (2018).  Constructive,  Illu-
sory,  and  Distressed  Posttraumatic  Growth  among  Survivors  of  Breast  Can-
cer:  A  7-Year  Growth  Trajectory  Study.  „Journal  of  Health  Psychology”.  doi:
135910531879319. 10.1177/1359105318793199.
Chojnacka-Szawłowska, G. (2009). Zmęczenie a zdrowie i choroba. Kraków: Impuls.
Christiansen,  A.A.,  Hendricks,  R.C.,  Primdahl,  J.,  Roessler,  K.K.,  Andersen,  T.E.,
Hørslev-Petersen, K., Hendricks, O. (2018). ‘Isn’t Biological Treatment Some-164 Bibliografia
thing Healthy?’ Lay People’s Perceptions of Medical Terms. „Scandinavian Jour-
nal of Rheumatology” 13, 1–3. doi: 10.1080/03009742.2018.1522667.
Cieślak, K. (2016). Trudy życia ozdrowieńca. „Głos Pacjenta Onkologicznego” 3 (18),
 18–19.
Cieślak, M., Jakitowicz, K., Kozaka, J., Bidzan, M., Kiżewska, A. (2017). Twardość
psychiczna i wsparcie społeczne a wzrost pourazowy u chorych z nowotworem  
– doniesienie wstępne. „Psychoonkologia” 21 (1), 22–28.
Clarke, J.N., James, S. (2003). The Radicalized Self: The Impact on the Self of the
Contested Nature of the Diagnosis of Chronic Fatigue Syndrome. „Social Science
and Medicine” 57, 1387–1395.
Claro,  Jr.F.,  da  Costa,  D.V.,  Pinheiro,  A.,  Pinto-Neto,  A.M.  (2013).  Complicações
em reconstrução mamária total em pacientes mastectomizadas por câncer de
mama:  análise  comparativa  de  longo  prazo  quanto  a  influência  de  técnica,
tempo de cirurgia, momento da reconstrução e tratamento adjuvante. „Revista
Brasileira de Cirurgia Plástica” 28 (1), 85–91.
Collins, R.L., Taylor, S.E., Skokan, L.A. (1990). A Better World or a Shattered Vision?
Changes in Life Perspectives Following Victimization. „Social Cognition” 8 (3),
263–285.
Compas, B.E., Stoll, M.F., Thomsen, A.H., Oppedisano, G., Epping-Jordan, J.E., Krag,
D.N. (1999). Adjustment to Breast Cancer: Age-Related Differences in Coping and
Emotional Distress. „Breast Cancer Research Treatment” 54, 195–203.
Cordova,  M.J.  (2008).  Facilitating  Posttraumatic  Growth  Following  Cancer,  w:
S. Joseph, P.A. Linley (red.), Trauma Recovery Growth: Positive Psychological
Perspectives on Posttraumatic Stress (s. 185–206). Hoboken: John Wiley and
Sons. https://doi.org/10.1002/9781118269718.ch10.
Cordova, M.J., Andrykowski, M.A. (2003). Responses to Cancer Diagnosis and Tre-
atment: Posttraumatic Stress and Posttraumatic Growth. „Seminars in Clinical
Neuropsychiatry” 8, 286–296.
Cordova, M.J., Cunningham, L.L., Carlson, C.R., Andrykowski, M.A. (2001). Post-
traumatic  Growth  Following  Breast  Cancer:  A  Controlled  Comparison  Study.
„Health Psychology” 20 (3), 176–185.
Cordova, M.J., Cunningham, L.L., Carlson, C.R., Andrykowski, M.A. (2001a). Social
Constraints, Cognitive Processing, and Adjustment to Breast Cancer. „Journal
of Consulting and Clinical Psychology” 69 (4), 706–711.
Cordova,  M.J.,  Giese-Davis,  J.,  Golant,  M.,  Kronenwetter,  C.,  Chang,  V.,  Spiegel,
D. (2007). Breast Cancer as Trauma: Posttraumatic Stress and Posttraumatic
Growth. „Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” 14 (4), 308–319.
Cordova,  M.J.,  Riba,  M.B.,  Spiegel,  D.  (2017).  Post-Traumatic  Stress  Disorder
and  Cancer.  „The  Lancet.  Psychiatry”  4  (4).  330–338.  doi:  10.1016/S2215-
0366(17)30014-7.165 Bibliografia
Cordova, M.J., Studs, J.L., Hann, D.M. Jacobsen, P.B., Andrykowski, M.A. (2000).
Symptom Structure of PTSD Following Breast Cancer. „Journal of Traumatic
Stress” 13, 301–309.
Cormio, C., Muzzatti, B., Romito, F., Mattioli, V., Annunziata, M.A. (2016). Posttrau-
matic Growth and Cancer: A Study 5 Years after Treatment End. „Supportive
Care in Cancer” 25 (4), 1087–1096. doi: 10.1007/s00520-016-3496-4.
Cormio, C., Romito, F., Giotta, F., Mattioli, V. (2015). Post-Traumatic Growth in the
Italian  Experience  of  Long-term  Disease-Free  Cancer  Survivors.  „Stress  and
Health” 31 (3), 189–196. doi: 10.1002/smi.2545.
Coughlin, S.S., Ekwueme, D.U. (2009). Breast Cancer as a Global Health Concern.
„Cancer Epidemiology” 33, 315–318. doi:10.1016/j.canep.2009.10.003.
Courtois, C.A, Ford, J.D. (2013). Treating Complex Trauma: A Sequenced Relation-
ship-Based Approach. New York: Guilford.
Coyne,  J.,  Tennen,  H.  (2010).  Positive  Psychology  in  Cancer  Care:  Bad  Science,
Exaggerated Claims, and Unproven Medicine. „Annals of Behavioral Medicine:
a Publication of the Society of Behavioral Medicine” 39, 16–26.
Cruess,  D.G.,  Antoni,  M.H.,  McGregor,  B.A.,  Kilbourn,  K.M.,  Boyers,  A.E.,  Alferi,
S.M.,  Carver,  C.S.,  Kumar,  M.  (2000).  Cognitive-Behavioral  Stress  Manage-
ment  Reduces  Serum  Cortisol  by  Enhancing  Benefit  Finding  among  Women
Being Treated for Early Stage Breast Cancer. „Psychosomatic Medicine” 62 (3),
304–308.
Dąbrowski, K. (1979). Dezintegracja pozytywna. Warszawa: PIW.
Dąbrowski, K. (1986). Trud istnienia. Warszawa: Wiedza Powszechna.
Dalgleish,  T.  (2004).  Cognitive  Approaches  to  Posttraumatic  Stress  Disorder:  The
Evolution  of  Multirepresentational  Theorizing.  „Psychological  Bulletin”  130,
228–260.
Danhauer, S.C., Case, L.D., Tedeschi, R. (2013). Predictors of Posttraumatic Growth
in  Women  with  Breast  Cancer.  „Psychooncology”  22  (12),  2676–2683.  doi:
10.1002/pon.3298.
Danhauer, S.C., Russell, G., Case, L.D. (2015). Trajectories of Posttraumatic Growth
and Associated Characteristics in Women with Breast Cancer. „Annals of Beha-
vioral Medicine” 49 (5), 650–659. doi: 10.1007/s12160-015-9696-1.
Davis,  C.G.,  Nolen-Hoeksema,  S.,  Larson,  J.  (1998).  Making  Sense  of  Loss  and
Benefiting from the Experience: Two Construals of Meaning . „Journal of Perso-
nality and Social Psychology” 75 (2), 561–574.
Deimling, G.T., Bowman, K.F., Sterns, S., Wagner, L.J., Kahana, B. (2006). Cancer-
-Related Health Worries and Psychological Distress among Older Adult, Long-
-Term Cancer Survivors. „Psychooncology” 15 (4), 306–320.
Deimling, G.T., Kahana, B., Bowman, K.F., Schaefer, M.L. (2002). Cancer Survivor-
ship and Psychological Distress in Later Life. „Psychooncology” 11, 479–494.166 Bibliografia
Dekel, S., Ein-Dor, T., Solomon, Z. (2012). Posttraumatic Growth and Posttrauma-
tic Distress: A Longitudinal Study. „Psychological Trauma: Theory, Research,
Practice, and Policy” 4 (1), 94–101. doi:10.1037/a0021865.
Dekel, S., Mandl, C., Solomon, Z. (2011). Shared and Unique Predictors of Post-Trau-
matic Growth and Distress. „Journal of Clinical Psychology” 67 (3), 241–252. doi:
10.1002/jclp.20747.
Derbis, R., Machnik-Czerwik, A. (2015). Adaptation of the Body Image after Breast
Cancer Questionnaire in Polish Context: Factorial Structure and Validity of the
Scale. „Health Psychology Report”.
Devine, K.A., Reed-Knight, B., Loiselle, K.A., Fenton, N., Blount, R.L. (2010). Post-
traumatic Growth in Young Adults who Experienced Serious Childhood Illness:
A  Mixed-Methods  Approach.  „Journal  of  Clinical  Psychology  in  Medical  Set-
tings” 17, 340–348.
Domagała,  W.  (2007).  Molekularne  podstawy  karcynogenezy  i  ścieżki  sygnałowe
niektórych  nowotworów  ośrodkowego  układu  nerwowego.  „Polski  Przegląd
Neurologiczny” 3 (3), s. 127–141.
Dongen van, J.A. (2003). Breast Cancer and Art. „Nowotwory. Journal of Onco-
logy” 53 (1), 52.
Doyle, N. (2008). Cancer Survivorship: Evolutionary Concept Analysis. „Journal of
Advanced Nursing” 62 (4), 499–509. doi: 10.1111/j.1365-2648.2008.04617.x.
Drageset,  S.,  Lindstrøm,  T.C.,  Underlid,  K.  (2010).  Coping  with  Breast  Cancer:
Between Diagnosis and Surgery. „Journal of Advanced Nursing” 66 (1), 149–
158. doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05210.x.
Drury, A., Payne, S., Brady, A.M. (2017). Cancer Survivorship: Advancing the Con-
cept in the Context of Colorectal Cancer. „European Journal of Oncology Nur-
sing” 29, 135–147. doi: 10.1016/j.ejon.2017.06.006.
Duan, W., Guo, P. (2015). Association between Virtues and Posttraumatic Growth:
Preliminary Evidence from a Chinese Community Sample after Earthquakes.
„PeerJ” 3 (4), e883. doi: 10.7717/peerj.883.
Duckworth, A., Steen, T., Seligman, M. (2005). Positive Psychology in Clinical Prac-
tice.  „Annual  Review  of  Clinical  Psychology”  1,  629–651.  10.1146/annurev.
clinpsy.1.102803.144154.
Dudek, B. (2003). Zaburzenie po stresie traumatycznym. Gdańsk: Gdańskie Wydaw-
nictwo Psychologiczne.
Dulmus, C.N., Hilarski, C. (2003). When Stress Constitutes Trauma and Trauma
Constitutes Crisis: The Stress-Trauma-Crisis Continuum. „Brief Treatment and
Crisis Intervention” 3 (1), 27–35.
Dunn,  L.B.,  Langford,  D.J.,  Paul,  S.M.,  Berman,  M.B.,  Shumay,  D.M.,  Kober,  K.,
Merriman, J.D., West, C., Neuhaus, J.M., Miaskowski, C. (2015). Trajectories
of Fear of Recurrence in Women with Breast Cancer. „Supportive Care in Can-
cer” 23 (7), 2033–2043. doi: 10.1007/s00520-014-2513-8.167 Bibliografia
Dyer, K.E. (2015). „Surviving Is not the Same as Living”: Cancer and Sobrevivencia
in Puerto Rico. „Social Science and Medicine” 132, 20–29. doi: 10.1016/j.soc-
scimed.2015.02.033.
Dymecka,  J.  (2015).  Radzenie  sobie  z  własną  chorobą  u  osób  ze  stwardnie-
niem  rozsianym,  w:  Bidzan,  M.,  Bieleninik,  Ł.,  Szulman-Wardal,  A.  (red.),
Niepełnosprawność ruchowa w ujęciu biopsychospołecznym. Gdańsk: Wydaw-
nictwo Harmonia Universalis.
Edmondson, D. (2014). An Enduring Somatic Threat Model of Posttraumatic Stress
Disorder Due to Acute Life-Threatening Medical Events. „Social and Personality
Psychological Compass” 8 (3), 118–134.
Ehlers, A., Clark, D.M. (2000). A Cognitive Model of Posttraumatic Stress Disorder.
„Behaviour Research and Therapy” 38 (4), 319–345.
Ehrenreich, B. (2001). Welcome to Cancerland. „Harper’s Magazine” 11, 45–53.
Else-Quest, N.M., LoConte, N.K., Schiller, J.H., Shibley, Hyde, J. (2009). Perceived
Stigma, Self-Blame, and Adjustment among Lung, Breast and Prostate Cancer
Patients. „Psychology and Health” 24, 949–964.
Fallon, A. (1990). Culture in the Mirror: Sociocultural Determinants of Body Image,
w:  T.F.  Cash,  T.  Pruzinsky  (red.),  Body  Images:  Development,  Deviance,  and
Change (s. 80–109). New York, NY, US: Guilford Press.
Fang, S.Y., Shu, B.C., Chang, Y.J. (2013). The Effect of Breast Reconstruction Sur-
gery on Body Image among Women after Mastectomy: A Meta-Analysis. „Breast
Cancer Research and Treatment” 137 (1), 13–21.
Farkas, D., Orosz, G. (2015). Ego-Resiliency Reloaded: A Three-Component Model
of General Resiliency. „PLoS One” 10 (3). doi: 10.1371/journal.pone.0120883.
Figley, C.R. (1978). Stress Disorders among Vietnam Veterans. Brunner: Mazel.
Filipp,  S.H.  (1999).  A  Three-Stage  Model  of  Coping  with  Loss  and  Trauma,  w:
A. Maercker, M. Schützwohl, Z. Solomon (red.), Posttraumatic Stress Disorder:
A Lifespan Developmental Perspective (s. 43−78). Seattle: Hogrefe and Huber.
Foa, E.B., Rothbaum, B.O. (1998). Treatment Manuals for Practitioners. Treating
the Trauma of Rape: Cognitive-Behavioral Therapy for PTSD. New York: Guil-
ford Press.
Fol,  M.,  Jachowicz,  E.  (2016).  Czynniki  zakaźne  w  procesie  nowotworzenia.  „Medy-
cyna  Ogólna  i  Nauki  o  Zdrowiu”  22  (1),  s.  7–14.  doi:  https://doi.org/10.5604/
20834543.1198717.
Folkman, S. (2008). The Case for Positive Emotions in the Stress Process, „Anxiety
Stress and Coping” 21, 3–14.
Ford, J.D., Tennen, H., Albert, D. (2008). A Contrarian View of Growth Following
Adversity, w: S. Joseph, P.A. Linley (red.), Trauma, Recovery, and Growth: Posi-
tive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress (s. 297–324). Hoboken:
John Wiley and Sons Inc.168 Bibliografia
Frank, A.W. (1997). Enacting Illness Stories: When, What, and Why, w: H.L. Nelson
(red.), Stories and Their Limits. New York: Routledge.
Frankl, V.E. (1963). Man’s Search for Meaning. New York: Pocket Books.
Frazier, P., Conlon, A., Glaser, T. (2001). Positive and Negative Life Changes Follo-
wing Sexual Assault. „Journal of Consulting and Clinical Psychology” 69 (6),
1048–1055.
Frazier, P., Tennen, H., Gavian, M., Park, C., Tomich, P., Tashiro, T. (2009). Does
Self-Reported Posttraumatic Growth Reflect Genuine Positive Change?  „Psycho-
logical Science” 20, 912–919.
Frazzetto, P., Vacante, M., Malaguarnera, M., Vinci, E., Catalano, F., Cataudella, E.,
Drago, F., Malaguarnera G., Basile F., Biondi, A. (2012). Depression in Older
Breast Cancer Survivors. „BMC Surgery” 12 (1), S14.
Fredrickson,  B.L.  (2001).  The  Role  of  Positive  Emotions  in  Positive  Psychology:
The Broaden-And-Build Theory of Positive Emotions. „American Psychologist”  
56 (3), 218–226.
Gajek, K., Wiatrak, B., Ślęzak, A., Ussowicz, M. (2017). Strategie odżywcze komórek
nowotworowych – przegląd wybranych typów nowotworów z uwzględnieniem
zmian w poziomie i wzorze ekspresji transporterów glukozy. „Acta Bio-Optica
et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna” 23 (2), s. 133–146.
George, D., Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and
Reference, 17.0 update. Boston: Pearson.
Giordano S.H. (2018). Breast Cancer in Man. „New England Journal of Medicine”
378, 2311–2320.
Głębocka, A. (2009). Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi. Kra-
ków: Oficyna Wydawnicza Impuls.
Gnant, M., Harbeck, N., Thomssen, C. (2017). A Brief Summary of the Consensus
Discussion about Escalation and De-Escalation of Primary Breast Cancer Tre-
atment. „Breast Care (Basel)” 12, 102–107.
Goldenberg,  J.,  Kosloff,  S.,  Greenberg,  J.  (2006).  Existential  Underpinnings  of
Approach and Avoidance of the Physical Body. „Motivation and Emotion” 30,
127–134.
Goodhart, F., Atkins, L. (2012). Drugie życie po raku. Warszawa: WNK.
Gorini, A., Riva, S., Marzorati, C., Cropley, M., Pravettoni, G. (2017). Rumination
in Breast and Lung Cancer Patients: Preliminary Data on an Italian Sample.
„Psycho-Oncology” 27 (2), 703–705.
Green, B.L., Rowland, J.H., Krupnick, J.L., Epstein, S.A., Stockton, P., Stern, N.M.,
Spertus, I.L., Steakley C. (1998). Prevalence of Posttraumatic Stress Disorder in
Women with Breast Cancer. „Psychosomatics” 39 (2), 102–111.
Greenberg, J., Solomon, S., Pyszczynski, T. (1997). Terror Management Theory of
Self-Esteem and Cultural Worldviews: Empirical Assessments and Conceptual 169 Bibliografia
Refinements, w: M.P. Zanna (red.), „Advances in Experimental Social Psycho-
logy” 29 (s. 61–139). San Diego: Academic Press.
Greenberg,  M.A.  (1995).  Cognitive  Processing  of  Traumas:  The  Role  of  Intrusive
Thoughts  and  Reappraisals.  „Journal  of  Applied  Social  Psychology”  25  (14),
1262–1296.
Groarke, A., Curtis, R., Groarke, J.M., Hogan, M.J., Gibbons, A., Kerin, M. (2017).
Post-Traumatic Growth in Breast Cancer: How and When Do Distress and Stress
Contribute? „Psychooncology” 26 (7), 967–974. doi: 10.1002/pon.4243.
Grogan,  S.  (1999).  Body  Image:  Understanding  Body  Dissatisfaction  in  Men,
Women, and Children. New York: Routledge/Taylor and Francis Group.
Gruszczyński, W., Dryja, A., Gruszczyńska, M. (2017). Zaburzenia stresowe poura-
zowe w aktualnej klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego
(APA) wg DSM-5. „Journal of Health Study and Medicine” 1, 111–126.
Gurevich, M., Devins, G.M., Rodin, G.M. (2002). Stress Response Syndromes and
Cancer: Conceptual and Assessment Issues. „Psychosomatics” 43 (4), 259–281.
Hafstad, G.S., Thoresen, S., Wentzel-Larsen, T., Maercker, A., Dyb, G. (2017). PTSD
or Not PTSD? Comparing the Proposed ICD-11 and the DSM-5 PTSD Criteria
among Young Survivors of the 2011 Norway Attacks and Their Parents. „Psy-
chological Medicine” 47 (7), 1283–1291. doi: 10.1017/S0033291716002968.
Hall, B.J., Saltzman, L.Y., Canetti, D., Hobfoll, S.E. (2015). Temporal Relationship
between  Posttraumatic  Stress  Symptoms  and  Posttraumatic  Growth  among
Jews and Palestinians during Ongoing Violence. „PLOS One” 10 (4): e0124782
doi:10.1371/journal.pone.0124782.
Hampton, M.R., Frombach, I. (2010). Women’s Experience of Traumatic Stress in
Cancer Treatment. „Health Care Women International” 21 (1), 67–76.
Hefferon, K. (2012). Bringing Back the Body into Positive Psychology: The Theory of
Corporeal Posttraumatic Growth in Breast Cancer. „Psychology” 3 (12), 1238–1242.
Hefferon, K., Grealy, M., Mutrie, N. (2009). Post-Traumatic Growth and Life Thre-
atening  Physical  Illness:  A  Systematic  Review  of  the  Qualitative  Literature.
„British Journal of Health Psychology” 14 (2), 343–378.
Hefferon, K., Grealy, M., Mutrie, N. (2010). Transforming from Cocoon to Butterfly:
The Potential Role of the Body in the Process of Posttraumatic Growth. „Journal
of Humanistic Psychology” 50 (2), 224–247.
Heidari,  M.,  Shahbazi,  S.,  Ghodusi,  M.  (2015).  Evaluation  of  Body  Esteem  and
Mental  Health  in  Patients  with  Breast  Cancer  after  Mastectomy.  „Journal  of
Mid-life Health” 6 (4), 173–177. doi: 10.4103/0976-7800.172345.
Helgeson, V., Reynolds, K., Tomich, P. (2006). A Meta-Analytic Review of Benefit Fin -
ding and Growth. „Journal of Counseling and Clinical Psychology” 74, 797–816.
Helgeson, V.S., Cohen, S., (1996). Social Support and Adjustment to Cancer: Recon-
ciling  Descriptive,  Correlational,  and  Intervention  Research.  „Health  Psycho-
logy” 15 (20), 135–148.170 Bibliografia
Heszen, I. (2013). Psychologia stresu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe
PWN.
Hewitt, M., Greenfield, S., Stovall, E. (2006). From Cancer Patient to Cancer Survi-
vor: Lost in Transition. Washington: National Academies Press.
Higgins, E.T. (1987). Self-Discrepancy: A Theory Relating Self and Affect. „Psycholo-
gical Review” 94, 319–340.
Hirschorn, S., Hefferon, K. (2013). Leaving It All Behind to Travel: Venturing Uncer-
tainty as a Means to Personal Growth and Authenticity. „Journal of Humanistic
Psychology” 53 (3), 283–306.
Ho, S., Chan, C., Ho, R. (2004). Post-Traumatic Growth in Chinese Cancer Survi-
vors. „Psycho-Oncology” 13, 377–389. 10.1002/pon.758.
Ho, S.M., Chan, M.W., Yau, T.K., Yeung, R.M. (2011). Relationships between Expla-
natory Style, Posttraumatic Growth and Posttraumatic Stress Disorder Symp-
toms among Chinese Breast Cancer Patients. „Psychology and Health” 26 (3),
269–285. doi: 10.1080/08870440903287926.
Ho,  S.M.Y.  (2016).  Posttraumatic  Growth:  Focus  on  Concepts  and  Cross  Cultural
Measurement Issues, w: C.R. Martin, V. Preedy, V.B. Patel (red.), Comprehensive
Guide to Post-Traumatic Stress Disorder (s. 1831–1848). New York: Springer.
Hobfoll, S.E., Hall, B.J., Canetti-Nisim, D., Galea, S., Johnson, R.J., Palmieri, P.A.
(2007). Refining Our Understanding of Traumatic Growth in the Face of Terro -
rism: Moving from Meaning Cognitions to Doing What Is Meaningful. „Applied
Psychology  An  International  Review”  56,  345–366.  doi:  10.1111/j.1464-
-0597.2007.00292.x.
Hobfoll, S.E., Palmieri, P.A., Johnson, R.J., Canetti-Nisim, D., Hall, B.J., Galea, S.
(2009). Trajectories of Resilience, Resistance, and Distress During Ongoing Ter-
rorism: The Case of Jews and Arabs in Israel. „Journal of Consulting and Clini-
cal Psychology” 77 (1), 138–148. doi: 10.1037/a0014360.
Hodorowicz-Zaniewska, D., Raczkowska-Muraszko, M., Kibil, W., Jankau, J. (2013).
Jednoczasowa i odroczona rekonstrukcja piersi. „Medycyna Praktyczna – Onko-
logia” 5, 77–85.
Holiczer, A., Gałuszko, M., Cubała, W.J. (2007). Zaburzenie stresowe pourazowe – opis
ewolucji  koncepcji  zaburzenia  i  podejść  terapeutycznych.  „Psychiatria”  4  (1),
25–32.
Hopwood, P., Fletcher, I., Lee, A., Al Ghazal, S. (2001). A Body Image Scale for Use
with Cancer Patients. „European Journal of Cancer” 37, 189–197.
Horowitz, M.J. (1976). Stress Response Syndromes. New York: Aronson.
Horowitz, M.J. (1979). States of Mind. New York: Plenum.
Horowitz, M.J. (1986). Stress Response Syndromes. Northwale: Jason Aronson Inc.171 Bibliografia
Hulbert-Williams, N.J., Morrison, V., Wilkinson, C., Neal, R.D. (2013). Investigating
the  Cognitive  Precursors  of  Emotional  Response  to  Cancer  Stress:  Re-Testing
Lazarus’s Transactional Model. „British Journal of Health Psychology” 18 (1),
97–121. doi: 10.1111/j.2044-8287.2012.02082.x.
Iyer,  R.,  Ring,  A.  (2017).  Breast  Cancer  Survivorship:  Key  Issues  and  Priorities
of  Care.  „The  British  Journal  of  General  Practice”  67  (656),  140–141.  doi:
10.3399/bjgp17X689845.
Izdebski, P. (2007). Psychologiczne aspekty przebiegu choroby nowotworowej piersi.
Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
Izdebski, P., Suprynowicz, M. (2011). Rozwój pourazowy a prężność. „Nauki o Edukacji.
Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 5, 61–69.
Izydorczyk, B. (2014). Postawy i zachowania wobec własnego ciała w zaburzeniach
odżywiania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Izydorczyk, B., Kwapniewska, A., Lizinczyk, S., Sitnik-Warchulska, K. (2018a). Psy-
chological Resilience as a Protective Factor for the Body Image in Post-Mastec-
tomy  Women  with  Breast  Cancer.  „International  Journal  of  Environmental
Research and Public Health” 15 (6), 1–16.
Izydorczyk, B., Kwapniewska, A., Lizińczyk, S., Sitnik-Warchulska, K. (2018). Cha-
racteristics of Psychological Resilience and Body Image in Women in the Early
and Late Periods after Mastectomy. „Health Psychology Report” 7 (1), 32–47.
https://doi.org/10.5114/hpr.2018.79996.
Jabłoński, M., Furgał, M., Dudek, D., Zięba, A. (2008). Miejsce psychoonkologii we
współczesnej psychiatrii. „Psychiatria Polska” 5, 749–765.
Janoff-Bulman,  R.  (1992).  Shattered  Assumptions:  Towards  a  New  Psychology  of
Trauma. New York: Free Press.
Janoff-Bulman, R. (2004). Posttraumatic Growth: Three Explanatory Models. „Psy-
chological Inquiry” 15 (1), 30–34.
Janoff-Bulman, R. (2006). Schema-Change Perspectives on Posttraumatic Growth, w:
L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of Posttraumatic Growth: Rese-
arch and Practice (s. 81–99). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Janoff-Bulman,  R.,  McPherson  Frantz,  C.  (1997).  The  Impact  of  Trauma  on
Meaning: From Meaningless World to Meaningful Life, w: M.J. Power, C.R. Bre-
win (red.), The Transformation of Meaning in Psychological Therapies: Inte-
grating Theory and Practice (s. 91–106). Hoboken: John Wiley and Sons Inc.
Jansen, L., Hoffmeister, M., Chang-Claude, J., Brenner, H., Arndt V. (2011). Benefit
Finding and Post-Traumatic Growth in Long-Term Colorectal Cancer Survivors:
Prevalence, Determinants, and Associations with Quality of Life. „British Jour-
nal of Cancer” 105 (8), 1158–1165. doi: 10.1038/bjc.2011.335.
Janssens,  J.P.,  Vandeloo,  M.  (2009).  Rak piersi: bezpośrednie i pośrednie czyn-
niki  ryzyka  związane  z  wiekiem  i  stylem  życia.  „Nowotwory.  Journal  of
Oncology” 59 (3), 159. 172 Bibliografia
Jaśkiewicz, J., Pieńkowski, T. (2000). Rak piersi – rozpoznawanie, leczenie i profi-
laktyka. „Przewodnik Lekarza” 6 (20), 47–48.
Jassem, J. (1998). Rak sutka. Warszawa: Springer PWN.
Jassem, J., Krzakowski, M. (2009). Rak piersi. Praktyczny przewodnik dla lekarzy.
Gdańsk: Via Medica.
Jassem,  J.,  Krzakowski,  M.,  Bobek-Billewicz,  B.,  Duchnowska,  R.,  Jeziorski,  A.,
Olszewski, W., Senkus-Konefka, E., Tchórzewska-Korba, H. (2015). Rak piersi.
Onkologia w praktyce klinicznej, 11 (supl. B), 24–52.
Jayawickreme, E., Blackie, L.E.R. (2014). Posttraumatic Growth as Positive Perso-
nality Change: Evidence, Controversies and Future Directions. „European Jour-
nal of Personality” 28, 312–331.
Jemal, A., Bray, F., Center, M., Ferley, J., Ward, E., Forman, D. (2011). Global Cancer
Statistics. „CA: A Cancer Journal for Clinicians” 61, 69–90.
Jim,  H.S.,  Jacobsen,  P.B.  (2008).  Posttraumatic  Stress  and  Posttraumatic  Growth
in  Cancer  Survivorship:  A  Review.  „Cancer  Journal”  14  (6),  414–419.  doi:
10.1097/PPO.0b013e31818d8963.
Johnson, R.J., Hobfoll, S.E., Hall, B.J., Canetti-Nisim, D., Galea, S., Palmieri, P.A.
(2007). Posttraumatic Growth: Action and Reaction. „Applied Psychology: An
International Review” 56 (3), 428–436.
Johnson,  Vickberg,  S.M.,  Duhamel,  K.N.,  Smith,  M.Y.,  Manne,  S.L.,  Winkel,  G.,
Papadopoulos,  E.B.,  Redd,  W.H.  (2001).  Global  Meaning  and  Psychological
Adjustment  among  Survivors  of  Bone  Marrow  Transplant.  „Psychooncology”  
10 (1), 29–39.
Joseph, S. (2009). Growth Following Adversity: Positive Psychological Perspectives
on Posttraumatic Stress. „Psihologijske Teme” 18 (2), 335–344.
Joseph,  S.  (2012).  What  doesn’t  Kill  Us:  The  New  Psychology  of  Posttraumatic
Growth. London: Piatkus Little Brown.
Joseph, S., Butler, L.D. (2010). Positive Changes Following Adversity. „PTSD Rese-
arch Quarterly” 21 (3), 1–3.
Joseph,  S.,  Linley,  P.A.  (2004).  Positive  Therapy:  A  Positive  Psychological  Theory
of Therapeutic Practice, w: P.A. Linley, S. Joseph (red.), Positive Psychology in
Practice (s. 354–368). Hoboken: John Wiley and Sons Inc.
Joseph, S., Linley, P.A. (2005). Positive Adjustment to Threatening Events: An Orga-
nismic Valuing Theory of Growth Through Adversity.  „Review of General Psy-
chology” 9 (3), 262–280. doi: 10.1037/1089-2680.9.3.262.
Joseph, S., Linley, P.A. (2006). Positive Psychology versus the Medical Model? „Ame-
rican Psychologist” 61 (4), 332–333.
Joseph, S., Linley, P.A., Andrews, L. (2005). Assessing Positive and Negative Chan-
ges in the Aftermath of Adversity: Psychometric Evaluation of the Changes in
Outlook Questionnaire. „Psychological Assessment”, 17 (1), 70–80.173 Bibliografia
Juczyński, Z, Ogińska-Bulik, N. (2009). Pomiar zaburzeń po stresie traumatycznym  
– polska wersja Zrewidowanej Skali Wpływu Zdarzeń. „Psychiatria” 6 (1), 15–25.
Juczyński,  Z.  (1997).  Psychologiczne  wyznaczniki  przystosowania  się  do  choroby
nowotworowej. „Psychoonkologia” 4, 7–12.
Juczyński, Z. (2000). Radzenie sobie ze stresem spowodowanym chorobą nowotwo-
rową, w: K. de Walden-Gałuszko (red.), Psychoonkologia (s. 23–43). Kraków:
Biblioteka Psychiatrii Polskiej.
Jun, J.J., Zoellner, L.A., Feeny, N.C. (2013). Sudden Gains in Prolonged Exposure
and Sertraline for Chronic PTSD. „Depression and Anxiety” 30 (7), 607–613.
doi: 10.1002/da.22119.
Junkins,  M.B.,  Haeffel,  G.J.  (2017).  Rumination:  Reflection  Can  Amplify  the
Depressogenic  Effects  of  Brooding.  „International  Journal  of  Cognitive  The-
rapy” 10 (1), 34–46.
Jurczyk,  M.,  Werfel,  A.,  Pisarska-Krawczyk,  M.  (2009).  Leczenie  brachyterapią
guzów gruczołu piersiowego. „Ginekologia Praktyczna” 4, 3–7.
Kaczmarek, Ł. (2011). Kwestionariusz Sprężystości Psychicznej – polska adaptacja
Ego Resiliency Scale. „Czasopismo Psychologiczne” 17, 263–265.
Kaczmarek, Ł.D., Sęk, H., Ziarko, M., Marzec, M. (2012). Mechanisms of Psycho-
logical Resiliency in Women after Mastectomy. „Contemporary Oncology” 16,
341–344. doi: https://doi.org/10.5114/wo.2012.30065.
Kaczmarek,  Ł.,  Sęk,  H.  (red.)  (2004).  W  stronę  psychologii  pozytywnej.  Poznań:
Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
Kahneman, D. (2012). Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym. Poznań:
Media Rodzina.
Kaiser, K. (2008). The Meaning of the Survivor Identity for Women with Breast Can-
cer.  „Social  Science  and  Medicine”  67  (1),  79–87.  doi:  10.1016/j.socscimed.
2008.03.036.
Kallay, E. (2007). Posttraumatic Growth – a Brief Review. „Series Humanistica” 5,
55–85.
Kangas, M., Henry, J.L., Bryant, R.A. (2002). Posttraumatic Stress Disorder Following
Cancer. A Conceptual and Empirical Review. „Clinical Psychology Review” 22 (4),
499–524.
Karanci,  A.N.,  Işıklı,  S.,  Aker,  A.T.,  Gül,  E.İ.,  Erkan,  B.B.,  Ozkol,  H.,  Güzel,  H.Y.
(2012). Personality, Posttraumatic Stress and Trauma Type: Factors Contribu-
ting to Posttraumatic Growth and Its Domains in a Turkish Community Sam-
ple. „European Journal of Psychotraumatology” 3, doi: 10.3402/ejpt.v3i0.17303.
Karczmarek-Borowska, B. (2009). Czynniki prognostyczne i predykcyjne dla raka
piersi.  „Przegląd  Medyczny  Uniwersytetu  Rzeszowskiego  i  Narodowego  Insty-
tutu Leków w Warszawie” 4, 350–355.174 Bibliografia
Kashdan, T.B., Kane, J.Q. (2011). Posttraumatic Distress and the Presence of Post-
traumatic Growth and Meaning in Life: Experiential Avoidance as a Modera-
tor. „Personality and Individual Differences” 50 (1), 84–89.
Kieszkowska-Grudny,  A.  (2013).  Zaburzenia  psychiczne  u  chorych  na  nowotwory  
– podejście kliniczne. „OncoReview” 3 (2), 119–128.
Kiser, L.J., Baumgardner, B., Dorado, J. (2010). Who Are We, But For The Stories
We Tell: Family Stories And Healing. „Psychological Trauma: Theory, Research,
Practice, and Policy” 2 (3), 243–249. http://dx.doi.org/10.1037/a0019893.
Klauer, T., Ferring, D. and Filipp, S.-H. (1998). „Still Stable After All This…?”: Tem-
poral Comparison In Coping With Severe And Chronic Disease. „International
Journal of Behavioral Development” 22 (2), 339–355.
Knobf, M. (2007). Psychosocial responses in breast cancer survivors. „Seminars in
Oncology Nursing” 23, 71–83.
Kołodziejczyk,  A.,  Pawłowski,  T.  (2019).  Negative  Body  Image  In  Breast  Cancer
Patients. „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 28 (8), e-wydanie.
doi:10.17219/acem/103626.
Kołodziej-Zaleska, A., Przybyła-Basista, H. (2018). Ego-resiliency jako zasób osobi-
sty – narzędzie pomiaru i jego wykorzystanie w badaniach interdyscyplinar-
nych. „Czasopismo Psychologiczne” 24 (1), 159–170.
Komorowski,  A.,  Wysocka,  J.,  Wysocki,  W.  (2010).  Rak  piersi.  Nowa  klasyfikacja
TNM. „Medycyna Praktyczna Onkologia” 3 (20), 75–80.
Konczelska, K., Sikora, J. (2017). Potraumatyczny wzrost, wsparcie społeczne i zdro-
wie psychiczne w sytuacji doświadczenia śmierci dziecka. „Humanum” 25 (2),
39–51.
Konradsen, H. (2012). Body Image and Cancer, w: R. Mohan (red.). Topics in Can-
cer Survivorship (s. 13–25). Rijeka: Intech.
Koocher, G.P., O’Malley, J.E. (1981). The Damocles Syndrome: Psychosocial Conse-
quences of Surviving Childhood Cancer. New York: McGraw-Hill.
Kopczyński, P., Krawczyński, M.R. (2012). Rola onkogenów i genów supresji nowo-
tworów w onkogenezie. „Nowiny Lekarskie” 81 (6), s. 679–681.
Koutná, V., Jelínek, M., Blatný, M., Kepák, T. (2017). Predictors of Posttraumatic Stress
and  Posttraumatic  Growth  in  Childhood  Cancer  Survivors.  „Cancers”  9  (3).  
pii: E26. doi: 10.3390/cancers9030026.
Koutrouli, N., Anagnostopoulos, F., Potamianos, G. (2012). Posttraumatic Stress Disor-
der and Posttraumatic Growth in Breast Cancer Patients: A Systematic Review.
„Women and Health” 52(5), 503–516. doi: 10.1080/03630242.2012.679337.
Kowalczyk, A., Kozłowska, E., Dąbska, O., Wołoszynek, E. (2017). Epidemiology of
Malignant Tumors among Polish Women in Peri- and Postmenopausal Period
in  1999–2012.  „Pielęgniarstwo  i  Zdrowie  Publiczne”  7  (2),  101–106.  doi:
10.17219/pzp/64681. 175 Bibliografia
Kozaka, J. (2010). Radzenie sobie ze stresem choroby – współczesne koncepcje teore-
tyczne. „Psychoonkologia” 2, 60–69.
Krajowy  Rejestr  Nowotworów.  Pobrano  z:  http://onkologia.org.pl/nowotwory-piersi-
-kobiet/ (dostęp online: 25.01.2020).
Kroenke, C.H., Kubzansky, L.D., Schernhammer, E.S., Holmes, M.D., Kawachi, I.
(2006). Social Networks, Social Support, and Survival after Breast Cancer Dia-
gnosis. „Journal of Clinical Oncology” 24 (7), 1105–1111. doi: 10.1200/JCO.
2005.04.2846.
Krok, D. (2017). W poszukiwaniu znaczenia choroby nowotworowej. Opole: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Opolskiego.
Krok, D., Kubiec, W. (2013). Dobrostan psychiczny i wizerunek ciała u kobiet po
mastektomii i ich córek, w: Krok, D., Bronowicka, A. (red.), Jednostka i religia
w  relacjach  społecznych:  księdzu  profesorowi  Józefowi  Królowi  in  memoriam
(s. 139–166). Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersy-
tetu Opolskiego.
Kulik,  L.,  Kronfeld,  M.  (2005).  Adjustment  to  Breast  Cancer:  The  Contribution  
of  Resources  and  Causal  Attributions  regarding  the  Illness.  „Social  Work  in
Health Care” 41 (2), 37–57.
Kunz, S., Joseph, S., Geyh, S., Peter, C. (2018). Perceived Posttraumatic Growth and
Depreciation after Spinal Cord Injury: Actual or Illusory? „Health Psychology”
38 (1), 53–62. doi: 10.1037/hea0000676.
Kwon,  P.,  Olson,  M.  (2007).  Rumination  and  Depressive  Symptoms:  Moderating
Role  of  Defense  Style  Immaturity.  „Personality  and  Individual  Differences”  
43, 715–724. doi: 10.1016/j.paid.2007.01.012.
Lazarus, R.S., Folkman, S. (1984). Stress, Appraisal and Coping. New York: Springer.
Lechner, S.C., Antoni, M.H. (2004). Posttraumatic Growth and Group-Based Inte-
rventions  for  Persons  Dealing  With  Cancer:  What  Have  We  Learned  So  Far?
„Psychological Inquiry” 15, 35–41.
Lechner, S.C., Stoelb, B.L., Antoni, M.H. (2008). Group-Based Therapies for Benefit
Finding in Cancer, w: S. Joseph, A. Linley (red.), Trauma, Recovery, and Growth:
Positive Psychological Perspectives on Posttraumatic Stress (s. 207–231). Hobo-
ken: Wiley.
Lechner, S.C., Zakowski, S.G., Antoni, M.H. (2003). Do Sociodemografic and Dise -
ase-Related Variables Influence Benefit-Finding in Cancer Patients?  „Psychoon-
cology” 12, 286–296.
Lee, C., Sunu, C., Pignone, M. (2009). Patient-Reported Outcomes of Breast Recn-
struction after Mastectomy: A Systematic Review. „American College of Surge-
ons” 5, 123–132.
Lee, J. (1997). Never Innocent: Breasted Experiences in Women’s Bodily Narratives
of Puberty. „Feminism Psychology” 7, 453–474. 10.1177/0959353597074002.176 Bibliografia
Leigh, S. (1992). Cancer Survivorship Issues, w: J.C. Clark, R.F. McGee (red.), Core
Curriculum for Oncology Nursing (s. 257–262). Philadelphia: W.B. Saunders.
Leigh, S. (2007). Cancer Survivorship: A Nursing Perspective, w: P.A. Ganz (red.),
Cancer Survivorship: Today and Tomorrow. New York: Springer.
Lelorain,  S.,  Bonnaud-Antignac,  A.,  Florin,  A.  (2010).  Long  Term  Posttrauma-
tic  Growth  after  Breast  Cancer:  Prevalence,  Predictors  and  Relationship  with
Psychological Health. „Journal of Clinical Psychology in Medical Settings” 17,
14–22.
Lelorain,  S.,  Tessier,  P.,  Florin,  A.,  Bonnaud-Antignac,  A.  (2012).  Posttraumatic
Growth in Long Term Breast Cancer Survivors: Relation to Coping, Social Sup-
port and Cognitive Processing. „Journal of Health Psychology” 17 (5), 627–639.
doi: 10.1177/1359105311427475.
Lepore, S.J. (2001). A Social–Cognitive Processing Model of Emotional Adjustment
to  Cancer,  w:  A.  Baum,  B.L.  Andersen  (red.),  Psychosocial  Interventions  for
Cancer (s. 99–116). Washington: American Psychological Association.
Lepore,  S.J.,  Helgeson,  V.S.  (1998).  Social  Constraints,  Intrusive  Thoughts,  and
Mental Health after Prostate Cancer.  „Journal  of  Social  and  Clinical  Psycho-
logy” 17 (1), 89–106.
Lepore,  S.J.,  Revenson,  T.A.  (2006).  Resilience  and  Posttraumatic  Growth:  Reco-
very, Resistance, and Reconfiguration , w: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.),
Handbook  of  Posttraumatic  Growth:  Research  and  Practice  (s.  24–46).  Mah-
wah: Erlbaum.
Letzring,  T.D.,  Block,  J.,  Funder,  D.C.  (2005).  Ego-Control  and  Ego-Resiliency:
Generalization  of  Self-Report  Scales  Based  on  Personality  Descriptions  From
Acquaintances, Clinicians, and the Self. „Journal of Research in Personality”
39 (4), 395–422.
Levine, E.G., Eckhardt, J., Targ, E. (2005). Change in Post-Traumatic Stress Symptoms
Following Psychosocial Treatment for Breast Cancer. „Psychooncology” 14 (8),  
618–635.
Levine, S.Z., Laufer, A., Hamama-Raz, Y., Stein, E., Solomon, Z. (2008). Posttrau-
matic Growth in Adolescence: Examining Its Components and Relationship with
PTSD. „Journal of Traumatic Stress” 21 (5), 492–496. doi: 10.1002/jts.20361.
Linley,  P.A.,  Joseph,  S.  (2004).  Positive  Change  Following  Trauma  and  Adversity:
A Review. „Journal of Traumatic Stress” 17 (1), 11–21.
Linley, P.A., Joseph, S., Goodfellow, B. (2008). Positive Changes in Outlook Following
Trauma  and  Their  Relationship  to  Subsequent  Posttraumatic  Stress,  Depres-
sion, and Anxiety. „Journal of Social and Clinical Psychology” 27 (8), 877–891.
Lis-Turlejska,  M.  (1998).  Traumatyczny  stres:  Koncepcje  i  badania.  Warszawa:
Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.177 Bibliografia
Litwiniuk, M. (2007). Expression of Hormone Receptors Erα, Erβ and Pgr in HER-
-2-Positive Breast Cancer. „Współczesna Onkologia” 11 (5), 235–239.
Liu, J.E., Wang, H.Y., Wang, M.L. (2014). Posttraumatic Growth and Psychological
Distress in Chinese Early-Stage Breast Cancer Survivors, A Longitudinal Study.
„Psychooncology” 23, 437–443.
Livneh, H. (2001). Psychosocial Adaptation to Chronic Illness and Disability: A Con-
ceptual Framework. „Rehabilitation Counseling Bulletin” 44 (3), 151–160. doi:
10.1177/003435520104400305.
Losken, A., Jurkiewicz, M.J. (2002). History of Breast Reconstruction. „Breast Dise-
ase” 16, 3–9.
Łuczak-Wawrzyniak, J., Kuczyński, M. (2002). Jakość życia kobiet chorych na nowo-
twór narządu rodnego – humanistyczne wątki w onkologii. „Ginekologia Pol-
ska” 11, 1151–1153.
Łuczak-Wawrzyniak, J., Kuczyński, M., Roszak, A. (1999). Oczekiwania i potrzeby
chorych  na  nowotwór  narządu  rodnego  w  trakcie  leczenia  onkologicznego.
„Współczesna Onkologia” 1, 37–38.
Lyubomirsky,  S.,  Layous,  K.,  Chancellor,  J.,  Nelson-Coffey,  S.  (2015).  Thinking
About  Rumination:  The  Scholarly  Contributions  and  Intellectual  Legacy  of
Susan Nolen-Hoeksema. „Annual Review of Clinical Psychology” 11, 1–22.
Maddi, S.R., Kahn, S., Maddi, K.L. (1998). The Effectiveness of Hardiness Training.
„Consulting  Psychology  Journal:  Practice  and  Research”  50  (2),  78–86.  doi:
10.1037/1061-4087.50.2.78.
Madro, A., Słomka, M., Celiński, K. (2004). The Role of Pancreatic Stellate Cells and
Cytokines in the Development of Chronic Pancreatitis. „Medical Science Moni-
tor” 10 (7), 166–170.
Maercker, A. Zoellner, T. (2004). The Janus Face of Self-Perceived Growth: Toward
A Two-Component Model of Posttraumatic Growth. „Psychological Inquiry” 15,
41–48.
Majkowicz, M. (2008). Wybrane problemy psychoonkologii z uwzględnieniem zagad-
nień psychiatrycznych. „Psychiatria w Praktyce Klinicznej” 1 (2), 57–66.
Makros,  J.,  McCabe,  M.  (2003).  The  Relationship  Between  Religion,  Spiritu-
ality,  Psychological  Adjustment,  and  Quality  of  Life  Among  People  with
Multiple  Sclerosis.  „Journal  of  Religion  and  Health”  42  (2),  143–159.  doi:
10.1023/A:1023681830716.
Malhotra, M., Chebiyan, S. (2016). Posttraumatic Growth: Positive Changes Follo-
wing Adversity – An Overview. „International Journal of Psychology and Beha-
vioral Sciences” 6 (3), 109–118. doi:10.5923/j.ijpbs.20160603.03 .
Mancini, A.D., Bonanno, G.A. (2012). Trajectories of Trauma Symptoms and Resi-
lience in Deployed U.S. Military Service Members: Prospective Cohort Study. 178 Bibliografia
„The  British  Journal  of  Psychiatry”  200  (4),  317–323.  doi:  10.1192/bjp.
bp.111.096552.
Manne, S., Ostroff, J., Winkel, G., Goldstein, L., Fox, K., Grana, G. (2004). Posttrau-
matic  Growth  after  Breast  Cancer:  Patient,  Partner,  and  Couple  Perspectives.
„Psychosomatic Medicine” 66 (3), 442–454.
Marshall, E.M., Frazier, P . , Frankfurt, S., Kuijer, R.G. (2015). Trajectories of Post-
traumatic Growth and Depreciation after Two Major Earthquakes. „Psychologi-
cal Trauma” 7 (2), 112–121. doi: 10.1037/tra0000005.
Masten, A.S., Powell, J.L. (2003). A Resilience Framework for Research Policy and
Practice, w: S.S. Luthar (red.), Resilience and Vulnerability (s. 1–28). Cam-
bridge: Cambridge University Press.
Matkowski,  R.  (2002).  Wartość  prognostyczna  ekspresji  receptora  estrogenowego
i produktu genu nm23 w komórkach raka przewodowego piersi i ich korelacja
z wybranymi parametrami klinicznymi (niepublikowana praca doktorska).
Matsui, T., Taku, K. (2016). A Review of Posttraumatic Growth and Help‐Seeking
Behavior in Cancer Survivors: Effects of Distal and Proximate Culture. „Japa-
nese Psychological Research” 58 (1), 142–162.
Maunsell, E., Brisson, J., Deschenes, L. (1995). Social Support and Survival among
Women with Breast Cancer. „Cancer” 76, 631–637.
Mazurek, E. (2012). Obraz siebie kobiet po rekonstrukcji piersi. „Nowiny Lekarskie”
81 (3), 281–287.
Mazurkiewicz, A. (2010). Raka lepiej nie ruszać, bo dostanie powietrza – czyli mity,
metaforyka i symbolika wokół raka. „Onkologia Kliniczna w Praktyce” 6, 28–33.
Mazurkiewicz, A., Makara-Studzińska, M. (2015). Wsparcie społeczne a potrauma-
tyczny rozwój u kobiet leczonych z powodu choroby nowotworowej. „Medycyna
Paliatywna” 7 (2), 139–144.
McDonough, M.H., Sabiston, C.M., Urlich-French, S. (2011). The Development of
Social Relationships, Social Support, and Posttraumatic Growth in a Dragon
Boating Team for Breast Cancer Survivors. „Journal of Sport and Exercise Psy-
chology” 33 (5), 627–648.
McFarland, C., Alvaro, C. (2000). The Impact of Motivation on Temporal Compari-
sons: Coping with Traumatic Events by Perceiving Personal Growth. „Journal of
Personality and Social Psychology” 79 (3), 327–343.
McMillen, J.C. (2004). Posttraumatic Growth: What’s It All About? „Psychological
Inquiry” 15 (1), 48–52.
Mehnert, A., Koch, U. (2007). Prevalence of Acute and Post-Traumatic Stress Disor-
der and Comorbid Mental Disorders in Breast Cancer Patients During Primary
Cancer Care: A Prospective Study. „Psychooncology” 16, 181–188. doi:10.1002/
pon.1057.
Mehnert,  A.,  Koch,  U.  (2008).  Psychological  Comorbidity  and  Health-Related
Quality of Life and Its Association with Awareness, Utilization, and Need for 179 Bibliografia
Psychosocial Support in a Cancer Register-Based Sample of Long-Term Breast
Cancer Survivors. „Journal of Psychosomatic Research” 64 (4), 383–391. doi:
10.1016/j.jpsychores.2007.12.005.
Meichenbaum,  D.  (2006).  Resilience  and  Posttraumatic  Growth:  A  Constructive
Narrative  Perspective,  w:  L.G.  Calhoun,  R.G.  Tedeschi  (red.),  Handbook  of
Posttraumatic  Growth:  Research  and  Practice  (s.  355–367).  Mahwah:  Law-
rence Erlbaum Associates Publishers.
Meichenbaum,  D.  (2013).  The  Therapeutic  Relationship  as  a  Common  Factor:
Implications for Trauma Therapy, w: D. Murphy, S. Joseph (red.), Trauma and
the Therapeutic Relationship (s. 12–24). Palgrave MacMillan: Basingstoke.
Mercer,  K.  (1990).  Welcome  to  the  Jungle:  Identity  and  Diversity  in  Postmodern
Politics,  w:  J.  Rutherford  (red.),  Identity:  Community,  Culture,  Difference  
(s. 43–71). London: Lawrence and Wishart.
Mika, K. (2005). Po odjęciu piersi. Warszawa: Lekarskie PZWL.
Mikuła-Mazurkiewicz, A., Otrębski, W., Makara-Studzińska, M. (2015). Potrauma-
tyczny rozwój u kobiet leczonych napromienianiem z powodu choroby nowo-
tworowej. „Onkologia i Radioterapia” 1 (28–31), 31–40.
Miller, K., Merry, B., Miller, J. (2008). Seasons of Survivorship Revisited. „Cancer
Journal” 14, 369–474. doi: 10.1097/PPO.0b013e31818edf60.
Mock, V. (1993). Body Image in Women Treated For Breast Cancer. „Nursing Rese-
arch” 42, 153–157.
Mols, F., Vingerhoets, A.J., Coebergh, J.W., van de Poll-Franse, L.V. (2009). Well-Being,
Posttraumatic Growth and Benefit Finding in Long-Term Breast Cancer Survivors.
„Psychology and Health” 24 (5), 583–595. doi: 10.1080/08870440701671362.
Mols, F., Vingerhoets, A.J., Coebergh, J.W., van de Poll-Franse, L.V. (2005). Quality
of Life among Long-Term Breast Cancer Survivors: A Systematic Review. „Euro-
pean Journal of Cancer” 41 (17), 2613–2619.
Monroe, S.M., Mineka, S. (2008). Placing the Mnemonic Model in Context: Diagno-
stic, Theoretical, and Clinical Considerations. „Psychological Review” 115 (4),
1084–1096.
Mori,  M.,  Tanno,  Y.  (2015).  Mediating  Role  of  Decentering  in  the  Associations
between Self-Reflection, Self-Rumination, and Depressive Symptoms. „Psycho-
logy” 6, 613–621.
Morrill, E.F., Brewer, N.T., O’Neil, S.C., Lillie, S.E., Dees, E.C., Carey, L.A., Rimer,
B.K.  (2008).  The  Interaction  of  Post-Traumatic  Growth  and  Post-Traumatic
Stress Symptoms in Predicting Depressive Symptoms and Quality of Life. „Psy-
chooncology” 17, 948–953.
Morris, B.A., Campbell, M., Dwyer, M., Dunn, J., Chambers, S.K. (2011). Survivor
Identity and Post-Traumatic Growth after Participating in Challenge-Based Peer-
-Support Programmes. „British Journal of Health Psychology” 16 (3), 660–674.
doi: 10.1348/2044-8287.002004.180 Bibliografia
Mosieniak, G., Strzeszewska, A. (2014). The Role of Cellular Senescence in Carcino-
genesis and Antitumor Therapy. „Postępy biochemii” 60 (2), s. 194–206.
Mullan, F. (1985). Seasons of Survival: Reflections of a Physician with Cancer. „The
New England Journal of Medicine” 313, 270–273.
Muzzatti,  B.,  Annunziata,  M.A.  (2017).  Body  Image  Assessment  in  Oncology:  An
Update  Review.  „Support  Care  Cancer”  25  (3):  1019–1029.  doi:  10.1007/
s00520-016-3538-y.
Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Galanos, A., Vlahos, L. (2008). Post-Traumatic
Growth in Advanced Cancer Patients Receiving Palliative Care. „British Journal
of Health Psychology” 13 (4), 633–646.
Mystakidou, K., Tsilika, E., Parpa, E., Kyriakopoulos, D. (2008a). Personal Growth
and  Psychological  Distress  in  Advanced  Breast  Cancer.  „The  Breast”  17  (4),
382–386.
Nagadowska, M., Niwińska, A. (2005). Leczenie oszczędzające w raku piersi. „Współ-
czesna Onkologia” 6, 82–88.
Naidich, J., Motta, R. (2000). PTSD-Related Symptoms in Women with Breast Can-
cer. „Journal of Psychotherapy in Independent Practice” 1 (1), 35–54.
Neimeyer,  R.A.  (2006).  Re-Storying  Loss:  Fostering  Growth  in  the  Posttraumatic
Narrative, w: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of Posttraumatic
Growth: Research and Practice (s. 68–80). Mahwah, NJ: Erlbaum.
Nightingale, V.R., Sher, T.G., Hansen, N.B. (2010). The Impact of Receiving an HIV
Diagnosis  and  Cognitive  Processing  on  Psychological  Distress  and  Posttrau-
matic Growth. „Journal of Traumatic Stress” 23 (4), 452–460. doi: 10.1002/
jts.20554.
Nolen-Hoeksema, S. (1991). Responses to Depression and Their Effects on the Dura-
tion of Depressive Episodes. „Journal of Abnormal Psychology” 100, 569–582.
Nolen-Hoeksema, S. (2000). The Role of Rumination in Depressive Disorders and
Mixed Anxiety/Depressive Symptoms. „Journal of Abnormal Psychology” 109,
504–511.
Nolen-Hoeksema,  S.,  Davis,  C.G.  (2004).  Theoretical  and  Methodological  Issues
in the Assessment and Interpretation of Posttraumatic Growth. „Psychological
Inquiry” 15 (1), 60–64.
Nolen-Hoeksema, S., Wisco, B.E., Lyubomirsky, S. (2008). Rethinking Rumination.
„Perspectives on Psychological Science” 3 (5), 400–424. doi: 10.1111/j.1745-
-6924.2008.00088.x.
Nordin,  K.,  Rissanen,  R.,  Ahlgren,  J.,  Burell,  G.,  Fjällskog,  M.-L.,  Borjesson,  S.,
Arving, C. (2012). How Can Health Care Help Female Breast Cancer Patients
Reduce Their Stress Symptoms? A Randomized Intervention Study with Step-
ped-Care. „BMC Cancer” 12, 167.
Nowicki, A., Nikiel, M. (2006). Operacje odtwórcze piersi, ocena satysfakcji pacjen-
tek. „Współczesna Onkologia” 10 (2), 45–50. 181 Bibliografia
O’Leary, V.E., Ickovics, J.R. (1995). Resilience and Thriving in Response to Challenge:
An Opportunity for a Paradigm Shift in Women’s Health. „Women’s Health” 1,
121–142.
Ogińska-Bulik, N. (2010). Potraumatyczny rozwój w chorobie nowotworowej – rola
prężności. „Polskie Forum Psychologiczne” 15, 125–139.
Ogińska-Bulik, N. (2011). Rola prężności psychicznej w przystosowaniu się kobiet
do choroby nowotworowej. „Psychoonkologia” 1, 16–24.
Ogińska-Bulik,  N.  (2013).  Pozytywne  skutki  doświadczeń  traumatycznych,  czyli
kiedy łzy zamieniają się w perły. Warszawa: Difin.
Ogińska-Bulik, N. (2013a). Potraumatyczny wzrost u dzieci i młodzieży – występo-
wanie, mechanizm i pomiar. „Przegląd Psychologiczny” 13 (4), 405–418.
Ogińska-Bulik, N. (2014). Wzrost po traumie a zadowolenie z życia u osób po zawale
serca. „Polskie Forum Psychologiczne” 19 (1), 140–154.
Ogińska-Bulik,  N.  (2014a).  Rola  zasobów  osobistych  i  społecznych  w  rozwoju  po
traumie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi, w:
L.  Szewczyk,  A.  Kulik  (red.),  Problemy  psychosomatyki  okresu  rozwojowego
i dorosłości (s. 55–73). Lublin: Wydawnictwo Proqurat.
Ogińska-Bulik, N. (2014b). Rola objawów stresu pourazowego w rozwoju po traumie
u pracowników służb ratowniczych, w: I. Janicka, M. Znajmiecka-Sikora (red.),
Rodzina i kariera (s. 389–402). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
Ogińska-Bulik, N. (2015). Rola zasobów osobistych w rozwoju po traumie u osób zma-
gających się z chorobami nowotworowymi. „Psychoonkologia” 19 (3), 88–96.
Ogińska-Bulik,  N.  (2016).  Objawy  stresu  pourazowego  i  potraumatyczny  wzrost
u kobiet doznających przemocy w rodzinie. „Psychiatria i Psychoterapia” 12 (3),
15–29.
Ogińska-Bulik,  N.  (2016).  Rola  zaangażowania  poznawczego  w  rozwoju  po  trau-
mie u osób zmagających się z przewlekłymi chorobami somatycznymi. „Sztuka
Leczenia i Opieki” 1, 9–18.
Ogińska-Bulik,  N.  (2017).  Osobowość  a  ruminowanie  o  doświadczonej  chorobie
nowotworowej. „Psychoonkologia” 21(2), 45–51.
Ogińska-Bulik,  N.  (2018).  Personality  and  Posttraumatic  Stress  Symptoms  in
Oncological Patients – the Mediating Role of Rumination/Osobowość a objawy
stresu pourazowego u osób chorych onkologicznie – mediacyjna rola ruminacji.
„Postępy Psychiatrii i Neurologii” 27 (2), 87–101.
Ogińska-Bulik, N. (2018a). The Role of Ruminations in Relation between Persona-
lity and Positive Posttraumatic Changes Resulting from Struggling with Can-
cer. „Health Psychology Report” 6 (4), 296–306.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2008). Skala pomiaru prężności – SPP-25. „Nowiny
Psychologiczne” 3, 39–56.
Ogińska-Bulik, N., Juczyński, Z. (2010). Rozwój potraumatyczny – charakterystyka
i pomiar. „Psychiatria” 7 (4), 129–142.182 Bibliografia
Ogińska-Bulik,  N.,  Juczyński,  Z.  (2018).  Poznawcze  przetwarzanie  traumy  –  pol-
ska adaptacja the Cognitive Processing of Trauma Scale/Cognitive Processing
of  Trauma  –  Polish  Adaptation  of  the  Cognitive  Processing  of  Trauma  Scale.
„Przegląd Psychologiczny” 61 (2), 153–187.
Okła, W., Steuden, S., Puzon, P. (2007). Ocena jakości własnego życia u kobiet po
mastektomii, w: S. Steuden, E. Okła (red.), Jakość życia w chorobie (s. 33–48).
Lublin: Wydawnictwo Norbertinum.
Oliveira, R., Monteiro da Conceição, V., Araujo, J., Zago, M. (2017). Concept Analy-
sis of Cancer Survivorship and Contributions to Oncological Nursing. „Interna-
tional Journal of Nursing Practice” 24e12608. doi: 10.1111/ijn.12608.
Ominy, J., Nwodom, M. (2014). Psychological Impact of Mastectomy and Breast Recon-
struction. „International Journal of Science and Research”, 3 (11), 554–556.
Pargament,  K.I.,  Desai,  K.M.,  McConnell,  K.M.  (2006).  Spirituality:  A  Pathway
to Posttraumatic Growth or Decline?, w: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.),
Handbook of Posttraumatic Growth: Research and Practice (s. 121–137). Mah-
wah: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Parikh, D., De Ieso, P., Garvey, G., Thachil, T., Ramamoorthi, R., Penniment, M.,
Jayaraj, R. (2015). Post-Traumatic Stress Disorder and Post-Traumatic Growth
in Breast Cancer Patients – A Systematic Review. „Asian Pacific Journal of Can -
cer Prevention” 16 (2), 641–646.
Park,  C.L.  (1998).  Stress-Related  Growth  and  Thriving  through  Coping:  The  Roles
of Personality and Cognitive Processes. „Journal of Social Issues” 54 (2), 267–277.
Park, C.L. (2009). Overview of Theoretical Perspectives, w: C.L. Park, S.C. Lechner,
M.H. Antoni, A.L. Stanton (red.), Medical Illness and Positive Life Change: Can
Crisis  Lead  to  Personal  Transformation?  (s.  11–30).  Washington:  American
Psychological Association.
Park, C.L. (2010). Making Sense of the Meaning Literature: An Integrative Review
of Meaning Making and Its Effects on Adjustment to Stressful Life Events. „Psy-
chological Bulletin” 136 (2), 257–301. doi: 10.1037/a0018301.
Park, C.L., Cohen, L.H., Murch, R.L. (1996). Assessment and Prediction of Stress-
-Related Growth. „Journal of Personality” 64, 71–105.
Park, C.L., Edmondson, D., Fenster, J.R., Blank, T.O. (2008). Meaning Making and
Psychological  Adjustment  Following  Cancer:  The  Mediating  Roles  of  Growth,
Life Meaning, and Restored Just-World Beliefs. „Journal of Consulting and Cli-
nical Psychology” 76 (5), 863–875. doi: 10.1037/a0013348.
Park,  C.L.,  Folkman,  S.  (1997).  Meaning  in  the  Context  of  Stress  and  Coping.
„Review of General Psychology” 30, 115–144.
Park, C.L., Helgeson, V.S. (2006). Introduction to the Special Section: Growth Fol-
lowing  Highly  Stressful  Life  Events  –  Current  Status  and  Future  Directions.
„Journal of Consulting and Clinical Psychology” 74, 791–796. 183 Bibliografia
Park, C.L., Lechner, S.C. (2006). Measurement Issues in Assessing Growth Following
Stressful Life Experiences, w: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of
Posttraumatic Growth: Research and Practice (s. 47–67). Mahwah: Lawrence
Erlbaum Associates Publishers.
Park, C.L., Lechner, S.C., Antoni, M.H., Stanton, A.L. (2009). Medical Illness and
Positive Life Change: Can Crisis Lead to Personal Transformation? Washington:
American Psychological Association.
Park,  C.L.,  Zlateva,  I.,  Blank,  T.O.  (2009).  Self-Identity  after  Cancer:  „Survivor”,
„Victim”,  „Patient”,  and  „Person  with  Cancer”.  „Journal  of  General  Internal
Medicine” 24 (Suppl 2), 430–435. doi: 10.1007/s11606-009-0993-x.
Parkes, C.M. (1971). Psycho-Social Transitions: A Field for Study. „Social Science
and Medicine” 5, 101–115. doi:10.1016/0037-7856(71)90091-6.
Pat-Horenczyk, R., Brom, D. (2007). The Multiple Faces of Post-Traumatic Growth.
„Applied Psychology: An International Review” 56 (3), 379–385.
Pat-Horenczyk, R., Saltzman, L.Y., Hamama-Raz, Y., Perry, S., Ziv, Y., Ginat-Frolich,
R., Stemmer, S.M. (2016). Stability and Transitions in Posttraumatic Growth
Trajectories  among  Cancer  Patients:  LCA  and  LTA  Analyses.  „Psychological
Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy” 8 (5), 541–549. doi: 10.1037/
tra0000094.
Pawlęga, J. (2003). Zarys onkologii. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielloń-
skiego.
Pennebaker,  J.W.  (1997).  Writing  about  Emotional  Experiences  as  a  Therapeutic
Process. „Psychological Science” 8, 162–166.
Pennebaker, J.W., Graybeal, A. (2001). Patterns of Natural Language Use: Disclo-
sure, Personality, and Social Integration. „Current Directions” 10 (3), 90–93.
Petrie, K.J., Buick, D.L., Weinman, J., Booth, R.J. (1999). Positive Effects of Illness
Reported by Myocardial Infarction and Breast Cancer Patients. „Journal of Psy-
chosomatic Research” 47, 537–543.
Phillips, J.M., Cohen, M.Z., Moses, G. (1999). Breast Cancer Screening and African
American Women: Fear, Fatalism, and Silence. „Oncology Nursing Forum” 26,
561–571.
Pieńkowski,  T.  (2006).  Rak  piersi,  w:  M.  Krzakowski  (red.),  Onkologia  kliniczna.
Warszawa: Wydawnictwo Medyczne Borgis.
Płużański, A. (2014). Kryteria oceny odpowiedzi na leczenie RECIST 1.1. „Journal
of Oncology” 64 (4), 331–335. doi: 10.5603/NJO.2014.0055.
Połom, K., Murawa, D. (2010). Nowe wyzwania w leczeniu lokoregionalnym raka
gruczołu piersiowego. „Farmacja Współczesna” 3 (2), 92–96.
Połom, K., Murawa, D., Pawelska, A., Murawa, P. (2009). Atypical Lobular Hyper-
plasia (ALH) and Lobular Carcinoma In Situ (LCIS) without Otherhigh-Risk
Lesions  Diagnosed  on  Vacuum-Assisted  Core  Needle  Biopsy.  The  Problem  of
Excisional Biopsy. „Tumori” 95, 32–35.184 Bibliografia
Popiel, A. (2015). Pourazowe zaburzenia stresowe – dlaczego warto leczyć? „Psychia-
tria po Dyplomie” 10–15.
Popiel, A. (red.) (2009). Psychoterapia poznawczo-behawioralna – w poszukiwaniu
skutecznych  metod  leczenia.  Warszawa:  Polskie  Towarzystwo  Terapii  Poznaw-
czej i Behawioralnej.
Powe, B.D., Finnie, R. (2003). Cancer Fatalism: The State of the Science. „Cancer
Nursing” 26 (6), 454–465.
Rabe, S., Zoellner, T., Beauducel, A., Maercker, A., Karl, A. (2008). Changes in Brain
Electrical Activity after Cognitive Behavioral Therapy for Posttraumatic Stress
Disorder in Patients Injured in Motor Vehicle Accidents. „Psychosomatic Medi-
cine” 70 (1), 13–19.
Radina, M.E., Armer, J.M. (2004). Surviving Breast Cancer and Living with Lym-
phedema:  Resiliency  among  Women  and  Their  Families.  „Journal  of  Family
Nursing” 10 (4), 485–505.
Radoń, S. (2014). Kwestionariusz Ruminacji–Refleksyjności (polska adaptacja The
Rumination–Reflection Questionnaire). „Psychoterapia” 2 (169), 61–72.
Radu, M., Bordea, C., Matei, I., Noditi, A., Blidaru, A. (2015). The Impact of Breast
Reconstruction  after  Breast  Cancer.  „Proceedings  of  the  Romanian  Academy.
Series B”, s. 194–198.
Ramos,  C.,  Leal,  I.  (2012).  Posttraumatic  Growth  in  the  Aftermath  of  Trauma:
A Literature Review About Related Factors and Application Contexts. „Psycho-
logy, Community and Health” 2 (1), 43–54.
Richardson, G.E. (2002). The Metatheory of Resilience and Resiliency. „Journal Cli-
nical Psychology” 58, 307–321. doi: 10.1002/jclp.10020.
Robbins, M.L., López, A.M., Weihs, K.L., Mehl, M.R. (2014). Cancer Conversations
in  Context:  Naturalistic  Observation  of  Couples  Coping  with  Breast  Cancer.
„Journal of Family Psychology” 28 (3), 380–390. doi: 10.1037/a0036458.
Roje, Z., Janković, S., Ninković, M. (2010). Breast Reconstruction after Mastectomy.
„Collegium Antropologicum” 34 (Suppl. 1), 113–123.
Rowland, J.H., Bellizzi, K.M. (2014). Cancer Survivorship Issues: Life after Treatment
and Implications for An Aging Population. „Journal of Clinical Oncology” 32 (24),
2662–2668. doi: 10.1200/JCO.2014.55.8361.
Rubin, D.C., Berntsen, D., Bohni, M.K. (2008). A Memory-Based Model of Posttrau-
matic  Stress  Disorder:  Evaluating  Basic  Assumptions  Underlying  the  PTSD
Diagnosis. „Psychological Review” 115 (4), 985–1011. doi: 10.1037/a0013397.
Rubin, D.C., Boals, A., Berntsen, D. (2008). Memory in Posttraumatic Stress Disor-
der:  Properties  of  Voluntary  and  Involuntary,  Traumatic  nd  Nontraumatic
Autobiographical  Memories  in  People  with  and  without  Posttraumatic  Stress
Disorder  Symptoms.  „Journal  of  Experimental  Psychology.  General”  137  (4),
591–614. doi: 10.1037/a0013165. 185 Bibliografia
Rubinstein,  E.  (2018).  Lost  in  Translation:  Anthropological  Reflections  on  Can -
cer  Survivorship  in  Primary  Care.  „Practicing  Anthropology”  40,  27–30.  doi:
10.17730/0888-4552.40.3.27.
Rustad,  J.K,  David,  D.,  Currier,  M.B.  (2012).  Cancer  and  Post-Traumatic  Stress
Disorder,  Diagnosis,  Pathogenesis  and  Treatment  Considerations.  „Palliative
and Supportive Care” 10, 213–223.
Rutter, M. (2006). Implications of Resilience Concepts for Scientific Understanding .
„Annals of the New York Academy of Sciences” 1094, 1–12.
Rybicka-Klimczyk,  A.,  Brytek-Matera,  A.  (2008).  Wizerunek  ciała  i  jego  wymiary
a  aspekty  behawioralne  zaburzeń  odżywiania  u  zdrowych  kobiet  w  różnych
fazach rozwojowych. „Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Mate-
rii” 4 (4), 143–151.
Ryff, C.D., Singer, B. (2003). Flourishing under Fire: Resilience as a Prototype of
Challenged Thriving, w: J. Haidt, C. Keyes (red.), Flourishing: Positive Psycho-
logy and the Life Well-Lived (s. 15–36). Washington, D: American Psychological
Association.
Sakson-Obada, O. (2009). Trauma jako czynnik ryzyka dla zaburzeń Ja cielesnego.
„Przegląd Psychologiczny” 52 (3), 309–326.
Salmon, P., Manzi, F., Valori, R.M. (1996). Measuring the Meaning of Life for Patients
with Incurable Cancer: The Life Evaluation Questionnaire (LEQ). „European
Journal of Cancer” 32A (5), 755–760.
Salsman, J.M., Segerstrom, S.C., Brechting, E.H., Carlson, C.R., Andrykowski, M.A.
(2009).  Posttraumatic  Growth  and  PTSD  Symptomatology  among  Colorectal
Cancer Survivors: A 3-Month Longitudinal Examination of Cognitive Proces-
sing. „Psychooncology” 18 (1), 30–41. doi: 10.1002/pon.1367.
Sanna, L.J., Stocker, S.L., Clarke, J.A. (2003). Rumination, Imagination, and Perso-
nality: Specters of the Past and Future in the Present, w: E.C. Chang, L.J. Sanna
(red.), Virtue, Vice, and Personality: The Complexity of Behavior (s. 105–124).
Washington: American Psychological Association.
Schaefer, J.A., Moos, R.H. (1992). Life Crisis and Personal Growth, w: B.N. Carpen-
ter  (red.),  Personal  Coping:  Theory,  Research,  and  Application  (s.  149–170).
New York: Praeger.
Schaefer, J.A., Moos, R.H. (1998). The Context for Posttraumatic Growth: Life Cri-
ses, Individual and Social Resources, and Coping, w: R.G. Tedeschi, C.L. Park,
L.G. Calhoun (red.), Posttraumatic Growth: Positive Changes in the Aftermath
of Crisis (s. 99–125). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Scheier, M.F., Carver, C.S., Bridges, M.W. (2001). Optimism, Pessimism, and Psy-
chological Well-Being, w: E.C. Chang (red.), Optimism and Pessimism: Impli-
cations for Theory, Research, and Practice (s. 189–216). Washington: American
Psychological Association.186 Bibliografia
Schmauss,  D.,  Machens,  H.G.,  Harder,  Y.  (2016).  Breast  Reconstruction  after
Mastectomy. „Frontiers in Surgery” 2, 71. doi: 10.3389/fsurg.2015.00071.
Schroevers,  M.J.,  Kraaij,  V.,  Garnefski,  N.  (2011).  Cancer  Patients’  Experience  of
Positive and Negative Changes due to the Illness: Relationships with Psycho-
logical Well-Being, Coping, and Goal Reengagement. „Psychooncology” 20 (2),
165–172. doi: 10.1002/pon.1718.
Schuettler, D., Boals, A. (2011). The Path to Posttraumatic Growth Versus Posttrau-
matic Stress Disorder: Contributions of Event Centrality and Coping. „Journal
of Loss and Trauma” 16 (2), 180–194. doi: 10.1080/15325024.2010.519273.
Schwarzer, R., Knoll, N. (2007). Functional Roles of Social Support within the Stress
and  Coping  Process:  A  Theoretical  and  Empirical  Overview.  „International
Journal of Psychology” 42 (4), 243–252.
Sears, S.R., Stanton, A.L., Danoff-Burg, S. (2003). The Yellow Brick Road and the
Emerald City: Benefit Finding, Positive Reappraisal Coping, and Posttraumatic
Growth in Women with Early Stages Breast Cancer. „Health Psychology” 22,
487–497.
Seery,  M.D.  (2011).  Resilience:  A  Silver  Lining  to  Experiencing  Adverse  Life
Events?  „Current  Directions  in  Psychological  Science”  20  (6),  390–394.  doi:
10.1177/0963721411424740.
Seligman,  M.E.,  Csikszentmihalyi,  M.  (2000).  Positive  Psychology  –  An  Introduc-
tion. „American Psychologist” 55, 5–14. doi: 10.1037/0003-066X.55.1.5
Seligman, M.E., Steen, T.A, Park, N., Peterson, C. (2005). Positive Psychology Pro-
gress: Empirical Validation of Interventions. „The American Psychologist” 60 (5),  
410–421.
Selye, H. (1974). Stress without Distress. Philadelphia: Lippincott.
Şengün, I.F., Üstün, B. (2016). Experiences of Turkish Survivors of Breast Cancer:
Neuman Systems Model Perspective. „Japan Journal of Nursing Science” 13 (4),  
466–477. doi: 10.1111/jjns.12129.
Shakespeare-Finch, J.E., Morris, B.A. (2010). Posttraumatic Growth in Australian
Populations, w: T. Weiss, R. Berger (red.), Posttraumatic Growth and Cultu-
rally Competent Practice: Lessons Learned from Around the Globe (s. 157–172). 
Hoboken: John Wiley Sons Inc.
Shapiro, G. (2016). Exploring Cancer Identities: Does the Label ‘Patient’ or ‘Survi-
vor’ Matter? „Oncology Exchange” 15, 30–32.
Shelby, R.A., Golden-Kreutz, D.M., Andersen, B.L. (2008). PTSD Diagnoses, Sub-
syndromal Symptoms, and Comorbidities Contribute to Impairments for Breast
Cancer Survivors. „Journal of Traumatic Stress” 21 (2), 165–172. doi: 10.1002/
jts.20316.
Sheridan, C.L., Radmacher, S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Wyzwanie dla biome-
dycznego modelu zdrowia. Warszawa: Wyd. Instytutu Psychologii Zdrowia.187 Bibliografia
Shons,  A.R.,  Mosiello,  G.  (2001).  Postmastectomy  Breast  Reconstruction:  Current
Techniques. „Cancer Control” 8, 419–426.
Shroevers,  M.J.,  Brandsma,  R.  (2010).  Is  Learning  Mindfulness  Associated  with
Improved Affect after Mindfulness-Based Cognitive Therapy? „British Journal of
Psychology” 101 (1), 95–107. doi: 10.1348/000712609X424195.
Sikorska, I. (2017). Odporność psychiczna w ujęciu psychologii pozytywnej: eduka-
cja i terapia przez przygodę. „Psychoterapia” 2 (181), 75–86.
Silva, S., Moreira, H., Canavarro, M. (2012). Examining the Links between Perce-
ived Impact of Breast Cancer and Psychosocial Adjustment: The Buffeting Role
of Posttraumatic Growth. „Psychooncology” 21 (4), 409–418.
Silva, S.M., Crespo, C., Canavarro, M.C. (2012). Pathways for Psychological Adju-
stment  in  Breast  Cancer:  A  Longitudinal  Study  on  Coping  Strategies  and
Posttraumatic  Growth.  „Psychological  and  Health”  27  (11),  1323–1341.  doi:
10.1080/08870446.2012.676644.
Skwara, A., Kolarzyk, E. (2002). Rola i znaczenie wsparcia społecznego w radzeniu
sobie ze stresem. „Medycyna Środowiskowa” 5, 15–18.
Słowińska, A., Zbieg, A., Oleszkowicz, A. (2014). Kwestionariusz Ruminacji-Reflek -
sji (RRQ) Paula D. Trapnella i Jennifer D. Campbell – polska adaptacja metody.
„Polskie Forum Psychologiczne” 19, 457–478.
Smaga, A., Mikułowska, M., Komorowska, A., Falkiewicz, B., Gryglewicz, J. (2014).
Rak piersi w Polsce – leczenie to inwestycja. Warszawa: Sequence.
Smith, J.M., Alloy, L.B. (2009). A Roadmap to Rumination: A Review of the Defini-
tion, Assessment, and Conceptualization of This Multifaceted Construct. „Clini-
cal Psychology Review” 29 (2), 116–128. doi: 10.1016/j.cpr.2008.10.003.
Smith, K.C., Klassen, A.C., Coa, K.I., Hannum, S.M. (2016). The Salience of Cancer
and the „Survivor” Identity for People who Have Completed Acute Cancer Tre-
atment: A Qualitative Study. „Journal of Cancer Survivorship: Research and
Practice” 10 (3), 457–466. doi: 10.1007/s11764-015-0489-0.
Smith, S.G., Cook, S.L. (2004). Are Reports of Posttraumatic Growth Positively Bia-
sed? „Journal of Traumatic Stress” 17 (4), 353–358.
Smith, S.L., Singh-Carlson, S., Downie, L., Payeur, N., Wai, E.S. (2011). Survivors
of Breast Cancer: Patient Perspectives on Survivorship Care Planning. „Journal
of Cancer Survivorship: Research and Practice” 5 (4), 337–44. doi: 10.1007/
s11764-011-0185-7.
Smyth, J., True, N., Suoto, J. (2001). Effects of Writing About Traumatic Experien-
ces:  The  Necessity  for  Narrative  Structuring.  „Journal  of  Social  and  Clinical
Psychology” 20 (2), 161–172. https://doi.org/10.1521/jscp.20.2.161.22266.
Ssenyonga,  J.,  Owens,  V.,  Olema,  D.K.  (2013).  Posttraumatic  Growth,  Resilience
and Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) among Refuges. „Social and Beha-
vioral Sciences” 82, 144–148. 188 Bibliografia
Stanton, A.L., Bower, J.E., Low, C.A. (2006). Posttraumatic Growth after Cancer, w:
L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of Posttraumatic Growth: Rese-
arch and Practice (s. 138–175). Erlbaum: Mahwah.
Stanton,  A.L.,  Danoff-Burg,  S.,  Sworowski,  L.A.  (2002).  Randomized,  Controlled
Trial  of  Written  Emotional  Expression  and  Benefit  Finding  in  Breast  Cancer
Patients. „Journal of Clinical Oncology” 20, 4160–4168.
Stanton, A.L., Revenson, T.A., Tennen, H. (2007). Health Psychology: Psychological
Adjustment to Chronic Disease. „Annual Review of Psychology” 58, 565–592.
Stanton, A.L., Rowland, J.H., Ganz, P.A. (2015). Life after Diagnosis and Treatment
of  Cancer  in  Adulthood:  Contributions  from  Psychosocial  Oncology  Research.
„The American Psychologist” 70 (2), s 159–174. doi: 10.1037/a0037875.
Steger, M., Todd, B. (2013). The Unbearable Lightness of Meaning: Well-Being and
Unstable Meaning in Life. „The Journal of Positive Psychology” 8 (2), 103–115.
Steger,  M.F.,  Park,  C.L.  (2012).  The  Creation  of  Meaning  Following  Trauma:
Meaning  Making  and  Trajectories  of  Distress  and  Recovery,  w:  T.  Keane,  E.
Newman, K. Fogler (red.), Toward an Integrated Approach to Trauma Focused
Therapy: Placing Evidence-Based Interventions in an Expanded Psychological
Context (s. 171–191). Washington: American Psychological Association.
Stępień, R., Wiraszka, G. (2011). Uwarunkowania możliwości samo opiekuńczych
chorych z kolostomią wytworzoną w wyniku operacyjnego leczenia z powodu
raka jelita grubego. „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Naro-
dowego Instytutu Leków w Warszawie” 2, 164–173.
Stroebe, M., Schut, H. (1999). The Dual Process Model of Coping with Bereavement:
Rationale and Description. „Death Studies” 23 (3), 197–224.
Stuber, M.L., Kazak, A.E., Meeske, K., Barakat, L. (1998). Is Posttraumatic Stress
a Viable Model for Understanding Responses to Childhood Cancer? „Child and
Adolescent Psychiatric Clinics of North America” 7 (1), 169–182.
Subandi, M.A., Achmad, T., Kurniati, H., Febri, R. (2014). Spirituality, Gratitude,
Hope and Post-Traumatic Growth among the Survivors of the 2010 Eruption of
Mount Merapi in Java, Indonesia. „Australian Journal of Disaster and Trauma
Studies” 18, 19–25.
Sumalla,  E.C.,  Ochoa,  C.,  Blanco,  I.  (2009).  Posttraumatic  Growth  in  Cancer:
Reality or Illusion? „Clinical Psychology Review” 29 (1), 24–33. doi: 10.1016/j.
cpr.2008.09.006.
Sun, Y., Liao, M., He, L., Zhu, C. (2017). Comparison of Breast-Conserving Sur-
gery with Mastectomy in Locally Advanced Breast Cancer after Good Response
to  Neoadjuvant  Chemotherapy:  A  PRISMA-Compliant  Systematic  Review
and  Meta-Analysis.  „Medicine  (Baltimore)”  96  (43),  e8367.  doi:  10.1097/
MD.0000000000008367.
Svetina, M., Nastran, K. (2012). Family Relationships and Posttraumatic Growth in
Breast Cancer Patients. „Psychiatria Danubina” 24, 298–306.189 Bibliografia
Szewczyk,  K.  (2011).  Epidemiologia  i  profilaktyka  raka  piersi.  „Rak  Piersi”  War-
szawa: CMKP.
Szmidt, J., Kużdżał, J. (2010). Podstawy chirurgii. Kraków: Wydawnictwo Medycyna
Praktyczna.
Szwajca, K. (2014). Sprężystość (resilience) i odpowiedzi na doświadczenia urazowe
– fascynujący i trudny obszar badań. „Psychiatria Polska” 48 (3), 563–572.
Taku, K., Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G. (2008). The Factor Structure of
the Posttraumatic Growth Inventory: A Comparison of Five Models Using Con-
firmatory Factor Analysis. „Journal of Traumatic Stress” 21 (2), 158–164. doi:
10.1002/jts.20305.
Taku,  K.,  Oshio,  A.  (2015).  An  Item-Level  Analysis  of  the  Posttraumatic  Growth
Inventory:  Relationships  with  an  Examination  of  Core  Beliefs  and  Delibe-
rate  Rumination.  „Personality  and  Individual  Differences”  86,  156–160.  doi:
10.1016/j.paid.2015.06.025.
Taku, K., Tedeschi, R.G., Cann, A., Calhoun, L.G. (2009). Intrusive versus Delibe-
rate  Rumination  in  Posttraumatic  Growth  Across  US  and  Japanese  Samples.
„Anxiety Stress Coping” 22 (2), 129–36. doi: 10.1080/10615800802317841.
Taniverdi, D., Savas, E., Can, G. (2012). Posttraumatic Growth and Social Support
in Turkish Patients with Cancer. „Asian Pacific Journal of Cancer Prevention”
13 (9), 4311–4314.
Taylor, S.E. (1983). Adjustment to Threatening Events: A Theory of Cognitive Ada-
ptation. „American Psychologist” 38, 1161–1173.
Taylor,  S.E.,  Armor,  D.A.  (1996).  Positive  Illusions  and  Coping  with  Adversity.
„Journal of Personality” 64 (4), 873–998.
Taylor, S.E., Brown, J.D. (1988). Illusion and Well-Being: A Social Psychological Per-
spective on Mental Health. „Psychological Bulletin” 103, 193–210.
Taylor, S.E., Brown, J.D. (1994). Positive Illusions and Well-Being Revisited: Separa-
ting Fact from Fiction. „Psychological Bulletin” 116 (1), 21–27.
Taylor, V.A. (1977). Good News about Disasters. „Psychology Today” 10, 93–96.
Tedeschi, R., Calhoun, L. (2004). Posttraumatic Growth: Conceptual Foundations
and Empirical Evidence. „Psychological Inquiry” 15, 1–18.
Tedeschi,  R.G.  (1999).  Violence  Transformed:  Posttraumatic  Growth  in  Survivors
and Their Societies. „Aggression and Violent Behavior” 4 (3), 319–341.
Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (1996). The Posttraumatic Growth Inventory: Measuring
the Positive Legacy of Trauma. „Journal of Traumatic Stress” 9 (3), 455–472.
Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2008). Beyond the Concept of Recovery: Growth and
the Experience of Loss. „Death Studies” 32, 27–39.
Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G. (2012). Pathways to Personal Transformation: The-
oretical and Empirical Developments, w: P.P. Wong (red.), The Human Quest
for Meaning: Theories, Research, and Applications (wyd. 2), (s. 559–572). New
York: Routledge/Taylor and Francis Group.190 Bibliografia
Tedeschi, R.G., Calhoun, L.G., Groleau, J.M. (2015). Clinical Applications of Post-
traumatic Growth, w: S. Joseph, P.A. Linley (red.), Positive Psychology in Prac-
tice (s. 503–518). Hoboken: John Wiley and Sons Inc.
Tennen, H., Affleck, G. (2002). The Challenge of Capturing Daily Processes at the
Interface of Social and Clinical Psychology. „Journal of Social and Clinical Psy-
chology” 21 (6), 610–627.
Teo, T.S.H., Lim, G.S., Fedric, S.A. (2007). The Adoption and Diffusion of Human
Resources Information Systems in Singapore. „Asia Pacific Journal of Human
Resources” 45 (1), 44–62.
Thompson, S.B., Eccleston, L., Hickish, T. (2011). Post-Traumatic Stress Disorder
in Cancer Survivors: Recognising and Acknowledging the Symptoms. „Webmed-
Central Oncology” 2 (8), 1–16.
Thong, M.S.Y., Mols, F., van de Poll-Franse, L.V., Sprangers, M.A.G., van der Rijt,
C.C.D., Barsevick, A.M., Knoop, H., Husson, O. (2018). Identifying the Sub-
types of Cancer-Related Fatigue: Results from the Population-Based PROFILES
Registry. „Journal of Cancer Survivorship” 12 (1), 38–46.
Thornton, A. (2002). Perceiving Benefits in the Cancer Experience, Journal of Clini-
cal Psychology in Medical Settings. „Journal of Clinical Psychology in Medical
Settings” 9 (2), 153–165.
Thornton, A.A., Perez, M.A. (2006). Posttraumatic Growth in Prostate Cancer Survi-
vors and Their Partners. „Psychooncology” 15 (4), 285–296.
Tomich, P.L., Helgeson, V.S. (2004). Is Finding Something Good in the Bad Always Good?
Benefit Finding among Women with Breast Cancer. „Health Psychology” 23 (1),  
16–23.
Towpik, E. (2003). The Year Book of Oncology 2002. „Nowotwory. Journal of Onco-
logy” 53 (4), 461.
Trapnell, P.D., Campbell, J.D. (1999). Private Self-Consciousness and the Five-Fac-
tor Model of Personality: Distinguishing Rumination from Reflection . „Journal
of Personality and Social Psychology” 76, 284–304.
Treynor, W., Gonzalez, R., Nolen-Hoeksema, S. (2003). Rumination Reconsidered.
„A Psychometric Analysis, Cognitive Therapy and Research” 27 (3), 247–259.
Triplett, K.N., Tedeschi, R.G., Cann, A., Calhoun, L.G., Reeve, C.L. (2011). Posttrau-
matic Growth, Meaning in Life, and Life Satisfaction in Response to Trauma.
„Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. Advance Online
Publication” 4 (4), 400–410. doi: 10.1037/a0024204.
Troy,  A.S.,  Wilhelm,  F.H.,  Shallcross,  A.J.,  Mauss,  I.B.  (2010).  Seeing  the  Silver
Lining:  Cognitive  Reappraisal  Ability  Moderates  the  Relationship  Between
Stress and Depressive Symptoms. „Emotion” 10 (6), 783–795.
Trusson,  D.,  Pilnick,  A.,  Roy,  S.  (2016).  A  New  Normal?  Women’s  Experiences  of
Biographical Disruption and Liminality Following Treatment for Early Stage
Breast Cancer. „Social Science and Medicine” 151 (1982), 121–129.191 Bibliografia
Tsai, J., El-Gabalawy, R., Sledge, W.H., Southwick, S.M., Pietrzak, R.H. (2015). Post-
-Traumatic Growth among Veterans in the USA: Results from the National Health
and Resilience in Veterans Study. „Psychological Medicine” 45, 165–179.
Uroskie, T.W., Colen, L.B. (2004). History of Breast Reconstruction. „Seminars in
Plastic Surgery” 18 (2), 65–69. doi: 10.1055/s-2004-829040.
Vamos, M. (1993). Body Image in Chronic Illness – A Reconceptualization. „Interna-
tional Journal of Psychiatry in Medicine” 2, 163–178.
Vazquez, C. (2017). What does Positivity Add to Psychopathology? An Introduction to
the Special Issue on ‘Positive Emotions and Cognitions in Clinical Psychology’.
„Cognitive Therapy and Research” 10, 325–334 1007/s10608-017-9847-8.
Vázquez, C., Pérez-Sales, P., Ochoa, C. (2014). Posttraumatic Growth: Challenges
from a Cross-Cultural Viewpoint, w: A. Fava, C. Ruini (red.), Increasing Psycho-
logical Well-being in Clinical and Educational Settings (s. 57–74). Dordrecht:
Springer.
Veronesi, U., Cascinelli, N., Mariani, L. (2002). Twenty-Year Follow-Up of a Rando-
mized Study Comparing Breast-Conserving Surgery with Radical Mastectomy
for Early Breast Cancer. „New England Journal of Medicine” 347, 1227–1232.
Vickberg, S.M., Bovbjerg, D.H., DuHamel, K.N., Currie, V., Redd, W.H. (2000). Intru-
sive Thoughts and Psychological Distress among Breast Cancer Survivors: Global
Meaning as a Possible Protective Factor. „Behavioral Medicine” 25, 152–160.
Vishnevsky, T., Cann, A., Calhoun, L.G., Tedeschi, R.G., Demakis, G.J. (2010). Gen-
der Differences in Self-Reported Posttraumatic Growth: A Meta-Analysis. „Psy-
chology of Women Quarterly” 34 (1), 110–120.
Wachen, J.S., Patidar, S.M., Mulligan, E.A., Naik, A.D., Moye, J. (2014). Cancer-Rela-
ted PTSD Symptoms in a Veteran Sample: Association with Age, Combat PTSD,
and Quality of Life. „Psychooncology” 23 (8), 921–927. doi: 10.1002/pon.3494.
Wagner, B., Forstmeier, S., Maercker, A. (2007). Posttraumatic Growth as a Cogni-
tive  Process  with  Behavioural  Components:  A  Commentary  on  Hobfoll  et  Al.
„Applied Psychology” 56 (3), 407–416.
Walden–Gałuszko de, A. (2011). Psychoonkologia w praktyce klinicznej. Warszawa:
PZWL.
Walden-Gałuszko de, K., Majkowicz, M., Trojanowski, L., Trzebiatowska, I. (1994).
Jakość  życia  u  kobiet  z  nowotworem  gruczołu  piersiowego,  w:  K.  de  Wal-
den-Gałuszko,  M.  Majkowicz  (red.),  Jakość  życia  w  chorobie  nowotworowej
(s. 105–112). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
Walsh, D.M.J. (2018). A Model to Predict Psychological- and Health-Related Adjust-
ment in Men with Prostate Cancer: The Role of Post Traumatic Growth, Physi-
cal Post Traumatic Growth, Resilience and Mindfulness. „Frontiers in Psycho-
logy” 15, 9–136.
Walsh,  D.M.J.,  Groarke,  A.M.,  Morrison,  T.,  Gurkan,  G.,  Rogers,  E.,  Sullivan,  F.J.
(2018).  Measuring  New  Facet  of  Post  Traumatic  Growth:  Development  of 192 Bibliografia
a Scale of Physical Post Traumatic Growth in Men with Prostate Cancer. „PLOS
ONE” 13 (4), e0195992.
Wang, A.W., Chang, C.S., Chen, S.T., Chen, D.R., Hsu, W.Y. (2014). Identification of
Posttraumatic Growth Trajectories in the First Year after Breast Cancer Surgery.
„Psychooncology” 23 (12), 1399–1405. doi: 10.1002/pon.3577.
Waters, E., Cummings, E.M. (2000). A Secure Base from which to Explore Close Rela-
tionships. „Child Development” 71, 164–172. doi: 10.1111/1467-8624.00130.
Weiss, D.S., Marmar, C.R. (1997). The Impact of Event Scale-Revised, w: J.P. Wilson,
T.M.  Keane  (red.),  Assessing  Psychological  Trauma  and  PTSD  (s.  399–411).
New York: The Guilford Press.
Weiss,  T.  (2002).  Posttraumatic  Growth  in  Women  with  Breast  Cancer  and  Their
Husbands: An Intersubjective Validation Study. „Journal of Psychosocial Onco-
logy” 20, 65–80.
Weiss,  T.  (2004).  Correlates  of  Posttraumatic  Growth  in  Married  Breast  Cancer
Survivors.  „Journal  of  Social  and  Clinical  Psychology”  23  (5),  733–746.  doi:
10.1521/jscp.23.5.733.50750.
Wells,  A.,  Sembi,  S.  (2004).  Metacognitive  Therapy  for  PTSD:  A  Core  Treatment
Manual. „Cognitive and Behavioral Practice” 11, 365–377.
Wells, A., Sembi, S. (2004a). Metacognitive Therapy for PTSD: A Preliminary Inve-
stigation of a New Brief Treatment. „Journal of Behavior Therapy and Experi-
mental Psychiatry” 35 (4), 307–318.
Westphal,  M.,  Bonanno,  G.A.  (2007).  Posttraumatic  Growth  and  Resilience  to
Trauma: Different Sides of the Same Coin or Different Coins? „Applied Psycho-
logy: An International Review” 56 (3), 417–427.
Weststrate, N.M., Glück, J. (2017). Hard-Earned Wisdom: Exploratory Processing of
Difficult Life Experience is Positively Associated with Wisdom . „Developmental
Psychology” 53 (4), 800–814.
White,  C.A.  (2000).  Body  Image  Dimensions  and  Cancer:  a  Heuristic  Cognitive
Behavioral. „Psycho-Oncology” 9, 183–192.
White, C.A., Hood, C. (2011). Body Image Issues in Oncology, w: T.F. Cash, L. Smo-
lak (red.), Body Image: A Handbook of Science, Practice, and Prevention, 2nd
Edition (s. 333–341). New York: Guilford Press.
Whitmer, A., Gotlib, I.H. (2011). Brooding and Reflection Reconsidered: A Factor Ana -
lytic Examination of Rumination in Currently Depressed, Formerly Depressed,
and  Never  Depressed  Individuals.  „Cognitive  Therapy  and  Research”  35  (2),
99–107.
Widera,  A.,  Juczyński,  Z.,  Popiela,  T.  (2003).  Psychologiczne  wyznaczniki  stresu
pourazowego u pacjentów onkologicznych po okaleczających zabiegach chirur-
gicznych. „Psychoonkologia” 7 (2), 31–36.193 Bibliografia
Widows,  M.R.,  Jacobsen,  P.B.,  Booth-Jones,  M.,  Fields,  K.K.  (2005).  Predictors  of
Posttraumatic  Growth  Following  Bone  Marrow  Transplantation  for  Cancer.
„Health Psychology” 24, 266–273.
Widows, M.R., Jacobsen, P.B., Fields, K.K. (2000). Relation of Psychological Vulne-
rability Factors to Posttraumatic Stress Disorder Symptomatology in Bone Mar-
row Transplant Recipients. „Psychosomatic Medicine” 62, 873– 882.
Willett, W.C. (2000). Diet and Cancer. „The Oncologist” 5 (5), 393–404.
Winczura,  P.,  Senkus-Konefka,  E.,  Jassem,  J.  (2013).  Polish  and  International
Recommendations on the Treatment of Breast Cancer. „Nowotwory. Journal of
Oncology” 63 (1), 58–65.
Woodward,  C.,  Joseph,  S.  (2003).  Positive  Change  Processes  and  Post-Trauma-
tic Growth in People who Have Experienced Childhood Abuse: Understanding
Vehicles  of  Change.  „Psychology  and  Psychotherapy:  Theory,  Research  and
Practice” 76, 267–283.
Wortman, C. (2004). Posttraumatic Growth: Progress and Problems. „Psychological
Inquiry” 15, 81–92.
Wrona-Polańska, H. (2006). Osobowość w walce ze stresem: zmiana obrazu siebie w pro-
cesie zmagania się z chorobą białaczkową. „Sztuka Leczenia” 12 (3–4), 49–59.
Wronski, S. (2015). Defining Cancer Survivor and Cancer Survivorship: The Who,
What, and When. „Psicooncologia” 12 (1), 7–18.
Yalom, I., Lieberman, M. (1991). Bereavement and Heightened Existential Aware-
ness. „Psychiatry” 54, 334–345. doi: 10.1521/00332747.1991.11024563.
Yeager, K.R., Roberts, A.R. (2003). Differentiating Among Stress, Acute Stress Disor-
der, Crisis Episodes, Trauma, and PTSD: Paradigm and Treatment Goals. „Brief
Treatment and Crisis Intervention” 3 (1), 3–25.
Yilmazer, N., Adnan, A., Sedat, O., Ozkan, I., Nijad, A., Bilge, A. (1994). A Comparison
of Body Image, Self-Esteem and Social Suport in Total Mastecomy and Breast
Conserving Therapy in Turkish Women. „Support Care Cancer” 2, 238–241.
Załuski, M., Motyka, M. (2014). Model tworzenia znaczeń Crystal Park i Susan Folk-
man. „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Psychologica” 7,
103–114.
Zawadzki, B., Popiel, A. (2014). Na rozstaju dróg: struktura objawów stresu pourazo-
wego (PTSD) po DSM-5, a przed ICD-11. At the crossroads: The structure of symp-
toms of posttraumatic stress disorder (PTSD) after DSM-5 and before ICD-11.  
„Nauka” 4, 69–86.
Zebrack, B.J. (2000). Cancer Survivor Identity and Quality of Life. „Cancer Prac-
tice” 8 (5), 238–242.
Zerach,  G.,  Solomon,  Z.,  Cohen,  A.,  Ein-Dor,  T.  (2013).  PTSD,  Resilience,  and
Posttraumatic Growth among Ex-Prisoners of War and Combat Veterans. „The
Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences” 50 (2), 91–99.194 Bibliografia
Zięba,  M.,  Wawrzyniak,  M.,  Czarnecka-van  Luijken,  J.  (2010).  Nadzieja  podsta-
wowa i wzrost potraumatyczny. „Studia Psychologiczne” 49, 109–121.
Zięba, M., Zatorski, M. (2013). Narracje oraz nadzieja podstawowa a wzrost potrau-
matyczny po przeszczepieniu nerki. „Psychologia Jakości Życia” 12 (2), 167–182.
Zierkiewicz, E. (2011). Przymus heroizmu? Rak piersi jako szansa na lepsze życie
w epoce New Age. „Nasze Życie. Biuletyn Środowiska Polskich Amazonek” 54.
Zoellner, T., Maercker, A. (2004). The Janus Face of Self-Perceived Growth: Toward
A  Two-Component  Model  of  Posttraumatic  Growth.  „Psychological  Inquiry”  
15 (1), 41–48.
Zoellner,  T.,  Maercker,  A.  (2006).  Posttraumatic  Growth  in  Clinical  Psychology:
A Critical Review and Introduction of a Two Component Model. „Clinical Psy-
chology Review” 26, 626–653.
Zoellner,  T.,  Maercker,  A.  (2006a).  Posttraumatic  Growth  and  Psychotherapy,
w: L.G. Calhoun, R.G. Tedeschi (red.), Handbook of Posttraumatic Growth:
Research and Practice (s. 334–354). Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates
Publishers.
Zwahlen,  D.,  Hagenbuch,  N.,  Jenewein,  J.,  Carley,  M.I.,  Buchi,  S.  (2010).  Adopting
a Family Approach to Theory and Practice: Measuring Distress in Cancer Patient-
-Partner Dyads with the Distress Thermometer. „Psychooncology” 20 (4), 394–403.
doi: 10.1002/pon.1744.

Napisz opinię

Uwaga: HTML nie jest przetłumaczalny!
    Zły           Dobry

Najczęściej kupowane