Rachunkowość

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR. Wydanie 2

Rachunkowość finansowa w przykładac...

Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i M...

Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Od 2005 roku wiele jednostek obligatoryjnie lub na podstawie własnego wyboru stosuje przepisy Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. W przypadku innych podmiotów stosowanie pojedynczych przepisów MSR wynika z braku odpowiedniej regulacji w Ustawie o Rachunkowości. Kadry finansowo-księgowe muszą ciągle poszerzać swoją wiedzę z zakresu rachunkowości, aby orientować się w obowiązujących możliwościach zastosowania zasad ewidencji zdarzeń gospodarczych oraz wyceny akty­wów i pasywów, jakie dają o..

99.00 zł 110.00 zł Cena netto: 94.29 zł

Zarządzanie kosztami jakości, logistyki innowacji, ochrony środowiska, a rachunkowość finansowa 50% rabatu

Zarządzanie kosztami jakości, logis...

Zarządzanie kosztami jakości, logistyki innowacji, ochrony środowiska,...

Anna Karmańska redakcja naukowa

Publikacja jest poświęcona zarządzaniu kosztami, stanowiącemu poważne wyzwanie dla zespołu menedżerskiego w każdym przedsiębiorstwie. Rozpoznanie czynników sprawczych kosztów niższej jakości, logistyki, innowacji i ochrony środowiska jest nieodzownym wa­runkiem podejmowania racjonalnych decyzji. Wymienione obszary powstawania kosztów w przedsiębiorstwie są współcześnie szcze­gólnie istotne, wymagają ciągłego monitorowania. W opracowaniu uzasadniono potrzebę strategicznego i operacyjnego zarzą..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 50% rabatu

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w...

MSR 29. Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 50% rabatu

Sławomir Sojak, Piotr Kozak

Opracowanie zawiera praktyczne informacje o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości nr 29. W sposób zwięzły autorzy wyjaśnili pojęcia użyte w standardzie, oraz metody aktualizacji wyceny pozycji bilansowych i wynikowych. W przypadku rozwiązań krajowych zaprezentowali stosowane w sposób ciągły lub jednorazowy przyspieszone metody amortyzacji środków trwałych, przeszacowanie środków trwałych, metodę LIFO zużycia materiałów oraz wycenę według wartości godziwej. W książce położono nacisk na wyjaśn..

22.50 zł 45.00 zł Cena netto: 21.43 zł

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności 50% rabatu

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów d...

MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności 50% rabatu

Sławomir Sojak, Maria Jankowska

W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego kierownictwa w jednostkach. Sprawozdawczość ta służy im w podejmowaniu decyzji zarządczych. Podstawowym źródłem tych informacji jest rachunkowość zarządcza. Stąd tytułem wprowadzenia znalazły się w książce zagadnienia poświęcone segmentom działalności z punktu widzenia rachunkowości zarządczej oraz  marketingu. Bez segmentacji klientów w ma..

27.50 zł 55.00 zł Cena netto: 26.19 zł

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

Perspektywy rachunkowości w Polsce ...

Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej

redakcja naukowa Bronisław Micherda

Rachunkowość w Polsce nie pozostaje w sprzeczności z tendencjami światowymi wyrażającymi się w rozwiązaniach przyjętych w innych krajach. Globalizacja gospodarki oraz rozwój systemu rynkowego w Polsce wpływają na doskonalenie i aktualizację krajowych regulacji rachunkowości. W ten nurt włącza się prezentowana książka, której motyw przewodni stanowią przemiany szeroko rozumianej rachunkowości w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. Szczegółowe rozwiązania poświęcono m.in. problemom niezależ..

8.75 zł 35.00 zł Cena netto: 8.33 zł

Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management

Zarządzanie rentownością. Budżetowa...

Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Cost...

Tomasz Wnuk-Pel

Problemy projektowania i wdrażania kompleksowego systemu zarządzania kosztami i rentownością przez budżetowanie i kontrolę oraz wykorzystanie rachunku kosztów działań są przedmiotem niniejszego opracowania. Autor podjął w nim próbę szczegółowego przedstawienia procesu zarządzania kosztami przez budżetowanie i kontrolę, a więc między innymi: przygotowanie procesu budżetowania, procedury planowania przychodów, produkcji i zapasów, kosztów bezpośrednich i pośrednich wraz z ich rozliczaniem, procedu..

68.40 zł 76.00 zł Cena netto: 65.14 zł

Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3: Niezakończone usługi budowlane. Komentarze - analizy - przychody

Kompendium wiedzy o Krajowym Standa...

Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3: Niezakońc...

Jacek Kalinowski

Książka może być traktowana jako przewodnik po zapisach Standardu, wyjaśniający ich znaczenie oraz wpływ na obraz sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw wykonujących działalność projektową. Książka to jest jednocześnie uzupełnieniem wcześniejszej publikacji „Rachunkowość w przedsiębiorstwie budowlanym”, w której opisane zostały zagadnienia w obszarach rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej uwzględniające specyfikę działalności przedsiębiorstw branży budowlanej w warunkac..

14.50 zł 58.00 zł Cena netto: 13.81 zł

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa

Rachunkowość zarządcza i rachunek k...

Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym prz...

Anna Karmańska redakcja naukowa

prof. dr hab. Maria Romanowska: ... Zaletą książki jest sposób prezentacji różnych metod i podejść z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów, bardzo kompetentny, oparty na studiach literatury i własnych badaniach autorów, z zarazem poglądowy, z wykorzystaniem licznych przykładów, co pozwala praktykom nauczyć się stosowania ich w swoim przedsiębiorstwie.     prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz: ... Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego p..

121.50 zł 135.00 zł Cena netto: 115.71 zł

Rachunkowość finansowa. Wydanie 2 zaktualizowane i rozszerzone

Rachunkowość finansowa. Wydanie 2 z...

Rachunkowość finansowa. Wydanie 2 zaktualizowane i rozszerzone

Maria Gmytrasiewicz, Anna Karmańska

Szczególnie uwypuklone zostały ponadczasowe zalety i cechy systemu rachunkowości determinujące jej bezdyskusyjną przydatność w informacyjnym otoczeniu biznesu, które upoważniają do traktowania rachunkowości jako idealnej metody myślenia o gospodarce niezbędnej każdemu wykształconemu ekonomiście.   W prezentowanym opracowaniu można wyodrębnić dwie części. Część pierwsza poświęcona jest głównie zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim np. jak zasady wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa o..

103.50 zł 115.00 zł Cena netto: 98.57 zł

Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej 50% rabatu

Kapitały własne w świetle prawa han...

Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego ...

André Helin, Anna Bernaziuk, Rafał Kowalski

Autorzy przedstawili procedury i czynności korporacyjne oraz administracyjne związane z prowadzeniem indywidualnego przedsiębiorstwa, spółki cywilnej i spółek handlowych. Wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z funkcją kapitałów własnych w poszczególnych jednostkach, ich powstaniem, wykorzystaniem oraz zmianami.  Publikacja zawiera wiele praktycznych przykładów ujęcia skutków rachunkowych i konsekwencji podatkowych dotyczących obejmowania, podwyższania, zbycia, umorzenia itp. zmian ..

35.00 zł 70.00 zł Cena netto: 33.33 zł

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia, problemy, zadania

Rachunek kosztów i rachunkowość zar...

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Pojęcia, problemy, zadania

Anna Karmańska redakcja naukowa

W książce usystematyzowano ogół problematyki z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w 12 bloków tematycznych. W każdym bloku zamieszczono leksykon - charakterystykę podstawowych pojęć, zestaw kontrolnych pytań oraz wybór zadań...

36.00 zł 40.00 zł Cena netto: 34.29 zł

Pokazuje 61 do 71 z 71 (5 Stron)